top of page
VWZ symposium banner.png

Het werk zit erop

De V.Z.W. Viruswaanzin wordt ontbonden. Van bij onze start in juni 2020 was het onze bedoeling om mensen te laten zien dat ze niet alleen waren.  Veel van onze actuele leden voelden zich in die tijd radeloos eenzaam.  Intellectueel eenzaam vooral.  Hier vonden ze mensen die ook kritisch keken naar de coronapolitiek. Hier vonden ze de overtuiging dat wat ze dachten werd gedeeld door meer en meer andere mensen. Hier vonden ze informatie, contacten, acties en medestanders. We zijn begonnen met een handvol activisten, en uitgegroeid tot, uiteindelijk, een kleine 15.000 leden. We hebben meer dan 500 artikels geschreven, acties op touw gezet, betogingen georganiseerd en mee georganiseerd, de persberichten verstuurd, onze boodschap verspreid via sociale media, een boek geschreven, we hebben geprobeerd een nieuwszender op te zetten en we hebben een politieke partij opgericht. 

 

Wat onze invloed was, en of we succesvol waren, is niet meetbaar. In tegenstelling tot de modelbouwers en staatsvirologen, weten wij dat de complexe samenleving wordt beïnvloed door veel factoren.  De mens, waaronder wijzelf, zijn niet in staat om al die factoren perfect in kaart te brengen.  Wat we gezien hebben in de loop van de tijd is dat de beweging die tegen de maatregelen inging, steeds groter werd.  Met als hoogtepunt ongetwijfeld de betoging in Brussel met tienduizenden mensen, waar we ook aanwezig waren. Prominent, tot op het podium.  Wat we ook gezien hebben is dat België de zwakste maatregelen had van Europa.  Op Zweden na uiteraard.  Toen de Nederlanders in lockdown gingen voor Omicron, was de Belgische regering zelf verbaasd.  Zo ver had de hele beweging de overheid in België gekregen.  Van het verplichte vaccin, eerst in de zorg en dan overal, is nooit iets in huis gekomen. 

Tot grote frustratie van Frank Vandenbroucke en tal van hooligans van de vaccin-side.

 

Mogen wij dat allemaal op onze hoed steken?  Deels wel.  Samen met de rest van de beweging.  De strategie die we daarbij vanuit Viruswaanzin gehanteerd hebben was soms die van de provocatie, maar vooral de strategie van de humor.  Van onze adviseurs, waaronder psychologen en psychiaters, wisten we dat het doorbreken van het groepsdenken van de massa in een omgeving van indoctrinatie, reframing en herhaling vereist.   We hebben in tegenstelling tot onze collega’s in sommige buurlanden, gekozen voor strategie van vooral humor.  Humor die zorgt voor reframing.  Met als resultaat dat we bijvoorbeeld in vergelijking met Nederland, een veel minder harde polarisatie kennen in Vlaanderen.  Tezelfdertijd hebben we daarmee de geloofwaardigheid van de politiek zowel als die van de virologen, fundamenteel ondermijnd.  Niets is zo dodelijk voor een autoritair gezag als belachelijk te worden gemaakt.  Het resultaat ziet u nu alle dagen op TV en in de media.  Hoewel, het moet gezegd, deze generatie politici hard zijn best doet om mee te werken aan onze strategie.

 

Een tweede pijler in onze acties was de bewuste rol van schietschijf.  Wij vertolkten de stellingen van onze adviseurs die we vertaalden naar het publiek.  Van wetenschappers die uit schrik voor de agressiviteit van hun omgeving voor kritische stemmen, niet naar buiten durfden te komen.  Of die pas later stilletjes aan naar buiten zijn gekomen. Maar we lieten ons ook bewust keihard afmaken door Van Ranst en C°.  Een evidente strategie.  Een autoritair regime kan één vereniging hard aanpakken, twee misschien, maar het is niet mogelijk om iedereen “idioot” te noemen.  Dat leidt tot wat Van Ranst nu ondergaat.  Hij heeft zoveel mensen beschimpt, dat hij zijn eigen geloofwaardigheid totaal heeft ondergraven. Door de scheldpartijen van Van Ranst op ons te trekken, zijn we erin geslaagd om ruimte te creëren voor andere mensen. Voor wetenschappers die iets te zeggen hadden en die daardoor het ook aangedurfd hebben om iets te zeggen.  Wij speelden de “bad cop” en zij kregen ruimte om de “good cop” te spelen.   Een strategie die we uitgewerkt hebben met onze Nederlandse vrienden van Viruswaarheid, die ook de toorn van de goegemeente op zich hebben betrokken.  Om anderen ruimte te geven.  Zo wordt een autoritair regime bestreden.   Alleen hebben we dat in het absurde België kunnen doen met meer humor dan in Nederland mogelijk was.

