top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Aan elke complotdenker


Het feit dat er in de wereld denktrends bestaan over totalitaire regimes en hoe om te gaan met epidemieën houdt niet noodzakelijk in dat zij die beslissingen hebben genomen zich hebben ingeschakeld in een plan. Het gat in uw redenering is dat u het feit dat er bepaalde denktrends bestaan, meteen voldoende vindt om te beweren dat deze denktrends het plan vormen dat nu wordt uitgerold. Dat bewijzen deze stukken hoegenaamd niet.


Het feit dat bijvoorbeeld Gates samen met heel veel andere mensen in de wereld, waaronder Jaap Kruithof en Etiënne Vermeersch (De ogen van de panda) vinden dat de wereldbevolking naar beneden moet, betekent nog niet dat zij dat willen realiseren door een vaccin te maken dat de wereldbevolking uitdunt. Dat heeft Gates ook nooit gezegd. U weet perfect dat wat u hier schrijft een zeer verregaande en verkeerde interpretatie is. Hij heeft gezegd: “The world today has 6.8 billion people. That’s  headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductie health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.”

Hij heeft het niet over een reductie van de wereldbevolking maar over een beperking van de groei van de bevolking. Hij denkt dat door de gezondheidszorg met vaccins te verbeteren, hij de bevolking naar een hoger niveau kan brengen waardoor er minder kinderen gaan geboren worden. Als u zo zeker bent van uw stuk, dan moet u morgen een strafklacht neerleggen tegen Bill Gates met de melding dat u voldoende bewijzen heeft dat hij met dodelijke vaccins de wereldbevolking doet verminderen. Let u wel op want als uw klacht vals wordt bevonden is uw valse klacht een misdrijf. Ik schrijf dat omdat concreet ik als advocaat moet evalueren wat de risico's zijn bij het neerleggen van een klacht op grond van een foute interpretatie van wat iemand heeft gezegd. Zoals hiervoor al aangegeven zijn de Protocollen van Zion zeer algemene teksten zoals er zoveel teksten zijn die voor totalitarisme pleiten. Totalitarisme is een bestaande maatschappelijke organisatie. Het feit dat de maatregelen actueel gaan in de richting van totalitarisme, en dat er geschriften bestaan daarover, betekent niet noodzakelijk dat deze geschriften het plan vormen van wat er nu gebeurt en dat het virus moedwillig in de wereld is gezet om de tot een totalitarisme te komen. Zij vormen daarvan niet het bewijs.


Er is al tientallen jaren sprake van het bestaan van mogelijke uitbraken van virale epidemieën. Daarover zijn scenario's gemaakt, en er is geoefend hoe daarmee om te gaan. Vooral de Amerikanen zijn daarin bedrijvig. Zij maken allerlei scenario's van wat er in de toekomst kan gebeuren, en gaan dan oefenen. Zoals er ook al jaren sprake is van een meteoriet die de aarde kan raken, en van een uitbarsting van de vulkanen op de Canarische eilanden die door een vloedgolf het Oosten van de VS gaat verwoesten. Daarover bestaan ook scenario's en oefeningen. Denkt u nu werkelijk dat als dan die vulkaan uitbarst of de meteoriet de aarde raakt, dat dan is gepland en volgens het plan uitgerold?


