top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Het Domus Aurea van Sciensano


Schandaal: Zelfs de Coronacommissie krijgt geen data__Ad fontes!


Het is hoopgevend dat er (eindelijk) vanuit het parlement stilaan kritiek komt.

Het is deprimerend dat minsters De Block, Beke en Bracke maar buiten schot blijven.


Ook MVR slaagde er weer in om onze wenkbrauwen te laten fronsen. In een nieuwe poging om de aandacht af te leiden van zijn fouten, etaleert MVR zijn talent als kameleon en wordt er bij Gert Late Night overgeschakeld naar "Dag Allemaal"-niveau. Zo komen we te weten dat er Whatsappgroep bestaat voor de verschillende virologen. Niet om naaktfoto's te verzamelen (zo hip zijn ze nu ook weer niet), maar puur om wetenschappelijk te keuvelen zonder inkijk. De naam van deze groep: "The Wild Salmons". Huhhh? Postzegelverzamelaar wordt visser, horen we u denken. Neen. De verklaring is: "zalmen zwemmen tegen de stroom in". Tegen welke stroom? Die van de wakkere burgers van Viruswaanzin.be? OK, dan is het een spitsvondige naam...


Zelfs bij de experten in Celeval is het nu verdeeldheid troef. Virologen en adviseurs beschuldigen elkaar openlijk in een schouwspel van verwijten over belangenvermenging bij het innemen van standpunten over eventuele versoepelingen van de maatregelen.


Maar wij vragen ons af op basis van welke data er dan zal worden beslist. Er wordt niet gecommuniceerd over de motivatie van de beslissingen. Niets over de onverantwoorde foutmarge van de PCR-tests. Niets over 'the dark number" van de positieven. Niets over de nonsens van het zoeken naar (dood) RNA van SARS-COV-2. Sciensano gedraagt zich als Nero die vanop een Romeinse heuvel naar de grote brand in Rome kijkt (die hij nota bene vermoedelijk zelf aanstak). Sciensano: u heeft geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de mondmaskers efficiënt zouden beschermen. En toch maar stoïcijns verder verplichten? Prof. Annemans, lid van Celeval, beweert nochtans over een meta-review te beschikken waarin de mondmaskerplicht van onze kinderen met de grond gelijk gemaakt wordt. Maar de prof zelf wordt om dergelijke uitspraken, die wetenschappelijk ondersteund zijn, stante pede publiek gemuilkorfd in De Morgen.


Nero, net als Sciensano overigens, hield zich vrijwel alleen bezig met zijn passies en trad op als zanger en acteur. De gelijkenis met de viro-showmannen is treffend. Maar met zijn middelmatige talenten had Nero een averechts effect op zowel de senaat als het volk. In de ogen van Romeinse patriciërs ondermijnden zijn artistieke débakels zijn waardigheid en zijn gezag. Geef toe, met nog 30% van de bevolking achter u hebben kan je bezwaarlijk spreken van succesvolle performances. Gevolg, er werden verschillende samenzweringen tegen Nero ontdekt. Kunnen we de huidige integriteitsaanvallen van de verbannen leden van het adviescomité aan het adres van al wie binnen Celeval hun science fiction niet deelt, daarin kaderen? Ook bij Nero kwam het initiatief van de aanvallen immers van zijn hovelingen. Maar er is hoop: de leiders van deze complotten werden uiteindelijk terechtgesteld. Fingers crossed!


We kunnen concluderen dat er geen crisismanagement meer is. Zonder correcte data van Sciensano is het schieten bij maanlicht zonder nachtkijker. We weten dat er in de politiek vuile spelletjes worden gespeeld, maar dat is klein bier bij de intriges die nu de wetenschappers tentoon spreiden. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Het gespartel voor de graaipotten met geen greintje ontzag voor de slachtoffers of enige spijt voor het doden met voorbedachte rade via stringente disproportionele maatregelen legt het gebrek aan emotionele intelligentie, normvervaging en strategisch inzicht bloot. Het verbergen van deze gebreken is lijkt het enige plausibel motief voor het achterhouden van de data.


P.S.: Dit artikel is geen verheerlijking noch een afwijzen van de daden Keizer Nero maar enkel het resultaat van objectieve observaties en vaststellingen. Elke gelijkenis met enig wetenschapper is louter toevallig.


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

2,182 views68 comments

Recent Posts

See All
bottom of page