 

De derde pijler was de wetenschappelijke grond van wat we voorbrachten.  Zij die ons gelezen hebben zullen ons zelden betrapt hebben op ongefundeerde beweringen waar we later op moesten terugkomen.  Integendeel. De analyses die we gemaakt hebben, over het CST bijvoorbeeld, over de lockdowns, maar ook over de vaccins, werden maanden later vaak in veel bredere kringen ook vertolkt.  Herhaaldelijk kwamen we maanden voor de kranten met een juiste weergave van de situatie.  We konden dat alleen maar doen omdat we op de achtergrond inderdaad constant in contact stonden – rechtstreeks of onrechtstreeks - met wetenschappers.  De methode die we gebruikt hebben was er steeds één van het zintuiglijk en door logische deductie analyseren van de situatie, en pas iets meedelen als we het minstens bij 2 van onze adviseurs hadden afgetoetst. Of als we de mosterd konden halen bij minstens twee gezaghebbende wetenschappers.  Nooit ofte nimmer hebben we ons laten leiden door vermoedens, complotten waarvan geen bewijzen zijn, fake news of enkel het geloof van onze onderbuik.  Het aantal keren dat men ons heeft betrapt op het delen van fake news is op 2 handen te tellen – wellicht zelfs op één hand – en te wijten aan een onzorgvuldigheid soms over iets dat niet tot de essentie van de boodschap behoorde.  Zoals toen we een keer het aantal slachtoffers van bijwerkingen van vaccins hadden verward met het aantal aangiftes van slachtoffers van bijwerkingen waarvan het oorzakelijk verband niet was onderzocht. We hebben dat uiteraard meteen rechtgezet.  De wetenschappelijke methodologie hebben we altijd hoog in het vaandel gedragen. We geloven in de wetenschap voor zover die op een correcte manier wordt toegepast. Wetenschap is nog steeds de beste methode om tot de waarheid te komen.  Ook als is die methode op vandaag, zeker in de menswetenschappen, voor verbetering vatbaar.

 

Dat we strikt zijn blijven vasthouden aan die methodologie is ons niet in dank afgenomen.  Veel mensen vinden de vermoedens die bestaan of ontstaan door associatief denken, veel belangrijker dan de reële toetsing daarvan.  We moeten iets “zien” of uit verbanden tot andere verbanden concluderen.  Daardoor zijn we vaak geprangd geraakt tussen 2 vuren: de zeloten van het coronabeleid, en de tegenstanders van dat beleid die in allerlei complotten geloven.  Het is niet alleen ons overkomen.  Ook Prof. Dr. Jay Bhattacharya, één van de drie auteurs van The Great Barrington Declaration, heeft heel prangend de druk van de beide kanten ervaren.  Allesbehalve prettig is dat.  Beide kanten vonden dat we slechte intenties hadden: we waren moordenaars van de ene kant, en we waren “controlled opposition” van de andere kant.  Terwijl we eigenlijk niets anders wilden dan een betere wereld met meer respect voor de mensen, voor hun fundamentele rechten en voor de economie.  Ook met een betere en meer efficiënte gezondheidszorg met minder doden.   Het is tekenend dat we de reacties op de blog hebben moeten uitschakelen niet omwille van de zeloten van het beleid.  Maar omwille van de volgehouden aanvallen op wat we deden van zij die ons wilden dwingen om te geloven in allerlei zaken die zij “zien”.  De medestanders is de strijd tegen het coronabeleid dus. 

 

 

 

Waarom nu stoppen?

