top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Hebben we dan geen enkel recht om kritisch te zijn?
België moest en blijft op slot om de zorg te ontlasten.


Deze crisis komt boven op tien jaar van besparingen, nu cumulatief ten bedrage van 25 miljoen per jaar. Toch is de vraag 2 procent per jaar blijven groeien. Dat betekent dat we in relatieve cijfers minder handen aan het bed hebben. Patiënten stromen ook sneller door, en de werkdruk is enorm gestegen.


Wat deed de regering ondertussen om deze coronacrisis te beheersen:

65 000 000 000 uitgegeven om de crisis te beperken zonder echte investeringen in de zorg

- geen spoor van pop up covid-hospitalen

- geen extra ziekenhuisbedden

- geen extra IC-bedden

- extra personeel

- geen hoge incentives voor zorgmedewerkers

- geen spoedprogramma's voor opleidingen


En kom niet af dat de bottle neck in de beademingstoestellen zit. De kerntaak van een IC is mensen 24/7 monitoren. Dat is ook wat er gebeurt met 95% van de patiënten in de IC's. Slechts 5% van de mensen op IC is geïntubeerd voor ventilatie.


Wij moeten op slot om het wanbeleid van de voorbije jaren in de zorg te maskeren (herinner u witte woede).


Aan het woord, Marc Noppen, UZ-Brussel directeur:

‘Ik zit in werkgroepen over de hertekening van het ziekenhuislandschap. Ik moet toegeven dat we in geen enkel scenario rekening gehouden hebben met een pandemie als deze. Het is als met de tsunami uit 2004: de mensen waren vergeten dat dat bestond.’

‘Uiteindelijk is het een kwestie van probabiliteit: ooit slaat nog wel eens een meteoriet in, maar op dit vlak was ons geheugen te kort. Het is nog niet zo lang geleden dat we SARS en de Mexicaanse griep gehad hebben. Zelfs de Spaanse griep stamt uit de tijd van mijn grootouders. We hadden moeten beseffen dat dit met een zekere regelmaat terugkomt.’


We schrijven 27 november 2019. Eén trimester voor de pandemie:

Margot Cloet in Terzake:


Na de aangekondigde investeringen in zorg en welzijn, zijn nu ook de besparingen die de sector deze legislatuur moet ondergaan, bekend.


Naar aanleiding van dit nieuws was er op 26 november een reportage te zien in Terzake. Een filmploeg maakte beelden in Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, en Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de welzijnsplannen van de Vlaamse Regering voerden het woord.


Margot Cloet: "Tussen 2020 en 2040 zullen er 60% 85-plussers bijkomen, de revalidatienoden zijn hoog en er is een wachtlijst van gemiddeld drie maand vooraleer je voor het eerst op gesprek kan in een Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG). Met deze besparingen laat de Vlaamse Regering de Vlamingen die het meest kwetsbaar zijn, in de steek. Voor de revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen alleen al is er een besparing van 1,1 miljoen euro. Dat is erg veel om in een jaar te slikken. Bovendien is er opnieuw geen indexatie van de werkingsmiddelen. Dat is geen goed signaal voor wie in de zorg werkt en al evenmin voor wie zorg nodig heeft. De aangekondigde besparingen ten belope van 310 miljoen euro vertekenen het beeld dat destijds bij het bekendmaken van het regeerakkoord werd geschetst met investeringen in onze sector van om en bij de 550 miljoen euro. We begrijpen dat Vlaanderen budgettaire moeilijkheden ondervindt, maar er zijn alternatieven voor deze besparingen. Men had bijvoorbeeld de Vlaamse zorgpremie kunnen optrekken."


Enkele cijfers


Over het algemeen, wordt met ingang van 1 januari 2020 een structurele besparing van 1,3% doorgevoerd op de totaliteit van de middelen die voorzien zijn voor het beleidsdomein. Toegepast op de bevoegdheden van onze leden betekent dit concreet:


  • Een besparing van 7 miljoen euro op ouderenzorg binnen VSB. Hiervoor zullen de middelen in het instellingsforfait niet geherinjecteerd worden bij het zakken van de waarborg van het boven-normpersoneel en daarnaast volgt er wellicht nog een lineaire correctie op het instellingsforfait.

  • Een besparing van 6,3 miljoen euro voor de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiesector

  • 4,9 miljoen euro bespaart men op het concrete hulpaanbod binnen de sectoren. Voor de CGG betekent dit een besparing van 0,93 miljoen euro, de financiering van de Initiatieven Beschut Wonen daalt met 0,6 miljoen euro. De rest van de besparingsimpact wordt verhaald op de revalidatieconventies aan rato van 2,2 miljoen euro (psychosociale revalidatie, CAR, …) en de revalidatieziekenhuizen moeten 1,1 miljoen euro inleveren

  • 525.000 euro besparing op steunpunten en overlegorganen

  • Meer dan 800.000 euro besparingsruimte wordt gezocht binnen de huidige projectfinanciering.

  • Voor de Vlaamse Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen in Geel en Rekem is een besparing van 0,96 miljoen euro ingeschreven.

