top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

HET DOOLHOF NAAR VRIJHEIDEén van de meest destabiliserende aspecten van de chaos van de afgelopen jaren is dat de pijlers van de samenleving - onze democratische en academische instellingen, samen met onze rechtbanken, media, politie, artsen, bedrijfsgiganten en denkers - niet alleen niet in staat zijn geweest weerstand te bieden aan de postmoderne deconstructie van de samenleving, maar ook actieve daders zijn geworden in een oorlog tegen de werkelijkheid die de klassieke liberale democratie tot een parodie van zichzelf aan het maken is.


Hoe zijn de instellingen die moesten voorkomen dat de beschaafde samenleving zou ontaarden in een barbaarse vrijbuiterij, de drijvende krachten geworden achter de huidige afdaling in waanzin? Hoe kunnen we de samenleving wakker schudden uit een nachtmerrie waarin niets heilig is, vrijheid godslastering is en hanen eieren leggen... wanneer de samenleving slechts berustend haar schouders ophaalt?


Hoog tijd om een diepe duik te nemen in de mythen, verhalen en grote verhalen die de samenleving samenbinden om te begrijpen waarom de samenleving aan het ontrafelen is en hoe we alles weer in elkaar kunnen zetten.


Het ontrafelde tapijt


Om te begrijpen waarom een samenleving uit elkaar valt (wat om de paar generaties lijkt te gebeuren - daarover dadelijk meer), moeten we eerst begrijpen hoe zij in elkaar zit. Als we in vogelvlucht het weefsel bekijken dat een gezonde samenleving samenbindt, zien we in de kern een complex systeem van onderling verbonden lagen, beginnend met het bewustzijn van de samenleving van haar geschiedenis en de verhalen van haar voorouders. Principes zijn de mentale snelkoppelingen die we gebruiken om de lessen uit deze verhalen te condenseren in handige pakketjes, zodat we ze gemakkelijker kunnen toepassen in ons eigen leven en kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.


Grondwetten codificeren deze tijdloze principes in wetten. En vervolgens bouwen we wettelijke, academische en politieke instellingen bovenop die grondwettelijke basis om die principes op te leggen in het dagelijks leven en ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde regels houdt. En dat brengt ons weer terug bij de mythen, verhalen en fabels die we onszelf vertellen over onze geschiedenis, onze plaats in het universum, en over onze hoop en dromen, die samen een soort "groot verhaal" vormen om de samenleving te verankeren in het centrum van haar institutionele systeem.


Dit complexe tapijt van in elkaar hakende lagen is bedoeld om een diep filosofisch tegengewicht te bieden aan de wispelturige trends, zelfzuchtige impulsen en duistere neigingen die het weefsel van de samenleving aantasten. Het stelt de samenleving in staat om verder te groeien dan de samenwerking van de familie-eenheid door mensen die elkaar niet kennen, vertrouwen of aardig vinden in staat te stellen samen te leven zonder elkaar kapot te maken.


Vanuit het beperkte perspectief van onze korte menselijke levensduur lijkt dit institutionele fundament (en de beginselen die eraan ten grondslag liggen) onwankelbaar, permanent, eeuwigdurend. We gaan er daarom (ten onrechte) van uit dat, omdat we op onze instellingen hebben kunnen vertrouwen om de democratische, juridische en wetenschappelijke processen te waarborgen die leiden tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en waarheid, we daar ook in de toekomst op zullen kunnen blijven vertrouwen. Met andere woorden, zodra wij een "systeem" opbouwen, misleiden wij onszelf door te denken dat het systeem zichzelf in stand zal houden. We houden onszelf voor de gek door te denken dat de overheid het huishouden zal doen dat nodig is om het systeem soepel te laten draaien. Het is een illusie die de kwetsbaarheid verhult van wat we hebben opgebouwd.


Het werkt allemaal redelijk goed... tot het niet meer werkt. De institutionele checks and balances van de liberale democratie zijn redelijk in staat om de kortetermijnimpulsen en dwaasheden van de samenleving te weerstaan. Maar het systeem is niet in staat om het tij te keren als grote delen van de samenleving een nieuwe manier van denken over eerlijkheid, rechtvaardigheid en waarheid overnemen.


Om de paar generaties, schijnbaar uit het niets, valt alles uit elkaar als het systeem abrupt ontmantelt wat we dachten dat eeuwig was om zich aan te passen aan de "nieuwe en verbeterde" kijk van de maatschappij op de wereld. De duidelijke woorden van onze grondwet zeggen ons dat dit niet mag gebeuren, maar toch zitten we hier midden in precies dat soort systematische afbraak van alles waar de westerse beschaving ooit voor zou hebben gestaan. De maatschappij lijkt vastbesloten om alle filosofische draden die ons moesten samenbinden uit elkaar te trekken.


Er is een gezegde dat zegt: "Alles is stroomafwaarts van de cultuur." Zoals Sean Arthur Joyce zo treffend illustreert in zijn nieuwe boek, Words from the Dead, zijn onze poëzie, films, kunst, literatuur, muziek, architectuur, standbeelden en humor niet slechts frivole manieren om onszelf te vermaken tijdens onze vrije uren. Ze zijn de filosofische brandstof die het "grote verhaal" in leven houdt.


Onze verhalen en mythen geven vorm aan ons beeld van eerlijkheid, bepalen onze houding ten opzichte van rechtvaardigheid, en leren ons ons gevoel voor goed en kwaad. Ze drukken patronen in onze geest over hoe een ideale wereld eruit ziet, zodat we naar dat ideaal kunnen streven.


Kunst is onze spiegel om de huidige toestand van de samenleving te weerspiegelen. Ze consolideren onze link met onze geschiedenis. En ze geven ons een kompas waarmee we in de toekomst kunnen navigeren. Ze zijn het equivalent van Ebenezer Scrooge's Geesten van Kerstmis Verleden, Heden en Toekomst, met als taak ons verantwoording te laten afleggen over ons verleden, ons een lens te geven waardoor we het heden kunnen interpreteren, en ons te inspireren om een betere versie van onszelf te worden.


Kortom, kunst geeft vorm aan het gedeelde filosofische fundament waarop de beschaving is gebouwd en geven ons de woorden en ideeën om de samenleving te verdedigen tegen hen die haar willen corrumperen. Van Plato tot Orwell tot de morele dilemma's die zich afspelen op de brug van kapitein Picard's USS Enterprise in Star Trek, onze culturele erfenis bepaalt hoe we denken over eerlijkheid, rechtvaardigheid en waarheid.


De boom ontwortelen


Rechters, politici, politieagenten en academici bestaan niet in een vacuüm. Ook zij maken deel uit van hun gemeenschap en nemen de veranderende opvattingen en perspectieven van de bredere gemeenschap mee in de rechtszaal, in de politieauto, in de politieke en in de pers. Maar de juridische infrastructuur die de samenleving bijeenhoudt, weerhoudt hen er meestal van hun impulsen uit te voeren.


Instellingen creëren de inertie die voorkomt dat de beschaving zichzelf van een klif stort telkens als de samenleving verliefd wordt op een dom idee. Institutionele traagheid creëert een soort touwtrekkerij die de cultuur terugtrekt naar haar wortels. Maar wanneer de trekkracht bijzonder sterk is en lang genoeg wordt volgehouden, komt er een punt waarop de wortels de trekkracht niet meer kunnen weerstaan en de hele boom ontworteld raakt.


In normale tijden verandert een maatschappij zo langzaam dat zij bijna niet waarneembaar is. Institutionele inertie verhult verder de filosofische stromingen die aan de wortels rukken. Maar zodra een maatschappij ver genoeg van haar wortels afdwaalt, wordt de kloof tussen cultuur en instellingen onoverbrugbaar en zal het systeem plotseling in de richting van de trekkracht van de samenleving slingeren om het systeem opnieuw op te bouwen rond de verwachtingen van het volk. Deze overgangsfase creëert een duizelingwekkende tijdelijke destabilisatie waarin een maatschappij en het ontwortelde institutionele systeem niet langer tegen elkaar in trekken.


