top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De VRT is hardleers


Tim Pauwels, VRT ombudsman, in gesprek met Viruswaanzin.


__Op 9 jun. 2021, om 14:22 heeft Ombudsman VRT <ombudsman@vrt.be> het volgende aan ons geschreven: Geachte Heer, <<Viruswaanzin schreef>> De voorbije maanden heeft de VRT meegewerkt aan het in de hoek zetten van Viruswaanzin als een onbetrouwbare organisatie van complotdenkers en antivaxxers die vals nieuws verspreidt. Al maanden zeggen we dat de maatregelen niet werken. O.a. omdat de infecties gebeuren door aerosolen en in veel mindere mate door grotere druppels.

<< Pauwels >> Ook VRT heeft gewoon bericht over de rol van aerosolen. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/09/hoe-besmettelijk-zijn-aerosolen/ << Verstraeten >> Het feit dat jullie later iets melden over de werking van aerosolen laat overleg dat u ons in de hoek heeft gezet. Integendeel. U heeft ons dus duidelijk onterecht in de hoek gezet want u gaf zelf een wijziging aan in de oorzaken, die wij al in mei vorig jaar nog voor onze oprichting hadden gesignaleerd en gewezen op de verkeerde uitgangspunten. _____ <<Viruswaanzin schreef>> We hebben ook verwezen naar de studies die aantonen dat er geen verschil te merken is tussen landen met strenge maatregelen, en landen met minder strenge maatregelen.

<< Pauwels >> Er zijn evenzeer studies die aantonen dat de maatregelen wel degelijk een groot verschil hebben gemaakt in het inperken van de impact van het virus. Maar landen vergelijken is hoe dan ook erge moeilijk en wel degelijk voer voor specialisten. De redactie heeft overigens wel degelijk uitgelegd waarom landen vergelijken zo moeilijk is. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/26/winnaars-en-verliezers/ << Verstraeten >> U vindt in de bijlage een litteratuurlijst over dat onderwerp. Het is intussen beslist wel mogelijk om landen te vergelijken. Dat de cijfers niet overal op dezelfde manier worden geteld is een probleem die wij ook al van bij het begin aankaarten. Met name in gevolge o.a. de onbetrouwbaarheid van de PCR-tests. Merkwaardig dat u een argument aanhaalt waarvoor wij eerst als “idioten” worden afgeschilderd omdat we datzelfde argument gebruikten toen. _____ <<Viruswaanzin schreef>> Wij hebben o.a. gewezen op de zinloosheid van het dragen van mondmaskers omwille van de transmissie middels aerosolen. (wel in ziekenhuissettings en WZC met FFP2 of 3 maskers).

<< Pauwels >> Niemand heeft ooit beweerd dat mondmaskers een mirakeloplossing zijn. Aanvankelijk werden ze voor het grote publiek zelfs geen prioriteit gevonden. Later werden ze ingeschat als een extra hindernis voor het virus op die plaatsen waar misschien niet altijd afstand kon worden gehouden. Maar ze bieden geen garanties. Besmetting blijft mogelijk. Afstand en ventilatie blijven belangrijk. Ze zijn altijd voorgesteld als een bijkomend hulpmiddel. << Verstraeten >> U schrijft andermaal nu wat wij een jaar geleden hebben gezegd. En toen vond u het nodig mee te werken aan onze diabolisering. _____ <<Viruswaanzin schreef>> Toen ik u daarover een paar maanden geleden aanschreef, heeft u mij geantwoord dat als wat wij zeggen juist is, dat wel uit de evolutie in de wetenschappelijke wereld al blijken. Welnu, het is zo ver. Vandaag heeft Prof. Van Gucht gezegd dat mondmaskers niets bijbrengen buiten. Hij heeft trouwens ook ooit gezegd dat hij nooit naar de winkel gaat met een mondmasker omdat dat zinloos is. Vandaag zegt Prof. Van Gucht dat de aandacht moet gaan naar ventilatie. << Pauwels >> De uitspraak van Van Gucht over de winkel dateert uit een tijd dat er nog een ander beleid was. Maar Van Gucht heeft wel degelijk herhaaldelijk gepleit voor matiging inzake het opleggen van mondmaskers in de buitenlucht, met name ook om het draagvlak voor maatregelen niet te ondermijnen. Hij deed dat onder meer bij VRT : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/07/algemene-mondmaskerplicht-of-niet-mondmasker-alleen-waardevol/

Vlaanderen heeft dan ook nooit een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht gekend.