 

We zijn in een fase aanbeland waarin de maatregelen grotendeels weg zijn.  Alleen de zorg heeft nog niet door dat de mondmaskers niets bijbrengen. Uitgerekend de zorg.  De leiding van de zorg overtuigen zal eerder een werk zijn voor missionarissen dan voor een VZW van activisten.  Informatie over het coronabeleid is overal op het web te en daarbuiten te vinden.  Wetenschappers spreken zich openlijk uit.  De big data komen boven en zullen in de komende jaren nog meer bovenkomen.  Die data liegen niet en zullen nog meer aan het licht brengen wat er allemaal is misgegaan.  De rehabilitatie van de kritische beweging is ingezet.  Met die rehabilitatie zal zonder twijfel de verantwoordelijkheid van de staatsvirologen, modelbouwers, politici, farmabedrijven, internationale instellingen en miljardairs die denken de nieuwe Messias te zijn, ook aan de orde komen.  Dat proces gaat langzaam maar is onomkeerbaar.  De maatschappelijke ontwikkelingen en de evolutie van de wetenschappelijke inzichten overstijgen wat we met Viruswaanzin aankunnen.  Wij hebben gedaan wat we konden doen en ons werk is af.

 

De huidige samenleving en de politiek die de beleidsmatige vertaling van de samenleving zou moeten zijn, is ziek. Erg ziek.  Die problematiek is veel breder dan de bestrijding van een virus of de bescherming van de economie en de mensenrechten.  Daarom hebben we met Viruswaanzin de partij Vrijheid opgericht.  Deze partij gaat uiteraard door.  We hopen van ganser harte dat iedereen die ons heeft gesteund, ook de partij gaat steunen.  Vanuit Viruswaanzin en de partij Vrijheid hebben we heel hard nagedacht wat er misloopt in de wereld, wat aanleiding gaf tot dit totaal verkeerde coronabeleid en hoe we daaraan een oplossing kunnen bieden.  We hebben het neo-humanisme uitgewerkt.  Een politiek waarbij de mens centraal komt te staan in het beleid.  Een politiek waarbij de keer op keer falende overheid wordt beperkt en veel meer bescheiden omgaat met het staatsgezag.

 

 

Ons slotevenement!

 

Maar we zouden Viruswaanzin niet zijn als we er niet uitgaan met nog één keer een grote BANG!  Daarvoor hebben we ter afsluiting een uniek evenement opgezet.  Een once-in-a-lifetime-gebeurtenis die in ons geheugen zal gegrift staan.  

 

Op 13 mei 2023, om 13 uur zetten we de deuren van de Aula van de Gentse Universiteit wagenwijd open voor een zeer hoogstaande Academische Zitting.   Onder het motto: “The Job is never done!” hebben we een schare wetenschappers samengebracht om “U” tegen te zeggen. Wij stellen voor:

JayBhattacharya.png

Professor Dr. Jay Bhattacharya

​Eén van de 3 auteurs van The Great Barrington Declaration.  Prof. Bhattacharya was adviseur van Ron DeSantis, de Gouverneur van Florida.  Op zijn advies verliet Florida de traditionele coronamaatregelen. Ondanks de doemscenario’s en vervloekingen van de staatsvirologen, haalde Florida geen slechtere resultaten dan de rest van de USA.  Het is door zijn toedoen dat een groot deel van de USA de maatregelen verliet.  Prof. Bhattacharya ligt ook aan de basis van de “Faucipapers”.  Hij doceert aan Stanford University, één van de 2 beste universiteiten ter wereld.  Hij is medicus en econoom en gespecialseerd in gezondheidszorg.  Samen met Prof. Dr. John Ioannidis schreef hij verschillende wetenschappelijke bijdragen over SarsCov2. Prof.  Bhattacharya komt speciaal uit Stanford, California (USA) naar België om te spreken op onze academische zitting.

martinzizi.png

Professor Dr. Martin Zizi

​Moleculair fysioloog, medicus en biopyhsicus.  Hij doceerde aan de KUL en de VUB, was Medical Scientific Officer bij het Belgisch leger en voorzitter van het Bioethical Committee van de strijdkrachten. Een tijdlang werkte hij ook in opdracht van de NATO en de UNO als inspecteur inzake biologische oorlogsvoering. Prof. Zizi komt speciaal uit Silicon Valley naar België om te spreken op onze academische zitting.

AnnemansLieven.png

Professor Dr. Lieven Annemans

Professor Annemans gaf jarenlang les in de epidemiologie aan de Universiteit Gent. Hij is een gezondheidseconoom, gespecialiseerd in de gezondheidszorg.  Een college van Prof. Bhattacharya dus. 8 jaar was hij voorzitter van de Vlaamse gezondheidsraad.  Hij heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties op zijn actief.  Professor Annemans doceert gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde aan de Universiteit Gent.  Een tijdlang was Professor Annemans één van de “staatsvirologen”.

