top of page
Vergadering
VIRUSWAANZIN LOGO.jpg

CHARTER  VIRUSWAANZIN vzw

 1.  Principe.

Covid – 19 wordt helemaal verkeerd ingeschat en aangepakt. Deze aandoening kan dodelijk zijn voornamelijk voor bepaalde risicopatiënten. Voor andere mensen kan de ziekte zwaar vallen. Het overgrote deel van de bevolking wordt niet ziek of heeft beperkte symptomen. Covid – 19 heeft niet de omvang van de Spaanse griep. Viruswaanzin verzet zich tegen de verkeerde inschatting van Covid – 19 en de verkeerde maatregelen. De actuele maatregelen moeten onmiddellijk ophouden. Risicopatiënten moeten met respect voor hun wil liefdevol beschermd worden. De zorg moet worden versterkt. En al de rest terug naar normaal. 

 

 

2. Geen complottheorieën. 

Viruswaanzin laat zich niet in met de vraag wat de achterliggende bedoeling zou zijn van deze maatregelen. Iedereen mag daar in een democratie een mening over hebben. Viruswaanzin wil alle mensen zonder onderscheid verenigen in de strijd tegen de desastreuze en waanzinnige maatregelen.   

3.  Doden en schade door foute maatregelen. 

Viruswaanzin stelt vast dat de voorspellingen waarmee angst wordt verspreid voor Covid – 19, slechte waarzeggerij zijn. Foute statistiek met aannames die pure fantasie zijn. Ook de maatregelen zelf zijn helemaal fout.  Blinde maatregelen veroorzaken een omgekeerd effect. Of er in saldo meer doden zijn of doden gespaard werden door de maatregelen, is niet eens zeker.  

De regering vindt dat dode niet-Covid patiënten noodzakelijk zijn om de patiënten met Covid beter op te kunnen vangen.  Viruswaanzin vindt deze gedachte waanzinnig, en moreel volstrekt verwerpelijk. Discriminatie tussen patiënten met overlijdens tot gevolg is pure horror. 

De gevolgen voor de bevolking op vlak van fysieke en psychische gezondheid zijn desastreus. 

4. De economie. 

Zoals bij de bankencrisis, veroorzaken verkeerde statistieken een zware krimp in de economie. Mensen verliezen hun job, hun geld en hun bedrijf.  De economische en psychologische gevolgen zijn zwaar.  Voor viruswaanzin moeten alle bedrijven terug open. 

5. Rechten en vrijheden. 

De beperking van rechten en vrijheden kan niet worden overgelaten aan de staatsvirologen en aan foute voorspellingen. Het beperken van de vrije meningsuiting ter verdediging van een foute waarheid, mag nooit meer gebeuren. Het is niet de taak van de pers om mee te helpen aan de indoctrinatie van het volk met de promotie van één visie. 

6. Wetenschap en artsen

De vrije geneeskunde wordt nodeloos aan banden gelegd. De zorg dient te worden ondersteund met personeel en middelen.  De medische wetenschap moet zich snel kunnen ontwikkelen en dat kan maar als er een open debat is.  De overheid moet deze ontwikkeling steunen. Vaccins en medicijnen kunnen alleen op de markt worden gebracht als er wetenschappelijke zekerheid is dat zij veilig zijn. 

7. Conflict of interest. 

Experten die de regering adviseren op vlak van volksgezondheid mogen geen banden hebben met de farmaceutische nijverheid of met de financiers daarvan (zoals Bill Gates). Zolang de WHO voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door private sponsoren, kan België zich niet meer laten leiden door de adviezen van de WHO. 

UW FINANCIËLE BIJDRAGE

bottom of page