top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Coronapaspoort: het meest nutteloze EU-project ooit!


Het Coronacertificaat is bedoeld om besmettingen bij internationale reizen te vermijden.

- Wie is gevaccineerd kan ook nog mensen besmetten, maar in mindere mate. Met deze besmettingen wordt geen rekening gehouden in het systeem van het certificaat.

- Wie niet is gevaccineerd, moet een PCR-test ondergaan. De kans dat deze PCR-test een besmetting aantoont bij mensen die nog niet ziek zijn, is 4,11 %.

Het certificaat zal dus meer dan 95,89 % van de besmette mensen die geen symptomen vertonen, gewoon doorlaten.


Als de EU graag haar zinloosheid wil in de verf zetten, dan heeft zij met dit certificaat bijzonder goed gescoord.


*

We verklaren ons nader. Laten we op een rationele manier de zin van het Coronapaspoort onderzoeken. Meer bepaald onderzoeken we wat de onderliggende voorwaarden om te mogen reizen bijbrengen aan het tegenhouden van het aantal besmettingen.


Daarbij vergelijken we het gebruik van het certificaat en de daarmee samenhangende testmethode enerzijds, met de detectie van symptomen door middel van temperatuurmeting anderzijds.


Uitgangspunten:


  • 1. Wie volledig is gevaccineerd krijgt na de wachttijd van 2 weken vrije toegang. Men gaat ervan uit dat zij geen infecties meer kunnen veroorzaken. Dat is niet juist, maar er is geen consequentie in het systeem van het certificaat dat voorziet als gevaccineerde mensen toch besmettingen veroorzaken. Dat gebeurt in mindere mate, maar het gebeurt.

Het coronacertificaat heeft dus volstrekt geen nut voor de beperking van besmettingen door gevaccineerde mensen. Het resultaat zonder het certificaat zou precies hetzelfde zijn.


  • 2. Al de rest moet een PCR-test doen. Deze tests geven echter een behoorlijk aantal vals negatieve resultaten. De dag van de besmetting zelf en de tweede dag na de besmetting is de kans op een vals negatief resultaat 100 %. De derde dag na de besmetting is de kans op een vals negatief resultaat 98 %. De vierde dag na de besmetting is de kans op een vals negatief resultaat 67 % 1. Wat betekent dat de kans op een positieve test bij een besmette patiënt de eerste 2 dagen 0 % is, de derde dag 2 % en de vierde dag 33 %. De vijfde dag komen de symptomen op.


  • 3. Vanaf de vijfde dag heeft de patiënt symptomen, waaronder koorts die kan worden gedetecteerd. Vanaf dan heeft de test geen meerwaarde meer. Wie ziek is moet thuis blijven, en niet reizen. Een symptomatische patiënt kan niet reizen. De symptomen kunnen worden gedetecteerd door het meten van temperatuur. Besmettingen door asymptomatische patiënten komen haast niet voor1.


  • 4. De termijn tussen de test en de reis is maximaal 72 uur. Dat betekent dat er reizigers zullen zijn die de dag van de test zelf vertrekken, de volgende dag, of de derde dag.

  • 5. Er zijn derhalve 9 categorieën relevante reizigers. Zij die zich laten testen op dag 1, 2, 3 of 4 na de besmetting, en zij die dan vertrekken 1, 2 of 3 dagen na hun test. En een combinatie daarvan. Al wie vertrekt vanaf dag 5 van de infectie (gemiddeld) heeft al symptomen. Voor al deze mensen brengt de PCR-test niets bij en kan vervangen worden door een temperatuurtest.


We zetten de bevindingen om in de grafiek hieronder. Slechts in één van de 9 relevante scenario’s (reizigers die vertrekken voor ze symptomen hebben) kan de PCR test met enige zin iets bijbrengen. Met name zal deze test “slechts” 67 % vals negatief zijn. De zin van de test in deze éné categorie is derhalve 33 %. 98 % vals negatieve testen, is een verwaarloosbaar resultaat.


De conclusie is dat bij de groep waar zinvol kan worden getest (reizigers die besmet zijn, geen symptomen vertonen maar toch ziek zullen worden op reis en voldoende viral load zullen hebben om anderen te besmetten) de testmethode slechts 4,11 % van de besmettingen zal ontdekken. Wat betekent dat met deze methode 95,89 % van de reëel besmette mensen in deze groep het land binnen zal komen en vanaf de 4° dag na hun besmetting, de dag voor hun symptomen, mensen zullen kunnen gaan besmetten.


Het aantal gevaccineerde patiënten dat toch ziek kan worden en de ziekte kan overdragen, is hoger dan 4,11 % van het aantal gevaccineerden. Ook bij de meest optimistische studies over Physer. Maar dat percentage wordt dus niet gedectecteerd.


We kunnen dus met recht en reden zeggen dat de hele paspoortheisa en dito administratie, voor meer dan 95 % onzinnig is.

____

1Kucirka LM, Lauer SA, Laeyendecker O, Boon D, Lessler J. Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction-Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure. Ann Intern Med. 2020;173(4):262-267. doi:10.7326/M20-1495, geciteerd in de laatste “fachsheet” van Sciensano, versie 10 van 31.5.2021, https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_fact_sheet_ENG.pdf


2 Koh WC, Naing L, Chaw L, Rosledzana MA, Alikhan MF, Jamaludin SA, et al. What do we know about SARS-CoV-2 transmission? A systematic review and meta-analysis of the secondary attack rate and associated risk factors. PLOS ONE. 2020 Oct 8;15(10):e0240205, geciteerd in de laatste “fachsheet” van Sciensano, versie 10 van 31.5.2021, https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_fact_sheet_ENG.pdf. In 2 studies werden geen asymptomatische besmettingen gevonden. In één studie 4,4 % asymptomatisch doch de testpopulatie werd niet gevraagd of er na de test alsnog symptomen optraden zodat deze populatie mogelijk pre-symptomatisch was.

7,140 views166 comments

Recent Posts

See All

166 Comments


bertha criel
bertha criel
Jun 29, 2021


Like

bertha criel
bertha criel
Jun 18, 2021

https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus

Like


bertha criel
bertha criel
Jun 17, 2021

https://www.brighteon.com/5b9f4df1-701d-4ba8-b080-7a8d391af98c

Like

bertha criel
bertha criel
Jun 17, 2021

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/14/covid-19-vaccine-mistake.aspx

Like
bottom of page