top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Zet koers naar Scandinavisch coronarealisme


Veiligheidsraad: etaleer jullie competentie in virusmanagement____


Met wat we horen en lezen lijkt bij de reshuffled Celeval gezond verstand stilaan binnen te sijpelen. De obsessie met positieve testen zou verlaten worden en vervangen door een focus op de evolutie in het aantal ziekenhuisopnames, als maatstaf om de coronamaatregelen te bepalen. Gaan de paardekleppen eraf vandaag en wordt het blikveld eindelijk duurzaam ruimer?


Het zou een gigantische stap zijn richting Scandinavisch coronarealisme. Al blijven er nog veel vragen over. De belangrijkste daarvan: wat bedoelt men concreet met "ziekenhuisopnames". Gaat het om iedereen die gehospitaliseerd wordt en na de routinetest positief blijkt? Of gaat het louter om mensen die omwille van (of minstens met) corona-pathologie worden opgenomen?


Sciensano spuit daarover mist, maar het is een publiek geheim (bleek eerder uit verklaringen van leidinggevenden AZ Delta Rumbeke op Focus) dat Sciensano elke patiënt meetelt die positief test, ook al gaat het bvb om een persoon die opgenomen werd voor een beenbreuk en geen corona-symptomen ontwikkelt.


Dat scheelt uiteraard een slok op de borrel en moet eerst uitgeklaard worden met sciensano. Corona-maatregelen komen immers aan een hoge sociale en economische kostprijs. De maatschappij is bereid om die te dragen, maar enkel als het doel daarbij is om zieken te vermijden en de hulpdiensten te helpen. Experten mogen nu geen politiek kamp kiezen en journalisten geen expertenkamp - als dat al zou bestaan. Want dan dreigen politici verweesd alle kanten uit te kijken. Dat in België soms meer dan in andere landen verwarring ontstaat, heeft veel te maken met politici die hebben geprobeerd zich achter experten te verstoppen. De meeste experten zijn het nochtans over veel zaken eens - en laat ze alstublieft vooral uitkomen voor wat ze denken. Wel is het belangrijk duidelijk te maken dat de wetenschappers debatteren en de politici beslissen. De aanstelling van één neutrale coronacommissaris, die het gezicht is van de uitvoering van die beslissingen, kan daarbij helpen.


Het zou daarom helder zijn de drempels voor scherpere maatregelen publiekelijk te communiceren. Nu lijkt een cyclus van grote onrust een erg onwenselijke routine te worden. Een tactiek die angst gebruikt om mensen tot beter gedrag te dwingen is risicovol. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Duidelijkheid en discipline gaan hand in hand.


De kritiek dat gezondheidseconoom Professor Annemans zich blind zou staren op de economische krimp is een misverstand. Hij behoudt net een zicht op het hele plaatje, zoals de onderdetectie van andere pathologieën tijdens de lockdown en de sociale en psychologische effecten ervan, al kunnen die kwantitatief niet precies in kaart worden gebracht. 


Over die onzekerheid moeten experten transparantie geven. Daarna is het aan de politici om de afweging te maken, met het oog op het geheel. Verantwoordelijkheid nemen en daarbij desgevallend aansprakelijkheid assumeren is inherent aan de stiel van politieker. Let op, Viruswaanzin pleit niet voor een verslapping van de waakzaamheid. Ook wij zien een toename van het aantal ziekenhuisopnames (alhoewel de definitie hiervoor ontbreekt). Bij epidemieën vergis je je beter aan de voorzichtige kant, zij het op alle vlakken: Covid-19, andere pathologieën en de economische schade.


Het gezondheidsmanagement moet nog beter, met de focus op maatregelen die werken. Transparantie en het beter inzetten op de verzameling van detaildata is een belangrijk punt van verbetering. In een tijd van big data is het verbazend dat de elementairste data niet beschikbaar zijn en niet gebruikt worden. Daarmee kan lokaal veel beter ingegrepen worden, wat leidt tot meer performantie. De situatie in Brussel doet de vraag rijzen of het beleid niet faalt op een onverantwoorde wijze. Het is niet te begrijpen dat na 31 228 556gevallen er nog altijd geen consistente en nuttige informatie komt. Data analyse is schijnbaar een groot mysterie, misschien nog groter dan het virus zelf.


