top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Bewijsmateriaal rechtvaardigt verplichte vaccins nietEen aantal Britse artsen en professoren heeft een open brief uitgebracht die werd gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The British Medical Journal. Deze brief komt er nadat het Brits Hogerhuis zich uitspraak TEGEN verplichte vaccinatie. Deze artsen sluiten daarbij aan en leggen uit waarom. Meer en meer komen er kritische artikels tegen diverse aspecten van het covidbeleid. Ook in België zien we dat. Dit is een niet te stoppen beweging die in de toekomst alleen maar kan toenemen. Het proberen onderdrukken van kritische stemmen toont nu zijn omgekeerd effect. Hoog geplaatste artsen, en zelfs instellingen zoals het Brits Hogerhuis, worden koudweg genegeerd in hun standpunt. Men behandelt hen zoals de wappies worden behandeld. Het debat met de wappies werd niet gevoerd, en de situatie is intussen zo scheef getrokken dat er geen argumenten zijn om ene debat te voeden. Dus wordt er ook niet gedebatteerd als “wappiestandpunten” worden overgenomen door eerbiedwaardige instellingen.

Eens men het aandurft kritisch te zijn voor het coronabeleid, dan keert, zo leert de ervaring, niemand meer terug om het pro-kamp terug te vervoegen. Want in kampen zitten we nu. Het pro-kamp kalft verder onontkoombaar af. Verzandt in een gebrek aan antwoord op alle gekheden, en moet tenslotte ook toegeven dat er een pak gekheden geweest zijn. Maar dan wel met zeer lange tanden.


Bewijsmateriaal rechtvaardigt verplichte vaccins niet - iedereen moet het recht hebben op een geïnformeerde keuze


Geachte redacteur,


Als artsen en gezondheidswerkers, van wie velen in de NHS werken, willen wij ons ertegen uitspreken dat vaccinatie tegen SARS-CoV-2 verplicht wordt gesteld voor welke groep mensen dan ook, met inbegrip van gezondheidswerkers en zorgverleners. Wij zijn het met de commissie van het Hogerhuis eens dat er onvoldoende bewijs is om deze maatregel te rechtvaardigen, maar de regering en het Parlement lijken niet te luisteren en het ziet ernaar uit dat verplichte vaccinatie voor NHS-personeel deze week in de wet zal worden opgenomen.


Wij betwisten niet dat covid-19 een gevaarlijke infectie kan zijn en is geweest, en wij zijn het ermee eens dat vaccins in veel situaties effectief zijn. Er bestaat echter aanzienlijke onzekerheid over de doeltreffendheid van de covidvaccins, een aantal ernstige complicaties op korte termijn en een gebrek aan gegevens over de schade op lange termijn. In deze situatie is het van het grootste belang dat mensen met volledige kennis van zaken kunnen kiezen of zij zich al dan niet laten vaccineren.


Algemeen wordt aanvaard dat gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken de enige manier zijn om degelijke gegevens te verkrijgen over de doeltreffendheid van medische ingrepen, omdat observatiegegevens onderhevig zijn aan ongecontroleerde vertekeningen. De gerandomiseerde proeven met de covidvaccins duurden echter zeer kort en leverden alleen statistisch definitief bewijs over het voorkomen van "symptomatische infecties", niet over het voorkomen van infectie als zodanig, ziekenhuisopname of overlijden. De proeven leverden ook geen gegevens op over de vraag of de vaccins de overdracht al dan niet verminderen - dingen die we op de harde manier hebben moeten leren, door bewijzen uit de echte wereld zoals de snelle verspreiding van de Delta- en nu ook de Omicron-variant.