De voorspelling dat er ooit wel eens een grote epidemie zal komen is helemaal niet moeilijk en zeer realistisch. We hebben de voorbije eeuw o.a. de Hongkong griep en de Aziatische griep gehad. Nog deze week heeft de WHO gewaarschuwd dat er nog meer "pandemieën" kunnen komen. Neil Ferguson voorspelde al 7 keer over een tijdspanne van 20 jaar totaal verkeerd dat er iets ging komen als de Spaanse griep. In 2009 nav de Varkensgriep (Mexicaanse griep) heeft het Brits Parlement gevraagd dat in de toekomst als er dergelijke alarmen zouden zijn, Ferguson zijn gemak moet houden en dat moet kaderen in de jaarlijkse griepepidemie. Ferguson is de man die de WHO adviseert met zijn Imperial College, en vervolgens ook veel landen in de wereld. Onze epidemiologen volgen hem blind voor al zijn fouten. Toen in Wuhan er een nieuw coronavirus kwam dat op Sars trok, heeft hij zoals de eerste de beste voorspeller die zegt dat de wereld gaat vergaan, alle alarmbellen aangetrokken. Hij heeft aan de hele wereld verklaard dat de Mexicaanse griep ging komen. De IC's in de UK gingen met een factor x 30 overbelast worden. Hij verklaarde later op 10 juni 2020 dat hij in paniek was. De voorgestelde maatregelen waren paniekmaatregelen. Hij had gedacht dat de staten deze maatregelen enkele weken zouden aanhouden, en dat het dan gedaan zou zijn. De WHO en tal van lidstaten zijn deze paniekeur zowat klakkeloos gevolgd. Op één opmerking in het wetenschappelijk rapport van 12.3.2020 aan de Franse president na. Daarin staat dat ze toch wel moeten voorzichtig zijn met die voorspellingen van Ferguson die er in het verleden behoorlijk naast had gezeten. Daarom hebben ze de door hem voorgestelde maatregelen in een iets verzwakte versie doorgevoerd in Frankrijk. Vervolgens heeft hij zijn eigen maatregelen positief geëvalueerd, waardoor de staten ze zijn gaan behouden en zelfs in alle richtingen gaan ontwikkelen. Zoals het gebruik van het corona-paspoort waarbij de EU ervan is uitgegaan dat wie gevaccineerd is per definitief het virus niet meer kan doorgeven. Op basis van zo'n waan wordt dan een hele administratie over een heel continent uitgerold.


Zowat alle griepen komen vanuit Azië. Eén van de kandidaten voor zo'n zoönose is het coronavirus. Toen ik Jeff Hoeyberghs vroeg in maart 2020 wat hij dacht van de voorspellingen en scenario's daarover voor 2020, dan zei hij dat gezien de ervaring met SARS, de coronavirussen de voornaamste kandidaat zijn om een serieuze epidemie te veroorzaken. Jeff is niet echt te verdenken van een planner op vlak van epidemieën. Het is dus volstrekt normaal dat de farmaceutische industrie patenten neemt op middelen - en preventiemiddelen zoals met Gen-technieken opgebouwde middelen, die werken op virussen vergelijkbaar met Sars en met coronavirussen. Er is wereldwijd geen enkel patent van voor 2021 met het exacte genoom van het Sars-cov-2 virus. Geloof nooit zomaar mannen met strikjes. :)


Het staat intussen meer dan vast dat de paniekjurken andermaal de zaak niet goed hebben ingeschat. Ja, er is een zware episode van een respiratoir virus. Zoals dat ook het geval was met de Hongkongriep bijvoorbeeld. Maar neen, dit is de Spaanse griep niet. Er is een groot verschil tussen een nipte overbelasting van de IC's en een overbelasting met een factor 30. Maar we doen nu alsof dat onderscheid niet bestaat. Een nipte overbelasting kan je aanpakken met een uitbreiding van de capaciteit. 30 x de capaciteit van de IC's kan je niet opvangen met een capaciteitsuitbreiding.


De "agenda 21" is er gekomen in 1992. 21 heeft betrekking op de 21ste eeuw. Niet op 2021. Dit document is vooral gericht op milieubescherming maar heeft in sectie III ook een belangrijk deel dat betrekking heeft op hoe minder sterke groepen in de samenleving een meer belangrijke rol kunnen krijgen. Zowat het tegenovergestelde van wat er nu gebeurd is met de maatregelen. Zoals in zovele documenten die het hebben over de ontwikkelingen in de toekomst, is er ook oog voor besmettelijke ziekten en hoe die moeten bestreden worden. Dat is evident gezien het gewoon voorspelbaar is dat er in de toekomst nog meer besmettelijke ziekten zullen uitbreken. De "agenda 21" zegt daarover onder meer: "National and regional training institutions should promote broad intersectoral approaches to prevention and control of communicable diseases, including training in epidemiology and community prevention and control, immunology, molecular biology and the application of new vaccines. Health education materials should be developed for use by community workers and for the education of mothers for the prevention and treatment of diarrhoeal diseases in the home."


