top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Met volle kracht door!
Deze site is nu bijna 2 jaar oud. Vooreerst wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor de steun die jullie ons hebben gegeven de voorbije 2 jaar. Het is een echt avontuur geworden. Van een site die door de goegemeente werd uitgespuwd als “complotdenkers” en “idioten” zijn we uitgegroeid naar een VZW met een heuse organisatie. We hebben demonstraties en acties gehouden. Hebben de sociale media bevolkt. Een boek geschreven. Briefschrijfacties gehouden. Ons in de pers gemanifesteerd waar we konden. We zijn ook bewust een schietschijf geweest om ervoor te zorgen dat er ruimte kwam voor andere organisaties om hun ding te doen. We wisten dat als de virologen en hun aanhangers zouden gaan schieten op iedereen, ze tenslotte ook in hun eigen vel zouden gaan schieten. Maar vooral zijn we een toevluchtsoord geweest voor zoveel mensen die zich eenzaam voelden in hun innerlijke revolte. Mensen die dachten dat ze alleen op de wereld waren als tegenstanders van de niets ontziende maatregelen.


We zijn nu 2 jaar verder. De gevolgen van het beleid zijn bijzonder zichtbaar. De maatschappij is behoorlijk ontwricht. Er is polarisatie alom. Mensen hebben trauma’s opgelopen met hun familieleden in o.a. de woonzorgcentra. De armoede is toegenomen. Het bijgedrukte geld zorgt voor inflatie. Met nog meer armoede. De huidige politici zijn alle geloofwaardigheid kwijt. Het maatschappelijke leven is instabieler dan ooit. We hadden al in april 2020 voorzien en geschreven dat de maatregelen een niet in te schatten effect zouden hebben op de samenleving.


Het is dus nog niet gedaan. De regering maakt zelfs geen aanstalten om de zorg te versterken, zoals we al 2 jaar vragen. Er zijn nog altijd, en zelfs meer, nijpende tekorten. Het zie er dus naar uit dat in de herfst er weer maskers en andere onzin gaan worden bovengehaald om de mensen te pesten in de plaats van de problemen op te lossen. Vanuit een nooit geziene koppigheid om te volharden in de dwaasheid. Wat de minister wel kan doen is tijd, geld en energie investeren in een wettelijke kader voor de dwangspuit in de zorg. Terwijl met die dwangspuit intussen nog meer mensen blijken besmet te raken dan zonder de prikken. “Je doet het voor een ander.” “De zorg vaccineren voor de veiligheid van de patiënt.” Fantasieën die handenvol geld gekost hebben en nog gaan kosten.


Er valt dus nog één en ander te doen. Waakzaam te blijven. Te zorgen dat het ons niet nog eens overkomt. De mensen die nog leven in een droom - of beter nachtmerrie - met hun 2 voeten op de grond doen terugkomen. De verantwoordelijken aanwijzen voor de collaterale doden en de overige collaterale schade. Een stem laten horen in de publieke opinie. “Nooit meer coronatoestanden!” Dat vooral.


We gaan dus door!


Vanaf nu gaan er weer geregeld teksten verschijnen. Ook van andere organisaties. Door ook hun teksten te delen gaan we mee promotie maken voor hen. De commentaren worden weer opengezet. Maar alstublieft, maak er geen vuilbak van. Hou u aan het covid-onderwerp en wat daar rond draait. Daar is al meer dan genoeg over te schrijven. Wij hebben geen site gemaakt om die te laten domineren door andere onderwerpen. Respecteer dat aub. Hoe kwalitatiever jullie bijdragen, hoe liever we het hebben.


Als het nodig is om acties te ondernemen, zullen we ook acties ondernemen.


Omdat we nu een klein en goed samenwerkend kernteam hebben samengesteld, bestaande uit allemaal vrijwilligers, en het aantal mails sterk is afgenomen, hebben we beslist om geen mails meer te beantwoorden. Wie informatie wil delen kan dat doen op sociale media. Wij willen graag iedereen bedanken die ons met informatie heeft blij gemaakt. Sommigen hebben ons zelfs bedolven! :) Er zijn intussen zoveel websites en pagina’s waar informatie kan worden gedeeld, dat wij daarvoor de mails niet meer moeten volgen. Al die mails lezen belastte ons team van vrijwilligers te erg. Dank aan Steven Meus trouwens voor zijn maandenlange inspanningen op dat vlak! Zeer gewaardeerd! Veel mensen hebben een luisterend oor gevonden bij ons en vooral bij Steven. De voorbije maanden is dat meer uitgestorven. Deels omdat de maatregelen weg zijn. Deels ook omdat er meer mensen zijn die elkaar hebben gevonden en bij elkaar terecht kunnen.


