top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Het nieuwe (ab)normaal bij Orde der Artsen


De instructies van de Orde der Artsen: hoe Covidpatiënten voorrang geven op andere patiënten?

1. Artsen, stop met nadenken. Volg de instructies van overheidswege en stel u geen vragen.


"De toepassing van deze criteria komt toe aan de hoofdarts en de coördinatiecel. Het is de deontologische plicht van elke arts om bij te dragen tot een optimale verdeling van de beschikbare middelen. Daartoe is het nodig om de beslissingen van de hoofdarts en de coördinatiecel te aanvaarden en loyaal uit te voeren. Indien men het met deze beslissingen niet eens is, dan kan met argumenten en in het belang van de patiënten om een herziening gevraagd worden. Het ontwijken van deze beslissingen is deontologisch niet aanvaardbaar. "

2. Artsen, geef uw therapeutische vrijheid af. Het is crisis dus zoek vooral niet naar oplossingen en nieuwe therapieën.

"Als provinciale raad kunnen we meedelen dat een intern document verspreid werd door het Parket Generaal met aanbevelingen waarbij een juridisch referentiekader wordt aangereikt ter ondersteuning van de parketmagistraten bij de beoordeling van elke klacht. Hierbij wordt rekening gehouden met de deontologische plicht van de arts die bij wet bepaald is, en met de uitzonderlijke noodsituatie die zich thans voordoet en waarvoor zoals onderstreept door de Orde der artsen de therapeutische vrijheid en de professionele autonomie tijdelijk en voor zover als nodig moet wijken."

3. Artsen, jullie zijn niet aansprakelijk voor het niet verzorgen van mensen als het niet lukt.

"Als provinciale raad kunnen we meedelen dat een intern document verspreid werd door het Parket Generaal met aanbevelingen waarbij een juridisch referentiekader wordt aangereikt ter ondersteuning van de parketmagistraten bij de beoordeling van elke klacht. Hierbij wordt rekening gehouden met de deontologische plicht van de arts die bij wet bepaald is, en met de uitzonderlijke noodsituatie die zich thans voordoet en waarvoor zoals onderstreept door de Orde der artsen de therapeutische vrijheid en de professionele autonomie tijdelijk en voor zover als nodig moet wijken. Die noodsituatie is inderdaad niet ontstaan door nalatigheid van de medische wereld, doch is een gevolg van de huidige pandemie en met name de verdere verspreiding van het virus COVID-19 onder de bevolking."

In dat laatste kunnen we inkomen. Het is niet de schuld van de artsen dat ze niet de middelen en het personeel hebben om een groter aantal patiënten op te volgen. Hiervoor zijn de regering en de adviseurs van de regering aansprakelijk.

We merken nog op dat als er nu minder doden zijn (dat valt overigens nog te bezien), dat het gevolg is van de therapieën die de artsen in hun therapeutische vrijheid de voorbije maanden hebben ontwikkeld. 


_____

NIEUW (!) - ADVERTEREN op VIRUSWAANZIN.BE - Je kan als bedrijf nu ook adverteren op onze website. Via de publicatie van uw advertentie, met rechtstreekse link naar uw bedrijf, webshop of take away, willen we ondernemers steunen door hen te tonen aan onze 50 000 maandelijkse sitebezoekers. Met uw advertentie steunt u ook de werking van viruswaanzin.be.

HOE? Stort 249 euro op BE66 9670 1628 4343 met vermelding "donatie" en "uw url" en "directe email". Wij zorgen voor de graphics en de publicatie onder de artikels gedurende 1 maand. Daarna verhuist uw advertentie permanent naar de nieuwe pagina "partners".

U ontvangt een kwitantie.


Referentie:

Orde der artsen
.pdf
Download PDF • 5.46MB

1,574 views5 comments

Recent Posts

See All

5 Comments


DEMOCIDE. Ik kende dit woord niet. Ja, het is volgens mij van toepassing op de huidige

situatie. De laatste video van Max Igan kreeg deze titel. Op de site van Max kun je klikken

op Bitchute en je vindt die laatste video.


Like


Beter is zoeken naar ChAd0x1-S van

AstraZeneca. Dan site van WhiskeyTangoTexas.

Like

Op de website van WhiskeyTangoTexas ,vind daar ChAd0x1-S, een onderdeel

van AstraZeneca's Covid 19 vaccine. Waar zij ze ( we ) mee bezig? Niets is

veranderd sinds de tijd van Koch en Pasteur.

Like

Elsje Devroye
Elsje Devroye
Nov 19, 2020

en wanneer geven jullie toe dat het virus nep is!

Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Nov 16, 2020

😁😊🤗

Like
bottom of page