top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De chaos is compleet: zelfs rechters weten het niet meer


Het hof van beroep heeft de vordering van 500 Burgers om niet meer gebonden te zijn aan de Covid-maatregelen afgewezen.


We onthouden uit dit arrest de volgende elementen:


1. Rechters kunnen verschillende beslissingen menen, zelfs dezelfde rechters. Wat het Hof inderdaad ook gedaan heeft.


2. In het eerder arrest schreef het hof dat er geen wettelijke grondslag meer was voor de maatregelen, in scherpe bewoordingen overigens. Nu schrijft hetzelfde hof dat er op het eerste gezicht wel een wettelijke grondslag is, maar deze grondslag is “discutabel”.


3. De rechter moet zich terughoudend opstellen bij de beoordeling van de keuzes van de staat. Enkel als de stat onjuiste keuzes maakt en niet in redelijkheid kon kiezen voor een dergelijk beleid, kan de rechter ingrijpen. Waar in het eerste arrest nog verwezen werd naar het gebrek aan cijfermatige onderbouwing, vinden we in dit arrest geen woord meer daarover terug.


Het volstaat niet dat de burgers die het proces voeren door de maatregelen hun rechten beperkt zien, zij moeten individueel aantonen dat zij schade lijden.


4. Door het tijdsverloop in de procedure konden aan de rechter ten gronde maatregelen worden gevraagd.


5. Er kunnen vragen gesteld worden over de proportionaliteit van de avondklok en de sluiting van de terrassen, maar die zijn intussen opgeheven.


Slotsom: de rechter ten gronde zal moeten worden aangesproken, en de vraag of de maatregelen nu al dan niet een wettelijke grondslag hebben … weet niemand met zekerheid te zeggen.


Hoe moet men van de Belgen verlangen dat zij de maatregelen volgen als zelfs een hof van beroep met de meest ervaren juristen van het land niet met zekerheid kan zeggen of de maatregelen wettig zijn of niet?


Het land verkeert in een chaos met rechtsonzekerheid die ongezien is.


We beraden ons of er cassatie wordt aangetekend.

4,321 views86 comments

Recent Posts

See All

86 Comments


AG Letitia James revealed her investigation into the Trump Organization has gone from a civil probe to a criminal investigation. This is the way the law is used to abuse people

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/using-the-criminal-law-to-target-trump-his-family/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=RSS


I thought you were nuts when you said the US would break up. I apologize. https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/greater-idaho/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=RSS


Like

peter van hecke
peter van hecke
May 19, 2021

t' Is toch Godgeklaagd dat de brave burger thans al niet meer kan rekenen op Justitie daar de rechters schijnbaar tegenstrijdige vonnissen kunnen vellen.


Mij lijkt dat de wetgever een duidelijke niet te bediscuteren wet dient te creëren en niet één waar je oneindig over kunt palaveren.


wat me vooral treft is dat de rechter van mening is dat de wet pas in voege treedt wanneer de burger schade kan aantonen. Is een onterechte beperking van de vrijheidsbeleving op zich voor de rechter al geen schade meer? Ik frons hier echt wel mijn wenkbrauwen.


En wat met het feit dat een beperkende maatregel in het verleden gesteld niet berecht kan worden daar deze maatregel thans meer van kracht is??? Wordt…

Like

Ik vond het al verdacht dat de justitie de kant van het plebs zou kiezen en de grondwet zou willen toepassen.


Dit lijkt het meer vertrouwde werk van zich verschuilen achter vage uitspraken en gewoon de dictatoriale lijn aan houden.


Na de wetenschap die stierf in 2020 lijkt nu in 2021 ook de rechtspraak ten grave te worden gedragen.


Het is aan ons, beste wakkere burger, om op te staan voor onze rechten want het zullen onze kinderen en kleinkinderen zijn die er de prijs voor gaan betalen.

Like

https://t.me/leefbewustnederland/662

Like

Patrick Peeters
Patrick Peeters
May 15, 2021

Ze waren er trots op dat ze waren ingeënt ... Ze stierven! https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/mortsduvaccincovid-NL:e

Like
bottom of page