Wanneer een maatschappij plotseling wordt bevrijd van institutionele weerstand, leidt dit tot een uiterst snelle herstructurering van de samenleving. Het leidt ook tot een hevige cultuuroorlog om de controle over het nieuwe samenbindende grote verhaal dat uit deze chaotische overgangsperiode voortkomt. Op dat moment wordt het duidelijk dat er iets werkelijk monumentaals onder onze voeten is verschoven. En de meesten van ons zijn overrompeld omdat deze monumentale verschuivingen maar eens in de paar generaties voorkomen.


Cultuur evolueert in lange sociale cycli. Als je de generatietheorie van Strauss-Howe volgt, die in het populaire boek The Fourth Turning wordt besproken, culmineren de lange cycli in de menselijke geschiedenis meestal in crisisperioden, die ongeveer om de 80 jaar plaatsvinden. Ze komen ongeveer elke vier generaties voor, en daarom noemen de auteurs een crisistijdperk het vierde keerpunt. Deze vierde omwentelingen markeren de chaotische overgang wanneer het ene "grote verhaal" ineenstort en wordt vervangen door een ander na een intense periode van destabilisatie. Eerdere "vierde omwentelingen" vonden plaats in 1459-1497 (Rozenoorlog), 1569-1594 (Armada-crisis), 1675-1704 (Glorieuze Revolutie), 1773-1794 (Amerikaanse Revolutie), 1860-1865 (Amerikaanse Burgeroorlog), en 1929-1946 (Grote Depressie, WO II). Nu is het onze beurt.


De standpunten van Klaus Schwab, Al Gore, en Steve Bannon, en vele anderen, zijn sterk gebaseerd op de studie van sociale cycli (zowel Al Gore als Steve Bannon hebben specifiek verwezen naar The Fourth Turning als hebbende hun ideeën beïnvloed). In wezen erkennen ze allemaal dat het grote verhaal van na de Tweede Wereldoorlog op zijn retour is en dat de samenleving op drift is en toe is aan een filosofische heroriëntatie; ze hopen munt te slaan uit de crisisperiode om te proberen vorm te geven aan het grote verhaal dat uit de chaos tevoorschijn komt zodra de overgangsperiode ten einde loopt.


Sommigen zouden zelfs kunnen speculeren dat sommige van onze leiders, die zich volledig bewust zijn van het gebrek aan filosofische ankers in dit stadium van de lange sociale cyclus, er misschien zelfs actief aan werken om de verbinding van de samenleving met haar filosofische wortels te verbreken, terwijl ze opzettelijk crises aanwakkeren met het doel de samenleving in de richting van hun ideologische visie op de samenleving te "duwen". Build Back Better. De zelf toegebrachte wonden door het wanbeleid van Covid, de energiecrisis, de inflatiecrisis, de tekorten aan kunstmest, de oorlog in Oekraïne, enz. passen allemaal in die gedachte."De pandemie biedt een zeldzame, maar kleine kans om na te denken over onze wereld, deze opnieuw te bekijken en opnieuw in te stellen." - Professor Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Economisch Wereldforum*.


"Ik geloof echt dat COVID een venster van politieke mogelijkheden heeft gecreëerd..." - Chrystia Freeland, vice-premier van Canada en lid van de Board of Trustees van het World Economic Forum*


De "pandemie biedt een kans voor een reset" en om "economische systemen opnieuw te bedenken" - Justin Trudeau, premier van Canada*


Het schrijnende falen van onze rechters, politici, dokters, academici en politie om zich uit te spreken ter verdediging van de principes die in onze grondwetten zijn verankerd - en het gebrek aan tegengas van het grote publiek - onthult de ingrijpende culturele verschuiving die zich in de hele samenleving heeft voorgedaan lang voordat Covid zijn intrede deed. Covid werd een institutionele crisis omdat de samenleving als geheel - van rechters en volksgezondheidsinstanties tot de gemiddelde burger op straat - al lang geen vertrouwen meer had in de filosofische ankers van de klassieke liberale democratie. De instellingen bezweken omdat het grootste deel van de samenleving de wettelijke en filosofische beperkingen die door onze grondwet worden opgelegd, was gaan zien als problematische obstakels in plaats van als broodnodige grenzen aan wat de overheid kan doen. Als Covid in 2001 had plaatsgevonden, zouden onze filosofische wortels de paniek hebben ingedamd. Tegen 2020 waren de wortels te zwak om de aantrekkingskracht te weerstaan.


Het grote naoorlogse verhaal en zijn centrale principes hebben de samenleving niet meer geïnspireerd, waardoor de maatschappij is losgekoppeld van haar wortels en geobsedeerd is door een steeds groter wordend aantal figuren waarop zij haar angst kan projecteren (samen met de steeds groeiende verwachting dat de overheid geacht wordt iets te doen aan al die hobgoblins). We waren al een samenleving die een identiteitscrisis doormaakte, op zoek was naar betekenis, naar het gevoel erbij te horen, en wanhopig op zoek was naar een nieuw samenbindend "groot verhaal" om ons te binden.


De "noodsituatie" die door Covid werd gecreëerd en de vraag van het publiek naar "veiligheid tegen elke prijs" verschaften de instellingen een excuus om hun grondwettelijke beperkingen op te geven, waardoor de mensen binnen deze instellingen vrij spel kregen om de filosofische impulsen uit te voeren die al lange tijd in de samenleving aan het groeien waren. Covid was de druppel die de emmer deed overlopen. Het opende de deur naar een nieuwe "vierde wending". Het systeem is nu in beweging.


Terugblikkend is het gemakkelijk om het groeiende verlies van vertrouwen in klassieke liberale principes zoals individuele vrijheid, lichamelijke autonomie, persoonlijke verantwoordelijkheid, vrijheid van meningsuiting, tolerantie, meritocratie, privé-bezit, gezinde financiën, onvervreemdbare rechten, enzovoort, te herkennen. De postmodernisten (neoliberalen) zijn al lange tijd bezig de filosofische grondslagen van het klassieke liberalisme uit te hollen, door de samenleving te beroven van de woorden, ideeën en het historisch besef waarmee we ons kunnen verdedigen tegen onliberale postmodernistische opvattingen.


En we zijn zelfgenoegzaam geweest. We hebben het landschap van de verbeelding overgeleverd aan de deconstructionisten, de activisten en de cynici. Hoe kan een grondwet een filosofisch anker bieden voor een samenleving waarin niets nog heilig is?


Wat wij nu meemaken is een poging tot institutionalisering van de maatschappelijke integratie van aangeleerde hulpeloosheid, veiligheidscultuur, cancel-cultuur, herverdeling, en al de andere "juweeltjes" van de postmoderne filosofie. Onze ontwortelde instellingen proberen zichzelf "opnieuw uit te vinden" door te proberen fundamenten te leggen rond de postmoderne neoliberale filosofie. Het is onwaarschijnlijk dat de geïnstitutionaliseerde vormen van deze destructieve culturele trends ook maar in de verste verte zullen lijken op de utopische postmoderne fantasieën van de samenleving, maar we weten tenminste hoe de fata morgana eruit ziet die ze najagen. De samenleving wil een almachtige, goed aanvoelende leider, en er zijn genoeg oplichters bereid om aan die illusie tegemoet te komen.