Het is perfect normaal dat in dit document "training" wordt voorgesteld voor crisissituaties. Dat is wat over de hele wereld gebeurt om te proberen klaar te zijn als er zich een crisisprobleem voordoet. Kijk naar de oefeningen van de brandweer en het leger. Vandaar dat u ook de voorbije jaren trainingen heeft gezien. Waarvan u nu denkt dat ze het bewijs vormen van het "plan". Ook vaccins worden aangehaald. Dat is ook helemaal normaal gezien in 1992 vaccins al een gekend middel waren om besmettelijke ziekten te trachten tegen te gaan.


Wat u niet gaat vinden in agenda 21 is een "plan" dat exact beschrijft wat er nu is gebeurd. U vindt in al deze documenten die de toekomst proberen in te schatten, algemene lijnen waarvan er een paar overeenstemmen met wat vandaag gebeurt. Daaruit kan u niet afleiden dat het virus in de wereld is gezet met de doelstelling dat plan te realiseren. U kan daar evenmin uit afleiden dat de maatregelen die we nu zien gepland zijn met een ander doel dan de bestrijding van het virus.

Agenda 2030 is één van de vele strategische rapporten waarin internationale organisaties goed zijn om ze te maken, maar veel minder goed in zijn om ze te realiseren. Frequent trekken de nationale staten zich van deze vaak goedbedoelde plannen geen bal aan. Dit plan is een rapport dat betrekking heeft op "sutainable development" en gaat over heel wat zaken. Nergens in dit rapport zal u vinden dat er een virus in de wereld moet worden gezet om de bevolking te verminderen bijvoorbeeld. Er is wel een hoofdstuk op vlak van volksgezondheid waarin de volgende doelstellingen staan.


 • By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births

 • By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births

 • By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases

 • By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being

 • Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol

 • By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents

 • By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes

 • Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all

 • By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination

 • Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate

 • Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all

 • Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States

 • Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks.


Allemaal zeer algemene termen die perfect passen in een strategische nota hoe een internationale organisatie in de toekomst wil gaan werken en wat haar doelstellingen zijn.


"Dat kan allemaal geen toeval zijn" vormt dan voor u de link om meteen te besluiten dat covid-19, en de maatregelen, in de wereld gezet zijn om de bevolking te verminderen.


Natuurlijk is een belangrijk deel geen toeval. Het probleem zit in het volgende. Al deze rapporten gaan ervan uit dat de wereld maakbaar is. Dat we als mens de wereld kunnen controleren. De epidemiologen gaan daar ook van uit. Zij denken dat ze met het beïnvloeden van het gedrag besmettingen kunnen beperken en daardoor virussen kunnen controleren. Gates denkt zelfs dat hij in staat is om met zijn vaccins griep uit de wereld te helpen. De boodschap van de WHO van deze week was wat dat betreft niet hoopgevend. Ook op ecologisch vlak denken we dat we door de CO2 te reduceren het probleem van de opwarming kunnen aanpakken.

We zitten met een generatie tuinmannen en tuinvrouwen die denken dat de wereld een moestuin is waar ze tot en met de groei van insecten kunnen controleren en de bloemen kunnen alle kleuren van de regenboog doen krijgen. Vandaar dat ik zeg dat de ecologisten niet voor de natuur zijn maar tegen de natuur. Zij zijn bij uitstek tuinmannen en tuinvrouwen die met allerlei regeltjes, straffen, verboden, boetes en wat ze ook kunnen uitvinden om de mensen te kloten, proberen de wereld te controleren.

