top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ze hebben een slag van de molen(berghs)...


Andermaal verkeerde grafieken gisteren van Sciensano...


Het is weer voorbij die mooie Covid-19-zomer. Tijd voor een evaluatie.

Vijf autoriteiten in hun vak, zijnde Lander Willem, Steven Abrams, Christel Faes, Niel Hens en guru Geert Molenberghs publiceerden gisteren (31.08.20) hun bevindingen. Het is onze missie u terdege te informeren en dus delen we hun science fiction graag met u. Gaat u alvast even zitten voor de nonsens die dit adviesteam in elkaar knutselde...:


Bovenvernoemde maestro's baseren zich op de dagelijkse cijfers van de bevestigde COVID-19 infecties per provincie van Sciensano. Het 7-daagse gemiddelde over de tijd middelt de verschillen en fluctuaties in testen en rapportering tijdens de week en het weekend uit, en is een manier om een meer robuuste curve te verkrijgen. Om dieper in te gaan op de onderliggende trends, berekenen we hier de groei over een periode van 21 dagen. Per definitie stijgt het aantal besmettingen in een populatie exponentieel indien geen beperkende maatregelen genomen worden (beweren ze)...En bijgevolg gaat het team er vanuit dit proces over de tijd te kunnen voorstellen als:


> geobserveerde besmettingen (tijdstip t) = geobserveerde besmettingen (tijdstip 0) * 10 groeisnelheid x tgroeisnelheid x t

of

> geobserveerde besmettingen (tijdstip t) = geobserveerde besmettingen (tijdstip 0) * groeifactor tt.


Om u te overtuigen maakt men een mooi theorietje met bijhorend grafiekje:

Ter illustratie van bovenstaande vergelijkingen tonen de voornoemde experten in volgende figuur de bevestigde COVID-19 gevallen weer voor de provincie Antwerpen vanaf 1 juli 2020 (zwarte cirkels) met een groeicurve (groen) op basis van de geobserveerde gevallen over 21 dagen. Indien we de geobserveerde groeifactor toepassen op het gemiddeld aantal bevestigde gevallen gedurende 7 dagen voor 26/7, krijgen we de weergegeven extrapolatie (blauw) met een gemiddelde evolutie en het 95% predictie interval. De meerwaarde van de groeicurve en de bijhorende extrapolaties zit voornamelijk in de vergelijking met de geobserveerde gevallen. Indien de extrapolaties niet overeenkomen met de werkelijkheid, wijst dit op een wijziging in de verspreiding en transmissie. De groeicurve gaat per definitie uit van een ongewijzigde groei (of afname) van het aantal bevestigde gevallen.En men raast maar door...

De volgende figuur geeft het aantal bevestigde gevallen van COVID-19 en het 7-daagse gemiddelde weer voor de provincie Antwerpen met de groeicurve op 4 momenten in juli-augustus 2020. De groei die we observeren tot 26/7/2020 wordt duidelijk niet voortgezet begin augustus. Er is een zeer groot verschil tussen de extrapolatie, die uitgaat van een ongewijzigde verspreiding, en de geobserveerde trends. De sterke stijging eind juli werd omgebogen tot een plateau om vanaf 9/8 terug te dalen. De 95% predictie intervallen bevatten het 7-daagse gemiddelde van de gerapporteerde gevallen behalve voor extrapolaties op 26/7. Dit duidt op een zeer drastische wijziging van de verspreiding.

Viruswaanzin onthult voor u de leugens achter het angstaanjagen. Deze grafieken zijn wetenschappelijke science fiction, omdat:


1. Waar eerder de ziekenhuisopnames als indicator werden gebruikt met het argument dat de geregistreerde besmettingen geen correcte weergave is van het aantal besmettingen, worden nu de geregistreerde besmettingen toch gebruikt. 


2. De geregistreerde besmettingen maken geen onderscheid tussen levende en dode virussen, zodat het niet zeker is of het aantal geregistreerde besmettingen wel daadwerkelijke besmettingen met levende virussen. 


3. De meest ingrijpende maatregelen, zijnde die van de federale regering dateren van 24 juli en 28 juli. Deze maatregelen gelden voor het gehele land op dezelfde wijze. Echter ziet men op de voorgestelde grafieken vanaf 24 juli een omgekeerde beweging in Antwerpen en Brussel. In Antwerpen beginnen de geregistreerde besmettingen af te platten, terwijl ze in Brussel juist in stijgende lijn gaan tot zo ongeveer 11 augustus. Mochten deze maatregelen werken, dan zou men in Brussen en Antwerpen eenzelfde trend moeten zien, binnen het model dat de onderzoekers voorstellen. 