  • Een aantal sectoren zijn vrijgesteld van besparingen: de dagverzorgingscentra, de lokale dienstencentra, palliatieve ondersteuning en de psychiatrische verzorgingstehuizen.


  • Bijkomend bij deze maatregelen worden ook besparingen doorgevoerd binnen het luik preventieve gezondheidszorg (besparing van 2,4 miljoen euro) en de eerstelijn (besparing van 2,8 miljoen euro).

En op 25 februari 2020: de vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Op Sociaal.net schreven ze een brief (zie bijlage) aan minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Een goed beleid op het vlak van welzijn en zorg is de hoeksteen van een warm Vlaanderen. Dat vereist investeringen, geen besparingen.'Hebben we dan geen enkel recht om kritisch te zijn? Zeker nu we de gevolgen van jarenlang wanbeleid incasseren. Na een rampzalig crisisbeheer met 18.000 doden alleen al in dit land, en een pandemie die doorraast naar 2021. Nu we in België voor 2020 één van de slechtste crisismanagers ter wereld zijn in de categorie doden per miljoen inwoners? Oude politieke thema’s werden vervangen door gloednieuwe (ab)noramle. Ineens was extra investeren in zorg geen probleem meer, een begrotingsevenwicht leek een relict uit de oertijd en de overheid was gul in plaats van gierig. Ze deelt kwistig zwijggeld uit aan de getroffen sectoren en ondernemers. Maar je maakt met al dat geld in 10 maanden niet goed wat 10 jaar werd kapotbespaard. De overheid koopt slechts tijdelijk wat sociale vrede. Ze sust hiermee haar eigen geweten terwijl ze met haar knieval voor de virologen grossiert in collaterale schade.

De economie moet van de beademing, nu!

Corona gaf de economie in 2020 een zelden geziene dreun. De patiënt werd op intensieve zorg aan het beademingstoestel gelegd. Hoe is de economie eraan toe? Econoom Geert Langenus van de Nationale Bank maakte onlangs de vergelijking met Schrödingers kat, een gedachte-experiment uit de kwantummechanica bedacht door de Oostenrijkse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Erwin Schrödinger. Het idee: als je een kat een poos opsluit in een doos met een giftig goedje, weet je niet of de kat dood is of nog leeft, tot de doos weer wordt geopend. Doe die doos maar open. Vandaag. Versterk de zorg. Informeer de risicopatiënten.

Zet in op de preventieve versterking van het eigen immuunsysteem. Bescherm de ouderen.


Onze raad: geloof niet wat u ziet, maar zie wat er (niet) is.___
3,439 views39 comments

Recent Posts

See All

39 Comments


Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jan 06, 2021

Het Verenigd Koninkrijk in volledige lock-down.

Schotland in volledige lock-down.

Israël in volledige lock-down.

Duitsland in lock-down .

Nederland in lock-down.

Frankrijk in gedeeltelijke lock-down .


Lock-down is een uitgevonden virus dat zich verspreidt als Covid19 .


Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Jan 06, 2021

Björn Rzoska: Vlaamse regering "improviseert" en heeft "geen plan van aanpak" (msn.com)


Daar kan ik nu van genieten : de ene politieker die de anderen tot de orde roept.

Dat de twee ministers die genoemd worden er niets van bakken is al langer geweten .


Like

@debiele


Ik zou u aanraden van een toontje lager te zingen.

Want er is een gans boek te schrijven over de stupiditeiten van de machthebbers in deze, die dan bovendien nog hun visie opleggen aan de rest van de bevolking, met enorme schade tot gevolg.

Vermits ge alleen respect hebt voor medisch geschoolden, waarvan er hier meer zitten dan je denkt, misschien even luisteren naar deze meneer.

https://www.youtube.com/watch?v=08CAfBz5qws


Al de aspecten die hij aanraakt zijn al verschenen en besproken op dit debielenforum.


Like

@michel.volders ,


Martin Armstrong is de enige die het bij het rechte eind heeft .

Zijn analyses zijn gedetailleerd en correct . Er staat ons nog iets te wachten , je wilt het niet weten en Europa bijt de spits af . Tijd om u voor te bereiden .


Ik raad iedereen aan om zijn site te volgen .

Ben zelf betalend lid


https://www.armstrongeconomics.com/


Mvg


Umberto

Like

Mondkapjes ‘beschadigen kinderen’: 68% ouders meldt alarmerende klachten


In Duitsland is het eerste grote onderzoek gedaan naar de gevolgen van het dragen van mondkapjes. Ruim 20.000 ouders vulden een vragenlijst in. Van de ouders meldde 68 procent fysieke en mentale gezondheidsproblemen als gevolg van mondkapjes. “Er is nog niets bekend over de eventuele bijwerkingen van de ‘alledaagse mondkapjes’ die de meeste kinderen dragen. Het is daarom belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Steeds meer kinderen en jongvolwassenen klagen over het dragen van mondkapjes,” stellen de auteurs. Ze besloten een register in het leven te roepen waar mensen bijwerkingen van mondmaskers kunnen melden. Op 20 oktober 2020 vroegen de auteurs aan 363 artsen om ouders, pedagogen en leraren te verwijzen naar…

Like
bottom of page