<< Verstraeten >> Dat heeft hij inderdaad gedaan, maar wij waren de “idioten” toen we hetzelfde zeiden. Niet? De “antivaxxers” en de “complotdenkers”. Ziet u het probleem? _____

<<Viruswaanzin schreef>> Vandaag blijkt uit meer en meer studies en publicaties, o.a. op de website covidrationnel.be<http://covidrationnel.be/> terug te vinden wat betreft het standpunt van een aantal Belgische wetenschappers, dat inderdaad de maatregelen niet hebben gewerkt. Wellicht omdat ze verkeerd werden geconcipieerd op basis van de droplets, en niet op basis van de aerosolen. De bron die u mij hier opgeeft, lijkt me niet meteen een A1 publicatie. Ik kan het de redactie niet kwalijk nemen dat zij zich richt op de meest gezaghebbende tijdschriften en op die wetenschappers in Vlaanderen die zelf epidemiologisch onderzoek opzetten en publiceren en die daarin erkenning krijgen van de Vlaamse universiteiten. Dit zijn een aantal gezaghebbende publicaties die erop wijzen dat maatregelen wel degelijk impact hebben. <<Verstraeten>> Wat er staat op Covid-Rationel zijn allemaal documenten opgesteld door professoren die zelf verwijzen naar bronnen uit A1 publicaties. Echt de moeite om eens te lezen! https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30090-6/fulltext

https://www.pnas.org/content/118/12/e2021359118 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.04.20145334v1 De artikelen naar dewelke u verwijst zijn zwak om uw punt te maken. Een aantal studies dateert van midden vorig jaar toen niet alle cijfers voor handen waren. Een korte commentaar. - Studie 1 = van mei 2020. - Studie 2 = gaat over mobiliteit. Niet over succes van maatregelen. - Studie 3 = 8 juli 2020 - conclusie: de cijfers gaan naar beneden na maatregelen. Oorzakelijk verband. - Studie 4 = november 2020 - daarin staat dat minder strenge maatregelen even effectief kunnen zijn. - Studie 5 = gebaseerd op het aantal “gevallen” terwijl Flaxman o.a. stellen dat dat geen goede methode is. Stelt vast dat het aantal gevallen daalt na de maatregelen. Oorzakelijk verband? De vraag is of cijfers ook zouden dalen zonder maatregelen maar dat wordt niet onderzocht. - Studie 6 = studie van juli 2020. In de bijlage vindt u een litteratuurlijst met andere studies. Maar u draait om het probleem heen: Als er in de wereld studies zijn van de beide kanten, dan is er geen wetenschappelijke consensus. Waarom doet u dan mee aan het diaboliseren van Viruswaanzin die deze andere kant belicht en daar ook achter staat? Waarom maakt u een keuze voor één kant? _____ <<Viruswaanzin schreef>> In de Verenigde Staten heeft een groot deel van de staten de maatregelen opgeheven omwille van deze studies. Ik nodig u uit bijvoorbeeld eens te kijken naar de video’s van het Texaans parlement over deze materie. <<Pauwels>> Het gegeven dat maatregelen worden opgeheven bewijst niet dat ze overbodig waren. Ik kan niet uitsluiten dat de opheffing mogelijk is precies omdat maatregelen en vaccins hun werk hebben gedaan. Ook de Belgische regering heeft trouwens verregaande versoepelingen aangekondigd. Dat betekent niet dat de maatregelen niet nodig waren in een eerdere fase. De graad van vaccinatie in de VS was op het ogenblik van de opheffing nog niet bijzonder groot. Leest u er maar eens de verslagen van de parlementen en beslissingen van de gouverneurs op na: het gaat wel degelijk over de wetenschappers die aantonen dat de maatregelen niet werken. Misschien eens de bronnen nakijken en nazien waarom beslissingen worden genomen in de plaats van te “gokken” dat het omwille van de vaccinaties was? _____ <<Viruswaanzin schreef>> Wat meer is, u weet dat wij geen aanhangers zijn van de complottheorieën. Welnu, ook de bewering dat “The Great Reset” het “plan” zou zijn dat wordt gevolgd, mag inderdaad ook op de schop. De fundamentele voorspellingen in dat - overigens weinig kwalitatief - boek blijken totaal niet uit te komen. Misschien mag de VRT daar ook eens een progamma aan besteden zodat de mensen die geloven in het “plan” met de neus op de feiten worden gedrukt. Ik alvast laat niet na om mijn aanhangers die daarin te geloven te wijzen op de grote onzin van dat boekje. <<Pauwels>> Fijn dat u complotheorieën afwijst. <<Verstraeten>> Waarom vindt u dat “fijn”? Complottheorieën zouden juist kunnen zijn. Als ze fout zijn, is desinformatie gevaarlijk. Maar d’office het “fijn” vinden dat complottheorieën in het algemeen worden afgewezen, vindt ik in het kader van objectieve journalistiek niet bepaal correct. <<Viruswaanzin schreef>> Het zijn maar enkele voorbeelden hoe de visie op de zaken intussen is geëvolueerd en bijzonde aansluit bij wat wij denken en zeggen. Leest u er maar mijn boek op na: Wereldkampioen Covid-19.Als u wil bezorg ik u een exemplaar. U kan dan vergelijken met het boek van Maarten Boudry en zelf een score geven achteraf, of de “wetenschappelijke consensus” van Boudry geen gok op een onbestaand paard was. Tim Pauwels Kamer 4R Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel

