top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Samen naar de kiezer met de lijst "VOOR U"Beste Vrijheidsstrijders, 


Bijna 3 jaar geleden hebben we samen PV&V opgericht (intussen Vrijheid). We hebben toen gezegd dat de huidige partijen klappen zouden krijgen. We hebben de nakende implosie van de VLD correct ingeschat.   We hebben ook gezegd dat de mensen de politiek zo beu zijn, dat er nog andere bewegingen en partijen zouden opstaan.  De politiek is immers niet meer om aan te zien.  Van bij het begin hebben we de initiatieven van andere bewegingen verwelkomd.  We hebben altijd gezegd dat we willen verbinden met al wie staat voor politieke vernieuwing en mee voor goede oplossingen wil gaan. 


Wel, we hebben woord gehouden!  Zoals we dat altijd doen. De voorbije 2 maanden hebben we keihard gewerkt aan een platform met verscheidene nieuwe partijen.  Samen met Els Ampe, die ook het beleid van de VLD en de huidige partijen niet meer kon aanzien.  Moedige Els heeft de VLD verlaten.  Hoedje af voor de stap die ze daar heeft gezet. 

Hoe meer we gingen samenwerken met die nieuwe partijen, hoe meer we vastgesteld hebben dat er veel meer is dat ons verbindt dan we dachten.  We hebben vastgesteld dat als het op de essentiële veranderingen aankomt om een nieuw beleid mogelijk te maken, we op dezelfde golflengte zitten. Dat komt omdat voor wie echte oplossingen wil, de keuze voor de hand ligt.  


- De politiek dichterbij de mensen brengen.  We nemen ze in Brussel macht af, om lokale besturen, zoals in Zwitserland, meer macht te geven.  Zo kan er ook meer directe democratie komen.   De macht dichtbij de mensen.

- Een kleinere, efficiënte, minder bemoeizieke staat.  De staat is er niet om zich te moeien tot onder uw dampkap of in uw teljoor.  We willen een hoop regeltjes, boetes, administraties, instellingen , en andere koterijen zwaar reduceren.  Een staatsvermindering als het ware.  Dan wordt het ook stukken moeilijker om die staat te misbruiken tegen de mensen. 

- Geen pestbeleid.  De overheid behoort vriendelijk te zijn voor de gewone mensen.  Wij zijn geen criminelen die constant onder controle moeten worden gehouden.  Geef ons ruimte om gelukkig te zijn en te doen waar we goed in zijn.   Een positief, stimulerend beleid dus.  

- Een aantal sectoren verdient een serieuze upgrade.  Justitie, migratie, onderwijs, zorg,  landbouw, sociale zekerheid, begroting, pensioenen … om er maar enkele te noemen.  De huidige politici slagen er niet in om echte hervormingen door te voeren omdat ze verstrengeld zitten aan het systeem zelf.   Ze hebben zich vastgereden met allerlei belangen en standpunten die ze in het verleden hebben ingenomen.  Hun oplossing is nog meer regeltjes die niet werken, nog meer boetes, nog meer administratie en finaal moet u dat allemaal betalen. Wel, gedaan ermee.  Met een dikke rode stift efficiënt maken van de staat.  Dat is wat we gaan doen. 

- Versterk de bescherming van de mensenrechten en de vrije meningsuiting.  In een volwassen democratische wereld is het democratisch debat er om meningsverschillen uit te praten.  Het is helemaal niet erg dat de mensen van mening verschillen.   Een wereldwijde consensus over alles is gewoon saai.  

Dat zijn maar enkele van de 12 werken van Hercules die we hebben uitgewerkt met de andere partijen.   Als we samen kunnen realiseren wat we zijn overeengekomen, dan leven we morgen in een andere wereld. Een wereld met meer vrijheid.  Een wereld met meer vriendelijkheid en begrip voor elkaar.  Een wereld die anderzijds ook ferm duidelijk maakt waarvoor we staan: voor de fundamentele vrijheiden van de mensen. 

De huidige politici falen. Keer op keer. Hoe meer regels, administratie, boetes en zinloze uitgaven, hoe meer hun politiek een zootje wordt. Terwijl u hoe langer hoe meer betaalt voor al die mislukkingen.  In de plaats van een “dankuwel” krijgt u er bemoeienissen tot in uw privéleven bovenop. Nu regelen ze al hoeveel kastanjes we in een bos mogen oprapen, straks bepaalt de regering wat we mogen eten. Wel, niet meer met ons. U verdient een efficiënte staat die veel meer uit uw privéleven en uit uw zakken blijft.  Daar gaan wij ons allemaal beter bij voelen. 