Maar we zitten nog vroeg in de chaotische overgangsperiode. Wat nu geïnstitutionaliseerd wordt, zal niet altijd blijven bestaan, zeker niet als het juk van een dictatoriale regering begint te schuren. Zet je schrap voor het onverwachte als andere concurrerende visies op de toekomst opduiken en worden meegetrokken in een gevecht om dominantie. De strijd van de grote verhalen is begonnen.


De strijd van de grote verhalen


De oorlog tegen de werkelijkheid - deze postmoderne neoliberale cultuuroorlog tegen de klassieke liberale idealen en tegen de objectieve zoektocht naar de waarheid - maakt deel uit van de fase van mythevorming en het vertellen van verhalen van een postmodern groot verhaal in opkomst. Het weeft een nieuw tapijt, compleet met demonen, zondebokken en heldenmythen, om te proberen de postmoderne filosofische vonk in stand te houden en zich te verankeren in onze instellingen. En, als een jaloerse wolf die zijn territorium bewaakt, is er geen rode lijn die hij niet zal overschrijden om de laatste resten van zijn rivaliserende filosofie van zijn nieuwe territorium te verdrijven.


Het is geen toeval dat onze standbeelden, geschiedenis, kunst en culturele erfenis allemaal onder vuur liggen. De verontwaardiging is niet moreel, het is het strategische instrument van een rivaliserende politieke ideologie. Zelfs de farao's ontsierden standbeelden, monumenten en symbolen "om eens vereerde mensen in diskrediet te brengen en eens vereerde ideeën te verwerpen. "* Het verbreken van de band met het verleden, het demoniseren van de voorouderlijke verhalen en het vernietigen van rivaliserende symbolen zijn weloverwogen strategieën die door alle culturen in de geschiedenis worden toegepast wanneer er sprake is van een oorlog tussen ideeën.


De huidige publieke apathie tegenover de vernietiging van de filosofische symbolen van de samenleving is een zorgwekkende weerspiegeling van hoe weinig mensen nog eerbied hebben voor de filosofische ideeën achter die symbolen. We kunnen niet verwachten dat instellingen het tij kunnen keren als de samenleving laat zien dat zij geen waarde hecht aan haar fundamentele idealen en niet bereid is om de symbolen van haar filosofische erfenis te verdedigen.


Vierde omwentelingen zijn onvoorspelbaar en zeer rommelig, juist omdat ze altijd worstelen met existentiële filosofische vragen over hoe de samenleving is georganiseerd. In feite zijn vierde omwentelingen een strijd tussen oude en nieuwe visies op de samenleving, en tussen rivaliserende opkomende grote verhalen die met elkaar wedijveren om de gebroken oude orde te vervangen.


Het cyclische patroon van de geschiedenis is een duidelijke waarschuwing dat de strijd tussen de grote verhalen tijdens deze crisisperiodes vaak uitmondt in een ware knokpartij, uitgevochten in bloed doordrenkte loopgraven op massale schaal. De inzet kan niet hoog genoeg zijn, omdat de winnaars de vruchten plukken van het economische systeem dat is geïnstitutionaliseerd rond het winnende grote verhaal, terwijl de verliezers, net als hun symbolen, in de vergetelheid raken of helemaal worden uitgewist.


De verhaaltjes die we onze kinderen voor het slapengaan vertellen en de gesprekken die we met onze buren voeren zijn nog nooit zo belangrijk geweest - het zijn de enige dingen die een existentiële ideeënstrijd kunnen beslechten voordat de groeiende rivaliteit de samenleving ofwel in tirannie ofwel in oorlog stort. Alles is stroomafwaarts van de cultuur. Wij moeten bruggen bouwen naar hen die ten prooi zijn gevallen aan de postmodernistische ideologie. We moeten onze indeologieën terugnemen van de deconstructionisten, de activisten en de cynici. Om de institutionele crisis op te lossen, moeten we de cultuuroorlog winnen.De wet buigt voor de cultuur


Voor levens die geleefd worden in de relatief stabiele lange perioden tussen vierde omwentelingen (waarin een enkel groot verhaal heerst), is het idee dat instellingen plotseling hun respect voor grondwettelijke beginselen zouden kunnen opgeven om toe te geven aan zulke onliberale en destructieve impulsen schokkend en diep destabiliserend. En toch, als we naar de geschiedenis kijken, gebeurt het in feite veel vaker dan we denken.


Misschien wel het beste voorbeeld van cultuur die rotsvaste grondwettelijke principes doorprikt (en een waarschuwing om ons eraan te herinneren waarom het zo belangrijk is om te blijven proberen bruggen te bouwen naar degenen met wie we het oneens zijn in plaats van ons terug te trekken in onze sociale media bubbels in de hoop dat het gezond verstand zal worden hersteld via de rechtbanken) komt van een van de meest ingrijpende rechtszaken in de geschiedenis van de VS: Plessy tegen Ferguson. Dit is de rechtszaak die rassenscheiding in de gehele Verenigde Staten legaliseerde van 1896 tot 1964.


De Amerikaanse Burgeroorlog regelde de onopgeloste grondwettelijke kwestie van de slavernij. En toch begon de maatschappij nieuwe kunstmatige barrières tussen rassen op te werpen bijna zodra het stof van de Burgeroorlog begon neer te dalen. Een groeiend aantal segregatiewetten dook op op staats- en gemeentelijk niveau in heel Amerika. Om de grondwettelijkheid van deze plaatselijke segregatieregels aan te vechten, ging de heer Plessy met opzet in het blanke gedeelte van een treinwagon in Louisiana zitten, zodat hij gearresteerd kon worden en zijn advocatenvrienden de gelegenheid kregen de segregatie voor het Hooggerechtshof te brengen. Tot die tijd vonden de rechtbanken, net als in de hele Covid, steeds weer een excuus of een juridische fout om niet te hoeven worstelen met de kloof tussen de grondwettelijke beginselen en de opkomende cultuur van segregatie.


Mr. Plessy en zijn companen besloten heldhaftig om de kwestie te forceren. Zij ensceneerden een zorgvuldig geplande arrestatie (zelfs de arresterende politieagent zat in het spel) om het Hooggerechtshof elke mogelijkheid te ontzeggen om de kwestie van de segregatie uit de weg te gaan. De heer Plessy en zijn medewerkers waren er zeker van dat het Hooggerechtshof gedwongen zou worden in het voordeel van de heer Plessy te beslissen, omdat segregatie zo'n duidelijke schending was van de principes die in de grondwet waren verankerd - principes waaraan hun natie slechts 30 jaar eerder was ten onder gegaan.


Hun plan mislukte spectaculair. Het Hooggerechtshof sprak zich uit tegen meneer Plessy en legaliseerde daarmee in één klap segregatie in de hele Verenigde Staten. Het culturele tij was zo sterk, en de stemming van de meerderheid was zo sterk in het voordeel van segregatie dat de rechtbanken manieren vonden om principes om te keren waarvan de betekenis in steen geschreven leek. Om de grondwettelijke beperkingen te omzeilen, omarmden ze het perverse idee van "apart maar gelijk". Deze uitdrukking is niet terug te vinden in de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet of de Bill of Rights. De maatschappij vond het uit om haar onliberale driften te rationaliseren.


Plessy v Ferguson is een grimmige waarschuwing uit de geschiedenis over hoe gemakkelijk de maatschappij creatieve manieren vindt om rotsvaste principes te herinterpreteren naar de geest van de tijd:


"Gescheiden maar gelijk."

"Haatzaaien is geen vrije meningsuiting."

"Vrijheid is een bedreiging voor de democratie."

"Vrijheid van meningsuiting is prachtig, maar desinformatie heeft geen plaats in de samenleving."

"Censuur is nodig om de vrijheid van meningsuiting van beschermde groepen te beschermen."

"Vrijheid moet beperkt worden om het recht op leven van een ander te beschermen.