Uit de tot dusver gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde vaccinstudies blijkt dat de vaccins de symptomatische infecties gedurende een paar weken hebben teruggedrongen. De gemiddelde duur van de follow-up voor mensen in het eerste verslag van de Pfizer-trial, waarop de vergunningverlening was gebaseerd, was bijvoorbeeld slechts 46 dagen. [1] Uit het recente verslag over gegevens van mensen die tot 6 maanden aan de proef hadden deelgenomen, bleek dat de gemiddelde totale duur van de follow-up voor het primaire resultaat van de dubbelblinde proef 3,6 maanden bedroeg voor degenen die het vaccin kregen en 3,5 maanden voor degenen die een placebo kregen toegediend. [2] Bovendien bleef slechts 7% van de deelnemers daadwerkelijk 6 maanden in de dubbelblinde proef. [3] Gegevens uit de echte wereld komen niet overeen met de resultaten van de proef, met hoge aantallen gevallen bij dubbel gevaccineerde personen die bijvoorbeeld uit het VK [4] en Israël [5] zijn gemeld. Dit suggereert dat de effecten van vaccins snel slijten, en/of dat er een bias is geslopen in de oorspronkelijke onderzoeksprocedures, mogelijk als gevolg van het loslaten van de blindering door vaccinreacties [6] of andere procedurele onregelmatigheden. [7] Dezelfde observatiegegevens suggereren dat de vaccins de ziekenhuisopname en sterfte ten gevolge van infecties kunnen verminderen, maar bij gebrek aan gegevens uit gerandomiseerde studies is het moeilijk om daar zeker van te zijn, aangezien onbekende factoren de gegevens in beide richtingen kunnen vertekenen.

Nog verontrustender is dat derde en vierde "boosters" niet zijn getest in gerandomiseerde studies, en dat andere gegevens over de doeltreffendheid en veiligheid van het toedienen van verdere doses schaars zijn.


Met andere woorden, de gegevens over het enige resultaat dat naar behoren is getest in gerandomiseerde studies, het voorkomen van gevallen door twee vaccinaties, lijken onbetrouwbaar, mogelijk als gevolg van snel afnemende effecten of andere factoren, en andere resultaten en procedures zijn niet onderzocht in gerandomiseerde studies, wat betekent dat er geen betrouwbaar bewijs is voor beide zijden.

Wat de veiligheid van de vaccins betreft, is het duidelijk dat zeldzame maar ernstige en mogelijk fatale bijwerkingen voorkomen, zoals trombose en myocarditis, [8] en dat het maanden heeft geduurd voordat deze werden vastgesteld. Schade op lange termijn zal moeilijk op te sporen zijn door de korte duur van de gerandomiseerde proeven, en zal pas in de komende jaren aan het licht komen.


Er zijn ook geen gegevens over groepen die bijzonder nadelige gevolgen van het vaccin zouden kunnen ondervinden, zoals mensen met auto-immuunziekten of mensen die daar risico op lopen, en er zijn weinig gegevens over nadelige gevolgen van boosters, wat veelzeggend is omdat er al lang bezorgdheid bestaat over de veiligheid van herhaalde blootstelling aan mRNA-technologie. [9] Herhaalde boostervaccins vertegenwoordigen daarom cumulatieve risico's voor niet geteste voordelen.


Voor jonge leeftijdsgroepen, bij wie covid-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit laag is, en voor degenen die reeds met covid 19 besmet zijn geweest en een langdurig immunologisch geheugen lijken te hebben, [10] zijn de nadelen van het nemen van een vaccin bijna zeker groter dan de voordelen voor het individu, en het doel van het verminderen van overdracht op andere mensen met een hoger risico is niet veilig aangetoond. [11]


Het respecteren van de autonomie en de lichamelijke integriteit van mensen vormt de kern van de mensenrechten en de medische ethiek en de gegevens die momenteel beschikbaar zijn over de vaccins rechtvaardigen geenszins het terzijde schuiven van deze belangrijke beginselen.


