top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De maatregelen doen zelfs pijn aan de ogen


De grafische visualisatie van de onzin van de maatregelen.


Laten we de zin van de maatregelen even bekijken aan de hand van de evolutie van het reproductiegetal. Moesten de maatregelen werken dan zou men na een versoepeling meer mensen moeten besmetten, en na een verstrenging minder. Maar is dat ook zo in werkelijkheid?


Daarvoor nemen we de evolutie van het reproductiegetal van de ziekenhuisopnames (Rt) die we 14 dagen terugzetten (zie de uitleg waarom hieronder°°°). Daardoor krijgen we het meest accuraat zicht op de evolutie van de besmettingen.


- Op het einde van een periode van stijging van Rt gingen de kappers terug open. Vervolgens is Rt gaan dalen gedurende zo'n 2 weken. De rush op de kappers heeft er dus niet voor gezorgd dat wie besmet is meer mensen is gaan besmetten.

- Daarna, zonder een wijziging in de maatregelen, ging Rt terug omhoog om te plafonneren vanaf 5 maart.

- De versoepelingen zijn ingegaan op 8 maart. Waarna RT een daling heeft ingezet met een tussentijdse hapering 19 maart.

- We moeten de laatste dagen nog krijgen, maar als Rt van de ziekenhuizen nog 2 dagen daalt, dan hebben we het weer eens gepresteerd om maatregelen te nemen op het ogenblik waarop het reproductiegetal van de besmettingen al onder 1 was gezakt.


In elk geval werden de maatregelen genomen na een forse daling van Rt tot onder 1.


Dat was trouwens ook zo bij de tweede golf.


We herinneren eraan dat vanaf de lockdown bij de tweede golf, het reproductiegetal wekenlang relatief stabiel is gebleven. Terwijl voor de maatregelen het reproductiegetal quasi-lineair was gedaald.


Ook voorafgaand aan de eerste golf had Rt van de besmettingen al een zeer forse daling ingezet tot net boven 1.


Het zijn dus niet de maatregelen die bepalen of Rt naar boven of naar beneden gaat. In tegenstelling tot wat de virologen beweren. De maatregelen dienen volgens hen om Rt naar beneden te brengen. We zien dat dus niet in België, en overigens ook niet in de rest van de wereld. Zo blijkt uit diverse studies.


°°° Immers dateren de ziekenhuisopnames van 14 dagen na de besmetting. Volgens Sciensano is de evolutie van Rt van de ziekenhuisopnames accurater dan die van de besmettingen. Dat komt omdat de registratie van de besmettingen in feite de registratie is van de positieve tests. De foutmarge daarop is ook wat de beweging in de grafiek betreft groter dan de foutmarge bij de ziekenhuisopnames die op een relatief meer standvastige hospitalisatiepolitiek zijn gebaseerd. Gezien de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames gelijk loopt met de evolutie van het aantal besmettingen, maar dan 2 weken later, krijgt men het meest optimaal beeld over de evolutie van het reproductiegetal van de besmettingen door de Rt van de ziekenhuisopnames 2 weken terug te zetten. Auteur: Michael Verstraeten

2,545 views91 comments

Recent Posts

See All
bottom of page