"Het is maar voor twee weken om de curve af te vlakken."

"Keuzes hebben gevolgen."

"Het is geen dwang als je vrijwillig je mouw oprolt om de gevolgen van een verkeerde keuze te vermijden."

Oh, hoe makkelijk is het om grondwettelijke principes weg te rationaliseren om de passies van de tijd aan te passen.


Onderschat nooit het vermogen van de maatschappij om het ondenkbare te rechtvaardigen om te krijgen wat ze wil. Het heeft nog 68 jaar geduurd voordat de Amerikaanse cultuur de segregatie afzwoer en het rechtssysteem die veranderende houding weerspiegelde in de Civil Rights Act van 1964. Als het tij sterk genoeg is, is alles stroomafwaarts van de cultuur, ook de wet. Nu is niet het moment om stil te zijn.Thomas Jefferson's Schulden


Als ze eenmaal geïnstitutionaliseerd zijn, duurt het generaties om grote veranderingen in culturele attitudes ongedaan te maken. Zodra een systeem zich aanpast aan een nieuwe manier van denken, nieuwe fundamenten legt, en die veranderingen in de wet vastlegt, ontstaat er een hele economie die afhankelijk is van dit nieuwe systeem en bedreigd wordt als de veranderingen worden teruggedraaid. De meerderheid die van de nieuwe orde profiteert, zal zich dan ook met hand en tand verzetten om het nieuwe systeem te verdedigen, generaties lang, ook al is het tot in de kern rot. Het onlogische, het wrede en het onzinnige zal allemaal worden weggerationaliseerd om te kunnen overleven. Niemand bijt in de hand die hem voedt.


Zelfs de meest onvervreemdbare rechten zullen als dun glas in duigen vallen als een rechtvaardige meerderheid zich moreel gerechtvaardigd voelt om eroverheen te walsen om een utopie te bereiken die aan de horizon lonkt. Zelfs de duidelijkste principes zullen worden weggerationaliseerd als een meerderheid met schulden afhankelijk wordt van een moreel bankroet systeem. Het Covid debacle en de parasitaire opkomende economie die profiteert van postmoderne neoliberale ideeën is de geschiedenis die zich herhaalt. We oogsten wat onze veranderende cultuur heeft gezaaid. Wee ons allen, en vooral de generaties die zullen erven wat er tijdens onze wacht gebeurt, als deze neoliberale herdefiniëring van de samenleving erin slaagt zich in onze instellingen te verankeren.


Zie het volgende fragment uit een brief van Thomas Jefferson van 22 april 1820, waarin hij worstelt met de immoraliteit van het slavernij-instituut en zijn onvermogen betreurt om een manier te zien om er een eind aan te maken zonder hun nieuwe natie in tweeën te splijten. U kunt de volledige brief hier lezen.


"Een geografische lijn, die samenvalt met een duidelijk principe, moreel en politiek, eenmaal bedacht en opgeworpen tegen de boze hartstochten van de mensen, zal nooit uitgewist worden; en elke nieuwe irritatie zal haar dieper en dieper markeren. Ik kan met bewuste waarheid zeggen dat er geen mens op aarde is die meer zou opofferen dan ik, om ons van dit zware verwijt te bevrijden, op welke uitvoerbare manier dan ook. De overdracht van dat soort eigendom, want zo wordt het verkeerd genoemd, is een bagatel die mij geen seconde zou kosten, als op die manier een algemene emancipatie en expatriëring zou kunnen worden bewerkstelligd: en geleidelijk, en met de nodige offers, denk ik dat het mogelijk zou zijn. Maar zoals het nu is, hebben we de wolf bij het oor, en we kunnen hem niet vasthouden, noch veilig laten gaan. Gerechtigheid ligt op de ene schaal, en zelfbehoud op de andere."


Gedurende zijn hele leven noemde Thomas Jefferson slavernij een morele verdorvenheid. In 1779 pleitte hij voor geleidelijke emancipatie, opleiding en integratie van slaven in plaats van onmiddellijke integratie, omdat hij van mening was dat het vrijlaten van onvoorbereide personen die geen plaats hadden om naar toe te gaan en niet in staat waren zichzelf te onderhouden, hen alleen maar ongeluk zou brengen*. In 1785 merkte Jefferson op dat slavernij zowel meesters als slaven corrumpeerde.* En in 1824, drie jaar na zijn brief, stelde hij een plan voor om een einde te maken aan slavernij (dat werd verworpen) door de federale regering alle slavenkinderen te laten kopen voor $12,50, en hen op te leiden in de beroepen van vrije mensen.*


Beide grimmige voorspellingen van Jefferson kwamen uit. Amerika scheurde zichzelf in tweeën in een wrede burgeroorlog, veroorzaakt door de onopgeloste kwestie van de slavernij. En toen de slaven uiteindelijk in 1863 werden vrijgelaten, stierven honderdduizenden ex-slaven de hongerdood en miljoenen anderen werden tot de hongerdood gedwongen omdat ze nergens heen konden.*


En toch, tot op de dag van zijn dood in 1827 (meer dan 50 jaar nadat hij de Onafhankelijkheidsverklaring mede had opgesteld om een natie te stichten rond de hoogste van de klassieke liberale idealen, waarvan de belangrijkste het idee is dat alle mensen gelijk zijn geschapen), behield Jefferson niettemin een van de grootste slavenpopulaties op welke plantage dan ook (hij bezat meer dan 600 slaven gedurende zijn leven). Hoewel hij een klein aantal slaven uit zijn testament bevrijdde, werden de resterende 130 slaven samen met zijn land en huis verkocht om zijn schulden af te lossen.


Jefferson was nooit uit de schulden in zijn volwassen leven. Sommige schulden had hij geërfd van zijn schoonvader, andere had hij zelf opgebouwd door voortdurend boven zijn stand te leven, en de ongebreidelde inflatie als gevolg van de Revolutionaire Oorlog ("de verkoop van grote stukken land leverde slechts genoeg geld op om 'een grote jas' te kopen") en de financiële paniek van 1819 frustreerden zijn pogingen tot terugbetaling.


Als een systeem eenmaal geïnstitutionaliseerd is, zitten zowel cipier als gevangene vast in een verrot systeem. Niemand snijdt de hand af die hem voedt. Thomas Jefferson begreep het corrumperende getouwtrek tussen moraliteit en zelfbehoud, de kwetsbaarheid van zowel degenen die in de boeien zitten als degenen die vastzitten in de schulden, en het gewicht van de institutionele inertie die een verrot systeem vele generaties lang in stand houdt.


Uit de mislukkingen van het leven van Thomas Jefferson en zijn gelijken blijkt dat zij feilbare en onvolmaakte stervelingen waren, net als de rest van ons. De reden waarom zij vereerd moeten worden - de reden waarom wij standbeelden ter ere van hen bouwen - is om het verhaal te bewaren van feilbare visionairs die, op het moment dat zij de macht uit handen van de Britse monarchie rukten, ervoor kozen zichzelf niet tot koning te kronen, maar in plaats daarvan hun eigen feilbaarheden erkenden en er daarom voor kozen de samenleving te verankeren rond een stel heilige principes en tijdloze idealen, die bedoeld waren om het individu te beschermen tegen zowel koningen als menigten, en die bedoeld waren om de samenleving te inspireren om die principes en idealen voortdurend te herontdekken als een manier om voor altijd te streven naar een betere versie van zichzelf. Onsterfelijke ideeën, gecreëerd door sterfelijke mensen.


Het is niet moeilijk om een visie te deconstrueren tot er van de samenleving slechts as overblijft. Met een sloopkogel zwaaien is makkelijk. Maar een visie creëren die de samenleving ertoe aanzet zich te ontworstelen aan slavernij en onderdrukking, enkel en alleen door de kracht van de verbeelding, en dat die visie generatie na generatie blijft inspireren... dat is iets heel anders.