Wel, tot onze grote vreugde hebben we in een aantal andere partijen medestanders gevonden: L99, Vista, Volksliga, … Er zijn partijen die nog twijfelen, maar die ook op het punt staan om aan te sluiten.  Daarnaast hebben we onafhankelijke burgers ontmoet, mensen die hun traditionele partijen grondig beu zijn ook, en die samen met ons dit project willen waarmaken. 


Dat we het over alles roerend eens zijn, dat is uiteraard niet zo.  Wij gaan samenwerken rond wat ons verbindt, niet rond wat ons scheidt.  Daarvoor hoeven wel niet allemaal 100 % hetzelfde te denken.   Er is meer dan genoeg waar we het over eens zijn.  De essentie is dat de oplossingen van de problemen van de mensen in de beginselverklaring staan.  Daar gaat het om. 


De verschillende partijen en mensen rond de tafel gaan nu de sterkste mensen bovenaan de lijsten zetten.  We gaan naar de kiezer zowel voor het federaal parlement, als voor het Vlaams, Brussels en Europees parlement in alle provincies.  Wie zich nog kandidaat wil stellen, het is het moment: mailen naar info@vrijheid.vlaanderen


Ik zou hierbij ook een groot woord van dank willen richten aan de vrienden van Volksliga, Vista, L99, de onafhankelijken zoals Peter Verlinden, en al wie heeft meegewerkt en nog kan toetreden in de komende dagen en weken.  Dank voor de fijne samenwerking en dank ook voor jullie openheid om samen te werken aan oplossingen voor de mensen.  We hebben hiermee allemaal bewezen dat we in staat zijn om onze eigen belangen, onze eigen visies, alle persoonlijke belangen ook, opzij te zetten om voor de mensen een alternatief uit te werken dat staat als een huis.  Samen gaan we met onze directe sympathisanten alleen al bijna de kiesdrempel halen.  Terwijl de campagne moet nog beginnen en we de mensen gaan winnen voor het unieke alternatief dat we hen aanbieden. 


En uiteraard ook een bijzonder groot woord van dank aan een uitzonderlijke vrouw: Els Ampe.  Onze coach en initiatiefnemer.  Een bijzonder pientere vrouw die zeer grote moed heeft betoond.   Waar andere VLD-ers bezig zijn met het redden van hun postjes, is Els daar totaal maar dan ook totaal niet mee bezig.  Tegen haar persoonlijk belang in heeft ze afscheid genomen van de VLD.  Nadat ze al jaren moedig had geprobeerd om die partij van binnenuit te veranderen.  Pas toen ze zag dat het volkomen uitgesloten was dat ze daarin zou lukken, heeft ze VLD vaarwel gezegd.  Een paar maanden later neemt Els opnieuw een bijzonder groot persoonlijk risico.  In plaats van aan te schurken bij een bestaande partij volgt ze haar hart en haar gevoel.  Ze richt een lijst op waarin nieuwe partijen samen naar de kiezer gaan.  Niets garandeert haar een plaats.  Niets garandeert haar succes.  Ze rekent erop dat we dit samen tot een goed einde brengen. Daarmee schrijft Els geschiedenis.  In deze donkere politieke tijden is Els een lichtpunt van hoop. Van vertrouwen dat we een toekomst kunnen bouwen waarin we ons eindelijk allemaal een stuk gelukkiger gaan voelen.  Hoezee voor Els Ampe!! 


Zoals bij een regeerakkoord gaan we nu het gemaakte akkoord aan het ledencongres voorleggen. Vanuit het partijbestuur is er hard gewerkt aan dit akkoord dat we nu aan de leden kunnen aanbieden.  Daarvoor houden we op 7 januari een eerste verkiezingscongres.  Op dat congres gaan we ook onze kandidaten aan de tand voelen.  Zij zullen worden ondervraagd door een ervaren stoute journalist. Zoals dat ook “in het echt” gaat gebeuren.  Op basis van die vuurproef gaan we samen kiezen wie we de arena insturen voor Vrijheid.  Op de kieslijsten van "Voor U".   Want dat is de naam waarmee de lijst met de verschillende partijen naar de verkiezingen gaat.  Dat is de naam die op het stembiljet zal staan. Ziet u het al voor u staan? “CD&V     VLD    PVDA     VOOR U …."  


Kom allemaal de verkiezingen mee voorbereiden op 7 januari, om 15 uur in Edegem.   Leg mee onze kandidaten op de rooster.  Zij hebben al een bericht gekregen dat we hen verwachten op 7 januari.  Zij weten wat hen te wachten staat en zijn bezig met hun voorbereiding.  Kom hen steunen en bepaal mee onze weg naar de Vrijheid! 

Bij deze ook een heel warme oproep om massaal in te schrijven op de website www.vooru.be als supporter van dit unieke initiatief.  


Help ons om samen deze verkiezingen te winnen en te zorgen voor de broodnodige vernieuwing. 

554 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page