top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Nieuwe dagvaarding in kortgeding


Viruswaanzin trekt opnieuw naar de Rechtbank - Het is geen legitieme doelstelling om de mensenrechten opzij te zetten als een besparingsmaatregel. De organisatie van de gezondheidszorg is een taak van de overheid die niet kan worden vervangen door de bewegingsvrijheid van de burgers en een reeks andere vrijheden te beperken.


Viruswaanzin heeft daarom vandaag een deurwaarder opdracht gegeven om een nieuwe dagvaarding aan de Belgische Staat te betekenen.


Daarin wordt gevraagd de beperking van de rechten van de burgers te verbieden gezien er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen en nog minder een wetenschappelijke en cijfermatige grondslag voor een wet of voor maatregelen in het algemeen.


Het is de bedoeling van Viruswaanzin VZW dat zoveel mogelijk mensen zich

achter dit initiatief stellen en meedoen aan deze procedure. Intussen zijn er al meer

dan 400 deelnemers.


Betogen kan op dit ogenblik niet, maar opkomen voor zijn individuele rechten kan

wel. De inhoud van het arrest van 28 oktober 2020 is hoopgevend.


Wie wil meedoen stuurt naam, voornaam, adres, beroep en rijksregister naar

info@legalpractice.be. De kostprijs van 121,00 euro wordt u dan nog gemeld.


____

Een integrale copy van de dagvaarding in onderstaande bijlage.


dagvaarding nov kopie
.pdf
Download PDF • 412KB2,537 views20 comments

Recent Posts

See All
bottom of page