De erfenis van de idealen die Jefferson in de oprichtingsdocumenten van de natie schreef, heeft een ononderbroken filosofische draad gecreëerd die rechtstreeks leidt van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 naar de Emancipatieproclamatie van Abraham Lincoln in 1863 naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in 1948 en naar de Civil Rights Act van 1964 nadat Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Amerika ter verantwoording had geroepen voor zijn morele hypocrisie. Wij staan op de schouders van filosofische reuzen. Laten we dat niet vergeten.


Heilige overtuigingen


Het opnemen van principes in een grondwet als heilig, onvervreemdbaar en door God gegeven was een ingenieuze pennenstreek om de samenleving duidelijk te maken dat dit de hoekstenen van de beschaving zijn. Het was een manier voor onze voorouders om toekomstige generaties te waarschuwen, "knoei niet met deze principes of je zult het hele systeem om je oren doen instorten." Door iets heilig te verklaren, hopen we de meedogenloze herinterpretatie van ideeën te vertragen, zodat mensen de tijd krijgen om de wijsheid achter de principes te begrijpen voordat ze worden afgebroken of terzijde geschoven.


"Elke generatie wordt de beschaving aangevallen door barbaren - we noemen ze 'kinderen'." ~ Hannah Arendt


Cultuur is in feite een voortdurende strijd tussen de wijsheid van onze voorouders, de blinde lusten van het gepeupel en de dorst naar nieuwigheid. Elke generatie moet de principes herontdekken en zich er opnieuw door laten inspireren om ze levend te houden. Het cultiveren van een gevoel voor het heilige is een manier om opzettelijk filosofische inertie te creëren, zodat de jeugd de tijd krijgt om het voordeel van volwassenheid en de vaardigheid van zelfreflectie te verwerven, voordat zij besluit Rome tot de grond toe af te branden om plaats te maken voor een nieuw tuinpaleis.


De grondwet die de grondleggers van Amerika aan het hart van hun republiek plaatsten, ontnam leiders hun sacrale aura, maar zij lieten de samenleving niet achter zonder een anker om haar te beschermen tegen de wispelturige grillen van de menselijke natuur. Zij verplaatsten het idee van het "heilige" - door de hemel bekrachtigde autoriteit die niet in twijfel mag worden getrokken - van mensen naar principes.


Door het heilige idee van vóór de Verlichting van "het goddelijke recht om te heersen" te ontmantelen en te vervangen door heilige (onvervreemdbare) rechten die boven het gezag van zowel kerk als staat staan, legde de republiek die door de Founding Fathers in het leven was geroepen de filosofische grondslagen voor de klassieke liberale democratie. (Zelfs het woord "liberaal" komt van "vrijheid". Liberale democratie is een democratie die wordt ingeperkt door de grenzen die worden opgelegd door individuele rechten. De Founding Fathers erkenden dat als individuele rechten niet onvervreemdbaar (heilig) zijn, de heerschappij van de democratische meerderheid al snel niets meer zou worden dan tirannie door de meerderheid, ook wel bekend als massamanipulatie.


Amerika's Founding Fathers doorbraken de wurggreep van erfelijke hiërarchie. Voor het eerst in de geschiedenis was de structuur van de samenleving verankerd rond een idee in plaats van rond een verschanste politieke elite. Voor het eerst in de geschiedenis was de samenleving gebonden aan een grondwet, ontworpen om individuen te beschermen tegen zowel de grillen van parasitaire heersers als het collectieve eigenbelang van de kudde. Onvervreemdbare grondwettelijke rechten voor individuen, zoals vrijheid van meningsuiting, creëerden ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek om te floreren. Het zoeken naar objectieve waarheden hangt volledig af van de heilige vrijheid van individuen om gevestigde dogma's en consensusovertuigingen te confronteren. Zolang niemand de macht heeft om een ander de mond te snoeren, blijft alleen bewijs over als instrument om het debat te beslechten.


Maar het heilige is een ingewikkelde illusie. Het is alleen het geloof in het heilige dat het echt maakt. Alleen het geloof van de samenleving in de goddelijke rechten van koningen of het geloof van de samenleving in onvervreemdbare rechten, meritocratie en lichamelijke autonomie maakt dat de samenleving zich gedraagt alsof die dingen bestaan. Uiteindelijk is het dunne vernisje van cultuur, gevoed in de grijze ruimte tussen de oren van onze buren, de enige waarborg van onze rechten.


Wij bestaan alleen als vrije autonome menselijke wezens - onafhankelijk van de wil van zowel kudde als herder - zolang het kostbare idee van individuele soevereiniteit heilig blijft in de collectieve verbeelding van de samenleving. Dat heilige geloof is wat er op het spel staat in de huidige postmoderne cultuuroorlog, nu de samenleving zich probeert te ontdoen van de beperkingen die zijn opgelegd door de heilige beginselen die door Thomas Jefferson en zijn gelijken in het leven zijn geroepen.


Net als de standbeelden die ooit door de farao's werden opgericht en de gouden kronen die door koningen werden gedragen, zijn het papier waarop de Grondwet is geschreven en de verhalen die wij aan onze kinderen vertellen instrumenten die door onze voorouders in het leven zijn geroepen in een poging om essentiële heilige overtuigingen in leven te houden. Postmodernisten doen onvoorwaardelijke rechten en tijdloze principes af als archaïsche fictieve grenzen (sociale constructies) die door lang overleden mensen zijn geschapen en zien ze als een belemmering om "dingen gedaan te krijgen". Maar een wijs man erkent de broosheid van een systeem dat alleen beschermd wordt door de collectieve overtuigingen van de meerderheid, begrijpt hoe gemakkelijk de rauwe passies van de samenleving zo'n systeem kunnen doen kantelen in ongebreidelde tirannie, en werkt daarom extra hard om de tijdloze verdiensten van deze principes over te brengen.


Zelfs voordat hij zijn ziel verkocht aan commerciële belangen, was de Kerstman slechts een fantasie... maar ook een existentiële filosofische ervaring. Niet elke constructie verdient deconstructie. Sommige constructies zijn essentieel voor het behoud van het fundament dat de samenleving in staat stelt te bestaan; onze verbeelding is ervan afhankelijk om de beschaving in stand te houden.


Het oproepen van een gevoel van het heilige raakt ons op een emotioneel niveau. Het zet een filosofisch principe om in een emotionele ervaring. Die emotionele ervaring is een essentieel instrument om tijdloze principes bij te brengen, die ons beschermen tegen de onophoudelijke reeksen woorden die we tijdens ons leven in elkaar flansen om onze impulsieve driften te rationaliseren. De gemakkelijkste persoon om voor de gek te houden met onze eigen woorden, zijn wijzelf.


Het gevoel voor het heilige beschermt ons tegen het wegredeneren van vitale filosofische grenzen waarop wij vertrouwen om ons te beschermen tegen onszelf en tegen elkaar. Het gebruikt de kracht van de verbeelding om ons gedrag vorm te geven. Het besef van het heilige is een essentieel onderdeel van het tapijt van onze collectieve verbeelding, dat complexe samenlevingen in staat stelt orde te scheppen uit chaos en samen te leven zonder elkaar te verscheuren.


Of het heilige nu in seculiere of religieuze termen wordt uitgedrukt, wat wij als heilig ervaren creëert een anker om ons als een functionerende samenleving bijeen te houden. De symboliek, de emoties en het gevoel van ontzag en verwondering die door ons gevoel van het heilige worden opgeroepen, hebben de kracht om een gedeelde verbeelding te inspireren op een manier die woorden alleen niet kunnen. Als niets heilig is, verliezen we onze filosofische verdediging. Als er niets heiligs is, worden we een soort op drift, gebroken, impulsief, beheerst door onze emoties, niet in staat onszelf te kennen, niet in staat onszelf te beperken, en niet in staat om als een samenhangende samenleving te functioneren.