<<Viruswaanzin schreef>> Vindt u niet dat wat de VRT heeft gedaan ten aanzien van Viruswaanzin, rechtzetting behoeft? U heeft bijvoorbeeld uitgebreid bericht over de rechter die ons “intellectuele armoede” heeft verweten. Ook op uw website. Over de vernietiging van zijn beschikking heeft u veel minder bericht. Na aandringen van ons, ja, en met lange tanden, op uw website. Maar het nieuws heeft dat niet gehaald. Minder spectaculair wellicht. <<Pauwels>> Kern van de zaak is dat juridische actie er niet in geslaagd is om het beleid fundamenteel bij te sturen. Daarover is bericht. Verdere juridische stappen hebben weinig veranderd aan die kern van de zaak. Maar zoals u zelf zegt : er is desondanks nog over bericht. <<Verstraeten>> Dat is al te gemakkelijk. Uw diensten vonden het nodig ons mee belachelijk te maken. En dan komt u met argument dat onze vordering werd afgewezen. Daar gaat het niet om. Het gaat om het onterecht verwijt van “intellectuele armoede” dat u niet heeft rechtgezet. U heeft als reactie verwezen naar het resultaat van het geschil. U houdt dus de beledigingen gewoon in stand. _____ <<Viruswaanzin schreef>> Weet nu nog waarom wij volgens deze rechter intellectueel armoedige argumenten hadden? Wel: 1. Omdat we durfden te denken dat Covid minder erg was dan de Spaanse griep. En 2. omdat we durfden te beweren dat de intensieve zorgen nooit overbezet zijn geweest bij de eerste golf. Wat blijkt nu? - We gaan met Covid in de wereld nooit komen aan 200 miljoen doden, de amplitude van de Spaanse griep aangepast aan het actueel aantal mensen op de wereld. Covid is zowat 1/20 zo groot als de Spaanse griep. - Bij de eerste golf waren er 1.285 bedden maximaal bezet op IC met covid-patiënten. Terwijl de uitgebreide capaciteit 2.700 was. <<Pauwels>> Volgens mijn informatie was de maximale ICU bezetting tijdens de eerste piek 2022 bedden en niet 1285. Maar, inderdaad, de maximumcapaciteit is nooit bereikt. <<Verstraeten>> Het gaat om Civid-Bedden: 1.285 covid bedden. De nadere bedden hebben niets met Covid te maken. <<Pauwels>> Gelukkig maar want het ging om een noodcapaciteit die veel vroeg van personeel dat nauwelijks was opgeleid voor een ICU omgeving. Maar inderdaad, we hebben nooit mensen op de grond moeten leggen, terwijl we wel beelden daarvan hebben gezien in andere landen. Dat resultaat werd overigens ook bereikt door andere zorg uit te stellen, met name in de eerste piek. Zorg uitstellen is geen goede zaak en het is dus vrij normaal dat het beleid probeert om dat te vermijden. <<Verstraeten>> Het pandemieplan voorziet dat er niet wordt geïnvesteerd in meer bedden omdat dat te veel kost. Kijkt u maar eens naar het advies van de ethische commissie op dat vlak. Wij hebben dat gruwelijk probleem al meermaals aangekaart, maar u vindt dat niet belangrijk. <<Pauwels>> De Vlaamse wetenschappers die in de materie gespecialiseerd zijn, blijven er intussen van overtuigd dat dit resultaat maar is gehaald dankzij de maatregelen. <<Verstraeten>> Dit is verkeerd. Een DEEL van de Vlaamse wetenschappers … De kern van het probleem is dat u het ander deel gewoon blijft verzwijgen. Ook hier weer. En wij die daarop wijzen worden weggezet als idioten. Vindt u dat normaal? <<Pauwels>> Hoe dan ook zijn er