top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Finita la Comedia


Wat horen wij toch allemaal? De man met ministeriële ambities wordt beschimpt en bedreigd! Wat een treurig nieuws. U, die zich als kleine generaal op de boeg van het Belgische coronaschip hebt gezet, als was u Napoleon zelve, wordt nu door een bende ongekwalificeerde hekelaars gekielhaald? U, de uitvinder van de begrijpende frons, wordt met pek en veren besmeurd? Onbegrijpelijk!


Gelukkig ervaart u dat zelf helemaal anders. Met bijzondere gretigheid deelde u een filmpje van de man die u verbaal aanviel op het station van Mechelen via de sociale media, zodat de politie onmiddellijk kon overgaan tot identificatie van de onverlaat. Want iedereen weet inmiddels: als er geen beelden van een misdrijf zijn, beweegt het gerecht doorgaans niet in dit land. Wie weet komt er een parlementaire onderzoekscommissie van! Vervolgens verkocht u de heer Torfs Rik, professor in bijberoep zoals uzelf, een linkse hoek op twitter door hem te blokkeren op uw twitterfeed. Voorwaar het ergste wat roeptoeters mekaar kunnen aandoen op sociale media! Tenslotte reageerde u via dezelfde weg meteen op het plan van de Heer De Kerpel, ondernemer en NVA-mandataris, om een gerechtelijke klacht tegen u in te dienen. U klasseerde het per direct als een partijpolitiek manoeuvre van de NVA! Wij willen u dan ook oprecht bedanken met deze brief voor alles wat u ons heeft geleerd. Want eindelijk hebben wij het begrepen, beste Marc!


Eindelijk hebben wij begrepen hoe de vork in de steel zit bij de hoofdrolspelers in de coronacrisis. En nee, we zijn nog altijd geen aanhanger van buitenmaatse complottheorieën, noch situeren wij onszelf in een politiek kamp dat u tegenstaat. Integendeel. Maar sinds u een korte maar duidelijk deugddoende vakantie spendeerde in uw eigen tuin en u met vernieuwde energie uw rol van expert-tegen-wil-en-dank speelt, wordt het alsmaar duidelijker: u geniet van tegenwind. Wat zeg ik? U put er energie uit! Daarmee bent u een lichtend voorbeeld voor ons allen in deze crisis.


In uw beste momenten doet u mij denken aan de films van Don Camillo. Herinnert u het zich nog, Marc? Die verloren, regenachtige zaterdagen uit onze jeugd toen de nationale tv-zender ons trakteerde op de -toen al aftandse- na-oorlogse filmreeks waarin de Franse komiek Fernandel bij wijze van katholieke propaganda een pastoor speelde die een parochie moest aanvoeren in een Italiaans dorp met een communistische burgemeester genaamd Pepponé? Deze twee tegenpolen konden elkaars bloed drinken en tegelijk konden ze ook niet zonder elkaar. Hun antagonisme gaf zin aan hun bestaan! En zo lijkt het ook met u te zijn: zonder tegenstand, lijkt u niet te kunnen functioneren. We zullen niet zover gaan om u een agent provocateur te noemen, zoals de heer Francken uit Lubbeek dat pleegt te doen, maar het valt toch niet te ontkennen dat u er plezier in schept om de tegenstand op te zoeken. En als die er niet is, dan deinst u er niet voor terug om die zelf te creëren. Om ze dan vervolgens met een zorgvuldig voorbereid bon-mot neer te sabelen.


In deze pandemische tijd, doet u dat door iedereen die de inschattingen van de GEES in twijfel trekt, publiekelijk over de knie te leggen. Nochtans valt er over die beoordelingen wel meer dan één kritische bedenking te maken. Zo hebt u ons samen met uw collega’s opgezadeld met het onzalige fenomeen der “sociale bubbels”, om maar één ding te noemen.


