top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Wilmès verbergt documenten voor parlement


De corona-maatregelen, erger dan Surströmming_____


Surströmming (rotte vis) is een traditioneel Zweeds gerecht. Niet voor gevoelige magen echter. Hoe meer je een potje Surströmming opentrekt des te harder is de stank niet te harden. Evenzo het Corona-beleid: om van te kokhalzen. Het gekronkel van de virologen en hun geadviseerde regering om toch maar hun foute aanpak te blijven rechtvaardigen is van een nooit gezien dedain. Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.


Als trouwe afgerichte honden volgen de MSM het geurspoor die politici achterlaten. Tussen de regels door worden onze argumenten bij dagelijks opgepikt. De vierde macht vertikt het ons een forum te geven. Achter de schermen zijn journalisten er wel als de kippen bij om zelfs onze kleinste argumenten met een wisser uit onze neus te pietsen. In TV- en radiostudio's blijven we hoofdredacteuren persona non grata.


Inmiddels blijft CELEVAL en de regering vasthouden aan hun adagia. Niettegenstaande de realiteit de theorie al lang overtreft. Bubbels van 5 en de verplichte mondmaskerdracht op zelfs de meest ridicule plaatsen het aantal positief getesten/week niet doet dalen.


Nu NVA-Kamerlid Frieda Gijbels deze alarmerende tweet de wereld inzendt is er geen twijfel meer mogelijk: onze grond- en burgerrechten worden zonder blikken of blozen geschonden.

Zelfs het parlement wordt openlijk en zonder schroom buitenspel gezet. Corona-commissie of niet.
Mevrouw Premier, Sophie Wilmès, WAAROM bent u niet transparant?


WAAROM weigert u de publicatie van de verslagen en rapporten van de groep experten belast met de exit strategie ( GEES ), de Risk Assessment Group (RAG), de Risk Management Group (RMG) en de Economic Risk Management Group (ERMG), terwijl u goed weet dat u hiertoe gehouden bent krachtens artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur,?


WAAROM hebt u deze verslagen en rapporten nog altijd niet overgemaakt aan de Federale Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten ( * ) terwijl u zich ertoe verbonden hebt om dit tegen uiterlijk 08.06.2020 te zullen doen ?


WAT staat er in deze verslagen en rapporten dat wij, het volk, niet mogen weten ?


Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen is een recht waarvan de beginselen reeds bepaald werden in artikel 32 van de Belgische Grondwet. Op het federale niveau is aan dat recht verder gestalte gegeven door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, onder meer door het instellen van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten die volledig onafhankelijk en neutraal adviezen verleent.

Sinds 1995 moet de administratie dus een bepaalde openbaarheid verzekeren van bestuursdocumenten die zij in haar bezit heeft en als burger beschikt u niet enkel over de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen, maar ook over de mogelijkheid, indien de administratie zou weigeren u toegang te verlenen, om een beroep te doen op de Commissie om zich over uw verzoek uit te spreken; zij zal een advies uitbrengen dat, als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, de stappen die u hebt gezet en die nog niet tot een resultaat geleid hebben, zal ondersteunen.Dit schrijven werd door Sophie Wilmès NIET beantwoord.

Blijkbaar is er nog niets veranderd en krijgen ook parlementsleden geen toegang tot documenten, zelfs niet deze van Sciensano....

Zie hieronder post van Frieda Gijbels op Twitter.

De grote vraag die zich hier stelt is : WAAROM NIET ?

Wat hebben ze te verbergen dat het daglicht niet kan verdragen ?


_____

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.


De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.


De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

2,078 views15 comments

Recent Posts

See All

15 commentaires


Aansluitend: pcr-test in de USA onder vuur. Moet Drosten (uitvinder pcr-test) voor het gerecht?

https://www.youtube.com/watch?v=X_tbPcz23rQ&feature=push-u-sub&attr_tag=4Kb-6kwLYHNkStBt%3A6

duits gesproken met engelse kranten berichten. De moeite.

J'aime

Ik wil het kort houden en ons trakteren op een nieuwe spitsvondigheid die op ons afkomt.

De trefzekerheid van de pcr-test is ons inmiddels bekend. Een beter woord voor besmettingen is "test-positief''. Welnu in deze link het nieuwste snufje voorgesteld als het neusje van de zalm (nu we het toch over rotte vis hebben): De corona sneltest !


Riesenbetrug mit Corona-"Schnelltests"! Dr. Barbara Kahler 2020-9-15

https://www.youtube.com/watch?v=VV1rZO_UyUA


Samenvattend interessant is deze van Punkt.Preradovic

Lockdown und Maskenpflicht nutzlos ref. : Prof.D DR. Martin Haditsch

https://www.youtube.com/watch?v=qM1NoBzBKpA


J'aime

Als de virologen en instituten beweren dat zij niet door de politiek of staat worden betaald,DOOR WIE DAN WEL,BILL GATES AND MELINDA FOUNDATION?

J'aime

HEEFT HET W.H.O. SAMEN DE MET DE VIROLOGEN,DE POLITIEK DOCUMENTEN LATEN TEKENEN OM MET DEZE ELLENDE MEE TE DOEN?HEB EEN STERK VERMOEDEN DAT DIT REALITEIT IS.

J'aime

Wakkere medeburgers,de rechterlijke macht word opzij gezet,censuur in de media,documenten worden bewust geheim gehouden,de eenzijdige bullshit van de virologen,de politiek liegen dat ze zwart zien!!!Wat wil dat dan zeggen?Dat je als rationele burger alternatieve kanalen gaat opzoeken via internet.Mijn conclusie is dan,VOLG EERST HET GELD,DAARNA PAS HET VIRUS!!! Iedere keer kom ik uit bij de BILL GATES AND MELINDA FOUNDATION.VRAAG MIJ AF HOE VER DIE OMKOPERIJ GAAT VAN DIE MENSEN ZONDER ZIEL.


J'aime
bottom of page