top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Wat is er aan de hand in de oudere bevolkingsgroep?Er wordt de voorbije maanden gesteld dat er veel minder overlijdens zijn bij de oudere bevolking omwille van de vaccinaties. Maar bij nader toezien moeten we vaststellen dat er minstens nog iets anders aan de hand is.


In de eerste golf en nog meer in de tweede golf, werd vooral de oudere categorie van de bevolking getroffen. Het aantal gerapporteerde gevallen bij deze oudere bevolking was significant hoger dan de jongere generaties.


Een voorbeeld van een chart gedurende de eerste golf:Bij de tweede golf werd dat:


Heel anders was het de voorbije weken bij de vierde golf:De kwetsbare oudere bevolking blijkt spectaculair minder besmet te zijn tijdens deze vierde golf. De meeste mensen denken dan dat dit het gevolg is van de vaccins. Maar als we de actuele verdeling per leeftijdscategorie en vaccinatiestatus bekijken, krijgen we het volgende:Blijkt dat zowel de gevaccineerden als de niet gevaccineerden een lagere incidentie hebben bij de oudere bevolking dan bij de jongere mensen. De incidentie van de gevaccineerden (behalve de boosters) is zelfs hoger dan bij de niet gevaccineerden in de piek bij de 65 – 84 jarigen. Er is dus een spectaculaire ommekeer in het relatief aantal besmettingen bij de vergelijking tussen ouderen en jongeren.


Beduidend minder besmettingen, betekent ook beduidend minder doden en hospitalisaties in deze categorie die in de eerste en de tweede golf voor behoorlijk wat overlijdens en druk op de hospitalen heeft gezorgd.


@ Kurt. Leg ons eens uit wat volgens uw berekeningen het effect van de vaccinaties is op de daling van het aantal gevallen bij ouderen, en welk ander effect er zou kunnen zijn? Enig idee?

2,697 views19 comments

Recent Posts

See All
bottom of page