top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De geheime agenten van de Belgische Stasi: rook hen uit!


In het verslag van de GEMS van 3 december 2021 wordt hard gehamerd op het extreem belang van de “trusted intermediaries”. Dit zijn tussenpersonen die de boodschappen moeten brengen aan de “gemeenschappen”. Zoals de WHO dat destijds heeft voorgeschreven. Influencers op sociale media bijvoorbeeld.


Er worden dus geheime agenten op ons afgestuurd die ons moeten helpen indoctrineren. Mensen van wie we niet weten dat ze werken voor de overheid. Mensen van wie we denken dat ze hun eigen persoonlijke mening op sociale media of elders weergeven. Maar die dus in werkelijkheid door de overheid gestuurde boodschappen weergeven. Wellicht behoorlijk betaald. We worden dus gewoon misleid omdat de regering wil dat we slikken wat het beleid ons voorkauwt.


Wie zijn deze “influencers”? Zouden bijvoorbeeld Boudry of De Ceulaar of Loobuyck zo'n verborgen geheim agenten zijn?


Zo lang de regering daarover geen duidelijkheid brengt kunnen we dat denken van al wie het regeringsbeleid op sociale media steunt. Al wie standpunten inneemt ten voordele van de regering is een potentieel geheim agent van de Belgische Stazi.


Een allesbehalve prettige gedachte in een democratie. Een normaal beschaafd Westers land is transparant.

Er bestaat zoiets als “openbaarheid van bestuur”. De mensen worden niet misleid door de overheid om met trucjes hun gedachten te sturen. De overheid behoort pluralistisch te zijn en zich te onthouden van het indoctrineren van de bevolking. Als dat dan nog eens gebeurt op een heimelijke manier, dan dreigt er een fundamenteel wantrouwen te ontstaan in de samenleving. Mensen dreigen van al wie zich confirmeert naar het standpunt van de regering te denken dat hij of zij een geheim agent is die daarvoor nog stevig wordt betaald ook.


Dit is één van de vele door de overheid gebruikte middelen die totaal ongeoorloofd zijn. Hetzelfde geldt voor het Covid Safe Ticket. Dat veroorzaakt nog meer infecties, maar dat is voor de overheid niet belangrijk. Belangrijk is dat daardoor de mensen beperkt worden in hun mogelijkheden, gepest om hun gedrag aan te passen en een vaccin te nemen. Het gebruikte middel wordt afgewend van het doel dat intrinsiek met dit middel is verbonden.


Zo’n technieken horen thuis in dictaturen en totalitaire regimes. Niet in een behoorlijke Westerse democratie die we hier zouden moeten hebben.Daarom: ontmasker die geheime agenten van de Belgische Stasi!

Vraag hen massaal open en bloot op sociale media of ze inderdaad geheime agenten zijn. Wij suggereren de volgende tekst:


Bent u, professor XXX , één van de geheime agenten van de Belgische Stazi die door de overheid betaald worden om ons te indoctrineren? Zie het verslag van de GEMS van 3.12 waarin ze zo slim waren om dat open en bloot naar buiten te brengen.


Vul wel de juiste naam nog in aub! En voeg er de foto met de tekst van het verslag van de GEMS bij.


Rook deze geheime agenten samen met ons uit!
11,167 views383 comments

Recent Posts

See All
bottom of page