top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

VRIJHEID verwelkomt Steven Arrazola de Oñate als nieuw lid van het partijbestuur!


Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat Steven Arrazola de Oñate heeft besloten om aan te sluiten bij het partijbestuur van onze nieuwe partij.


Steven is één van de strijders voor vrijheid van het eerste uur die zich heeft verzet tegen de coronamaatregelen zoals ze door de Belgische regering werden doorgevoerd. Zijn aandacht voor de vrijheid en de ontvoogding van de mens passen perfect bij ons beeld van de ideale, vrije samenleving.


Vrijheid geeft aan iedereen die deze gedachten genegen is, de gelegenheid om zich te vereniging en samen aan politiek te doen. De grote stroming die op gang is gekomen en o.a. aanleiding was tot de massale opkomst bij de betoging van vorige week zondag, zullen wij politek kanaliseren.


Nog voor covid was er bij heel wat mensen onvrede over de politiek. Veel mensen wisten en weten niet meer voor wie ze moeten stemmen. Zij overwogen zelfs om met lange tanden voor extreemrechts of voor de communisten te stemmen. Wel dat is niet langer nodig. Vrijheid biedt voor die mensen een ernstig alternatief. Niet een alternatief van extremen. Wel een rationeel alternatief, met een grote rol voor de waarden van het humanisme, de ontvoogting voor de mens, en de vrijheid van elkeen. Een no-nonsens-politiek.


Het is geen toeval dat Steven uit de VLD komt. Ook onze voorzitter Michael Verstraeten was actief in de VLD. Veel mensen die vroeger de liberale partij in het hart droegen, hebben met droefheid moeten vaststellen dat het liberale gedachtengoed de voorbije jaren uit deze partij is gewassen. Covid was het triest hoogtepunt van nutteloze vrijheidsbeperkende maatregelen die eerder communistisch waren dan liberaal. Vandaag hebben we nog altijd pasjes en niemand weet nog waarom.


Vrijheid zal zich verder inzetten om mensen in de vrijheidsbeweging, zelfstandigen die zich verlaten voelen, mensen die in de huidige politieke partijen hun gading niet meer vinden, onderdak te geven op basis van een stevig programma.


Vrijheid is een burgerinitiatief gegroeid vanuit de vaststelling dat de huidige politici de kiescijfers achternalopen, veeleer dan hun werk te doen. Wel, als zij het niet doen, dan moeten we zelf het alternatief maken.


Steven en Michael vormen een sterke tandem waar in de komende maanden nog mensen zullen bij aansluiten.


Michael Verstraeten Steven Arrazola

5,636 views495 comments

Recent Posts

See All
bottom of page