U schrijft zich met uw theorie perfect in in deze denkwijze. U gaat zelfs nog verder. U denkt dat ze daadwerkelijk de hele wereld controleren bij zoverre dat ze het virus moedwillig in de wereld hebben gezet om de wereld nog wat meer te controleren.

De realiteit is echter totaal anders. In de werkelijkheid is de wereld en het heelal veel te complex en onze kennis daarvan veel te beperkt, om dat nu al te kunnen. Wij zijn (nog) niet in staat om te weten welke drivers er zijn van de besmettingen die op en neer gaan. Zie wat de professoren in Marseille zeggen over de viruspartikels in de afvalwaters en de vaststelling dat we nog altijd niet weten wat de verspreiding van het virus bepaalt.


De realiteit is dat dit mechanistisch wereldbeeld, waar professor Mattias Desmet het ook over heeft, een grove overschatting is van het menselijk kunnen.


De kans dat we er ook (nog) niet in zullen slagen om bijvoorbeeld de tempartuur op aarde te controleren is bijzonder groot. Maar een behoorlijk deel van onze wetenschappers is te pedant om te denken dat zij daartoe wel in staat zijn. Zij wanen zich God. En dan krijg je types zoals Frank VDB die met de grove borstel door de maatschappij gaan vanuit een positie al zou hij begiftigd zijn met de ultieme kennis van de waarheid. Idem met onze "experts van den Aldi" die denken dat ze de wetenschappelijke consensus vertegenwoordigen. Ik begrijp dat u die gasten verdenkt van een "plan" omdat ze allemaal in dezelfde mechanistische richting denken. Het hiaat in uw denken is dat u de moedwillige, intentionele creatie van het virus voor het bereiken van een totalitaire doelstelling denkt te kunnen afleiden uit dit mechanistische denken. Daarmee spant u echter de kar voor het paard. De uitkomst van dit mechanistisch denken is het totalitarisme omdat het in de praktijk brengen van het mechanistisch denken leidt tot totalitarisme.


Dat sommige mensen in deze toestand vinden dat het tijd is dat hun gedachten zich realiseren, is beslist zo. Dat is het omgekeerde van de uitvoering van een plan. Dat is proberen post factum, nadat het virus er is, een plan door te drukken gebruik makend van de situatie. Wat Claus doet is precies dat. Met bijzonder weinig succes want de wereldeconomie doet totaal niet wat hij dacht dat ze ging doen. De overheidsuitgaven in Duitsland zouden bijvoorbeeld met 30 % van het BNP moeten zijn gestegen actueel. Dat is een pure fantasie, naast een pak andere fantasieën. Het mechanistisch denken is zo sterk ingebouwd in de geesten van de vaak in silo's denkende wetenschappers - die trouwens ook door hun universiteiten in silo's worden geduwd, maar dat is een ander verhaal - dat zij de gevaren van hun denken niet meer onderkennen. Hun denken wordt als superieur geacht omdat het in hun ogen de ultieme en uitsluitende oplossing biedt voor de wereldproblemen. We hebben dus te maken met een vorm van politiek correct denken die de mechanistische superioriteit als best praktisch ziet, en van daaruit de wereld denkt een oplossing te schenken, die nefast is voor de vrijheid van de mensen en voor de complexiteit die de mens in zich draagt.


Met vriendelijke groeten,

Michael Verstraeten


___

A. Bron: Jelle Renaut: ALLES is gepland. Dit plan staat in de Protocollen van Zion van 1936, in Agenda 21, in Agenda 2030. Er werd geoefend in 2018 of 2019! Fauci kondigde een epidemie aan in 2016 (wanneer Trump president werd). Alles met de bedoeling om te ontvolken. Dat werd aangekondigd door Bill Gates jaren geleden. Dit alles is te vinden op Internet. En nee, geen verhaaltjes. Je hoort het ze zelf zeggen. Er zijn patenten genomen op het virus. Dat is mogelijk omdat het door de mens gemaakt is. Hydroxychloroquine werd net VOOR de uitbraak van het "virus" van de lijst van toegestane geneesmiddelen geschrapt in België (De Block) en Frankrijk (Buzin). Allemaal toeval? Luister eens naar Klaus Schwab van het WEF. De p(l)andemie is a "window of opportunity" om de NWO in te luiden. Moet er nog zand zijn?