Als de experten de dood uit de wereld willen helpen en een planeet willen creëren met een zero tolerantie voor virussen, dan wensen wij de virologen proficiat met de vondst van hun formule voor duurzame zelfverrijking.


___

Aan de Veiligheidsraad - 23.09.21 -

Voor het beperkt aantal levensjaren dat we redden (1-2 levensjaren per gered corona slachtoffer door een piek te vermijden) offeren we enorm veel andere levens op.

De UK bv verwacht 18.000 extra kankerdoden vanwege de crisis, in totaal zijn daar 80.000 mensen extra in gevaar als het bv 6 maanden zou duren.

De volgende 10 jaar verwachten ze 13 miljoen meer kindhuwelijken vanwege de economische impact van de corona maatregelen.

117 miljoen kinderen dreigen geen vaccinatie te krijgen voor polio, mazelen en difterie of hepatitis.

Experten verwachten 10% meer zelfmoorden (voorzichtige schatting) door de corona crisis, dat zijn 120 jonge mensen voor België en 20.000 voor de Eu en Noord Amerika. Wij verwachten er eerlijk gezegd een pak meer. Een tienervriend van ons zit in een slechte periode en z'n ouders vinden geen persoonlijke hulp vanwege de corona, ze gaan hem nu laten opnemen in het ziekenhuis om toch ergens nog hulp te kunnen krijgen, er is een enorm gebrek aan hulp en de jeugd is depressiever dan ooit tevoren.

De maatregelen hebben een enorme economische impact, dat zal resulteren in zware besparingen in alle sectoren, ook de zorg. Iedereen die hoopt dat er nu minder zal bespaard worden in de zorg vanwege de coronahelden en de pandemie zullen raar opkijken, de financiële put is gigantisch en wordt alleen maar groter.


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie
___

Bronnen:

I. Van De Cloot

De Tijd

C. Devlieger


1,744 views60 comments

Recent Posts

See All

60 Comments


Een ridicuul tekeningetje is je enige tegenargumentatie ? Van intellectuele armoede gesproken ... Overigens is mijn vorige reactie niet ingegeven door alternatieve media, maar louter door zelfstandig nadenken. Iets wat jij beter ook 's zou doen, alvorens klinkklare nonsens van Dirk Druiloor te repeteren, volgens dewelke bomen sinds kort (!) vuur zouden vatten ... bij de kruin.

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Sep 29, 2020


Like

@ Rudolf,


Ik gaf de link naar De Afspraak en de exacte tijd van Dirk Druiloor zijn uitspraak. Iedereen kan controleren dat ik Dirk Druiloor géén woorden in de mond leg - zoals jij stelt - maar hem letterlijk citeer. Maar ik noteer alvast dat je de integriteit van Pierre Van Damme niet wenst te verdedigen. Omdat ze niet verdedigbaar is. Die vaccinoloog met een toegegeven belangenconflict met de Bill & Melinda Gates Foundation, dient al maandenlang geweerd uit elke MSM. Kom gerust het tegendeel beweren ! Ik stelde vast dat een Druiloor dat toch deed, op nationale televisie. In ruil voor de zoveelste tribune voor Druiloor's CO2-religie.


Maar je bent niet verbaasd (met een d, Rudolf), dat ik "ten…


Like

Victor, Gniadek
Victor, Gniadek
Sep 27, 2020

Ik ben eindelijk verlost van mijn schrik over Covid-19 !

Ik heb mijn TV naar containerpark weggedaan ...

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Sep 25, 2020

En als je dat niet gelooft, dan maakt de "ware wereld" je wel wat anders wijs.

Like
bottom of page