top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Het grote COVID19-dossier
VOORWOORD: ER BEWEEGT WAT...


Viruswaanzin zal tijdens de paaspauze een dossier publiceren met heel wat explosief materiaal betreffende deze COVID-19-pandemie. U hoort ALLES te weten. Er zijn teveel toevalligheden om nog toeval te zijn. Een niet te missen lijvig dossier met gegevens en feiten die voor u verborgen worden gehouden. Wij gaan u informatie aanreiken waarmee u een eigen oordeel kan vellen over de zogezegde "goedbedoelde" manipulaties voor en tijdens deze pandemie. Want: Trop is teveel!


We gaan iets krachtigs naar buiten brengen, en hopen dat het werkelijke effect onvoorstelbaar veel groter zal zijn dan we nu kunnen zien.


Het duidelijk signaal van de kortgedingrechter dat de maatregelen geen wettelijke basis hebben, kan men toch moeilijk afdoen als een accident-de-parcours. Of wordt het overtreden van wetten en het buitenspel zetten van het parlement aanvaardbaar "common good"? Really? Je kan moreel als maatschappij niet diefstal van goederen en geld als verwerpelijk beoordelen en ongrondwettelijke diefstal van vrijheden en werk als verantwoord gedrag beschouwen. Gevolg: de pandemiewet moet er door. En snel.


Maar het blijft de vraag of het Parlement uiteindelijk akkoord zal gaan met zo'n vergaand voorstel, dat zijn leden quasi permanent monddood maakt zodra er een pandemie opduikt. De grondwet is daarbij geen vodje papier: het moet toch een beetje in overeenstemming zijn met de basisprincipes van een rechtsstaat, met name dat de uitvoerende macht niet voor alles een vrijgeleide krijgt en gecontroleerd wordt door de wetgevende. Het is daarbij vooral uitkijken naar het advies van de Raad van State.


Die waren in heel de coronaperiode eigenlijk bijzonder inschikkelijk en floten de regering nauwelijks terug. Maar zijn ze even mild als ze binnen twee weken advies uitbrengen over het wetsontwerp? Indien niet, dan lijkt een pandemiewet binnen dertig dagen helemaal een utopie.


En toch: "We gaan daar een punt te maken hebben", zo stelde De Croo in de Kamer vol vertrouwen daarover. Bovendien is de hele procedure op zich niet zo bedreigend voor de regering: zelfs na die dertig dagen die de Brusselse lagere rechtbank nu aan de overheid geeft, gaat het om een dwangsom van maximum 200.000 euro.


Ter vergelijking: de kostprijs van alle vaccins samengeteld bedraagt 481 miljoen euro, zo deelde de regering gisteren ook in de Kamer mee. En misschien minstens even interessant, in volle discussie over sjoemelpoedel Sihame: het spenderen aan externe consultants gaat maar door. Zo gaf minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al 528.500 euro uit, plus nog eens 411.391 euro aan IT, in totaal dus bijna 1 miljoen euro, aan externe consultancy. Om maar te zeggen: een dwangsom van 200.000 euro is een druppel in de oceaan corona-uitgaven.


Maar toch, de recente uitspraken en gebeurtenissen ontsteken toch enig vuur. Zodra de vonk droog hout raakt, zal het beginnen te branden en dat is wat er nu gebeurt in Ter Kamerenbos, of-all-places in het hart van de Europese Unie ;-).


Tegelijk liet de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS), die de rellen eveneens fel veroordeelde, ook weten dat hij niet van plan is het park af te sluiten. De reden: te veel mensen in de hoofdstad hebben geen tuin of andere plek waar ze naartoe kunnen. Parken openhouden is dus een sociale maatregel. Alleen dreigt het zo de komende dagen nog onrustig te blijven.


Bijzonder pijnlijk was de reactie van de Brusselse schepen van Cultuur Delphine Houba (PS), die op Twitter stelde: "Doe zoals Brad Pitt: ga naar een museum." Dat de Amerikaanse multimiljonair en filmster, die de afgelopen dagen Brussel bezocht, door een hele reeks politici op sociale media werd omarmd en opgevoerd als mascotte of gewoon grap, mag toch wat verwondering wekken: de man reisde naar Brussel om een vriend te bezoeken en wat aan sightseeing te doen, waarbij musea speciaal voor hem de deuren openden. Niet meteen volgens de draconische regels van de eigen federale regering, die een absoluut reisverbod heeft opgelegd, zowel voor inkomende als buitengaande reizigers. Plus, was er dan geen sprake van een quarantaine? Alle burgers zijn gelijk, maar blonde goden zijn iets meer gelijk.


