top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De Liga TEGEN de mensenrechten


Door onze berichten komt de aap nu helemaal uit de mouw!!!

De Liga voor de Mensenrechten (beter dus “tegen” de mensenrechten) procedeert tegen de maatregelen maar vindt dat we ze allemaal moeten volgen. Om ons “veilig” te houden. Terwijl er niet eens een overschrijding is van de epidemische drempel, en er geen oversterfte is.

Omdat de Liga eigenlijk zelf voorstander is van de maatregelen steunt zij de regering in een totaal verkeerde interpretatie van de beschikking in kortgeding. Op haar website durft de Liga zelfs te schrijven dat de vraag of de maatregelen een wettelijke basis hebben, onbeantwoord blijft.

Terwijl er een uitvoerbare beschikking is in kortgeding die stelt dat we in de illegaliteit leven.

Het is er de Liga blijkbaar om te doen om de regering onder druk te zetten een pandemiewet te maken. Niets meer en niets minder. Dat onze mensenrechten voor de rest al meer dan een jaar zinloos worden beperkt, dat vindt de Liga gaan probleem.


Komt er nog bij:

Intussen blijkt buiten de woonzorgcentra de IFR lager te zijn dan 0,4 %! En nog vindt de Liga tegen de mensenrechten de maatregelen nodig om ons “veilig” te houden. Dit cijfer is niet hoger dan bij een zware griep.

Dit is geen Liga voor de mensenrechten, maar inderdaad een Liga tegen de mensenrechten.4,297 views117 comments

Recent Posts

See All
bottom of page