top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

YESTERDAYLANDHet wordt stilaan ronduit belachelijk.


Als de cijfers stijgen is het van "zie je wel" en als ze dalen wordt dat "laat je niet misleiden, ze gaan weer stijgen". Als er doden zijn dan moeten we niet kijken naar de besmettingen, want die zijn irrelevant. En als er minder doden zijn moeten we kijken naar de ziekenhuisopnames, want die zijn dan weer relevant. En als die er haast niet meer zijn, dan moeten we naar de besmettingen kijken. En als die er niet meer zijn moeten we kijken naar de besmettingen die er nog zouden kunnen komen.


Meer en meer artsen en wetenschappers vragen steeds nadrukkelijker het bewijs van het bestaan van SARS-CoV-19. Tot heden werd het virus geïsoleerd, de genetische code beschikbaar gesteld aan alle onderzoekers over de hele wereld (open source), die dan elk hun mening hierover geven zodat men een consensus kan bereiken.


De mening die het vaakst wordt naar voorgebracht wordt aangenomen als de ware toedracht van de feiten. Als 1.000 wetenschappers elk een paper produceren dat het betrokken virus vrij onschuldig is, dan zal de farmaceutische industrie er 10.000 produceren die het tegengestelde aantonen. Het definitief wetenschappelijk bewijs zal wellicht nooit geleverd worden omdat dit nog voor geen enkel virus gebeurd is.


We wachten op heden ook nog op de purificatie en de inoculatie waarna een uitgebreid onderzoek kan worden gevoerd volgens de gouden standaard van het wetenschappelijk onderzoek zoals dat tot de jaren '80 gebruikelijk was. Vandaag vinden virologen dat allemaal te omslachtig en verkiezen ze de snelle weg van de consensus, zodat men snelle maar helemaal geen accurate maatregelen kan nemen.


De slogan was oorspronkelijk “flatten the curve” – we willen de ICUs (Intensive Care Units) van de hospitalen niet overbelasten – met de bekende maatregelen van social distancing, handontsmetting, quarantaine, bubbels – het “nieuwe (ab)normaal”. Maar nu, maanden later, liggen de kaarten helemaal anders. Ondertussen blijkt uit de zorgvuldig bijgehouden sterftecijfers op wereldvlak dat het gemiddelde sterftecijfer, het IFR, (met uiteraard variaties zoals elk jaar van de verschillende landen) nu 0,2 % bedraagt, wat de sterftecijfers van deze Covidepidemie herleidt tot die van… een gewone lichte seizoensgriep.


De voorspelde miljoenen doden blijken nu op wereldvlak, na maandenlange blootstelling aan dit virus 500.000 doden te zijn, vergelijkbaar met het gemiddeld aantal jaarlijkse verkeersdoden. Of een lichte griep. Het verloop van Covid-19 bleek in het merendeel van de bevolking (85 %) uiterst licht tot symptoomloos, slechts een deel ontwikkelde echt klachten, waarvan uiteindelijk slechts een fractie diende opgenomen te worden.


Dat is dus niet anders dan tevoren. Wat wel anders was was het soms plots acute verloop bij de in de ICU opgenomen zieken, dat zich uitte als extreme ademnood. De oorspronkelijke behandeling van kunstmatige beademing bij deze stikkende patiënten dat voor uiterst schrijnende beelden in de media heeft gezorgd en de angst onder de bevolking exponentieel verhoogde, bleek achteraf een zware vergissing. Autopsie bracht aan het licht dat intra-vasculaire stolling in de longbloedvaten de doodsoorzaak was – tgv een te sterke immuunreactie. Kunstmatige beademing bracht nog extra schade toe aan het longweefsel en heeft het proces eerder versneld dan gestopt. Er is ondertussen een uiterst werkzame behandeling bekend: HCQ in combinatie met Zink en Azithromycine, aangevuld met dexamethasone en bloedverdunning om intra-vasale stolling te voorkomen. Quasi niemand hoeft dus nog te sterven. Uit de statistieken van Sciensano blijkt dat de sterftecijfers de gewone piek volgen die we elk jaar zien en nu quasi nul geworden is … en blijft. Het spook is dus voorbij. Wat we wél zien is dat de besmettingscijfers terug toenemen, maar dit is te verklaren door het feit dat er domweg meer getest wordt dan tevoren – logisch dat men dan mee besmettingen vindt. Het merendeel hiervan betreft de vernoemde 85% lichte tot symptoomloze patiënten. Maar de sterftecijfers blijven laag.