Het toont aan hoe moeilijk het is om in de hele situatie het evenwicht te behouden: eerder gaf Jean-Marc Nollet (Ecolo) al toe niet langer alle regels te volgen, wat hem een cascade aan kritiek opleverde, in de eerste plaats van collega-politici. Nollet noemde dat ronduit "hypocriet". Maar in de bubbel van politiek en media in de Wetstraat blijft het bon ton om de waarheid over het afhaken van hele delen van de bevolking toch liever te negeren.


Daarom alleen al gaan we iets krachtigs naar buiten brengen, en hopen dat het werkelijke effect onvoorstelbaar veel groter zal zijn dan we nu kunnen zien.


Door de valse covidepandemie worden duizenden intelligente mensen met invloed, zoals medische experts, wetenschappers en advocaten, wakker over de krankzinnige slechtheid van hun regeringen. Deze goed opgeleide, slimme mensen zijn niet van plan om niets te gaan zitten doen.


Wordt u ook niet kwaad op een Vandenbroucke die dagelijks de pers optrommelt om te zeggen hoezeer de ziekenhuizen opnieuw aan hun limiet zitten. Maar, laat ons eerlijk zijn, die derde golf was er nooit gekomen indien men sinds 20 december 2020 zo'n 100 000 vaccins per dag had geplaatst. De mensen die nu sterven, omdat ze naast hun andere kwalen er COVID bovenop krijgen, zijn louter toe te schrijven aan de incompetentie en falende beschermingsstrategie van diezelfde Vandenbroucke.


Over gezondheidspreventie geen woord van onze Minister van Volksgezondheid. Over het opschalen van ziekenhuizen en pop-up scholen voor het opleiden van verplegers met specialisatie in het behandelen van COVID-patiënten geen woord van onze Minister van Volksgezondheid. Ook niks over de wetenschappelijke doorbraak van Andreas Kalcker, een internationaal erkend wetenschapper die een 100% effectief medicijn heeft ontwikkeld tegen covid-19. Hij werkt samen met 4.000 artsen en juristen wereldwijd. Het middel ligt klaar. Maar neen, gewoon doodgezwegen.


Wouter Beke laat wel de callcenters opschalen van 320 naar 760 bellers en kost de te brave Belgen 330 000 euro PER DAG.


De World Doctors Alliance doet hetzelfde! Zij verbinden ook honderdduizenden gezondheidswerkers, wereldwijd. Allemaal om zich te verzetten tegen het nieuwe normaal.


Verbazingwekkend...


Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de mensheid, dat zulke grote aantallen hoger opgeleide mensen de realiteit zien van de wereld waarin ze leven. Wakker worden en actie ondernemen.


Dat is veelbelovend.


Het vuur dat is aangestoken, zal steeds meer mensen in vuur en vlam zetten.


Bijvoorbeeld: alleen al het feit dat in Nederland lokale kranten schrijven over moedwilig psychologisch misbruik door regeringen, ook al lijkt dit vergezocht het laat toch iets interessants zien: de "cabal" mag dan alle grote nieuwszenders bezitten, ze kunnen onmogelijk alle duizenden kleinere publicaties bezitten. Zodra nieuws naar buiten komt, en journalisten het oppikken, kan er iets verbazingwekkends gebeuren.


Mogen ontelbare kleine journalisten wereldwijd wakker worden!


Zo hoorden we van een jonge België - het hart van de Europese Unie (dat het hart is van de Nieuwe Wereld Orde) - die NEGENDUIZEND flyers heeft verspreid. Ook in Eeklo verdeelde een vrouw, op eigen initiatief flyers over de gevaren van één vaccin. En wat is er gebeurd? Het Belgische NATIONALE NIEUWS sprak erover, waarschuwde de mensen. Dat creëert alleen maar meer aandacht ervoor, natuurlijk.


Zo zijn er een aantal mensen banners van onze website gemaakt, die ze op bruggen van snelwegen hangen! Rijden activisten met aanhangswagens met daarop onze website. Gaan leden van Viruswaanzin al maanden, lang elke week protesteren op de markt van Mechelen Verbazingwekkend...


Dit zijn allemaal tekenen dat mensen wakker worden en actie ondernemen om nog meer mensen wakker te schudden.


Het rapport over de verkiezingsfraude in Nederland heeft ook veel stof doen opwaaien, want plotseling klinken er overal geluiden dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Wie weet wat er nog meer in beweging komt...


Ander groot nieuws uit is dat steeds meer politiemensen naar buiten komen met hartverscheurende verhalen. Ze zijn mentaal getraumatiseerd omdat ze gedwongen werden onschuldige burgers in elkaar te slaan. De verhalen die zij delen, zorgen opnieuw voor een massale bewustwording.


Bij recente massale protesten in Nederland, plaatsten honderden politie- en militaire veteranen zich tussen de politie en de demonstranten. Zij vormden een levende muur van bescherming, waardoor het voor de marechaussee onmogelijk werd om de demonstranten aan te vallen. Opnieuw een enorm teken voor de mensen om te zien dat er iets belangrijks aan de hand is.


