top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De manier waarop de VRT Viruswaanzin heeft behandeld


Aan de ombudsman van de VRT

Geachte Heer,

De voorbije maanden heeft de VRT meegewerkt aan het in de hoek zetten van Viruswaanzin als een onbetrouwbare organisatie van complotdenkers en antivaxxerrs die vals nieuws verspreidt.


Al maanden zeggen we dat de maatregelen niet werken. O.a. omdat de infecties gebeuren door aerosolen en in veel mindere mate door grotere druppels.

We hebben ook verwezen naar de studies die aantonen dat er geen verschil te merken is tussen landen met strenge maatregelen, en landen met minder strenge maatregelen.

Wij hebben o.a. gewezen op de zinloosheid van het dragen van mondmaskers omwille van de transmissie middels aerosolen. (wel in ziekenhuissettings en WZC met FFP2 of 3 maskers).


Toen ik u daarover een paar maanden geleden aanschreef, heeft u mij geantwoord dat als wat wij zeggen juist is, dat wel uit de evolutie in de wetenschappelijke wereld al blijken. Welnu, het is zo ver.

Vandaag heeft Prof. Van Gucht gezegd dat mondmaskers niets bijbrengen buiten. Hij heeft trouwens ook ooit gezegd dat hij nooit naar de winkel gaat met een mondmasker omdat dat zinloos is.

Vandaag zegt Prof. Van Gucht dat de aandacht moet gaan naar ventilatie.


Vandaag blijkt uit meer en meer studies en publicaties, o.a. op de website covidrationnel.be terug te vinden wat betreft het standpunt van een aantal Belgische wetenschappers, dat inderdaad de maatregelen niet hebben gewerkt. Wellicht omdat ze verkeerd werden geconcipieerd op basis van de droplets, en niet op basis van de aerosolen.


In de Verenigde Staten heeft een goot deel van de staten de maatregelen opgeheven omwille van deze studies. Ik nodig u uit bijvoorbeeld eens te kijken naar de video’s van het Texaans parlement over deze materie.


Wat meer is, u weet dat wij geen aanhangers zijn van de complottheorieën. Welnu, ook de bewering dat “The Great Reset” het “plan” zou zijn dat wordt gevolgd, mag inderdaad ook op de schop. De fundamentele voorspellingen in dat - overigens weinig kwalitatief - boek blijken totaal niet uit te komen. Misschien mag de VRT daar ook eens een progamma aan besteden zodat de mensen die geloven in het “plan” met de neus op de feiten worden gedrukt. Ik alvast laat niet na om mijn aanhangers die daarin te geloven te wijzen op de grote onzin van dat boekje.


Het zijn maar enkele voorbeelden hoe de visie op de zaken intussen is geëvolueerd en bijzonde aansluit bij wat wij denken en zeggen. Leest u er maar mijn boek op na: Wereldkampioen Covid-19.


Als u wil bezorg ik u een exemplaar. U kan dan vergelijken met het boek van Maarten Boudry en zelf een score geven achteraf, of de “wetenschappelijke consensus” van Boudry geen gok op een onbestaand paard was.

Vindt u niet dat wat de VRT heeft gedaan ten aanzien van Viruswaanzin, rechtzetting behoeft?


U heeft bijvoorbeeld uitgebreid bericht over de rechter die ons “intellectuele armoede” heeft verweten. Ook op uw website. Over de vernietiging van zijn beschikking heeft u veel minder bericht. Na aandringen van ons, ja, en met lange tanden, op uw website. Maar het nieuws heeft dat niet gehaald. Minder spectaculair wellicht.


Weet nu nog waarom wij volgens deze rechter intellectueel armoedige argumenten hadden? Wel: 1. Omdat we durfden te denken dat Covid minder erg was dan de Spaanse griep. En 2. omdat we durfden te beweren dat de intensieve zorgen nooit overbezet zijn geweest bij de eerste golf.

Wat blijkt nu?

- We gaan met Covid in de wereld nooit komen aan 200 miljoen doden, de amplitude van de Spaanse griep aangepast aan het actueel aantal mensen op de wereld. Covid is zowat 1/20 zo groot als de Spaanse griep.

- Bij de eerste golf waren er 1.285 bedden maximaal bezet op IC met covid-patiënten. Terwijl de uitgebreide capaciteit 2.700 was.


Ik vind dat de VRT Viruswaanzin de voorbije maanden op een zeer unfaire manier heeft behandeld en ik zou u willen vragen na te willen gaan hoe dit kan worden rechtgezet.

A propos: weet u intussen hoeveel collaterale doden er in België zijn gevallen en of de maatregelen in saldo doden hebben veroorzaakt of levens gespaard?

