top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Proces: België sluit concensus van 50 miljard euro!


© Viruswaanzin.be: Advocaat Verstraeten en Jeff Hoeyberghs


Gisteren gingen de pleidooien door voor de voorzitter van de rechtbank in Brussel.  De rechter heeft 2,5 uur lang geïnteresseerd geluisterd naar de argumenten en vragen gesteld die blijk gaven van een groot inzicht in de materie en terdege onderzoek.   Er werd een belangrijk deel van het pleidooi besteed aan het weergeven van de cijfergegevens die aanduiden dat de bewering dat Covid 19 een killervirus is dat tot 130.000 doden zou maken zonder maatregelen, science fiction is.  U weet wel: R0 die al was gedaald tot 1,2 nog voor de maatregelen, de onmogelijkheid om meer dan ongeveer 15 % besmettingen te krijgen, een normaal aantal doden van de griep in de wereld van 650.000, het aantal overlijden in Nederland tot 9.400 2 jaar geleden op één jaar …   De Belgische Staat is hierop niet ingegaan en wees naar het standpunt van de virologen wat volgens haar een wetenschappelijke consensus vertegenwoordigde.  De Belgische Staat heeft vooral naar voor gebracht dat volgens haar de burgerlijke rechter zich niet in te laten heeft met een dergelijke beslissing maar het de staat vrij staat om in deze materie te beslissen wat zij wil. In ruil voor wat foute statistieken, heel wat naïeve informatie over het virus en profileringsdrang van de virologen sloot de minderheidsregering van Wilmès dan maar een deal van 50 miljard euro en 108 000 verloren jobs...


We kunnen dus besluiten dat de Belgische staat gelovig en blindelings volger is van de virologen. Een blind proces van natuurlijke selectie heeft onze politici blijkbaar opgezadeld met een brein dat, ondanks de indrukwekkende prestaties die ze zelf pretenderen dagelijks te leveren, toch uitermate feilbaar en kwetsbaar voor foute ideeën blijkt. Helder denken is een vaardigheid die verworven dient te worden. Net zoals je zonder training en een aangepast schema nooit topsporter kan worden, zal ook niemand in staat zijn om zonder gerichte aandacht voor de ingebouwde beperkingen van het menselijk denken alle valkuilen van kennisverwerving weten te vermijden. Wij adviseren het kabinet van Minister De Crem in de leer te gaan bij Professor Braeckman, verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte van de UGent. Hij kan de medewerkers en juristen perfect toelichten wat de mentale valkuilen en cognitieve vooroordelen zijn waarmee best rekening wordt gehouden als we een klare kijk op de wereld willen bewaren.


Mr Verstraeten gaf tijdens het proces een unieke rondleiding in de dwaalwegen van de corona-psychologie en in de verleidelijke redeneerfouten waarvoor we onszelf en onze kinderen maar beter behoeden. Rode draad in het betoog voor de Rechtbank van Eerste Aanleg is de soms ondraaglijke lichtgelovigheid van de wetgevende macht, waarbij een keur aan voorbeelden de revue passeert. Van het vermogen tot bedrog en zelfbedrog tot het blijkbaar overmatig vertrouwen in anekdotische bewijzen en gezagsargumenten van de virologen. Alleen jammer dat wij, en de volgende generaties, door de naïviteit van de trouwe adepten van de virologensekte, een enorme prijs zullen betalen. Zowel economisch als psychologisch. Het vonnis wordt verwacht rond 3 juli.   We houden jullie op de hoogte!  

1,947 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


Sinterklaaspolitiek dankzij de geldcreatie van de ECB, vervolgens de staatsschuld naar omhoog... tot zover het plezier. Het kost ook géén moeite, integendeel. Daarna de schuldenlast jarenlang op de schouders dragen en de schuld 'onderhouden' met zuurverdiend zweet. Ten koste van de ontwikkeling en het welzijn van de werkende Belg. Nadenkertje: zou het volk zo lang kalm gebleven zijn mocht de geldcreatie niet hebben plaatsgevonden? Zo het volk, zo de leiders (=ongedisciplineerd).

Me gusta
bottom of page