top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

PERSBERICHT: Nederland heeft nu een politiek gevangene

Updated: May 17, 2022Willem Engel is vandaag gevangen genomen voor "opruiing". Dit is een politieke daad waarbij een tegenstander in het publieke politieke debat, omwille van het uiten van zijn mening, in de gevangenis wordt opgesloten. Een echte Westerse democratie sluit zijn oppositie niet op. In het verleden en ook vandaag was/is er oppositie die tot en met de revolutie predikten. Deze mensen werden de voorbije 70 jaar niet opgesloten. Hiermee glijdt Nederland verder af naar de totalitaire staat. Een gevaarlijk hellend vlak dat we in een vroeg stadium collectief en krachtig moeten veroordelen. Immers de vrijheid van de mensen komt letterlijk meer en meer in gedrang. Je hoeft het niet eens met Willem Engel eens te zijn om deze arrestatie onaanvaardbaar te vinden. FREE WILLEM! #freewillem

Hoogachtend, Michael Verstraeten Voorzitter VRIJHEID

3,157 views109 comments

Recent Posts

See All
bottom of page