4. De gemiddelde dag van testing kan onmogelijk de eerste dag zijn gezien het virus zich nog moet ontwikkelen om positief te testen en verrevan iedereen de eerste dag zal worden getest. Bovendien zal men ook nog zijn omgeving besmetten. Men kan dus onmogelijk al de dag zelf een effect zien op de geregistreerde besmettingen. De eerste politieverordening van Mevr. Berx dateert van 29.7.2020. De curve begint echter al af te platten vanaf 28.7.2020, en misschien zelfs al ervoor, maar dat is niet zo goed zichtbaar. Dat is één dag voor de maatreglen. 


5. Het model gaat uit van een onjuiste assumptie: “Per definitie stijgt het aantal besmettingen in een populatie exponentieel indien geen beperkende maatregelen genomen worden, …” Deze assumptie gaat uit van een ongebreidelde stijging van het aantal besmettingen zonder maatregelen, wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ook van nature plat de stijging van het aantal besmettingen af. In België daalde bijvoorbeeld Rt in de periode van 1 tot 13 maart – dit is voor de lockdown van 14 maart – van 2,2 naar 1,22. De vraag is waar deze afplatting van nature plaats vindt en waarom. Daarover bestaat geen documentatie. Feit is wel dat nergens ter wereld, ook niet in landen zonder lockdown, besmettingen boven 10 % over een heel land zijn vastgesteld. 


6. Het aantal geregistreerde besmettingen is niet alleen afhankelijk van het aantal testen, maar ook van de testpolitiek en van het toeval. Prof. Molenberghs schat zelf dat er op 300 positieve tests wellicht 1.000 reële besmettingen zijn. Doch over de juiste verhouding zijn geen cijfers gezien de veelheid aan mogelijke impacterende situaties op deze verhouding. 


7. Er is geen enkele bewijs dat Covid – 19 ook niet op korte termijn sub-exponentieel kan groeien, of zelfs inkrimpen, zonder maatregelen.


8. De bronnen vermeld bij dit artikel hebben volstrekt niets te maken met Covid-19. De ene bron is overigens bijna 30 jaar oud, en de andere 13 jaar, zodat deze bronnen niets kunnen zeggen over Covid – 19. 


9. De gebruikte methode is de early exponential growth rate, terwijl alhier een geval van een tweede golf wordt beschouwd zonder enige referentie tot het gedrag van een tweede golf in vergelijking met een eerste golf.


De Brusselse Lamp van Aladin

U weet wel, experten wrijven over de sprookjeslamp en hun wensen komen uit....Dixit de experten zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de trends anders. De stijgende trend is pas duidelijk vanaf 26/7/2020. Tot en met de week van 10 augustus 2020 volgen de observaties de extrapolaties, en kunnen we spreken van een constante groei. Na dit punt, wijkt het geobserveerde aantal besmettingen af van de extrapolatie en observeren we een plateau. De laatste inschatting van de groeicurve volgt het plateau met een breed 95% predictie interval. De komende dagen en weken zullen ons leren of dit plateau slechts tijdelijk was of de voorbode van een afname.

Dit is toch niet meer normaal...

Maar we moeten deze verlichte geesten dankbaar zijn. Met hun fantasie leveren ze ons ook het bewijs dat de maatregelen die deze zomer genomen werden niet noodzakelijk waren.


Op 31 augustus konden we in Het Laatste Nieuws lezen: "“Mobiliteitscijfers van Google tonen aan dat de inwoners vanaf 25 juli meer thuis blijven. Zeker in een vakantieperiode is dat niet vanzelfsprekend. Onze sociale contacten beperken is bijna tegennatuurlijk. Het vergt een grote inspanning, die niet zonder gevolgen is gebleven”, legde Van Gucht uit. Er is op bovenstaande grafieken een duidelijke ombuiging vanaf 26 juli te zien."


Nu weten we allemaal, onder meer dankzij diezelfde Van Gucht, dat er een incubatieperiode is van 5 dagen. Als Van Gucht dus zegt dat er een duidelijke ombuiging te zien is vanaf 26 juli, is dat honderd procent zeker NIET veroorzaakt door een gedragswijziging één dag ervoor. En uiteraard nog veel minder door de avondklok en andere maatregelen die de 26ste zelfs nog niet van kracht waren. De meest waarschijnlijke verklaring is dus dat het aantal besmettingen vanzelf daalde. Net zoals de situatie in Brussel ook zonder vergaande maatregelen ruimschoots onder controle - en vér onder de prognoses - bleef.