Of het heilige nu seculier of religieus wordt ervaren (er is meer dan één manier om tot hetzelfde eindpunt te komen), het besef van het heilige beschermt het filosofische tapijt van de samenleving tegen de drang van de mensheid om aan de touwtjes te trekken om te zien wat er uit elkaar valt.


Postmodernisme is de ineenstorting van het heilige. Het is een deconstructie van de verbeelding. Het is de vernietiging van de gedeelde wereld die we in onze collectieve verbeelding creëren en een vernietiging van de filosofische grenzen die we onszelf binnen die verbeelde wereld opleggen.


De harde realiteit is dat de verheven idealen van de klassieke liberale democratie een breekbaar vernisje zijn dat over de heerschappij van de maffia is geschilderd. Het werkt alleen zolang de meerderheid gelooft in de principes die aan het systeem ten grondslag liggen en geïnspireerd wordt om zich te gedragen alsof ze echt zijn. In het verleden hebben traditionele liberalen, conservatieven en libertariërs onophoudelijk geredetwist over het precieze recept om die klassieke liberale beginselen in praktijk te brengen, maar de eindeloze discussie over de details was zelf een essentieel onderdeel van wat de idealen levend hield in de publieke verbeelding. Het systeem bleef intact omdat de meerderheid geloofde dat de idealen echt en eeuwig waren en het waard om te verdedigen, zelfs tegen hoge kosten voor henzelf, wat een andere manier is om te zeggen "heilig".


Als we het nihilisme van het postmoderne neoliberalisme het heilige geloof in de klassieke liberale principes laten vernietigen, zullen de regels van de maatschappij bepaald worden door de steeds veranderende houdingen en lusten van de menigte. Als niets heilig is, dan zijn de enige ankers van de samenleving de grillen van haar leiders. We zullen terugkeren naar de standaard van de geschiedenis waarin "macht gelijk heeft", en de samenleving zal worden ondergedompeld in een nimmer eindigende nulsom-strijd om de rauwe macht van de troon te beheersen. Zelfs het heilige geloof in het goddelijke recht van koningen diende ooit een doel, niet alleen om degenen aan de top van de hiërarchie te beschermen tegen uitdagingen van onderaf, maar ook om de hele samenleving te behoeden voor een eindeloze stammenstrijd.


Het is geen toeval dat de nihilistische verwerping van heilige principes door de samenleving gepaard gaat met de opkomst van een heilige onfeilbare technocratie ("vertrouw op de experts"). Wanneer principes niet langer het anker vormen waarrond de samenleving is opgebouwd, is het enige alternatieve anker dat kan voorkomen dat de samenleving uiteenvalt in een miljoen oorlogvoerende stammen, de samenleving te verankeren rond het rauwe gezag van haar leiders, en hun gezag tot elke prijs te verdedigen, zelfs wanneer zij liegen, bedriegen, stelen, of schromelijk incompetent zijn. En precies op het juiste moment proberen onze technocratische leiders zich instinctief te hullen in een aura van goddelijk verordende macht die "niet in twijfel zal worden getrokken" om zichzelf af te schermen tegen uitdagers van de troon.


Institutionele Wetenschap en de regime-vriendelijke media zijn in de rol gestapt die de Kerk ooit speelde bij het heiligen van het gezag van gekozen despoten. Uitdagingen tegen het heilige technocratische gezag worden steeds meer gezien (en bestraft) als godslasterlijk (gedefinieerd als "de daad of overtreding van het heilig spreken over God of heilige dingen"). Ironisch genoeg maakt zelfs de symboliek van de aureool in toenemende mate een comeback in de staatsvriendelijke media.


Zonder heilige principes is gezag een delicate machtsgreep, gespeeld met illusies en symbolen en verdedigd met bruut geweld. Het nihilisme van het postmoderne neoliberalisme is op zichzelf een doorwrochte illusie; onder de deugdzaamheidssignalen en achter de systematische afbraak van de samenleving schuilen de harde instincten van farao's en keizers die hun goddelijke recht om te heersen willen herstellen. De geschiedenis keert terug naar het gemiddelde.


Wat primeert? Principes versus mensen


Om stabiliteit te creëren, heeft de maatschappij een manier nodig om de eeuwenoude vraag te beantwoorden die aan de basis ligt van grote complexe samenlevingen: Wie is de Baas? Om te voorkomen dat de samenleving ontaardt in een eeuwigdurend barbaars steekspel tussen strijdende stamheren, moeten we een uitgebreid tapijt weven van mythen, verhalen en heilige overtuigingen rond ofwel heilige mensen ofwel heilige principes. Het ene pad leidt naar de klassieke liberale democratie. Het andere leidt tot tirannie. De overtuigingen die we als heilig beschouwen, versterken de macht of beperken die. Door heilige principes te deconstrueren, banen postmodernisten de weg terug naar een hiërarchisch systeem van heilige mensen en heilige beschermde groepen.


Zonder heilige principes geldt: macht is recht. Zonder heilige principes worden autonome individuen gereduceerd tot wegwerpbare onderdanen die zich moeten onderwerpen aan de collectieve eisen van de kudde... of beter gezegd, net als vee worden ze het eigendom van de machthebbers die hun greep op de macht verstevigen door te beweren namens de kudde te spreken.


Individuele autonomie bestaat alleen zolang de meerderheid gelooft (en zich gedraagt) alsof het individu een soort heilige, door God gegeven, onvervreemdbare rechten heeft die boven het gezag van de regering staan, zelfs wanneer de belangen van het individu tegen de belangen van de meerderheid (of tegen de belangen van de staat) ingaan. Het collectieve geloof in heilige individuele rechten zorgt ervoor dat ieder lid van de samenleving zich gedraagt alsof er individuele autonomie bestaat. Alleen het gedeelde geloof maakt het echt. Zonder dat heilige geloof zullen de weinigen weer worden opgeofferd ten gunste van de velen, terwijl de menigte instemmend juicht.


Er is niets heiliger dan het idee van individuele rechten. Dat idee, wanneer het gedeeld wordt door het grootste deel van de samenleving, stelt ieder van ons, individueel, in staat meester te zijn van ons eigen lot. Dat heilige idee stelt ons in staat te bestaan als iets anders dan als middelen ten bate van de kudde, als iets meer dan radertjes in de machine van iemand anders.


Om een rechter zover te krijgen dat hij heilige onvervreemdbare individuele rechten verdedigt, moet zij er niet alleen zelf in geloven, maar moet zij ook zien dat het grootste deel van de samenleving erin gelooft. Zolang de maatschappij zwijgend toekijkt hoe de standbeelden op het openbare plein vallen en boeken worden verbrand, zullen slechts weinigen die binnen onze instellingen werken de toorn van de boekverbranders en standbeeldvernielers riskeren door zich ertegen uit te spreken. Apathie en verontwaardiging leren instellingen wat de maatschappij als heilig beschouwt.


En zo gaan we, binnen de tijdspanne van één enkele generatie, van het vereren van Verslaggevers zonder Grenzen naar het aanbidden van Regeringen zonder Grenzen. Instellingen verdedigen wat de maatschappij als heilig beschouwt.


Door alles te deconstrueren, heeft het postmodernisme het tapijt uitgewist waarop de samenleving is gebouwd. Door alles tot stof te doen vergaan, heeft het postmoderne neoliberalisme een perversie gecreëerd van het weefsel van de samenleving, een parodie op het heilige, een aanfluiting van de zoektocht naar objectieve en universele waarheden. Door heilige principes te vernietigen, heeft het postmodernisme de deur geopend naar heilige mensen.