We zien nu ook soortgelijk gedrag in België. Wie de afgelopen weken af en toe in het Ter Kamerenbos was, kan amper verbaasd zijn: al veel langer houden jonge mensen, na een jaar afmattende coronaregels, zich niet meer aan de voorschriften. Er is al langer sprake van permissiviteit in het Brusselse: van controle op mondmaskers door politiepatrouilles bijvoorbeeld, zoals in een pak andere steden wel gebeurt, is nauwelijks sprake. De politie kiest de kant van het volk! Terecht.


Soms moet je het volk laten ZIEN, want vertellen is niet genoeg.


Dat gebeurt nu: om de mensen verder wakker te schudden, MOETEN ze door de duisternis heen. Niets anders werkt.


Dat geldt ook voor de vaccins. Viruswaanzin gelooft heilig in het zelfbeschikkingsrecht en laat iedereen de keuze of hij/zij een vaccin wil. Maar daarbij moet je de mensen ook degelijk informeren. De massa vertellen hoe slecht vaccins zijn, werkt niet. Je kan als overheid bvb. vertellen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de bijwerkingen en een vaccin. Maar eens mensen hun dierbaren zien sterven en voor het leven kreupel zien worden, zullen ze mer dan wakker worden. Triest maar waar. In plaats van open crisiscommunicatie verkiezen politici een immense nakende imagoschade. Voor wie zij hier door het vuur lijken te gaan moeten we u niet meer vertellen...


Want wat te denken van de Britse gezondheidsautoriteiten hebben tot nu toe dertig gevallen geïdentificeerd, waarbij bloedproppen ontstonden nadat iemand was ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. Dat zijn er 25 meer dan vorige maand werd gemeld. Gezondheidsautoriteiten en staatsvirologen geloven nog steeds dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan het mogelijke risico op bloedproppen. Twee maten en twee gewichten dus. Want voor de pandemie kijkt men enkel naar het aantal doden en niet naar de overlevenden. Voor de vaccins kijkt men naar de overlevenden en niet naar de doden.


Miljoenen gezondheidswerkers worden wereldwijd wakker en zien de gruwel van belangenvermenging in deze virocratie. Zonder de pandemie zouden ze voor altijd blijven slapen.


Mensen, we zijn getuige van de grootste positieve beweging van de mensheid in de hele geschiedenis. Zijn jullie je daarvan bewust?


Het lijkt misschien klein voor jullie, maar elke nieuwe dag begint als een sombere streep van licht aan een verre horizon. Maar als de zon eenmaal begint op te komen, is er geen houden meer aan! De dag zal aanbreken.


Ik ben bezig met een video die zal laten zien hoe 28 naties in de wereld zich verenigen tegen de Nieuwe Wereld Orde. Hopelijk kan ik deze zeer bemoedigende video snel afmaken.


Ander geweldig nieuws is dat Mike Lindell. Mike kondigde ook zijn nieuwe VRIJE SPEECH platform aan, genaamd FRANKSPEECH.com. Het wordt als YouTube en Twitter in één. Klinkt geweldig!


Mensen, de waarheid marcheert door en elke poging om haar het zwijgen op te leggen, maakt haar alleen maar luider en breder. De stijgende arrogantie waarmee Marc Van Ranst de laatste dagen zijn frustraties op sociale media fulmineert verraad een stijgende nervositeit.


Nooit in de geschiedenis van de mensheid was er zo'n helder licht als vandaag.


Ze zijn doodsbang voor mensen zoals jij en ik, die creativiteit en intellect gebruiken om het kwaad te ontmaskeren en de waarheid aan het licht te brengen.


Er gebeuren op dit moment zoveel prachtige dingen. Als we maar... in de goede richting kijken.


Natuurlijk zijn er ook veel slechte dingen. Het kan een tijdje heel donker en rommelig worden, in bepaalde gebieden van de wereld. Mensen sterven en lijden. Maar laten we eerlijk zijn: dat is altijd al zo geweest. Blijf echter nuchter. Het glas is helemaal niet zo leeg als men ons wil doen geloven. De inleidende grafiek toont de overlevenden. Deze pandemie is storm in een glas water. Waar je niet aan dood gaat zou je als maatschappij sterker moeten maken. De huidige afbraakpolitiek is totaal onverantwoord.


Zo verklaarde armoede-expert en professor Bea Cantillon (UAntwerpen) vandaag: "Er komt een vloedgolf van armoede op ons af". De brutaliteit waarmee de coronamaatregelen op de onderkant van de samenleving inhakt, is volgens haar ongezien. Ng maar pas werd duidelijk dat armen dubbel zo vaak sterven aan een longvirus dan rijken. Stel je de impact daarvan eens voor!


