top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De gedachtenpolitie van “Het Observatorium” verkoopt kul voor waarheid

Updated: May 17, 2022


Op een anoniem mediaplatform “Het Observatorium” wordt geschreven: “De extreemrechtse tendensen binnen Viruswaanzin vzw zijn ondertussen voldoende gedocumenteerd.” Volgt een reeks regelrechte leugens. Al wie bij Viruswaanzin betrokken is weet dat er gewoon geen extreem rechtste mensen aan Viruswaanzin meewerken. Meer nog, uit geen van onze activiteiten blijkt dat wij extreem rechts zouden zijn. Hetzelfde geldt voor onze standpunten. Het hele Observatorium heeft NUL extreem-rechtse standpunten kunnen terugvinden.

Op welke elementen baseert Het Observatorium zich?

Ergens op de website van Viruswaanzin is er een tekst waarin staat:


“We moeten toegeven dat de leugens van dermate epische proporties zijn dat de waarheid in deze meer op een leugen lijkt – zoals een voormalig Duits leider, jammer genoeg, al zei: “een kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen – dan de leugen himself, en mede daardoor zal de massale medewerking om deze leugen in stand te houden zo gemakkelijk verkregen zijn.”


Volgens Het Observatorium vergelijkt de VZW zich met “een voormalig Duits leider”. Nou moe. Er valt uit deze tekst totaal niet af te leiden dat wij ons vergelijken met “een voormalig Duits leider”.


Verder zou uit de tekst die wordt geciteerd blijken dat wij de mensen in de zorgsector zouden vergelijken met leden van de georganiseerde misdaad. Ook dat staat nergens in deze tekst. Het Observatorium slaagt er niet in te lezen wat er staat.


Bovendien is dit geen tekst van Viruswaanzin! Het is een tekst van Luc Conrardy en Michel Mulder, die deze tekst hadden gezet op een ander medium. Het gebeurt soms dat Viruswaanzin teksten die verschijnen op andere media weergeven op de website. Het is niet omdat we een tekst van een ander medium overnemen, dat we het volledig eens zijn met alles wat er in deze tekst staat. Er staan ook andere teksten op de website waar mensen dan aanstoot aan nemen omdat ze bijvoorbeeld “besmettingen” vermelden in de plaats van “positieve tests”. Zo’n tekst te publiceren betekent niet dat Viruswaanzin akkoord gaat met de vereenzelviging van positieve tests met besmettingen.


Viruswaanzin zou hebben gepleit door de doodstraf voor politici en wetenschappers betrokken bij het coronabeleid. Ook dat is alweer een verkeerde lezing van wat niet de V.Z.W. maar Michael Verstraeten heeft geschreven. Hij schreef dat als wereldwijd blijkt dat er tientallen miljoenen mensen gestorven zijn DOOR de maatregelen, onze internationale beschermingsmechanismen ter bescherming van de mensenrechten hebben gefaald. In dat geval, als er inderdaad zou blijken dat er zoveel mensen gestorven zijn door de coronapolitiek in de wereld, moet we nadenken hoe we deze beschermingsmechanismen moeten aanpassen en moet er worden gedebatteerd over de invoering van de doodstraf als een straf in het arsenaal van de rechter die moet oordelen over zij die miljoenen doden op hun geweten hebben.


Dat is dus niet pleiten voor de doodstraf, maar pleiten over een debat welke straffen voor het massaal veroorzaken van doden moeten worden voorzien. Waarbij de doodstraf een element is. Op te merken valt dat ook de UNO-commissie voor de mensenrechten de doodstraf niet uitsluit, zelfs in het gemeen recht, voor mensen die de dood van een ander hebben veroorzaakt. Overigens, de ondergetekende is een tegenstander van de doodstraf.


Is dat nu ook al extreem-rechts? Vragen om een debat over de strenge bestraffing, m.i.v. het voorzien van de doodstraf van mensen die miljoenen doden zouden hebben veroorzaak?