Op een vreemde manier is het postmoderne neoliberalisme het spiegelbeeld van de klassieke liberale democratie. Het maakt aanspraak op dezelfde geschiedenis, gebruikt dezelfde taal, en bootst dezelfde institutionele vorm na. Toch is het een hol en simplistisch plagiaat, een papegaai die een lied zingt waarvan elke noot vals is en de betekenis van elk woord is omgedraaid. Wij leven in een vrachtcultuur die de woorden en de verschijningsvorm van wetenschap en democratie heeft geritualiseerd, zonder te begrijpen hoe iets daarvan werkt.


Het is allemaal zo herkenbaar, en toch zo grotesk.


Slechte ideeën wortelen in een leegte


Het winnen van de cultuuroorlog is geen kwestie van slechte ideeën uit de wereld censureren. Blootstelling aan postmodernistische ideeën is niet het probleem. Het probleem is dat de samenleving haar filosofische verdediging heeft verloren - zij is niet immuun voor die slechte ideeën.


De ideeën van Karl Marx, Michel Foucault, en CNN zijn geen toverstokje. Hun logica is flinterdun en gebouwd op een fundament van zand. Het probleem is dat meerdere generaties weinig of niet zijn blootgesteld aan de woorden en ideeën van mensen als Thomas Sowell, Karl Popper, John Locke, Thomas Jefferson, Adam Smith, Sir Arthur Conan Doyle, Aldous Huxley, en talloze anderen. Die leegte heeft de deur wijd opengezet voor de rotte praktijken van Marx, Foucault en CNN om wortel te schieten. De filosofische leegte heeft de maatschappij ertoe gebracht een nieuwe visie op de maatschappij te construeren, gebaseerd op de afgunst van Marx, het cynisme van Foucoult en het slachtofferschap dat door CNN wordt gecultiveerd.


Zoals elk onliberaal regime dat eraan voorafging, heeft de postmoderne neoliberale cultuur haar ware gelovigen ervan overtuigd dat zij een utopie kan bouwen uit de as van wat zij verbrandt, door mensen te dwingen te geloven in een fata morgana aan de horizon, door een voorbeeld te stellen aan degenen die twijfels uiten over de zuiverheid van de visie, door individuen ondergeschikt te maken aan wat zij als het collectieve "grotere goed" beschouwt, door de "juiste mensen" met de "juiste ideeën" in gezaghebbende posities te plaatsen, en dit alles vervolgens te verpakken in een aura van goede bedoelingen. De menigte heeft het verleidelijke aas gepakt. Een lepeltje suiker maakt het bittere medicijn op de meest verrukkelijke manier naar binnen.


Zolang we de rechtbanken en de stembus beschouwen als de frontlinie van deze cultuuroorlog, winnen we misschien een paar gevechten en vertragen we het tij voor een korte tijd, maar uiteindelijk zullen we deze oorlog verliezen. Voor elke miljardair als Elon Musk die de vrije meningsuiting op Twitter herstelt, zal er een nieuwe Disinformation Governance Board worden opgericht door het regime om het weer uit te roeien. (Voor het geval je de aankondiging in het nieuws hebt gemist: de Disinformation Governance Board bestaat echt; het is een nieuwe afdeling die wordt opgericht binnen het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid om onze meningsuiting in de gaten te houden en zo de controle over het verhaal te behouden. Het leven imiteert de kunst; dit is Orwell's Ministerie van Waarheid dat tot leven komt).


De enige manier om uit deze puinhoop te geraken, de enige manier om langdurige geestelijke gezondheid terug te brengen in onze instellingen, is de mensen één voor één te redden uit de nihilistische greep van het postmodernisme, hen opnieuw te inspireren met klassieke liberale beginselen, en dat ontwaken terug te laten sijpelen in de collectieve cultuur van de gemeenschap.


Alle regeringen, ook tirannieën, ontlenen hun macht aan de instemming van de geregeerden (en/of aan de apathie van de geregeerden). Instellingen nemen alleen bevelen van bovenaf aan zolang zij merken dat die bevelen steun hebben van onderaf (of geen betekenisvolle weerstand van onderaf). Zodra de massa omkeert (en ruggengraat krijgt), is het de taak van de instellingen om het vuile werk op te knappen en een verrotte keizer uit zijn paleis te verjagen, in een poging om hun legitimiteit in de ogen van de massa terug te winnen.


De instellingen zullen de klassieke liberale beginselen verdedigen wanneer Main Street laat zien dat het zich door die beginselen en waarden laat inspireren, en geen moment eerder. De postmoderne afdaling in waanzin zal op wonderbaarlijke wijze beginnen te keren wanneer Main Street naar iets anders begint te reiken dan de lege visie die het postmoderne nihilisme biedt. Dit is een strijd om het landschap van de verbeelding.


De Berlijnse muur viel omdat spijkerbroeken en videobanden de mensen aan de verkeerde kant van de muur voor het eerst lieten zien dat er een alternatief was voor de grijze hopeloze mist van het communisme - het gaf de mensen een visie om naar te streven en na verloop van tijd erodeerde die visie de steun voor het regime. De eerste domino die viel was het landschap van de verbeelding. Na verloop van tijd leidde dat ertoe dat de mensen hun angst voor het regime verloren. En dat leidde ertoe dat instellingen zich tegen hun leiders keerden, omdat die instellingen merkten dat het regime de steun van de menigte had verloren.


Op dezelfde manier werd de weg naar de burgerrechtenbeweging geplaveid door zaken als jazzmuziek, comedyclubs en de desegregatie van het Amerikaanse leger tijdens de Koreaanse oorlog, die allemaal de mentale barrières afbraken die door de segregatie waren opgeworpen. Zij legden de hypocrisie bloot die in het systeem verankerd was, en maakten een einde aan de hersenspoeling dat huidskleur ons zou moeten verdelen. Cultuur leidt de weg; instellingen worden meegesleept in haar kielzog.


Protesten, rechtszaken en verkiezingen zijn een belangrijke barometer van de publieke stemming - een manier om onszelf mee te laten tellen en een manier om de illusie te doorbreken dat we alleen staan met onze klassiek-liberale ideeën - maar ze zijn niet het primaire middel waarmee nieuwe harten en geesten voor de zaak worden gewonnen. Verandering van geest is de taak van de dichters, de verhalenvertellers, en vooral van de ouders, grootouders en gewone burgers die verantwoordelijk zijn voor het planten en cultiveren van de zaden van onze cultuur in de hoofden van hun buren, vrienden, en kinderen.


Hoe graag we de verantwoordelijkheid voor deze chaos ook zouden afschuiven op het roofzuchtige gedrag van politici, bedrijven, leraren, rechters, activisten en academici, uiteindelijk ligt zowel de oorzaak als de remedie in onze collectieve handen. We hebben dit laten gebeuren.


We hebben het openbare plein, de bibliotheek, de schoolbank en de bioscoop overgeleverd aan de postmodernisten. We waren zelfgenoegzaam toen onze cultuur afgleed naar een intellectueel bankroet. We keken de andere kant op omdat we druk bezig waren met ons leven. Te lang hebben we gezwegen om geen ophef te veroorzaken bij onze vrienden en collega's. We slaagden er niet in om ervoor te zorgen dat de belangrijke verhalen wortel zouden blijven schieten in de verbeelding van jonge mensen. We lieten bedrijven, regeringen, activisten en media het publieke domein domineren, het onderwijscurriculum bepalen en de visie van de samenleving op zichzelf vormgeven om aan hun behoeften te voldoen in plaats van aan de onze. En zo hebben we hele generaties weerloos achtergelaten voor de bijtende verlokking van het postmodernistische wereldbeeld. Nu cirkelen de gieren rond, aangetrokken door de gemakkelijke buit van een weerloze samenleving. Dienstbaarheid doemt op aan de horizon.