...Het gaat om iets anders: https://www.youtube.com/watch?v=gvPKTVK10JE

How the "Greater Good" is Used as a Tool of Social Control ...

Een beetje filosofie en geschiedenis. Duurtijd: 15 minuten

Ik herinner mij een cartoon uit Unser-Mitteleuropa.com: Corona-Wahn in Bildern

¨Bitte cremt Euch heute mit Sonnencreme ein, damit andere keinen Sonnenbrand bekommen¨ ,


B. Ter reflectie en volledigheid geven we u ook het antwoord van Jelle Renault op ons artikel:

- Replying tomichael.verstraeten Sorry, dan mist u een en ander: Fauci, Gates, Klaus Schwab ... zeggen het letterlijk. De NWO werd al aangekondigd door papa Bush, Obama... Ik heb uw gesprek met Reiner Füllmich gehoord enkele maanden geleden... u mist duidelijk enkele stukken. Ik vind het fantastisch wat u doet, maar aan het tempo dat u redeneert belanden we regelrecht in de NWO. Of misschien heeft u enkele delen van de geschiedenis overgeslagen? Al gehoord van Cahill, Zelenko, Bhagdi... ik zou toch maar eens luisteren. Dit gaat trouwens veel verder dan wat advocatuur. Het ligt er vingerdik op dat het een plan is... geen probleem, straks wordt u verplicht om de grondwet te studeren of gedaan met advocatuur. U hoort volgens mij niet tot de wakkeren. U probeert wakker te worden maar het lukt niet. Dat bleek ook uit de antwoord die Reinder Füllmich u gaf tijdens het interview.

michael.verstraeten Replying toJelle Renaut Daarmee toont u totaal niet aan dat het virus in de wereld is gezet om de NWO te bereiken. Meer nog, al dat geblaat over de NWO van die mensen blijkt zich in de realiteit NIET te realiseren. U zegt van wel, maar de realiteit is van niet. We zouden nu in een gedaalde economie zitten met 30 %. U en ik zouden het beu moeten zijn nog te consumeren en de vogeltjes en de bloemetjes belangrijker vinden. Dat staat in het boek van de Claus, en u moet dat boek echt eens lezen, want dat heeft u duidelijk niet gedaan. Of u begrijpt niet goed wat deze man zegt. Zijn betoog is niets anders dan Agalev 2.0. Hoeveel keer heeft u het in ons leven al gezien dat wereldlijders blaten over allerlei principes, maar er in de realiteit niets van bakken? U denkt dat ik slaap. Wel, ik stel vast dat u de realiteit niet ziet op het terrein. De realiteit is dat we in sneltreinvaart terug aansluiten bij ons consumptiepatroon en onze groei van vroeger. Met nu al tekorten op de arbeidsmarkt tot gevolg. U gelooft niet (meer) in de democratie: wel ik wel. Als we dat opgeven, dan gaan we revoluties moeten orga

6,489 views386 comments

Recent Posts

See All

386 Comments


G DB
G DB
Sep 19, 2021

Beste Michael Verstraeten,


Allereerst wil ik jou en de leden een kroon geven met wat jullie verwezenlijken.


Ik volg jullie al sinds het begin met volledige aandacht en respect.

Uitstekende artikels, intelligente reacties en discussies.


Uw site draagt erbij toe om de bevolking aan te zetten zich ook te informeren via de alternatieve media (kanalen), wat heel belangrijk is!


Toch wil ik even reageren, enkel uw artikel gelezen te hebben ivm de complotdenker (geen rekening houdend met de reacties).


