top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Wat kan de regering wel doen?


Het tienpunten vaccinatiebeleid van Viruswaanzin.


Nu de WHO en tal van wetenschappers zeggen dat de vaccins niet de enige oplossing zijn, is het tijd voor een ander beleid. Een beleid dat helemaal gericht is op gefocuste protectie. Een beleid dat ook de natuurlijke immuniteit erkent. Dat had al zo van bij het begin gemoeten, maar goed.


Dit zijn de concrete voorstellen van Viruswaanzin.

  1. Spreek ouderlingen en mensen die risico's lopen individueel aan om zich te laten vaccineren. Maar hou de vaccinatie vrij.

  2. Focus op hen, en probeer niet iedereen te vaccineren. Dat is een stuk efficiënter en zal minder inspanningen vergen. De kans op succes is groter omdat het beleid kan focussen.

  3. Voorafgaand: onderzoek of risicopatiënten natuurlijke immuniteit hebben. Wie dat niet heeft zal wellicht gemakkelijker overtuigd worden. Wie dat wel heeft hoeft geen vaccin.

  4. Voer een oprecht beleid zonder psychologische trucjes en het gebruik van zinloze maatregelen.

  5. Laat de rest nu spoedig natuurlijke immuniteit krijgen. Er is geen gevaar voor kinderen. Stop met de zinloze vaccins daar. Dat zijn wegsmeten inspanningen en weggesmeten budgetten.

  6. Maak voor de rest de vaccins beschikbaar voor iedereen die dat wil via de huisartsen.

  7. Gooi alle zotte pasjes in de vuilbak.

  8. Leg de mensen uit wie risico's loopt en wat we kunnen doen om die mensen te beschermen.

  9. Stop met de mensen wijs te maken dat een gevaccineerde zorgkundige niemand kan besmetten.

  10. En onthou vooral dat een vaccin dat de dood als mogelijke bijwerking heeft, hoe klein de kans ook is, NOOIT kan verplicht worden. Je kan niet iemand het risico te sterven - hoe klein ook - opleggen, om een ander leven te redden. Wij zijn God niet.

2,233 views88 comments

Recent Posts

See All
bottom of page