Verder heeft Michael Verstraeten een boek uitgegeven bij De Blauwe Tijger waar hij ook zijn boek heeft voorgesteld op het videokanaal. Volgens Het Observatorium is De Blauwe Tijger een Nederlandse uitgeverij die bekend staat voor extreemrechtse, neofascistische en conspirationistische boeken. Geen woord echter over het boek zelf, of de inhoud. Geen woord kritiek over wat er in het boek staat. Het feit dat een uitgeverij andere boeken uitgeeft, zegt totaal niets over de inhoud van het boek in kwestie.


Tot slot zouden we “nauwe banden” hebben met ene Marko Kleijn. Deze man moet ooit op een betoging van ons zijn geweest, zoals intussen tienduizenden anderen. Hij is, als ons geheugen ons niet in de steek laat, ook in Aalter op de eerste vergadering tussen de 200 aanwezigen komen zitten. Voor het overige heeft de ondergetekende hem gezien op de betoging van 23 januari en hem een goede dag gezegd. Tot daar de “nauwe banden”.

Wat Het Observatorium hier doet is de techniek toepassen van de complotdenkers. Er worden flauwe en zelfs onware associaties achter elkaar gezet die het “bewijs” zouden moeten vormen van het extreem-rechts karakter van Viruswaanzin. Terwijl over de standpunten van Viruswaanzin, waaruit dan dat extreem-rechts karakter zou moeten blijken, met geen woord wordt gerept.

De krant De Morgen blijkt mee te werken met deze fantasten, en hen zelfs de naam “nieuwssite” toe te dichten. Wat een onzin zeg.


___

Auteur: Michael Verstraeten

2,052 views32 comments

Recent Posts

See All

32 Comments


trek het je niet aan, niemand leest het observatorium ...

Like

Dirk De Wolf
Dirk De Wolf
Feb 07, 2022


Like

Rechts en extreem rechts zijn steeds dezelfde partijen hoor, enkel is extreem wat meer grof in taalgebruik.

Kijk gewoon wat rechtse partijen de burger ooit opgeleverd hebben, dat is helemaal NIETS!


Links is overigens niets beter als je SPa/Vooruit bekijkt, die zijn net zo erg.


Kijk gewoon wat NVa, SPa, CD&V en OpenVLD ons gelapt hebben door de jaren heen en waar we dagelijks de gevolgen van dragen. Neem de verkoop van onze electriciteit, het stemmen VOOR de kernuitstap, de F35's, de Tommeltaks, de zonnepanelen certificaten, de slimme meter, brandstof klik-systeem, 21% BTW op alles en niet enkel energie, zorg-verzekering-taks, verhoogde verkeers belasting, verhoogde autokeuring voor diesels, LEZ-zones, geen afschaffing senaat maar wel partij-dotatie-verhoging, zware opslag voor royals, etc etc…


Like

Leftists Use Mass Censorship Because They Don’t Have The Guts To Engage In Fair Debatehttps://alt-market.us/leftists-use-mass-censorship-because-they-dont-have-the-guts-to-engage-in-fair-debate/

Like

Ongeveer een jaar geleden was extreem rechts volop voorstander van deze experimentele genetische manipulaties.

Het is niet omdat extreem rechts, mogelijks uit opportunisme, desbetreffend nu wat laattijdig zijn koers bijstuurt dat de beweging en partij gesticht door mr. Verstraeten hiermee geassocieerd kan worden.

Opvallend is het ook dat "Het Observatorium" zich enkel toespitst op beweerde ontsporingen van extreem rechts en niet deze van extreem links; dit is een minpunt daar deze vooringenomenheid ondermijnt a priori de geloofwaardigheid van deze organisatie waardoor men de moeite niet kan opbrengen om hun artikels te lezen.

"Les chiens aboient, la caravanne passe"


Like
bottom of page