DONEER NU! Een klein of groot bedrag, iedere euro is welkom om ons te steunen. Waarvoor?

U kan ons steunen met eender welk bedrag naar keuze via een overschrijving naar Viruswaanzin vzw op:

 BE51 7512 1067 6562 met vermelding "donatie”.

A. MEDIACAMPAGNES

De reguliere media voeren een éénzijdig discours en zitten met de daver op het lijf om een kritische stem te laten horen. VIRUSWAANZIN gebruikt uw gift voor het verspreiden van wetenschappelijk onderbouwde argumentaties die glashelder aantonen dat de genomen maatregelen non-evidence based en disproportioneel zijn.

B. PROCEDURALE INITIATIEVEN (o.a. strafklachten)

De maatschappelijke ontwrichting is dusdanig groot, dat we zoiets niet zouden moeten willen. Misschien komt er een tweede golf, misschien niet, maar met de huidige aanpak en de eigen verantwoordelijkheid van de gemiddelde Belg komen we daar ook wel weer doorheen. De burger als klein kind behandelen en streng straffen voor gedrag dat zes maanden geleden nog als sociaal en normaal gezien werd is ongrondwettelijk. Elke verdere vrijheidsbeperking en schending van onze dierbare mensenrechten zal VIRUSWAANZIN voor de rechter aanvechten. Uw financiële bijdrage is nodig om deze gerechtsprocedures te kunnen voeren en is een riem onder het hart van allen die vrijheid en respect voor de rechtstaat belangrijk vinden.