heel wat, ook jonge mensen, die een langdurige impact hebben van Covid-19. Ook daarom is het niet onlogisch dat het beleid probeert om besmettingen te vermijden. <<Verstraeten>> Heeft u al het debat gevoerd hoe ernstig een ziekte moet zijn om lockdowns te organiseren? Volstaat het dat de mensen een paar maande een “impact” gehad hebben? Dat debat voert u niet. Ik heb zelf covid gehad en nog een jaar lang af en toe pijn gehad op mijn longen en ik was meer moe. En dan? Moet mijn buurman daarvoor failliet gaan? Ik vind van niet. Ben ik daarom een idioot en een complotdenker, en meteen ook een antivaxxer? <<Pauwels>> Ik hoef overigens het beleid niet te verdedigen, maar ik kan het de redactie niet kwalijk nemen dat zij deze logica aanvaardt. Overigens hebben er VRT heel wat getuigenissen uit de zorgsector bereikt die wel degelijk spreken over een grote fysieke en emotionele werkdruk tijdens de eerste coronapiek. (Onder meer : https://www.youtube.com/watch?v=EwlY6e6PkWk) Ik neem aan dat deze mensen geen leugenaars waren en geen deel uitmaken van een complot om de zaken verkeerd voor te stellen. <<Verstraeten>> Bent u daar nu weer met een “complot”? U verwijt ons dus nog steeds complotdenkers te zijn. Leest u dat ergens? Ik wil dat de VRT gewoon zijn werk doet op een objectieve manier zonder ons te schofferen. En als dat toch gebeurt dat dat wordt rechtgezet. Mag het even? En ja, deze mensen hebben een zeer zware werkdruk gehad door allerlei factoren, waaronder een groot aantal gevallen. Daarom vragen we al een jaar om de zorg te versterken, wat de regering niet heeft gedaan. Maar ook dat vindt u niet belangrijk duidelijk. Is het normaal dat als die mensen overwerkt zijn, de zorg toch niet wordt versterkt? <<Viruswaanzin schreef>> Ik vind dat de VRT Viruswaanzin de voorbije maanden op een zeer unfaire manier heeft behandeld en ik zou u willen vragen na te willen gaan hoe dit kan worden rechtgezet. <<Pauwels>> Een eventuele plicht tot rechtzetting ontstaat door een feitelijke fout in de verslaggeving van de redactie. Verstraeten>> Dus u heeft ons terecht zonder tegenspraak laten wegzetten als “idioten”, “complotdenkers”, “antivaxxers”, “intellectuele armoedigen” en “gepatenteerde onnozelaars”? U vindt dat niet verkeerd? _____ <<Viruswaanzin schreef >> A propos: weet u intussen hoeveel collaterale doden er in België zijn gevallen en of de maatregelen in saldo doden hebben veroorzaakt of levens gespaard? Een bijzonder prangende vraag die wij al maanden stellen, maar die de VRT totaal onbelangrijk blijkt te zijn want ze wordt niet gesteld aan de regering noch aan de virologen. Maar is dat eigenlijk niet de essentie? Dat maatregelen bedoeld zijn om doden te sparen, en niet nog meer doden opleveren dan mochten er geen maatregelen zijn geweest? <<Pauwels>> Zeker, zelfs ikzelf heb die vraag gesteld aan diverse bronnen, maar er bestaan eenvoudigweg geen degelijk studies over. Wanneer er wel cijfers beschikbaar zijn, zoals over de toename in het huiselijk geweld, heeft de redactie daar meteen over bericht. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/08/hulplijn-1712-krijgt-helft-meer-oproepen-over-huiselijk-geweld/ <<Verstraeten>> Inderdaad. Dat is zorgwekkend. Goed dat u de vraag heeft gesteld. _____