De wereld evolueert, en wij evolueren mee. Nadat we gezien hebben dat we via procedures niets gaan kunnen veranderen hebben we besloten een politieke partij op te richten. Dat is VRIJHEID geworden. Het zijn immers de politici die de beslissingen nemen, en dus moeten we deelnemen aan de politiek. We weten dat veel mensen de neiging hebben de politiek links te laten liggen. Parallelle samenlevingen op te zetten. Zich af te keren. Alles willen omverwerpen. Na wat er is gebeurd is die reactie begrijpelijk. De keuze die wij maken is een andere keuze. Wij willen proberen om de actuele structuren die er zijn behoorlijk af te slanken, uit te mesten en te behouden wat goed is. Dat vergt minder inspanningen dan vanaf nul beginnen. De risico’s op nog meer maatschappelijke ontreddering is kleiner.


Om tot ons politiek project te komen hebben we vanuit Viruswaanzin - dank u o.a. Philippe - nagedacht over de kern van wat er is misgelopen en hoe we de mens in de toekomst een politiek kunnen geven die de mens verdient. We zijn uitgekomen op wat we “neohumanisme” noemen. Of nieuw humanisme. We willen dat de mens terug centraal staat in het beleid. De systemen zijn vergeten dat ze er zijn voor de mensen. Zo konden mensen die geen covid hadden “noodzakelijk sterven”, zoals de regering dat zei. Om plaats te maken voor covidpatiënten. Dat is geen beleid waar de mens centraal staat. Het is de strijd tegen een welbepaalde ziekte die uitsluitend belangrijk is. Als er een dode valt die deze ziekte niet heeft, dan is die mens niet belangrijk. Hij wordt pas belangrijk als hij de ziekte die onder de aandacht staat heeft. Zet de mens centraal, en elke zieke is belangrijk. Ongeacht de aard van zijn ziekte. Het is deze filosofie en visie die we bij Viruswaanzin hebben uitgewerkt en die we hebben cadeau gedaan aan de nieuwe partij VRIJHEID. We zijn ervan overtuigd dat al wie in de beweging actief was en is, in zijn hart zal weten dat de kern van onze visie de vinger heel precies op de wonde legt. We kunnen pas werken aan onze toekomst als de positie van de mens centraal in het beleid veilig wordt gesteld. Als de politici oog hebben voor de holistische benadering van de mens. Iets dat volledig weg was bij de coronamaatregelen. We werden het voorwerp, en niet het onderwerp.

We merken dat de partij nu al, zelfs zonder veel media-aandacht, op het beleid begint te wegen. Slogans worden overgenomen door andere partijen. Inhoud wordt gekopieerd, besproken en krijgt reacties. Dat is belangrijk. Een partij is er niet alleen om verkozenen te hebben, maar ook om invloed uit te oefenen. Hoe meer verkozenen, hoe meer invloed uiteraard. Daarom is het belangrijk dat de mensen gaan kiezen. Wie niet kiest of blanco stemt, steunt de meerderheid die verkozen wordt door de andere mensen. Wie echt verandering wil moet een stem uitbrengen. En geloof ons vrij, de beste manier om de huidige partijen te tonen dat het zo niet verder kan, is een stem voor VRIJHEID. U hoeft het nog niet eens helemaal eens te zijn met alle punten van het programma. Het feit alleen al dat we samen op die manier de coronapartijen kunnen terechtwijzen zou al een fantastische genoegdoening zijn. Om succesvol te zijn bij de volgende verkiezingen, en de huidige partijen een behoorlijke C4 te geven, moeten we er nu allemaal keihard tegenaan.

Een warme oproep daarom aan u allemaal om ons te blijven steunen. Spreek over ons, deel onze teksten. We blijven alert en u kan ons blijven volgen!


Met vriendelijke groeten aan u allen,


Michael Verstraeten

Voorzitter
_____

Word mecenas! Niet omdat het moet. Want u moet helemaal niets. Maar omdat het mag.701 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Ik heb bewondering voor iemand die opkomt voor het volk dat nog zijn hersens gebruikt! Bedankt!


Like
bottom of page