top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Voor U. Wat kan u doen?

Updated: May 23
Dames en Heren, 


4 jaar geleden beperkte de regering uw vrijheden.  De economie werd ontwricht en de verkeerde coronamaatregelen werden hardhandig doorgevoerd. De collaterale schade werd totaal miskend. Wel, over minder dan 100 dagen heeft u bij de verkiezingen de kans om hierover uw gedacht te zeggen. Meer nog, u heeft de mogelijkheid om samen met alle kiezers in ons land ervoor te zorgen dat de komende 5 jaar alvast, dat beleid zich niet kan herhalen. 


Het staat in ons geheugen gegrift hoe we 4 jaar geleden helemaal alleen stonden.  Geen enkele partij heeft ons geholpen in die periode.  Ook niet de oppositie.  Pas toen wij al het werk hadden gedaan en alle banbliksems op ons hoofd hadden gekregen, kwam die oppositie van maskerfabrikanten kiezers ronselen.  Hoe hypocriet.  3 jaar laten kondigt diezelfde oppositie aan dat als ze in de regering mogen, ze “compromissen” gaan sluiten.  Weet u welke compromissen dat zullen zijn?  Niemand weet het.  Onzekerheid troef. 

Bijna 3 jaar geleden hebben we daarom een politieke partij opgericht.  Omdat geen enkele van de huidige partijen te vertrouwen is.  Daarom zijn we het zelf gaan doen. We hebben PV&V opgericht, later omgedoopt tot “Vrijheid”.  We hebben vastgesteld dat corona een symptoom was van een dieperliggende malaise die zich uitstrekt over de hele overheid en een behoorlijk deel van de samenleving. 


Omdat we een zo groot mogelijke kans willen maken hebben we met andere nieuwe partijen die de huidige politiek ook grondig beu zijn, een alliantie gevormd. Voor U.  Die alliantie, onder leiding van Els Ampe, heeft op korte termijn heel wat weerklank gekregen.  We maken nu een heel ernstige kans om bij de verkiezingen inderdaad ervoor te zorgen dat u wordt vertegenwoordigd in het parlement en wie weet in de regering.   Er is tussen deze nieuwe partijen veel meer dat ons verbindt dan we gedacht hebben. In het programma van de 12 werken staan zaken als baas in eigen arm, neen aan het CST en aan de lockdowns. Dat is bijzonder duidelijk. 


Intussen zijn de eerste posities op de lijsten ingenomen. In Limburg, op de federale lijst in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, op de federale lijst in Brussel zal u kandidaten die worden gesteund door Vrijheid terugvinden. Het zijn stuk voor stuk kandidaten die geen compromissen gaan maken.  Zeker niet als het aankomt op het beleid bij epidemieën.  In ons land Is er nog steeds geen evaluatie gemaakt. De verantwoordelijken zijn nog altijd niet ter verantwoording geroepen. Als binnen de 5 komende jaren er zich weer zo’n situatie voordoet, is de kans reëel dat we weer dezelfde recepten gaan krijgen. Volgende week stellen we de kandidaten gesteund door Vrijheid allemaal aan u voor. Ikzelf zal alvast de federale kamerlijst in Oost-Vlaanderen trekken.


Met ons komen er geen compromissen over een “gezondheidsbeleid”. Daar staan wij voor.  Geen gesjacher met het leven van de mensen. Deze keer is het absoluut noodzakelijk dat we stemmen hebben in het parlement. Opdat diezelfde recepten geen kans meer maken.  Dat was het doel dat we voor ogen hadden toen we een politieke partij hebben opgericht.  Dat doel zullen we in de komende weken moeten hard maken. 


Wel, daarvoor hebben we u nodig. Hard nodig. Alleen met uw steun kunnen we erin slagen voldoende zwaar te gaan wegen op de politiek. Voor U.  We doen het voor ons allemaal.  Niet voor ons eigen postje. Want dan waren we wel bij een andere partij aangesloten.  Neen, we doen het omdat we uit principe vinden dat het absoluut noodzakelijk is. 


Wat kan u doen? 

- In eerste instantie, ons laten weten dat u de lijsten met onze kandidaten wil steunen door op die lijsten te gaan staan en/of onze lijsten te ondertekenen. We hebben nog steeds open plaatsen in alle provincies. We hebben meer dan 400 kandidaten nodig. Vooral dames. Wie kandidaat is om op een lijst te gaan staan, laat gerust een bericht op michael.verstraeten@telenet.be.  We geven jullie de kans om op de lijsten te gaan staan en mee met ons campagne te voeren voor een zo goed mogelijk resultaat. 


Ook wie niet de tijd zal vinden om campagne te voeren maar ons wel wil steunen, is zeer welkom.  Zoals altijd bent u vrij om te doen wat u wil en alles dat u doet wordt erg geapprecieerd. 


- Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen hebben we in elke provincie 500 handtekeningen nodig. Mensen die ons steunen.  

Op dit ogenblik zitten we aan ongeveer 1/3 van de nodige handtekeningen.  U kan ons helpen door de lijst te ondertekenen via de volgende link: 


- Wie affiches wil hangen, een bord in zijn tuin wil, of een V-raambord, stuurt best een mail naar maxime.c@telenet.be.  


- Wie graag kaartjes wil bussen, stuurt best ook een mail aan maxime.c@telenet.be


- Volg ons op sociale media. Deel elke ochtend een bericht met een link naar de website www.vooru.be.  Deel elke dag één van onze berichten.  Ga op populaire pagina’s en post daar reacties met verwijzing naar Voor U en de kandidaten die Vrijheid steunt. 


- Spreek over ons met al uw familie, vrienden en kennissen. Zorg dat we bekend worden.  


- Lees de 12 werken op https://www.vooru.be/de-12-voor-u, en spreek erover met al uw contacten.  Zie hoe we de macht willen afnemen van “Brussel” die het coronabeleid heeft verkwanseld.  Hoe wel die macht dichter bij de mensen willen brengen.  Hoe we de staat willen verkleinen, en de mensen meer inspraak geven.  Hoe we een democratischer Europa en democratische instellingen willen met veel minder regeltjes en bemoeienissen.  De macht zo dicht mogelijk bij de mensen, dat is wat we willen.  Zie in onze 12 werken hoe we we mensenrechten veel beter willen beschermen. Hoe we onze economie lokaal en in Europa hier willen versterken en autonoom maken, zodat we minder afhangen van China en andere landen die hun eigen agenda’s hebben. 


Lees overigens ook nog eens de programmapunten en de standpunten op www.vrijheid.vlaanderen.  De kandidaten die Vrijheid steunen staan ook achter die programmapunten.  


- Vraag onze mensen om te komen spreken voor groepen kennissen en vrienden. 


Lieve mensen, in de komende weken wordt het echt wel menens.  We gaan een huzarenstukje realiseren en tonen dat we het coronabeleid echt niet vergeten zijn.  


Jaren hebben we moeten wachten om de politiek de afrekening te bezorgen. Maar vooral om er samen voor te zorgen, met uw steun, dat zich niet meer herhaalt wat we de voorbije jaren hebben meegemaakt. 


Wij doen het alvast Voor U! Zodat we nooit meer een tweede keer coronatoestanden krijgen. 


Hartelijke groeten, 

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin & Vrijheid 

Lijsttrekker federaal parlement Oost-Vlaanderen 


883 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


renaat
renaat
Mar 09

Het zeil is gezet, de kapitein is aan boord. Nu kunnen we de juiste koers varen. Alle hens aan dek !

Like
bottom of page