top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Dit leuke land
Op De Afspraak van 20.11 beweert Egbert Lachaert dat wie gevaccineerd is, tussen 6 à 7 keer minder kans heeft om besmet te raken. In werkelijkheid is die kans tussen 1,5 x kleiner en 1,7 x groter. In de groep tussen 65 en 84 jaar is de kans op besmetting in België en in Vlaanderen GROTER na vaccinatie in de plaats van kleiner. In de andere groepen is het verschil maximaal een factor 1,7 en sterk dalend. Met het hoofd schuddend, bewerend dat de wetenschap wordt met voeten getreden, onder verwijzing naar “eerlijkheid”, brengt deze voorzitter van een regeringspartij dus gewoon totaal fake news!!! Een regelrechte leugen op TV. Gebracht met zelfs een zekere verontwaardiging voor al wie het anders durft te zeggen.


Het probleem is wellicht dat politici net in staat zijn om te beseffen dat de cijfers met de tijd wijzigen. Zo bracht de premier ooit de bewering, ook met een zekere verontwaardiging, dat 98 % van de mensen in de hospitalen niet gevaccineerd waren. Dat cijfer was echter een gemiddelde voor de periode voor juni 2021 waarin de mensen grotendeels niet gevaccineerd waren.


Van Gucht van zijn kant heeft vandaag de definitie van “groepsimmuniteit” veranderd. Dat betekent vanaf nu: “ziektelast in de zorg is beheerbaar en voorspelbaar”. Vooral dat laatste is interessant. Nog nooit is die last voorspelbaar geweest, dus we zullen nooit groepsimmuniteit halen.
3,088 views178 comments

Recent Posts

See All
bottom of page