top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Wie verdient uw vertrouwen?


Deze tekst is van Stacey Rudin, en verscheen op de website van “The American Institute For Economic Research.


De stoïcijnse filosoof Epictetus geloofde dat een eerbaar karakter en een leven van wijsheid begint met een duidelijk begrip van één basisprincipe: "sommige dingen hebben we zelf in de hand, en sommige dingen niet." Hoe we door anderen worden waargenomen - onze populariteit - ligt uiteindelijk buiten onze macht; we moeten ons richten op karakter, niet op reputatie, want "proberen te controleren of te veranderen wat we niet kunnen, leidt alleen maar tot kwelling." Het jaar 2020 heeft aangetoond dat dit waar is. Veel mensen, vooral welgestelde types, geven prioriteit aan reputatie boven karakter, en dat heeft inderdaad tot kwelling geleid.


In het COVID debat is er een mainstream, "populair" verhaal, en een concurrerend, "impopulair" verhaal - een verhaal "op het randje". De eerste maakt gebruik van het algemene, middelmatige verlangen om "populair" te zijn. Meedoen met de beweging is gemakkelijk. Het resulteert in schouderklopjes, bevestiging, en vereist geen ongemakkelijke confrontaties. Dit verhaal stelt dat het onmogelijk is voor de mensheid om de COVID-19 pandemie te overleven zonder een vaccin, lockdowns, en maskers, waarvan een of andere combinatie nodig zal zijn tot in de oneindige toekomst. Het verhaal ondersteunt het beschuldigen van anderen voor het "besmetten" van jou met ziektes, in plaats van het aanmoedigen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het immuunsysteem en de algemene gezondheid.


Voorstanders van het concurrerende verhaal daarentegen moeten opboksen tegen massale sociale krachten om hun argumenten, die niet radicaal zijn, naar voren te brengen: zij zijn voorstander van een terugkeer naar de klassieke instrumenten voor pandemiebeheer. Dezelfde die gebruikt werden door Zweden en andere staten en landen die niet afsloten voor COVID-19, dat resulteerde in een vergelijkbare mortaliteit voor 2020. Zij geloven niet dat deze pandemie een volledige herziening van de economische, sociale en onderwijsstelsels rechtvaardigt. Zij geloven dat ieder mens in staat moet worden gesteld om waarheidsgetrouwe informatie te krijgen over risico's en de beste manier om voor zijn of haar eigen gezondheid te zorgen, en om zijn of haar eigen keuzes te maken.


Geconfronteerd met deze tegenstrijdige verhalen, moeten we motieven en kosten in overweging nemen. De sociale druk om zich te conformeren aan het gangbare verhaal is groot, zodat we van meet af aan weten dat de mensen die bereid zijn om ertegenin te gaan ofwel krankzinnig zijn, ofwel bijzonder gedreven, moedig en sterk. Het is gemakkelijk om de mogelijkheid uit te sluiten dat ze gek zijn - velen van hen, zoals Elon Musk en de wetenschappers die de Great Barrington Verklaring hebben opgesteld - zijn reuzen in hun vakgebied. Ze riskeren alles, doorstaan uitputtende persoonlijke aanvallen van alle kanten, om de strijd aan te gaan met de massa.


Wie zijn deze mensen? Wat winnen zij door te doen wat zij doen? Princeton professor Robert P. George, een specialist in morele en politieke filosofie en gewetensleer, gebruikt het voorbeeld van de slavernij om aan te tonen dat elk ernstig moreel dilemma twee categorieën mensen aan het licht brengt: de meerderheid, die meegaat in de populaire tijdgeest, hoe afschuwelijk die ook is; en de minderheid, die hun bestaan op het spel zetten om ertegen te vechten.


"Ik vraag studenten wel eens wat hun standpunt over slavernij zou zijn geweest als ze blank waren geweest en in het Zuiden hadden gewoond vóór de afschaffing. En wat denk je? Ze zouden allemaal abolitionisten zijn geweest! Ze zouden zich allemaal dapper tegen de slavernij hebben uitgesproken, en er onvermoeibaar tegen hebben gewerkt.


Natuurlijk is dit onzin. Slechts een fractie van hen, of van wie dan ook van ons, zou zich tegen de slavernij hebben uitgesproken of een vinger hebben uitgestoken om de slaven te bevrijden. De meesten van hen - en wij - zouden hebben meegewerkt. Velen zouden het slavensysteem hebben gesteund en er gelukkig van hebben geprofiteerd.