ProfBertDemunck.png

Professor Dr. Bert De Munck

Als historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van kennis en wetenschappen, doceert Professort De Munck aan de Universtiteit Antwerpen. Hij doceert o.a. de sociale en economische geschiedenis van de vroeg moderne periode.  Hij is auteur bij Knack en schreef in 2022 het boek “Leven en laten leven.  Een kritische geschiedenis van de pandemie.” 

Michael Verstraeten front.jpg

Mr. Michael Verstraeten

Advocaat by day, coronacriticus by night. Bestudeert al decennia falingsgedrag in ondernemingen en organisaties. Hij stond aan de wieg van de beweging “Viruswaanzin” in België, waarvan hij ook woordvoerder is. Voorzitter van de politieke partij Vrijheid. Auteur van het boek "Wereldkampioen covid-19". Hij voerde voor honderden cliënten gerechtelijke procedures tegen de coronamaatregelen in België. Een vurig pleitbezorger van de vrijwaring van de Rechten van de Mens. 

We zijn zeer fier en vereerd dat deze 5 topwetenschappers bereid zijn om op onze slotactiviteit te komen spreken.  Hun bijdrage zal van een uitzonderlijk hoog niveau zijn.  Hiermee wil Viruswaanzin een ultieme boost geven aan de rehabilitatie van de kritische mensen in ons land.  De bewering dat er een wetenschappelijke consensus zou bestaan (hebben) over het coronabeleid, wordt hiermee defintief naar het rijk van de fabels verwezen.  Zoals het eigelijk bij een coronadebat past, hebben we wetenschappers uitgenodigd vanuit verschillende disciplines.  We willen vooral niet, zoals het coronabeleid, vervallen in silowetenschap.

 

Daarbij openen we ook het debat dat er nooit is geweest.  We hebben intussen al 2 professoren die tot de adviseurs van de regeringen behoorden uitgenodigd om ook te komen spreken.  Eén van hen heeft al bedankt.  We zullen zien of we nog een naam kunnen toevoegen aan de al indrukwekkende lineup en of de staatsvirologen bereid gaan zijn om in debat te gaan.  Doen ze het niet op een academische zitting, dan zullen ze het nooit doen.

 

Dit absoluut bijzonder uniek evenement gaat door op 13 mei 2023.  De deuren van de Aula gaan open om 13 uur en om 14 uur stipt beginnen we aan de academische zitting die zal duren tot 19u15.  De plaatsen zijn beperkt tot 225.  Wees er dus snel bij om een ticket te bemachtigen.  ’s Avonds organiseren we nog een diner waarvoor u afzondelijk kan inschrijven.

 

We hebben van ons slotevenement een hoogstaand evenement willen maken.  Dat kost geld.  De unieke ervaring om samen op een hoogstaande manier de V.Z.W. Viruswaanzin af te ronden, in de seremoniezaal bij uitstek van de Universiteit Gent, is dat geld helemaal waard.  U kan via de betalingsmodule bij inschrijving voor het seminarie betalen, of u kan betalen op het rekeningnummer van Viruswaanzin: BE51 7512 1067 6562.

 

Wij kijken uit naar een fantastisch afsluitend evenement! 

 

Michael Verstraeten

Voorzitter

PS. Gezien we onze activiteiten gaan staken, willen we graag in schoonheid afronden. Er zijn nog een paar verplichtingen tegenover medewerkers die kosten hebben gemaakt. We zouden graag ook een budget voorzien voor het bewaren van de website en de hosting zodat als er iets gebeurt of er zijn aankondigingen, we nog van deze website en de contacten met de leden gebruik kunnen maken. Mocht er ooit een noodzaak zijn om terug aan het werk te gaan, dan kunnen we daarmee verder aan de slag. We vragen dan ook een laatste keer aan onze leden en sympathisanten om ons te steunen. Als er geld over is, dan storten we dat saldo door aan de partij Vrijheid, ons petekind die het nu in de grote wereld moet gaan waarmaken. We danken jullie alvast van ganser harte voor de steun van de voorbije jaren! 

 

Het Viruswaanzin team.

-

bottom of page