Er is meer onderzoek van goede kwaliteit en toegang tot bestaande gegevens uit proeven met vaccins nodig om mensen in staat te stellen met volledige kennis van zaken te beslissen of zij deze vaccins willen nemen of niet. [12] Het is niet gerechtvaardigd mensen te dwingen zich te laten vaccineren, hetzij door te dreigen met wettelijke sancties, hetzij, in het geval van mandaten voor beroepsgroepen, door mensen hun middelen van bestaan en hun loopbaan te ontnemen, gezien de heersende onzekerheid over de algemene voordelen van de vaccins, de ongunstige risico-batenverhouding voor vele groepen en, niet in het minst, het gebrek aan gegevens over de schade op lange termijn. ____

1. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2020;383(27):2603-15. doi: 10.1056/NEJMoa2034577 [published Online First: 2020/12/11] 2. Thomas SJ, Moreira ED, Jr., Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N Engl J Med 2021;385(19):1761-73. doi: 10.1056/NEJMoa2110345 [published Online First: 2021/09/16] 3. Doshi P. Does the FDA think these data justify the first full approval of a covid-19 vaccine? British Medical Journal 2021 23rd Aug 2021. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justi.... 4. UK Health Security Agemcy. COVID-19 vaccine surveillance report: Week 48. 2021 5. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. New England Journal of Medicine 2021;385:e85. doi: DOI: 10.1056/NEJMoa2114228 6. Doshi P. Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data. British Medical Journal 2021 4th Jan 2021. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-... (accessed 10th Dec 2021). 7. Thacker PD. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. British Medical Journal 2021;375:n2635. doi: doi.org/10.1136/bmj.n2635 8. Mevorach D, Anis E, Cedar N, et al. Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel. New England Journal of Medicine 2021;385:2140-49. doi: 10.1056/NEJMoa2109730 9. Garde D. Lavishly funded Moderna hits safety problems in bold bid to revolutionize medicine. STAT News 2017 10th Jan 2017. https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/ (accessed 12th Dec 2021). 10. Dan JM, Mateus J, Cato Y, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 2021;371:(6529):eabf4063. doi: 10.1126/science.abf4063 11. Singanayagam A, Hakki S, Dunning J, et al. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. Lancet Infect Dis 2021 doi: 10.1016/S1473-3099(21)00648-4 [published Online First: 2021/11/11] 12. Tanveer S, Rowhani-Farid A, Hong K, et al. Transparency of COVID-19 vaccine trials: decisions without data. BMJ Evid Based Med 2021 doi: 10.1136/bmjebm-2021-111735 [published Online First: 2021/08/11]


___

2,728 views58 comments

Recent Posts

See All

58 ความคิดเห็น


Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
31 ธ.ค. 2564

Productie van coronavaccins levert ons land extra welvaart van 1 miljard euro op.

De productie van coronavaccins in ons land, met name in de fabriek van Pfizer, zal ons land zowat een extra welvaart van 1 miljard euro opleveren.

Dat schrijft de krant De Tijd op basis van cijfers en voorspellingen van de Nationale Bank en Statbel.

De extra welvaart is vooral te danken aan de extra jobs die er zijn bijgekomen om de vaccins te kunnen produceren.


https://vrtnws.be/p.jGvvG3JbY


ถูกใจ

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
30 ธ.ค. 2564

Prikje gekregen van Batman, en met diploma naar huis: eerste kindjes krijgen hun coronaprik.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211230_95186195


ถูกใจ

Open VLD wil 1G-beleid: ‘Geen andere weg mogelijk’

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211227_94345115


Geen andere weg mogelijk en dat allemaal voor een corona virus variant waarvan de symptomen vergelijkbaar zijn met die van een gewone verkoudheid?

Dat potje stinkt een uur in de wind.

In plaats van op straat te gaan betogen, kunnen we beter wekelijks in kleine verzetsgroepen in alle steden van het land gezamenlijk winkels en horecazaken gaan bezoeken en er 'vreedzaam' protesteren en allerhande prikacties houden, pamfletten uitdelen, enz.

ถูกใจถูกใจ

ถูกใจ
bottom of page