Dus antwoord ik dat ik hun beweringen zal erkennen als zij bewijs kunnen leveren van het volgende: dat zij in hun huidige leven zijn opgekomen voor de rechten van impopulaire slachtoffers van onrecht, wier menselijkheid wordt ontkend, en dat zij dit hebben gedaan wetende: (1) dat het hen impopulair zou maken bij hun leeftijdsgenoten, (2) dat ze zouden worden verafschuwd en belachelijk gemaakt door machtige, invloedrijke personen en instellingen in onze samenleving; (3) dat ze in de steek zouden worden gelaten door veel van hun vrienden, (4) dat ze beledigd zouden worden, en (5) dat ze het risico zouden lopen om waardevolle professionele kansen te worden ontzegd als gevolg van hun morele getuigenis. Kortom, mijn uitdaging is om te laten zien waar zij met gevaar voor zichzelf en hun toekomst zijn opgekomen voor een zaak die impopulair is in elitaire sectoren van onze huidige cultuur."


Epictetus zou deze mensen, die bereid zijn impopulaire zaken na te streven, herkennen als mensen met karakter - volwassen mensen die hun eigen verdienste creëren door te vergeten wat andere mensen van hen denken.


"Wees nooit afhankelijk van de bewondering van anderen. Daar zit geen kracht in. Het is een feit van het leven dat andere mensen, zelfs mensen die van je houden, het niet noodzakelijk eens zijn met je ideeën, je niet begrijpen, of je enthousiasme niet delen. Word volwassen! Wie kan het wat schelen wat andere mensen van je vinden!"


Hoewel dit pad leidt tot wijsheid en zelfrespect, erkent Epictetus dat het een enorme sociale prijs met zich meebrengt - en daarom kiest slechts een minderheid ervoor. "Je kunt belachelijk worden gemaakt en zelfs eindigen met het ergste van alles in alle delen van je openbare leven, inclusief je carrière, je sociale status en je rechtspositie in de rechtbanken." Dit gebeurde decennia lang met de abolitionisten, en het gebeurt nu met andersdenkenden van de COVID: Dr. Scott Atlas werd besmeurd door 100 van zijn collega's in Stanford, die vervolgens weigerden te discussiëren over de inhoud van hun beweringen tegen hem; één zoekopdracht op Google levert tientallen lasterpraatjes op tegen de Great Barrington Declaration en haar auteurs.


Wat winnen deze anti-lockdowners door hun zaak aan het publiek voor te leggen? Niets wezenlijks - een concept dat voor de pro-lockdowners moeilijk te begrijpen is. Wat ze winnen is de zekerheid dat ze gevochten hebben voor waarheid, gerechtigheid en wat juist is, zelfs met gevaar voor eigen leven. Dit is een voorrecht.


Anti-lockdowners mogen opkomen voor de minst machtigen in onze samenleving. Voor hen die geen stem hebben. Voor de mensen die wanhopig proberen hun industrie te laten overleven. Voor de kleine ondernemers die net genoeg verdienen om hun kinderen te voeden. Voor de "essentiële werknemers" die dag in dag uit bij de kassa van de supermarkt staan, terwijl hun kinderen thuis videospelletjes spelen in plaats van naar school te gaan. Voor de kinderen in ontwikkelingslanden die kilometers door de velden lopen voor een WiFi-signaal. Voor de bange bejaarden die al acht maanden geen familielid hebben geknuffeld. Voor de ziekenhuispatiënten die alleen en bang zullen sterven. Voor de religieuze congregaties die worden verhinderd om outreach te doen.


Voor de families die afzien van vakanties, verjaardagen en reizen. Voor de sociaal geïsoleerden. Voor de baby's die opgroeien zonder een glimlach te zien. Voor de kinderen met speciale behoeften die verstoken blijven van hun therapieën, voor de vrouwen en kinderen die opgesloten zitten bij misbruikers. Voor de nieuwe klanten van de voedselbank, voor de voorheen trotse carrièremannen die onlangs naar de werkloosheidslijn zijn gezonken. Voor hen die naar drugs of drank grijpen, voor hen van wie de rehabilitatie werd opgeschort. Voor hen die zelfmoord overwegen. Voor degenen wier vaccinaties en medische behandelingen zijn uitgesteld of geannuleerd. Voor hen die zich afvragen of het leven ooit nog de moeite waard zal zijn. Voor hen die het gevoel hebben dat er niets meer is om op te vertrouwen, nu levens, bestaansmiddelen en opleidingen kunnen worden gedecimeerd door een gril van de regering.


