top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Het is bewezen: U treft geen schuld!Hoe meer succesvol het zorgsysteem, hoe meer doden aan covid.


Uit de bijgaande studie blijkt dat het aantal doden een relatie vertoont met de levensstandaard van een land. Hoe hoger deze levenstandaard, hoe meer doden er zijn. Hoe langer we leven, hoe meer doden aan covid 19. Derhalve geldt: hoe meer succesvol ons zorgsysteem, hoe meer doden aan covid.


Dat komt omdat door de hoge levensstandaard en de hogere leeftijd die wordt bereikt, er een groter contingent is aan mensen die ondanks hun comorbiditeiten toch nog in leven zijn. Het virus heeft dus meer mogelijkheden om doden te maken. Een oudere bevolking, meer mensen met hoge bloeddruk, meer mensen met diabetes...


Ook een hogere mate van zittend leven, nog een gevolg van de welvaart, zorgt voor meer doden.


Wat GEEN correlatie heeft met cijfers is de strengheid van de maatregelen!

De homogeniteit van de maatregelen in verschillende landen heeft ook geen correlatie met de cijfers. Wat men dus ook doet, landen met een hogere welvaart en met een hogere levensverwachting worden zwaarder getroffen. Welke maatregelen zij ook genomen hebben.


Onze welvaart en ons zorgsysteem botsen hier op hun limieten. We creëren meer mensen die kwetsbaar zijn wanneer er een virus is dat zich net richt op die zaken die het gevolg zijn van onze welvaart. En omdat we geen wapen hebben tegen dit virus, zijn we des te meer kwetsbaar.


Eigenlijk is dit goed nieuws voor de mensen. Het moet nu maar eens gedaan zijn met het culpabiliseren van de bevolking. Het is niet omdat de mensen de maatregelen niet zouden hebben gevolgd dat er een tweede golf is. Het is simpelweg omdat we in één van de meest welvarende regio's in de wereld leven. Dit is de prijs die we betalen voor ons succes.

Kunnen we dan helemaal niets doen? Ja we kunnen een aantal dingen doen. We kunnen zorgen dat er minder comorbiditeiten zijn. Dat de mensen meer beweging hebben. Dat ze meer buitenkomen, sporten en dat we de niet - overdraagbare chronische ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk naar beneden halen. Dat we mensen met minder stress opzadelen.


Tal van maatregelen werken daarom gewoon contraproductief. Ophokplicht. Sluiten van de sportactiviteiten. Verspreiden van angst, en dus stress met meer hoge bloeddruk en hartproblemen tot gevolg. Minder beweging door de dansen te verbieden en door elkaar niet fysiek op te zoeken maar in de plaats daarvan over het internet te communiceren. Beperkt wandelen in de winkelstraten. Geen campagnes voor de verspreiding van vitamines. Artsen instructies geven om vooral niets te doen en de mensen thuis in quarantaine te zetten. Ook al zijn ze niet ziek.


Naast de collateral damage van de maatregelen, zijn de negatieve effecten van de maatregelen om die factoren die de curves beïnvloeden elementen om rekening mee te houden. De actuele maatregelen zijn gewoon onzin. Ze werken niet, veroorzaken nog meer schade en zijn contraproductief.


Ze vormen nodeloze beperkingen van tal van rechten en economische activiteiten. Ingegeven door een drang om een virus te controleren, blind voor het feit dat de verkeerde maatregelen worden genomen.


Stop de virologenjunta!


BRONNEN:1,818 views20 comments

Recent Posts

See All
bottom of page