top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De maatregelen maken ons ziek, niet Covid-19


Lege ziekenhuizen. Maar MSM blijven dramaqueens_____

Iedereen staat anders in het leven, de ene zoekt meer mentale uitdagingen, anderen vinden meer mogelijkheden in sociale contacten, levendige gesprekken en het vormen van harmonische relaties en weer anderen zijn meer wat we noemen de doeners en willen vooral lichamelijk actief zijn of iets praktisch omzetten. Maar je hebt natuurlijk ook alle mogelijke variaties op deze drie gebieden, soms is men meer denkend actief en op andere momenten meer lichamelijk,… Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen op dezelfde manier in het leven staat. Een gunstige ontwikkeling ligt net in het bewuster ontwikkelen van onze denken, voelen en de wil of de handelingsvaardigheid om een gezond, stabiel en krachtig zelfvertrouwen en gezondheid te vinden. Dit mensbeeld vertrekt niet van een eenzijdig fysiek lichaam, in dit mensbeeld kan iedere mens zijn denken, voelen en zijn wil zelf aanwenden en zelfstandig in een ontwikkeling brengen om zo een harmonisch zelfvertrouwen maar ook een goede mentale en lichamelijke gezondheid te vinden.

Als deze persoonlijke ontwikkeling, deze eigenheid vanuit een mentale, sociale en handelende houding niet verder gezet kan en mag worden, merk je al snel dat je openstaat voor een gevoel van hopeloosheid. Dit gevoel, dat momenteel bij velen reëel aanwezig is, is werkelijk schadelijk voor een gezonde ontwikkeling. Het is niet enkel het fysieke lichaam dat gezond dient te blijven. We kunnen en moeten ons hier de vraag stellen of het momenteel eerder deze hopeloosheid is die ons ziek maakt, zouden we ons niet veeleer daarover zorgen dienen te maken i.p.v. over het virus. Want volgens vele andere en gereputeerde experten is het virus op zijn retour. Kunnen we m.a.w. niet stellen dat een gunstige individuele ontwikkeling voor een goede werking van de immuniteit zorgt en niet alleen het niet in contact komen met het virus?

Het is daarom heel interessant waar te nemen dat diegenen die nu vanuit hun wetenschappelijke kennis het land behoeden voor verdere besmetting eenzijdig vanuit een fysische basis vertrekken en niet de volledige mens met zijn fysieke realiteit, met zijn bewustzijn maar en in zijn uniciteit in ogenschouw nemen. Dit enkel en alleen observeren van de fysieke menselijke conditie en meer specifiek vanuit het zicht van het virus brengt consequenties met zich mee die niet te overzien zijn, want als we naar de huidige tijd kijken bemerken we duidelijk dat de individuele en dus ook maatschappelijke ontwikkeling niet zo gunstig verloopt omdat de ziekte en de maatregelen alleen vertrekken vanuit dit heel eenzijdig fysisch beeld.


Het is opvallend dat vele, zoniet alle doorgevoerde maatregelen helemaal niet gebaseerd zijn op eensluidende wetenschappelijke basis. Het is daarom heel moeilijk te bevatten dat na al deze maanden van ingrijpende maatregelen de openbare omroep en andere mediakanalen amper andere meningen, invalshoeken over Corona en de nodige maatregelen aan bod laten komen. De wetenschappelijk onderlegde mensen met hun degelijke expertise die dit nu wél doen, hiervoor hun maatschappelijke reputatie en carrière op het spel zetten en ons respect verdienen worden niet of nauwelijks gehoord.


De weinige personen die dan toch naar buiten komen met andere gefundeerde meningen kunnen soms rekenen op een twijfelachtige reactie van de aangestelde experten die ons land door deze moeilijke crisis loodsen. Ze praten rustig over de cijfers en het te voeren beleid en het lijkt alsof ze heel empathisch zijn betreffende de ingrijpende maatregelen. Maar deze empathie is nep als blijkt dat andersdenkenden met naam en toenaam plots door de experten in een negatief daglicht op het FB account gegooid worden. Dit komt dus neer op een publiekelijke terechtstelling. Soms wordt de persoon die kritiek heeft aan een specifieke groep gelinkt om hem zo als een onbenul af te schilderen, zo wordt de waardigheid van de persoon afgenomen en pleegt men een karaktermoord.


Kan je dit eigenlijk wel doen als je momenteel het gewicht van het land op je schouders torst, je willens nillens een publiek figuur bent en je een grote wetenschappelijke reputatie geniet? Is dit moreel aanvaardbaar, tolereerbaar?


Zeker als je dan verder zoekt naar enkele inhoudelijke reacties, dan merk je heel dikwijls dat hun reacties op gefundeerde kritiek van collega’s niet inhoudelijk uitgewerkt worden. Dit is schrijnend omdat deze experten wel degelijk de kennis en de ervaring hebben om op elke aangebrachte kritiek wetenschappelijk onderbouwd te antwoorden.


Deze vernederingen en onderhuidse agressieve reacties zorgen voor een angstterreur want je voelt dat je geen andere meningen erop na mag houden waardoor nog minder mensen zullen reageren op het beleid, dit beleid nodeloos in stand gehouden wordt en vele mensen nodeloos lijden en in existentiële nood geraken.