Nog los van het feit dat wij volstrekt allergisch zijn aan het woord “bubbels”, vooral omdat het meestal gebruikt wordt door huisvrouwen die hun drankverslaving willen vermommen als een onschadelijke vrijetijdsbesteding, weet na 6 maanden nog altijd niemand wat we nu eigenlijk moeten verstaan onder die “bubbel”. We zijn het eens gaan opzoeken en in het beste geval kan je zeggen dat de meningen over de definitie ervan nogal uiteenlopen. De ene expert spreekt van “het absolute aantal mensen met wie je contact mag hebben”, terwijl de andere beweert dat het gaat over “het aantal mensen met wie je intiem sociaal contact mag hebben op minder dan anderhalve meter.” En omdat niemand er wijs uit geraakt, is er ondertussen ook geen zinnig mens die er zich nog aan houdt. Voor experten als u is het dan weer een reden om iedereen die het niet snapt te behandelen als een minkukel, een ééncellige die niet zou misstaan in de cast van “Temptation Island”. En omdat we sowieso te dom zijn om te snappen waar jullie als experten mee bezig zijn, moeten we het ook niet in ons hoofd halen om er bedenkingen bij te hebben. Zo koopt u dus peis en gemoedsrust af. Geniaal!


Nog een proeve van uw tegenwinderigheid? Wel, het expertencomité, waar u prominent lid van bent, houdt nog altijd vast aan de bewering dat we ons eigenlijk niet teveel kunnen permitteren zolang er geen vaccin is tegen Covid19. Er zijn verstandige mensen die met de officiële cijfers in de hand beweren dat het in ons land wel meevalt met de besmettingen en de gevolgen ervan. Zelfs in die mate dat hier en daar in vraag wordt gesteld of er eigenlijk wel sprake was van een “tweede golf”. Van uw kant stelt u ferm dat die meevaller het gevolg is van de maatregelen. In een interview met Knack spreekt u zelf over de “preventieparadox”. Goed gevonden! Want als je er zo’n naam op plakt, lijkt het al gauw alsof het een werkelijk onderzocht wetenschappelijk fenomeen is. Niet is minder waar. De bewering dat er een oorzakelijk verband is tussen het teruglopen van de besmettingen én de maatregelen is net zomin te bewijzen als het tegendeel. Gewoon omdat er aan de basis geen tegenproef werd genomen. Dat is pure logica. We weten gewoon niet hoe het zou uitgedraaid zijn als er géén maatregelen zouden genomen zijn. Uw medestanders en collegae beweren dat ze dit wel weten: ze zeggen dat we dan namelijk in Amerikaanse of godbetert Braziliaanse toestanden verzeild zouden geraakt zijn. Waarbij ze voorbijgaan aan het gegeven dat we eind maart daadwerkelijk Amerikaanse en Braziliaanse toestanden hebben meegemaakt, maar dat onze gezondheidszorg, hoewel mank, er toch voor instond dat mensen niet aan hun lot overgelaten werden zoals bij de dorpspotentaten aan de andere kant van de oceaan. Maar goed: als argumenten allemaal niet helpen, dan wordt cijferwichelaar Gert Molenberghs van stal gehaald die in geen tijd prachtige grafiekjes uit zijn Nostradamus-hoed kan toveren. Die tonen hoe groot de schade wel niet had kunnen zijn indien we eventueel niet braaf hadden geluisterd. Ik wil maar zeggen: het is gewoon briljant hoe u en uw collega’s kritische bedenkingen van tafel blijven vegen zonder onderzoek.


Met de club experten voert u dus een klassiek geworden schouwspel op dat qua herhalingen niet moet onderdoen voor de eindeloze cyclus van FC De Kampioenen. Helemaal dolletjes werd het vorige week, toen het verzet tegen de defacto expertenregering waarmee u het land momenteel bestuurt, zich manifesteerde in een paar open brieven die in de media opgepikt werden. Op dat moment deden u en mevrouw Vlieghe wat de corona-experten telken male doen wanneer zij merken dat hun geloofwaardigheid begint af te brokkelen: jullie steken het op de anderen. Al enkele maanden moeten we dan horen dat: “De communicatie van de regering te wensen overlaat” en dat “de experten alleen maar advies geven en dus niet verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die genomen worden.” Een briljant bewijs van het feit dat u handiger bent in het politieke spel van paraplu’s opentrekken dan u zelf wil doen geloven. Jan Jambon kan nog iets van u leren! Daarbij wil ik toch even herinneren aan die paar keren dat de regering een advies van de GEES ietsje breder interpreteerde dan u bedoelde. Toen zaten u en/of mevrouw Vlieghe binnen de kortste keren in de tv-studio’s verongelijkt te pruilen dat “dit niet de bedoeling was” en dat er volgens jullie “ernstige gevolgen zouden zijn”.