<<Viruswaan schreef>> Heeft de VRT ook niet op een verkeerd paard gewed? <<Pauwels>> De journalistieke methode schrijft voor dat men, zeker voor wetenschappelijke informatie, op zoek moet gaan naar de meest betrouwbare bron. Ik kan het de redactie niet kwalijk nemen dat ze zij daarbij de voorkeur geeft aan diegenen die zelf epidemiologisch onderzoek doen en publiceren in de meest gezaghebbende tijdschriften en die daarvoor erkenning krijgen aan de Vlaamse universiteiten die voor een Vlaamse openbare omroep nu eenmaal belangrijk zijn. Dat neemt niet weg dat een openbare omroep een brede plejade aan meningen aan bod moet brengen maar met bijvoorbeeld Lieven Annemans en Jean-Marie Dedecker hebben wel degelijk critici voor het beleid het woord gekregen. Wie er precies wanneer wordt uitgenodigd blijft onderdeel van de redactionele autonomie. <<Verstraeten>> Dat is juist. Alleen vind ik het niet kunnen dat u ons laat beledigen, meermaals, op uw uitzendingen zonder dat wij de kans krijgen om dat recht te zetten. Hoe zou u zich zelf voelen in zo’n situatie als dat meermaals gebeurt? <<Pauwels>> Er bestaat niet zoiets als het recht om op televisie te komen. Er is mij in elk geval geen richtlijn bekend die zou verbieden om Viruswaanzin uit te nodigen. Mijn persoonlijk standpunt blijft dat in de journalistiek er geen taboes zijn. Maar iedereen moet wel juist geplaatst worden en kritisch worden benaderd. Zoals in de Pano “Hotel corona” trouwens ook gebeurd is ten aanzien van de virologen. Ik vermoed dat heel wat redacties aarzelen omdat u niet alleen het beleid bekritiseert maar daarbij ook wetenschappelijk claims legt die precair zijn, zoals ook blijkt uit uw mail. <<Verstraeten>> U vindt die claims precair omdat u maar één kant van het verhaal aanhaalt. Dat u bijna geen programma’s brengt over de andere kant van de wetenschap die een ander standpunt heeft, vind ik problematisch. Nochtans zijn er intussen tientallen topwetenschappers die er anders over denken. Ook in ons land trouwens. Waarom besteedt u geen aandacht bijvoorbeeld aan Didier Raoult? Omdat hij een “kwakzalver” is? In uw berichten schildert u hem nog steeds zo af. Op welke gronden? Of aan Ioannidis? Ook een kwakzalver? Of aan de 60.000 artsen, en borgwetenschappers die de Great Barrington hebben ondertekend? Zijn ze met te weinig? Of aan Prof. Homburg. Of aan Prof. Heneghan. Een ander probleem is, zoals ik hiervoor heb gesteld, dat u ons meermaals heeft helpen beschimpen omdat we hetzelfde zeggen als deze top-wetenschappers. <<Pauwels>> Opnieuw, over beleid mag iedereen een mening hebben, maar ik kan het de redactie niet kwalijk nemen dat ze voor wetenschap zoekt naar de meest gezaghebbende bron. De redactie blijft verder vrij in wie ze uitnodigt. Zonder die vrijheid is er geen redactionele autonomie en geen persvrijheid. Maar het academische debat is nooit afgelopen. Elke wetenschappelijke stand van zaken kan ook weer worden uitgedaagd in het academische proces. Dat proces loopt niet via televisiestudio’s maar via publicaties in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften, liefst van A1 niveau. Ik zal de redactie zeker aanraden om het academische debat over corona te blijven opvolgen. Met vriendelijke groeten, Tim Pauwels VRT Nieuwsombudsman