De oorlog is en blijft voorbij.

Het dodelijke virus bleek qua sterfte vergelijkbaar met een gewone seizoensgriep. Het was een storm in een glas water.


Dat betekent dat onze noodregering geen reden heeft om nog verder te bestaan en dat de genomen noodmaatregelen die het verlies van onze burgerrechten inhoudt onmiddellijk dienen ingetrokken te worden. Dat de media de burger duidelijk dienen te informeren dat er geen gevaar meer dreigt.


Verder voortzetten van alle maatregelen om medische reden is gewoon boerenbedrog – er is geen enkele medische urgentie meer die deze noodtoestand rechtvaardigt. Wij horen van U, Mevrouw Berx, in de media echter nog steeds duidelijke oorlogstaal: “no mercy” voor wie geen mondmasker draagt en het enige recht dat we hebben is “het recht om te leven”. Het is beschreven na de tweede WO dat er eenzame soldaten waren die niet wisten dat de oorlog gedaan was – het goeie nieuws had hen nog niet bereikt. Moest dat nog niet het geval geweest zijn, dan is het nu tot U gekomen in de vorm van dit schrijven. In het licht van wat U hierboven hebt gelezen hoeven er niet veel verdere woorden vuil gemaakt te worden aan de totale disproportionaliteit van de huidige maatregelen. Deze raken kant noch wal. De mug die een olifant werd. De behandeling die vele malen erger werd dan de kwaal. Want dat de huidige aanpak voor ernstige secundaire problemen heeft gezorgd mag wel duidelijk zijn.


De economische catastrophe die velen in het faillissement heeft gedreven en tot vele secundaire rampscenario's voor de mensen heeft geleid wordt uitgebreid beschreven in de brandbief GGZ uit Nl. https://brandbriefggz.nl/ De uitgestelde behandelingen. Een ware angstpsychose onder de bevolking aangedikt door een massahypnose van de media. Alle maatregelen van het “nieuwe normaal” voor de gezonde bevolking vervallen! Mag de avondklok terug gewoon een herinnering worden uit een echte oorlogssituatie? Het dragen van mondmaskers is totaal zinloos en schadelijk voor de gezondheid.


https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/ Een vierdelige onderbouwde reeks door immunologe Dr Carla Peeters.


De oorlog is voorbij. Wij doen een dringende oproep aan de politiek om hier direct verantwoordelijkheid in te nemen en vragen met aandrang om onmiddellijk het beleid aan te passen aan de reële situatie. Het is onaanvaardbaar nog 1 dag langer deze totaal verkeerde inschatting nog verder op de bevolking los te laten. Beter ten halve gekeerd dan geheel verdwaald. Het starten van een uitgebreide mediacampagne via de lokale besturen met een correcte informatie voor de bevolking is een volgende stap. Noodzakelijk, omdat artsen die dit soort bedenkingen uiten worden geridiculiseerd of vervolgd/geschorst.


We krijgen sterk het gevoel dat over enkele dagen men het einde van de wereld gaat voorspellen, volgend jaar. En dat dat het volgend jaar ook zo zal zijn, voor het jaar daarna.


Misschien kunnen we nu al een gigantisch feest houden op de Heizel om het einde van de wereld te vieren!!! Yesterdayland, of zo....


Kom aanstaande zondag, 16 augustus 2020 naar de MENSIFICATIE van Viruswaanzin in Brussel, en laat uw stem horen. Zwijgen is niet langer een optie.
2,399 views50 comments

Recent Posts

See All
bottom of page