"Als de vrijheid van meningsuiting wordt weggenomen, dan kunnen we stom en stil, als schapen, naar de slachtbank worden geleid." - George Washington


Kritiek leveren op het disfunctioneren van het postmodernisme is niet genoeg. We moeten Main Street opnieuw inspireren met de ideeën van Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Martin Luther King, en de andere reuzen op wier schouders onze samenleving staat. We moeten de samenleving eraan herinneren dat er een andere visie is dan die van de postmodernisten. Een visie die waardigheid, betekenis en vrijheid biedt.


Het universum naar beneden slijpen


De greep die het postmodernisme op de samenleving heeft komt voort uit zijn vermogen om ons niets te laten schelen, om ons gevoel van identiteit te destabiliseren, om ons leven van betekenis te beroven, om onze geesten te zaaien met onverschilligheid en wanhoop, om ons te verdelen, om ons te demoraliseren, om ons te vullen met angst, en om ons te verdrinken in grijze mist van leegte. Het is de Niets bedreigende Fantasia in het NeverEnding Story. Het verduisteren van de verbeelding. De dood van de fantasie. Mensen die geen hoop hebben, zijn gemakkelijk te controleren.


De grote ironie is dat het postmodernisme, door alles te deconstrueren, zichzelf heeft achtergelaten zonder een diepe filosofische bron om uit te putten om zich te verdedigen tegen concurrerende ideeën die zin terugbrengen in lege levens. Het heeft zichzelf weerloos gemaakt tegenover de nar die de maatschappij een spiegel voorhoudt, de dichter die de geschiedenis weer tot leven wekt, de ouders die weigeren de geest van hun kinderen over te geven aan de activisten, de grootouder die een verhaal te vertellen heeft, de tijdloze film die de essentiële worstelingen van het mens-zijn vastlegt, en de wereld van ideeën die ontdekt wordt op de bladzijden van een boek. De enige manier waarop het postmodernisme de leegte die het heeft gecreëerd kan verdedigen is door zijn bevolking te terroriseren door middel van censuur en bruut geweld. Keizer Caligula lacht ons toe vanuit zijn graf.


Maar verboden ideeën groeien. Brute kracht is een zekere manier om harten en geesten te verliezen. En de menselijke natuur neigt naar ideeën die hoop brengen. Postmodernisten proberen een ideologie te institutionaliseren met een krimpende achterban. De tijd staat niet aan hun kant.


De laatste veertig jaar is de cultuur geleidelijk afgegleden naar de grijze mist van het postmoderne neoliberalisme. Covid heeft, door zijn uitwassen van duisternis, een verlangen naar vrijheid opnieuw aangewakkerd. Covid heeft de kiem gelegd voor een tegencultuur die de klassieke liberale filosofie en de waarden van de Verlichting nieuw leven inblaast. Vrijheid is besmettelijk. Langzaam begint de pendule van de cultuur te draaien.


We hebben nog veel werk voor de boeg om meerdere generaties van postmodernistische angst ongedaan te maken en de tijdloze beginselen van de klassieke liberale democratie te rehabiliteren. Het is de taak van een ieder van ons die zich bewust is geworden van de dreiging van het postmodernisme om het vuur van die tegencultuur te voeden in de verbeelding van onze slaapwandelende buren, families en vrienden. Als de vonken zich verspreiden, groeit ons aantal.


De helft van de strijd is het begrijpen van de filosofische reis afgelegd door onze voorouders. Onlangs las ik het eerder genoemde nieuwe boek van Sean Arthur Joyce, Words of the Dead, waarvan de essays een filosofische springplank bieden naar enkele van de meest invloedrijke literatuur, populaire cultuur en geschiedenis die ooit de basis vormden van de klassieke liberale samenleving. Van Plato tot Toynbee en Huxley, van het lynchen van Ierse barden in Elizabethaans Engeland en de bewogen geschiedenis van de journalistiek, tot het culturele fenomeen van de Star Trek franchise, hij heeft een zeldzaam talent om de centrale boodschap van filosofische werken en historische gebeurtenissen eruit te halen en ze relevant te maken voor het dagelijks leven.


Aanvankelijk was ik van plan een meer conventionele bespreking van zijn boek te schrijven (d.w.z. waar ik het wel of niet mee eens was), maar de ideeën die het boek bij mij opriep, hebben mij ertoe gebracht in plaats daarvan dit essay te schrijven. Misschien is dit de beste manier om te zeggen dat ik denk dat de essays in zijn boek uw tijd meer dan waard zijn, zonder invloed te hebben op de gedachten die ze bij u zullen opwekken. Ik hoop dat u zijn boek even nuttig (en plezierig) zult vinden als ik voor het verkrijgen van duidelijkheid over wat er in het verschiet ligt.


De andere helft van de strijd om het landschap van de verbeelding is ervoor te zorgen dat die ideeën uitbloeien in de gemeenschap. We moeten uit onze social media bubbels stappen en uitreiken naar hen die gevangen zitten in de giftige omhelzing van het postmodernisme. De echte strijd vindt niet plaats in onze rechtbanken en politieke instellingen - de echte strijd is voor de harten en geesten van Main Street. Dus, drink thee met je buurman, stel je kandidaat voor de gemeenteraad, en ga met je kleinkinderen vissen. Dat zijn de frontlinies van deze cultuuroorlog.


De gesprekken die worden gevoerd en de verhalen die worden verteld terwijl men wacht tot de vis bijt, laten een indruk achter die een leven lang meegaat. Druppel voor druppel zaaien we de ideeën die tijdloze klassieke liberale principes nieuw leven in zullen blazen. Het grote verhaal dat uit onze vierde omwenteling ontstaat is aan ons.


_____

1,084 views5 comments

Recent Posts

See All

5 Comments


De foto van de doolhof bij dit artikel lijkt erg hierop: https://www.ninefornews.nl/stonehenge-midden-oosten-atlantis/

Toeval?

Like

Dankzij de oeverloze onnuttige maatregelen en de miljarden verspild aan affiches, suldebatten, maskers, plakkers op verkeerspalen en op de grond en noem maar oneindige kul zoals dit op!

Zitten we nu in een nooit geziene recessie. Deze is hier door mij en velen onder ons voorspeld.

Onnutige corona maatregelen en fatale lockdowns zijn nu aan 1000km/u hun tol aan het eisen.

Jammer dat miljoenen mensen dit hier niet lezen of beseffen. Want ja, de waarheid wordt niet gekopieerd en gepubliceerd hee! Enkel als het hen uitkomt.


Dank u VLD.

Dank u NVA

Waar moet ik nu naar toe?

VB?

Like
Replying to

Hongarije lijkt me beter...

Like

de reden waarom dat "crasht" is door deze kerels!

https://www.youtube.com/watch?v=FjxHoUyiAM8

Like

De Westerse samenleving crasht iedere 75 jaar, nu duurde het ietsje langer, nl sinds 1909 toen net als in 2008 er een schijncrash werd georganiseerd.

Maar nu gaat het verder.

Door ene Biden die China vraagt die 40 miljard dollar samen te brengen om Oekraïne te steunen.

Dit zal China nog sterker maken, daarna zal China even goede vriendjes blijven met Rusland en de westerse wereld zal niet veel meer betekenen.

Een andere stap, Poetin heeft de Roebel gekoppeld aan de goudprijs om de inflatie die telkens in ons westerse systeem opduikt tegen te gaan.

Hoe precies weet ik niet maar als je naar verhalen uit het Oosten luistert leer je veel dingen die het Westen niet bereiken.

Ook bestaat…


Like
bottom of page