DONEER NU! Een klein of groot bedrag, iedere euro is welkom om ons te steunen. Waarvoor?

U kan ons steunen met eender welk bedrag naar keuze via een overschrijving naar Viruswaanzin vzw op:

 BE51 7512 1067 6562 met vermelding "donatie”.

A. MEDIACAMPAGNES

De reguliere media voeren een éénzijdig discours en zitten met de daver op het lijf om een kritische stem te laten horen. VIRUSWAANZIN gebruikt uw gift voor het verspreiden van wetenschappelijk onderbouwde argumentaties die glashelder aantonen dat de genomen maatregelen non-evidence based en disproportioneel zijn.

B. Koken kost geld! 
Met viruswaanzin voeren we actie op diverse fronten. We zijn aanwezig op sociale media, hebben een druk bezochte website, we organiseren congressen en betogingen, we hebben campagnes met affiches, kleine naamkaartjes. Dat kost allemaal geld. Uw schenking aan Viruswaanzin stelt ons in staat onze strijd verder te zetten. We moeten daarbij opboksen tegen de grote media, tegen de regering en de politiek. Niet gemakkelijk allemaal.

Zonder uw financiële steun zouden we ons werk niet volhouden. Super bedankt dus dat u ons wil steunen.