Nu wordt deze gruwel eindelijk aan meer mensen dan ooit onthuld. En het ontwaken is nog maar net begonnen! Hoe meer angst ze de wereld in slingeren, hoe meer mensen wakker zullen worden.


Hoe meer maatschappelijke verwoestingen zullen worden blootgelegd, hoe meer de mensheid zal begrijpen en massaal spiritueel ontwaken!


Wij geloven dat wij aan het begin staan van een historisch keerpunt in het bestaan van de mensheid en de wereld.


Een van de belangrijke dingen is dat de mensen leren dat WIJ ALLEMAAL BETROKKEN MOETEN ZIJN MET POLITIEK, ONDERWIJS, BEDRIJFSLEVEN, GEZONDHEIDSZORG, enz.


Eeuwenlang zijn de mensen afhankelijk geweest van de "grote jongens". Dit heeft ons lui gemaakt, onverschillig blind en daardoor makkelijk tot slaaf te maken. Nu zien we een wereldwijde beweging ontstaan waarbij de mensen opstaan, actie ondernemen en de wereld beginnen te hervormen.


Nogmaals: dit alles is nog maar net begonnen.


De wereld is wakker aan het worden.


Dus heb hoop. Heb moed. Heb geloof. Blijf in leven en deel de liefde.


De kuil die zij graven voor de wereld, is hun eigen graf. Echt waar!


Blijf de waarheid delen. Blijf anderen wakker schudden. Blijf de Viruswaanzin steunen. Blijf bidden. Blijf woorden spreken van leven, vrijheid en hoop. Blijf je verzetten tegen tirannie. Blijf het kwaad ontmaskeren.


We winnen. Het is voorbestemd. De duisternis wordt verdreven. Ook al kan het een tijdje rommelig en vervelend worden, het licht is groter dan de duisternis.


Lees deze boodschap nog eens en begrijp hoe al deze bemoedigingen slechts het allerkleinste topje zijn van een enorme ijsberg van enorm goede dingen zijn die wereldwijd gebeuren.


Wees moedig!


Morgen DEEL 1: Toch veel toeval... - Als deze pandemie in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.


Veel liefs vanuit de frontlinie,

Viruswaanzin blijft strijden voor uw grondrechten en vrijheid.

Harder dan ooit tevoren.2,727 views60 comments

Recent Posts

See All

60 Comments


https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/vaccin-gekregen-en-ik-voel-me-prima/

Like
Replying to

Het betoog begint al bijzonder zwak:

"Dit is de ongeschoolde en onwetende verdediging van iedereen die het vaccin heeft genomen en dit gebruikt als bewijs dat het vaccin werkt, wanneer ze geconfronteerd worden met iedereen die het vaccin in twijfel trekt. Als dat je verdediging is, dan heb je naar geen woord geluisterd van wat iemand heeft gezegd, inclusief de wetenschap zelf. "

Ik dacht dat alleen onze experts zo uit de hoogte konden doen. Had zij dan verwacht dat wij allen een doctoraat in de geneeskunde zouden hebben om het te begrijpen? Begrijpt deze dame wel hoe de elektronica van haar auto in elkaar zit, of weet zij hoe de verbranding af te regelen? Nee? Hoeft natuurlijk niet. Ied…


Like

https://www.frontnieuws.com/manipulatie-van-de-bevolking-hoe-ministers-geheime-tactieken-gebruikten-om-het-publiek-thuis-en-bang-te-houden/

Like

Positive PCR Test. Is It Really Positive?


https://www.youtube.com/watch?v=jjx3doSskbU


Dr Mobeen Syed


6 maanden verder en...

Lol. "What are they doing?... Having tea?". Priceless!

Like

Er ruist wat door het struikgewas.......Like

Europese plannen voor vaccinatiepaspoorten lagen 20 maanden vóór de pandemie al klaar. Toeval? Veel landen zijn van plan om binnenkort vaccinatiepaspoorten in te voeren. Die zouden mensen weer toegang moeten verlenen tot winkels, restaurants, cafés, hotels, bioscopen en concerten. Ze zouden ook nodig zijn om te kunnen reizen. De overheid en media doen voorkomen alsof de maatregel een rechtstreeks gevolg is van de coronapandemie. In Europa werkte men 20 maanden vóór de corona-uitbraak al aan vaccinatiepaspoorten. De Europese Commissie publiceerde op 26 april 2018 een voorstel met betrekking tot vaccinatiepaspoorten, diep verborgen in een document waar de mainstream media nauwelijks ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Vervolgens werd begin 2019 een routekaart gepubliceerd waarin de plannen van de Europese Commissie verder werden uitgewerkt. De routekaart…

Like
bottom of page