Een bijzonder prangende vraag die wij al maanden stellen, maar die de VRT totaal onbelangrijk blijkt te zijn want ze wordt niet gesteld aan de regering noch aan de virologen.

Maar is dat eigenlijk niet de essentie? Dat maatregelen bedoeld zijn om doden te sparen, en niet nog meer doden opleveren dan mochten er geen maatregelen zijn geweest?


Heeft de VRT ook niet op een verkeerd paard gewed?


Met hoogachting,

Michael Verstraeten


P.S: Ik voeg hier nog aan toe dat Viruswaanzin intussen 11.000 leden heeft.

U had op 2 juni 2021 iemand in De Afspraak van een V.Z.W. met 300 leden.

Waarop uw journalist dat een behoorlijk aantal vond.

Dat we niet representatief zouden zijn, dus alvast moeilijk vol te houden.

2,689 views87 comments

Recent Posts

See All

87 Comments


Paul Vanmaldeghem
Paul Vanmaldeghem
Jun 05, 2021

Ik stel helaas vast dat we van kwaad naar erger gaan. De pandemie die er helemaal geen bleek te zijn, zit op een dieptepunt maar nu komt de ergste golf van allemaal: de EGO'S!!

De vele logen, van opperloog, tot vitrioloog hebben zichzelf danig vastgereden in hun doctrinaire computermodellen, vakkundig elke benadering met enig gezond verstand afgeblokt, dat ze nu opgezadeld zitten met een nog groter probleem. Ze zijn overgestapt naar een ronduit burlekse vorm van communicatie waarmee ze nu pogen ongeschonden uit deze door henzelf geschapen wantoestand onderuit te komen. Gezichtsverlies moet ten koste van alles vermeden worden, wat zelfs hier op deze site ook stilaan duidelijk begint te worden. Tot inzicht komen dat je verkeerd bent is heus geen doodzonde hoor, maar…

Like

Paul Vanmaldeghem
Paul Vanmaldeghem
Jun 04, 2021

Wel als de WEF dan zo'n billenkletser is, mag er mij eens iemand uitleggen hoe het komt dat heel de wereld in "overreacting modus" is gegaan voor een virusje met de morbiditeit van een jaarlijkse griep. Overal dezelfde maatregelen, regelrecht overgenomen uit de Rockefeller foundation 2010 recommendations. Politici die hetzelfde taaltje hanteren van build back better, ons muilkorven en opsluiten en gewoon ongestraft de grondwet negeren. Ik ben benieuwd!

Like

Polar79
Polar79
Jun 04, 2021

Ach zo... Den great reset is maar gewoon een grapje...Wat een grapjassen daar bij het WEF. Dat zelfs de paus oproept voor een wereldregering is ook maar een grapje...

Like
Polar79
Polar79
Jun 04, 2021
Replying to

The great reset is geen grapje... Dit heeft te maken met VN agenda 21 en de Europese green deal ! En ze gebruiken covid hiervoor. Michael moet zijn huiswerk maar doen. Het lachen zal rap vergaan.

Like

This is truly a nightmare. The Sars-COV-2 virus has never been isolated - what they "found" was mere RNA sequence in the samples from the victims' bodies in Wuhan. The PCR-tests don't test for a virus (it can't, because the virus is not isolated), only for an RNA sequence. Then they go ahead and insert an RNA into one's body that will make healthy people as sick as those from whom they took those samples in Wuhan, and the sickness and deaths due to these vaccines are blamed on the unvaccinated healthy, ie whose body don't contain such RNA. Now let's keep in mind that BEFORE the "outbreak" there WAS a vaccination campaign in Wuhan, but ever since there hasn't been any.

Like
Replying to

Dus U beweert dat " Dolores Cahill " van de " world freedom alliance " onzin verkoopt .

dat " de great reset " niets te maken heeft met het huidige beleid , en dat uw collega

" Reiner Fuellmich " die met zijn corona ausschuss en de conclusies uit dit onderzoek

nonsens zijn .... en dat de " class action lawsuit " een dwaas idee is ?


Na maanden informatie doorsturen naar het " viruswaanzin-team " ben ik diep teleurgesteld dat U al deze bewijzen naast U neerlegt , en een nieuwe koers vaart , en er plots toch censuur wordt gehanteerd om uw eigen leden monddood te maken .

Welke boodschap is dit naar uw achterban ? Uw…


Like

https://twitter.com/wittgenstein78/status/1400672577127915521/video/1

Professor Dolores Cahill: "These vaccines are destroying people's health"


Like
roger.jans
roger.jans
Jun 05, 2021
Replying to

Ik ga uw forum verlaten ; uw reactie op andere meningen doet mij denken aan bepaalde andere figuren ... het lidgeld dat ik gestort heb blijkt over de balk gegooid maar hey u mag het houden voor uw dictatoriaal forumke.

Like
bottom of page