Anti-lockdowners geloven dat al deze mensen, stuk voor stuk, een stem verdienen, een unieke stem over de filosofie van zijn of haar leven, en dat niemand anders - zelfs niet iemand die veel machtiger is - het recht heeft om dat terzijde te schuiven. Door dit systeem van gelijkheid en eerlijkheid te steunen, willen de anti-lockdowners leven in een wereld die gebaseerd is op deze principes, die henzelf, hun families, en de wereld van de mensen in zijn geheel beschermt, en die voorrang geeft aan mensen boven bedrijfs- en overheidsbelangen.


Wat winnen de lockdowners erbij? Om deze vraag te beantwoorden, hoeven we alleen maar te kijken naar wie de acceptatie van hun programma ten goede komt. Technologie belangen, miljardairs, farmaceutische bedrijven, bepaalde politieke partijen. De 1% - dezelfde mensen die gemakkelijk van thuis uit kunnen werken, die geen schade ondervinden van lockdowns, die zichzelf zo slim vinden dat hun beslissing over "wat eng moet zijn" voor iedereen op de planeet moet gelden. Er zijn geen stemmingen nodig, omdat hun oordeel zo goed is. Om het even welke bedrijven, onderwijssystemen en sociale structuren er ook moeten sterven, moeten sterven. Alleen maar omdat zij dat zeggen. Het enige wat ze moeten doen om dit systeem door te drukken is de medewerking van de media krijgen, wat alleen al met dollars kan worden gedaan.


Vraag jezelf af, wie verdient jouw vertrouwen? Ik zou willen stellen dat de anti-lockdowners de abolitionisten van vandaag zijn - mensen die bereid zijn om een impopulaire zaak op zich te nemen met een ongelooflijk risico. Lockdowners mogen dan momenteel "populair" zijn, maar ze staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.


4,348 views316 comments

Recent Posts

See All

316 Comments


Zonder alles gelezen te hebben, volledig afgaand op de titel...

IK!!!

Like

Dank aan iemand die deze link op dit forum deelde, in ben vergeten waar deze stond.

https://www.howbad.info/boosters.html

Welnu, wanneer ik de boostervaccin van pfizer bekijk, van 13 september tot 14 december en de som maak voor gemelde (onderrapportering) doden, en gemelde (onderraportering) levensbedreigende ziekte ten gevolge van de boostervaccin kom ik uit op 588 gerapporteerde gevallen.

De downloadlink hier

https://www.howbad.info/pfizerforeignseptdec21.xlsx

omgerekend over 94 dagen komt dit neer op 6,25531914893617 gevallen per dag, dit wel voor alle landen buiten de VS.

Hoeveel % van de boosters in België uitgedeeld werden ben ik nog niet achtergekomen, maar als je nu dit meeneemt dan overlijd er bijna dagelijks iemand in België aan de booster.

Op de lotto winnen heeft minder kans op succes.

Like

peter van hecke
peter van hecke
Jan 10, 2022
Replying to

Geo,


Het is alleen niet zo dat de vaccins niet werken,

Het is zo dat we daarbij de doden en de adverse reactions dienen te accepteren ten gevolge van de vaccins,

De ongevaccineerden ten slachtoffer vallen omwille van de transmissibiliteit van de vaccins,

Dat na twee dosissen een derde, vierde,... is vereist!!!

Dat zij die de green pass hebben verworven, hij vervalt, bij weigering volgend vaccin!


Dit is een opgezette oplichting welke totaal onmogelijk zou zijn geweest indien de verschillende overheden niet hadden meegewerkt. De overheid is hier schuldig aan samenzwering, conspiracy, tegen zijn bevolking.


!!! Dit is het minste wat kan gezegd worden !!!

Like


https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/algemeen/hoeveel-stoot-een-werknemer-uit-nederlandse-werkgever-moet-dat-straks-weten/10357289.html

Het gaat helemaal niet over COVID19!

Door de wetgevingen die ze nu geratificeerd hebben tijdens de pandemie hebben ze alles mooi dicht-genageld om te voorkomen dat burgers in opstand komen, anders strafpunten!

Ik herinner mij nog steeds het verhaaltje van de slapende reus die zich liet vastbinden door de kaboutertjes!

Die reus dat was de bevolking en de kaboutertjes waren de politiekers.

Like
Replying to

Wat kunnen wij doen aan de Nederlandse toestand? Niks. Wat kunnen wij doen aan de toestand hier? Zondag, 13:00, Antwerpen of Brussel!

Like
bottom of page