Het mooie is dat niemand nu kan beweren dat deze cijfers onbetrouwbaar zijn. Ze werden immers aangeleverd door een van onze eigen experten.


Schrikbarend is het feit dat met deze hocus pocus onze goedgelovige en weinig kritische politici verdraaide informatie wordt gegeven waardoor de bevolking disproportionele maatregelen door de strot geduwd krijgt.


Ontoelaatbaar! Daarom heeft Viruswaanzin onderstaand PERSBERICHT verspreid aan TV, kranten en Belga. De conclusie had derhalve moeten zijn dat uit deze grafieken helemaal niet blijk dat de maatregelen werken. Het past toch wel in een correcte informatie aan de bevolking dat de informatie die wordt meegedeeld niet klakkeloos wordt overgenomen. Al maanden krijgen we dergelijke foute conclusies uit foute predicties te horen. Het wordt tijd dat de bevolking correct wordt ingelicht.


De bedrieglijke viruswaanzin van de theoretici die onze regering adviseren en dito maatregelen moeten stoppen, en wel nu!PERSBERICHT 8
.pdf
Download PDF • 326KB____

De maatregelen doden. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .


Bronnen:1,788 views21 comments

Recent Posts

See All

21 Comments


IT
IT
Sep 02, 2020

aan flud

uw video is van youtube verwijderd

Like

Matt Em
Matt Em
Sep 02, 2020

Hier een interessante video die uitlegt hoe de vaccin industrie, ondanks de bijwerkingen er toch in blijven slagen om hun, vaak niet eens werkende (een baarmoederhalskanker vaccin voor jongens?), vaccins, via de regeringen, aan de bevolking weten op te dringen:


https://off-guardian.org/2020/08/31/watch-the-jab-how-the-who-faked-a-pandemic-to-sell-vaccines


Vandaar dat ze het ook klaargespeeld hebben om ALLE verantwoordelijkheid af te wentelen op juist diegene die hun van enorme winsten voorzien: de regeringen. Wij dus via ons belastinggeld, maar het zijn wij die de gevolgen mogen dragen.

Reden te meer om dat soort* vaccins als de pest te mijden.


*Niet alle vaccins zijn schadelijk, de meeste zijn getest over lange jaren en de bijwerkingen staan op de bijsluiter, iets wat bij het 'nieuwe' vaccin niet mogelijk is. Dat…

Like

Begin jaren tachtig les gekregen van Prof. Peter Piot aan het tropisch instituut. Eén van zijn uitspraken i.v.m. virale epidemieën was dat als je succes wil boeken met maatregelen (die sowieso weinig effect hebben), dat je die dan moet nemen wanneer de curve al begint af te buigen. Succes gegarandeerd. Dat hebben ze hier goed begrepen.

De PCR test is zeer gevoelig, wat betekent dat wanneer de prevalentie binnen de bevolking laag is (zoals de voorbije maanden en nu nog steeds) en wanneer er veel getest wordt, het aantal vals positieve resultaten toeneemt.

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Sep 02, 2020

@Anna Vandevelde


Ah ja, dat vermeende patent. Die kwakkel circuleert al lang.

Dit gaat NIET over SARS-COV-2 maar een van de oudere neefjes van de corona familie.

Dus geen paniek


Rudolf

Like

Anna Vandevelde
Anna Vandevelde
Sep 01, 2020

Mondkapjesverplichting is in bepaalde delen van Wallonie verlengt zag ik vanavond in mijn mailbox ,tot 15 september voor drukke plekken,scholen,in centrum en ook de horeaca daar 12 uur nachts moet sluiten.Vandaag had ik wilmse op de twitter een giftige tweet gestuurd van hoe lang gaan we nog met die komedie spelen en ben dus geblokkeerd.Tja,...

En dan wat de mondkapjesverplichting betreft is het een groot toneel van de virologen en ook van de minderheidsregering lopende zaken om zich als mak schaap te laten voeren door de virologen.Mensen met geen hart.Hoelang gaan de belgen dit nog slikken eigenlijk? Weet je overigens dat er een patent bestaat van het coronavirus die kwam ik vanavond tegen op de facebook.Ik zie het overigens als…


Like
bottom of page