top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

De manier waarop de VRT Viruswaanzin heeft behandeld


Aan de ombudsman van de VRT

Geachte Heer,

De voorbije maanden heeft de VRT meegewerkt aan het in de hoek zetten van Viruswaanzin als een onbetrouwbare organisatie van complotdenkers en antivaxxerrs die vals nieuws verspreidt.


Al maanden zeggen we dat de maatregelen niet werken. O.a. omdat de infecties gebeuren door aerosolen en in veel mindere mate door grotere druppels.

We hebben ook verwezen naar de studies die aantonen dat er geen verschil te merken is tussen landen met strenge maatregelen, en landen met minder strenge maatregelen.

Wij hebben o.a. gewezen op de zinloosheid van het dragen van mondmaskers omwille van de transmissie middels aerosolen. (wel in ziekenhuissettings en WZC met FFP2 of 3 maskers).


Toen ik u daarover een paar maanden geleden aanschreef, heeft u mij geantwoord dat als wat wij zeggen juist is, dat wel uit de evolutie in de wetenschappelijke wereld al blijken. Welnu, het is zo ver.

Vandaag heeft Prof. Van Gucht gezegd dat mondmaskers niets bijbrengen buiten. Hij heeft trouwens ook ooit gezegd dat hij nooit naar de winkel gaat met een mondmasker omdat dat zinloos is.

Vandaag zegt Prof. Van Gucht dat de aandacht moet gaan naar ventilatie.


Vandaag blijkt uit meer en meer studies en publicaties, o.a. op de website covidrationnel.be terug te vinden wat betreft het standpunt van een aantal Belgische wetenschappers, dat inderdaad de maatregelen niet hebben gewerkt. Wellicht omdat ze verkeerd werden geconcipieerd op basis van de droplets, en niet op basis van de aerosolen.


In de Verenigde Staten heeft een goot deel van de staten de maatregelen opgeheven omwille van deze studies. Ik nodig u uit bijvoorbeeld eens te kijken naar de video’s van het Texaans parlement over deze materie.


Wat meer is, u weet dat wij geen aanhangers zijn van de complottheorieën. Welnu, ook de bewering dat “The Great Reset” het “plan” zou zijn dat wordt gevolgd, mag inderdaad ook op de schop. De fundamentele voorspellingen in dat - overigens weinig kwalitatief - boek blijken totaal niet uit te komen. Misschien mag de VRT daar ook eens een progamma aan besteden zodat de mensen die geloven in het “plan” met de neus op de feiten worden gedrukt. Ik alvast laat niet na om mijn aanhangers die daarin te geloven te wijzen op de grote onzin van dat boekje.


Het zijn maar enkele voorbeelden hoe de visie op de zaken intussen is geëvolueerd en bijzonde aansluit bij wat wij denken en zeggen. Leest u er maar mijn boek op na: Wereldkampioen Covid-19.


Als u wil bezorg ik u een exemplaar. U kan dan vergelijken met het boek van Maarten Boudry en zelf een score geven achteraf, of de “wetenschappelijke consensus” van Boudry geen gok op een onbestaand paard was.

Vindt u niet dat wat de VRT heeft gedaan ten aanzien van Viruswaanzin, rechtzetting behoeft?


U heeft bijvoorbeeld uitgebreid bericht over de rechter die ons “intellectuele armoede” heeft verweten. Ook op uw website. Over de vernietiging van zijn beschikking heeft u veel minder bericht. Na aandringen van ons, ja, en met lange tanden, op uw website. Maar het nieuws heeft dat niet gehaald. Minder spectaculair wellicht.


Weet nu nog waarom wij volgens deze rechter intellectueel armoedige argumenten hadden? Wel: 1. Omdat we durfden te denken dat Covid minder erg was dan de Spaanse griep. En 2. omdat we durfden te beweren dat de intensieve zorgen nooit overbezet zijn geweest bij de eerste golf.

Wat blijkt nu?

- We gaan met Covid in de wereld nooit komen aan 200 miljoen doden, de amplitude van de Spaanse griep aangepast aan het actueel aantal mensen op de wereld. Covid is zowat 1/20 zo groot als de Spaanse griep.

- Bij de eerste golf waren er 1.285 bedden maximaal bezet op IC met covid-patiënten. Terwijl de uitgebreide capaciteit 2.700 was.


Ik vind dat de VRT Viruswaanzin de voorbije maanden op een zeer unfaire manier heeft behandeld en ik zou u willen vragen na te willen gaan hoe dit kan worden rechtgezet.

A propos: weet u intussen hoeveel collaterale doden er in België zijn gevallen en of de maatregelen in saldo doden hebben veroorzaakt of levens gespaard?

Een bijzonder prangende vraag die wij al maanden stellen, maar die de VRT totaal onbelangrijk blijkt te zijn want ze wordt niet gesteld aan de regering noch aan de virologen.

Maar is dat eigenlijk niet de essentie? Dat maatregelen bedoeld zijn om doden te sparen, en niet nog meer doden opleveren dan mochten er geen maatregelen zijn geweest?


Heeft de VRT ook niet op een verkeerd paard gewed?


Met hoogachting,

Michael Verstraeten


P.S: Ik voeg hier nog aan toe dat Viruswaanzin intussen 11.000 leden heeft.

U had op 2 juni 2021 iemand in De Afspraak van een V.Z.W. met 300 leden.

Waarop uw journalist dat een behoorlijk aantal vond.

Dat we niet representatief zouden zijn, dus alvast moeilijk vol te houden.

2,686 views87 comments

Recent Posts

See All
bottom of page