U weet wellicht ook hoe invloedrijk bepaalde advocaten, bepaalde rijken, politici en bedrijven, etc.. zijn in een democratie...,


uw uitspraak van: ik geloof in een democratie... is dit de Belgische democratie of de welke bedoelt u dan? Is er ergens eentje???


Like
Replying to

U stelt dat het nooit over een virus ging? Dat denk ik wel. Het is gewoon de hefboom voor bepaalde figuren geweest die in de kijker wilden lopen, MVR op kop. Vervolgens zijn er weer anderen op de kar gesprongen en toen er zogezegd maatregelen genomen moesten worden wilden ze allemaal mee op de foto als architecten van De Oplossing. Ik denk dat we ver moeten zoeken om deze mensen nu terug te vinden.

Like

Niki DP
Niki DP
Sep 18, 2021

Peak Oil

Like
Replying to

Voor de muziekliefhebber: https://youtu.be/rAz99Jg9xQk?t=240

In festo Archangelis Michaelis

Like

@ M Verstraeten


Enkel wiki geraadpleegd?

Ik ben onder de indruk.


Bij deze mijn laatste post:


The Forecaster/Der Pi code

https://www.youtube.com/watch?v=yLCkRxrfo10


Like
Fabrice Selvi
Fabrice Selvi
Sep 18, 2021
Replying to

Michel,


Ivm het feit dat dit jouw laatste post was.

We hebben iedereen nodig om deze strijd te winnen. Je hebt je punt gemaakt met je reply aan M Verstraeten en dat is OK. Interne verschillen moeten we kunnen accepteren en mogen het bereiken van het hogere doel niet in gevaar brengen.

Ik zie dat Kurt al in die zin gereageerd heeft en ook ik zou je willen aansporen om actief te blijven op dit forum. Neem desgevallend een tijdje rust, laat het bezinken maar kom terug. Dringende oproep van 2 mede-Mechelaars van het eerste uur.

Like

@ Meester Verstraeten:


U was op zoek naar bewijzen ? Bewijzen uit het ongerijmde zijn ook bewijzen … voor wie ze wil zien !


Rudy Vervoort: “De vrijheid van de ene stopt waar de vrijheid van de ander begint. De vrijheid om je niet te laten vaccineren is anderen verhinderen om een normaal leven te hebben.”

Dat is een oproep tot haat van een groep onder de bevolking. Waarmee Minister-President Vervoort de wet overtreedt. PUNT !


Alexander De Croo:

Deze epidemie is een epidemie van niet-gevaccineerden aan het worden … Niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen.”

Dat is de nagalm van Joe Biden, waarmee die laatste de (Amerikaanse) wetgeving overtreedt. Het is volkomen eigen aan De…


Like
Replying to

Het zal bij deze voor iedereen duidelijk zijn dat u maar niet WIL beseffen dat uw ENIGE argument - nl. “Collectieve zinsbegoocheling, ze weten niet beter …” - om te stellen dat deze regering géén andere agenda uitvoert, KWAM TE VERVALLEN.


De bewijzen (van dat verval) stapelen zich op:

 • De al ruim 2 weken bekende cijfers uit Israël;

 • Sciensano dat plots ophoudt met de vaccinatiestatus bij te houden;

 • Het relaas van een Belgisch verpleegkundige - gepubliceerd op “Heiligt het doel de leugens?” - waarbij bevestigd wordt dat 75% van de Covidpatiënten, dubbel gevaccineerden zijn.


Ze weten het dus wèl !


Mocht er u enig ander argument resten, dan las ik het graag.

Like

Serge Boeckx
Serge Boeckx
Sep 17, 2021

Zo ik heb mijn klacht neergelegd tegen her De Croo bij de Unia

nu afwachten...

Like
Serge Boeckx
Serge Boeckx
Sep 19, 2021
Replying to

Positief blijven is het motto Niki... niets doen brengt nog minder op!

Als we met 1000 (of meer) dezelfde klacht indienen bij de UNIA kunenn ze niet anders dan toch ergens reageren

Like
bottom of page