Ja, Marc, sinds het begin van de coronacrisis hebt u zich geprofileerd als de Jan Mulder van het crisisbeheer. U bent steeds bereid om op alle mogelijke vragen te antwoorden, ook al bevindt het onderwerp zich ver buiten de grenzen van uw vakgebied. Hulde daarvoor! We vermoeden dat u net zoals Ben Weyts ondertussen uw eigen cameraploeg hebt. Wat zeggen we, u kennende bent u zélf uw eigen cameraploeg. Wat ons eraan doet denken: hebt u reeds uw eigen tiktok-account? Het zou een prachtige manier zijn om uw aanhoudende onheilsboodschappen met gekke dansjes de wereld in te sturen! Net als Clark Kent kan u dan overal verschijnen waar er onheil is, maar in plaats van uw supermanpak aan te doen om er iets aan te doen, kan u dan met een leuk dansje onderlijnen dat het allemaal heel erg is en dat iedereen vooral moet zwijgen en luisteren!


Vergis u niet: we zijn u uiterst dankbaar voor dit alles, beste Marc. Want u hebt ons, alleen al door uw mediagedrag, prachtige inzichten geschonken. Dat zit zo: als een crisis onze bezigheden zo diep raakt dat ons hele bestaan op de helling komt te staan, dan gaan we in de eerste plaats op zoek naar informatie. Kwestie van goed te overwegen hoe we verder kunnen zonder te verzuipen. Bekijk het zo: je hebt mensen die WC-papier hamsteren, wij hamsteren informatie. Niet eender welke informatie natuurlijk. We kunnen heus wel onderscheid maken tussen goed klinkende onzin en dingen die echt kunnen kloppen. Dat hebben we geleerd tijdens onze studies op de universiteit waar kritisch bronnenonderzoek één van de lievelingsbezigheden was. Wij zijn dan ook gevormd in instellingen waar het vrij onderzoek hoog in de waardenschaal staat. Sinds het begin van de coronapandemie gaan we dus over de hele wereld op zoek naar tegensprekelijke bewijzen die ons kunnen leren hoe we met dit alles zouden kunnen omgaan. Dat heeft ons na 9 maanden in de eerste plaats geleerd dat er vele interpretaties zijn van de gegevens die u en uw collega’s gebruiken om uw conclusies te onderbouwen. Alleen verstaat u de kunst te beweren dat er geen enkel alternatief is. Daaruit kan ik enkel concluderen dat u de tijd die u doorbrengt voor camera’s beter zou besteden aan het lezen van de overdaad aan onderzoek die ondertussen gepubliceerd werd. Want dan zou u nu misschien niet zo hard schrikken van het afbrokkelen van dat beroemde “draagvlak”. Het is in deze digitale tijd nu eenmaal minder makkelijk om mensen in de hand te houden dan om dat met labo-ratten te doen.


Daarom hebben we destijds besloten om u te bestoken met een correcte informatiestroom, geachte Marc. U draagt immers niks bij aan oplossingen. U staat alleen maar te roepen hoe erg het allemaal is en te schelden op iedereen die het niet eens is met u. Ja, af en toe gooit u ons eens een visje toe. Met een grijns die voor sympathie moet doorgaan.


Het doet ons allemaal net iets teveel denken aan het beroemde verhaal van de Gilette-mesjes. Na wereldoorlog I zat de fabrikant van de scheermesjes met een probleem omdat een aanzienlijk deel van zijn cliënteel werd gedood tijdens de oorlog. Wat hebben de marketinglui van Gilette toen bedacht als remedie voor de slinkende verkoopcijfers? Een zorgvuldig geconstrueerde nieuwsstroom via filmsterren en glamourmagazines waarin vrouwen werd wijsgemaakt dat okselhaar echt wel vies was en niet hoorde als je een echte dame wilde zijn. Ook uw aanhoudende onheilsboodschappen dienen dus wellicht een doel. Als het niet uw persoonlijke PR is of die van de instelling waar u werkt, dan toch tenminste het welzijn van uw ego.


Net daarom de meer dan 6000 gezinnen die lid zijn van viruswaanzin vzw en de bijna 10 000 facebookvolgers niet meer van de informatie die u ons toespeelt en al zeker de ongevraagde raadgevingen waar u om de haverklap mee uitpakt.


