top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Nieuwe dag, nieuwe leugens in HLN


Klacht verzonden naar persagentschap Belga.

Naar aanleiding van deze publicatie: https://www.hln.be/medisch/niet-gevaccineerd-dan-is-risico-op-ziekenhuisopname-dubbel-zo-hoog-met-deltavariant~adec982a/


____


Geachte Dames en Heren,


In uw persbericht van heden verwijst u naar een studie van mevr. Anne Presanis e.a. (Cambridge).


Deze mevrouw zegt op een bepaald moment: “Volledig gevaccineerd worden is van cruciaal belang om het risico op symptomatische infectie te verminderen en het risico op het ontwikkelen van ernstige delta-infectie en ziekenhuisopname te verminderen.”


Deze uitspraak is niet gebaseerd op haar onderzoek waar er geen cijfers worden weergegeven over de volledig gevaccineerde mensen. Er is enkel een onderzoek naar de mensen die een eerste prik hebben gehad, en die samen in één groep worden beschouwd met de mensen die ook een tweede prik hebben gehad. U kan dat terugvinden in tabel 3 van de studie. “> days after first vaccinatie dose with or without second vaccinatie dose”.


Waar haalt deze mevrouw haar uitspraak? Alvast niet in de studie waarnaar u verwijst en die u aanhaalt als de bron van haar uitspraak.


Bovendien stellen we vast in tabel 3 dat het aantal hospitaalopnames bij de niet gevaccineerden 2,2 % bedraagt voor de actueel dominante Delta-variant en bij de gevaccineerden 2,3 %. Dat betekent dat het aantal hospitaalopnames bij de gevaccineerden hoger is dan bij de niet gevaccineerden. Weliswaar gaat het om de groep met minstens één prik, terwijl er niets wordt gezegd over de groep met 2 prikken.


U kan dus niet verwijzen naar de studie van Mevrouw Anne Presanis om te beweren dat een volledige vaccinatie ertoe bijdraagt het aantal hospitalisatieopnames te verminderen. Dat blijkt niet uit haar studie.


In diverse weergaven in de internationale pers van deze studie wordt ook geschreven dat er te weinig volledig gevaccineerden in de studie zijn opgenomen om een uitspraak te doen over het effect van volledige vaccinatie op de risico’s die de Delta-variant met zich meebrengt.


Mag ik u vragen uw artikels in die zin te corrigeren, minstens haar te vragen waar ze haar bewering vandaan haalt.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

3,904 views79 comments

Recent Posts

See All
bottom of page