In normale omstandigheden zijn politiek, gerecht, medische expertise en religie van elkaar te onderscheiden vakgebieden. Maar in deze hoogst turbulente tijden is deze scheiding niet altijd zo eenduidig. Als er geen onderbouwde, wetenschappelijk gefundeerde en inhoudsvolle bijdragen gegeven worden over de maatregelen of over de aangebrachte kritiek en dus de tegenstand die dit met zich meebrengt op een niet professionele manier benaderd wordt, dan is dit zorgelijk. Want de maatregelen die de experten hanteren zijn daadwerkelijk zo ingrijpend dat iedereen in dit land ermee te maken heeft, dit is met andere woorden een beleidsvraag waar zij mee bezig zijn. Als ze dan nog eens zoals hierboven besproken andersdenkenden open en bloot op FB zetten dan heb je hier wetenschap, politiek en gerecht dat samenkomt. Als de maatregelen niet inhoudelijk weerlegd worden dan kom je ook op het geloofsvraagstuk en merk je dat we hier momenteel in een situatie beland zijn die doet denken aan de Middeleeuwen waarbij de paus regeert en alle macht in handen heeft.


Hierdoor zijn er velen die wel degelijk een inhoudelijke meerwaarde aan het debat kunnen toevoegen, maar het nu niet aandurven om het openlijke debat aan te gaan omdat ze met een enorme grote macht en agressieve opponent te maken hebben.


Afsluitend


Als je werkt volgens de driegeleding waarbij de mens zoals ik in het begin aangehaald heb, kan denken, kan voelen en kan handelen en deze drie aspecten zelfstandig verder kan ontwikkelen, dan merk je dat de mens door al deze maatregelen in deze vrije en gezonde ontwikkeling gestoord wordt. Dit zorgt bij de mensen voor een gevoel van hopeloosheid.


Het is vooral deze hopeloosheid die de mensen ziek maakt, niet zozeer het virus. Het wordt hoog tijd dat de media andere en gefundeerde experten vanuit diverse disciplines aan het woord laat zodat de bevolking langzaam aan het leven terug kan aanvatten. Indien dit niet gebeurt, vrees ik voor erge ziektes. We mogen deze situatie niet vanuit een enkel aspect benaderen, noch mogen we de mensen eenzijdig fysisch benaderen, noch mogen we slechts enkele experten aan het woord laten, noch mag er enkel en alleen vanuit een strenge meer kloosterlijke harde hiërarchische wil naar de bevolking toe gewerkt worden.


De mensen dienen terug de mogelijkheid te vinden om zelfstandig te denken, harmonische gevoelens te ontwikkelen zodat ze zelf hun wilskracht en daarmee ook zelf hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Steeds opnieuw wordt er gezegd dat de mensen dit niet kunnen. De vraag is niet zozeer of de mensen dit kunnen, de vraag is veeleer of het beleid wel wil dat de mensen dit kunnen. Indien het vertrouwen aan de mensen gegeven wordt en meerdere visies aangereikt worden, ben ik zeker dat veel mensen terug in een gezonde of op z’n minst zelf gekozen ontwikkeling te gaan net dit de meest stabiele basis voor een goede gezondheid.


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie


___

Credits: Phillipe Gits


1,136 views14 comments

Recent Posts

See All

14 Comments


@tell_the_truth

Hi, stuur jij mij even een mailtje, ik blijk het jouw onjuist genoteerd te hebben, krijg dus foutmelding nadat ik je wat info wilde overmaken.

Like

@dirkD: jammer genoeg kan ik morgen (vrijdag) toch niet aanwezig zijn om 18u. Het vroegste zou zijn vanaf 19u30. Als dat voor jou ok is, kunnen we het laten doorgaan. Jouw meest recente voorstel lijkt mij wel in orde. Beetje jammer natuurlijk dat we zo'n kronkels moeten volgen om gewoon 's samen wat te kunnen babbelen.

Like

@Tell_the_truth

Ik kreeg van webmaster bericht dat door de "privacy" overeenkomst ze geen persoonlijke data van leden onderling mogen doorgeven. (ook als men daar persoonlijk om vraagt)

Ofwel stuur ik een Zoom link met wachtkamer (ik heb nog nooit een groeps evenement georganiseerd, zal dus een experiment zijn) ofwel maak ik een alternatief email adres en dan post ik dat hier voor al wie wil reageren...waarna een zoom uitnodiging.

Vreemd eigenlijk dat ik niet meteen mijn eigen email post.

Like

@michel.roofthoofd1 en geïnteresseerden

Hi maat, Ik vroeg ondertussen aan de site beheerder of die onze email adressen onderling wil delen, als diegenen die zin hebben om zich met het oog op een gezellige samenkomst via "contact" bij hem daartoe aanmelden. Ook stelde ik voor zo dat te omslachtig zou zijn, de email adressen aan mij toe te sturen waarna ik ze dan onderling verdeel.

Als mijn contact voorstel live of Zoom & datum tijd voor u niet past kunnen we nog altijd een beter moment voorstellen.

Ik houd u graag op de hoogte. KR dD anagram/ KindLeadRis

Like

Mij lukt dat niet heren, maar, ik ga dan ook liever ergens samen een pint pakken, ;-)

Like
bottom of page