U profileert zich net iets teveel als Don Quichot die vecht tegen de windmolens, maar eigenlijk bent u zelf de windmaker én de windmolen. Hoe meer wind u maakt, hoe meer energie u daaruit put. U waant zich als het ware Don Camillo en Pepponé tegelijkertijd! Ja, u bent ongetwijfeld een God in het diepst van uw gedachten. Maar u staat de open geest, de wetenschappelijke geplogenheden, de vrije meningsuiting en gezond verstand onbedaarlijk in de weg en dus kiezen we ervoor om de nonsens die u en uw virologenjunta uitkramen voortaan te negeren en om de ploeg van 11 miljoen, met nog meer inzet dan ooit tevoren, correcte, niet gemanipuleerde, informatie te geven. Uw electorale vijver zal steeds kleiner worden. Dat beloven we u.


Het ga u voortaan niet zo goed.


___

Bron: PNWS, Luc Perceval


2,711 views35 comments

Recent Posts

See All

35 Comments


In een recente aan te bevelen uitzending van "De Nieuwe Wereld" stelt Sam Brokken (lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker) dat de huidige coronamaatregelen disproportioneel zijn. Een recent artikel in "The Lancet" toont aan dat er geen verband is gevonden tussen de opgelegde maatregelen en het aantal overlijdens. Bovendien dringen een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade van de huidige aanpak zich op (tot op dit moment jammer genoeg onbestaande). Er zou eerder geopteerd moeten worden voor een omgekeerde lockdown, die proportioneel de groepen kan beschermen die hier baat bij hebben (vaccinatie van hoogbejaarden en mensen met comorbiditeiten) en dan kan het virus gewoon "losgelaten" worden op de meerderheid van de bevolking die weinig of geen klachten ondervindt en ka…

Like

@ vanwilderode

Maar daar gaat het toch niet over. Voor te reageren zou ik toch aanraden heel het filmpje te bekijken en dan pas commentaar te geven. De man speelt een bezorgde burger en belt naar het RIVM om nadere info met de bijsluiter van het BioNTech/Pfizer vaccin in de hand. De dame die namens het RIVM (hier Sciensano) spreekt kan geen antwoorden geven op de vragen en moet zelf toegeven dat ze het ook niet weet ‘Ik zit ook met vragen’ zegt ze letterlijk. Zij verwijst door naar de regering om de communicatie hierover te doen. Quod non. Dus de organisator en pleitbezorger van de vaccinatie kan zelf niet antwoorden op vragen van burgers, terwijl de (semi-verplichte) vaccinaties starten…

Like

linda heintjens
linda heintjens
Jan 04, 2021

Your shit that use to work, won't work now! Your shit's fucked up!


https://www.youtube.com/watch?v=LbhYqV17CoQ

Like

En uw punt is?


Je kan niet de naam van een product lezen ergens , dan eventuele eigenschappen, werkingen opzoeken en dan besluiten dat iets koosjer is of niet. Enfin je kan dat wel maar heeft geen zin, zonder bijkomende info.


Voor de werking(en bijwerking) van een product hangt alles af hoeveel en waar in een lichaam dat terechtkomt. Das zelfs belangrijker dan de intrinsieke of laat ons zeggen de mogelijke eigenschappen van een product, zoals je ze kan lezen op een site. In een lichaam zijn er tal van barrières die maken dat een product wel of niet, en hoeveel, op een bepaalde plaats terechtkomt en daar een effect kan uitoefenen.

kchl wordt idd gebruikt bij uitvoering van de…


Like

Van Laecke Wim,


inderdaad normaal is die goedkeuring nodig maar blijkbaar tijdens corona tijd kunnen zij APV wetten vlug vlug in werking laten treden zonder goedkeuring van gemeenteraad. hij heeft dit letterlijk toe gegeven in die APV wet. ondertussen zal die wet wss al voorgelegd zijn bij de gemeenteraad ma voor mij is het gewoon het principe dat zij mij gaan bevelen hoe dat ik moet leven in mijn appartementsblok. brievenbus leeghalen zonder mondmasker GAS boete, vuilnisbak buiten zetten zonder mondmasker GAS boete enz...... da is gewoon compleet absurd. wij moeten dringend protesteren en georganisseerd met veel zodoende de media ons niet kan wegzetten achteraf als een kleine groep ongehoorzamen gekkies........... iedereen moet meedoen zodoende we onze vrijheid terugkrijgen burgerlijk…

Like
bottom of page