3,560 views98 comments

Recent Posts

See All

98 commentaires


Jij verandert de VRT niet, de VRT verandert jou!

J'aime

leovandeneeden
leovandeneeden
14 juin 2021

Ik heb mijn antwoord van Tim Pauwels ontvangen: Opgepast dat jullie je tanden niet stukbijt tijdens het tandenknarsen. Beste mijnheer Van den Eeden, In mijn rol als nieuwsombudsman geef ik niet alleen klachten door, maar ik beoordeel ze ook. Dat betekent dat ik geregeld kritiek geef op de redactie. U vindt daar hier een voorbeeldje van. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/29/ja-er-wordt-te-veel-onderbroken-in-interviews/ Maar wanneer het over wetenschap gaat, blijf ik wel degelijk op mijn standpunt dat de redactie geen verplichting heeft om minderheidsstandpunten in het academische debat aan bod te laten komen. De journalistieke methode vraagt immers dat men op zoek gaat naar de meest gezaghebbende bron. Begrijp me niet verkeerd : over beleid mag iedereen een mening hebben en moet er zeker gestreefd worden naar diversiteit. Maar als het…

J'aime

De Medeplichtigen van het kwaad..

J'aime
En réponse à

De VRT zit vol met links-activistische 'journalisten' (lees: 'propagandisten'), die het als hun taak zien om de bevolking in de gewenste richting 'te duiden' (eufemisme voor 'manipuleren'). Dat dit onder de noemer van zogenaamde 'betrouwbaarheid' en 'objectiviteit' gebeurt, maakt deze manier van handelen des te achterbakser.


Mensen die zich zonder veel nadenken een spuit laten zetten, worden door de VRT gepresenteerd als 'weldenkend', 'sociaal' en 'gematigd', terwijl mensen die zich hier vragen bij durven stellen, weggezet worden als 'dom', 'asociaal', 'complotdenkers' en 'extreemrechts'.


Voorstanders van 'open grenzen' worden eveneens gepresenteerd als 'weldenkend', 'sociaal' en 'solidair', terwijl de tegenstanders weggezet worden als 'asocialen', 'populisten', 'extreemrechtsen', 'neonazi's', etc.


Idem wat betreft diegenen die klakkeloos geloven in alles wat de anthropogenic global warming…


J'aime

De redactie blijft verder vrij in wie ze uitnodigt. Zonder die vrijheid is er geen redactionele autonomie en geen persvrijheid

Nee, de VRT redactie is niet vrij om eenzijdig uit te nodigen.

Een - met belastinggeld gesubsidieerde - redactionele autonomie, die zorgt voor volkomen partijdige berichtgeving, maakt schandelijk misbruik van persvrijheid en vormt een regelrecht gevaar voor objectieve informatieverspreiding en aldus de democratische besluitvorming.

J'aime

De cijfermanipulatie bij HLN en Sciensano begint toch hallucinante proporties aan te nemen.

In een artikel van gisteren blijkt uit officiële cijfers van Sciensano dat er 1.421.067 personen volledig gevaccineerd zijn of afgerond 13% van de Belgische bevolking.

https://www.hln.be/binnenland/sciensano-nog-amper-0-32-procent-besmettingen-bij-volledig-gevaccineerde-belgen-en-twee-op-drie-had-geen-symptomen~acd4d070/


Vandaag orakelt HLN opeens dat er volgens datzelfde Sciensano ruim 2,8 miljoen mensen, of 24,9 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd zijn.

https://www.hln.be/binnenland/overzicht-minder-dan-800-coronapatienten-in-belgische-ziekenhuizen~a115abbd/

Denken die propagandakanalen zoals HLN en dat fascistisch gedragscorrectie-apparaat Sciensano dat ze gesteund met de centen van het grootkapitaal ons zomaar om het even wat kunnen wijsmaken ?


En zelfs al zou werkelijk 24,9 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd zijn, wat ik gezien de cijfermanipulatie ten zeerste betwijfel, dan nog heeft dat geen enkele invloed…


J'aime
En réponse à

Wat de alsnog ziek gewonden personen met vaccin betreft: in Reet is een rusthuis besmet geraakt, nadat eerder in Beerse hetzelfde gebeurde.

Dan moeten we toch vragen gaan stellen. Is het concept van een rusthuis wel zo goed? Waarom blijkt er toch nog een zeker risico op besmettingen ondanks massale vaccinatie?

Het is heel spijtig dat er geen vragen gesteld mogen worden. Het zou alleen maar verbetering kunnen betekenen.

J'aime
bottom of page