top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

NIEUWS: Rechter legt de regering voorwaarden op!Arrest 28 oktober 2020: De regering heeft werk aan de winkel.   Het hof stelt in onze procedure in kortgeding, die voorlopige maatregelen betreft, zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen en de genomen maatregelen.  Het hof legt daarom geen verbod op in kortgeding om bepaalde maatregelen te nemen.  Hierdoor is ons land de facto terechtgekomen in een “gouvernement des experts”, omdat de rechter op korte termijn de maatregelen niet beoordeelt.   Daarmee is de kous echter niet af.  Immers moet de regering de maatregelen beter onderbouwen en een wettelijk kader scheppen in het parlement.  De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof “plausibel”.   De regering zal dus moeten gaan onderbouwen waarom deze keuze niet wordt gemaakt.  Waar de kortgedingrechter nog had gesteld dat de stellingen van de burgers die dit proces voeren getuigden van “intellectuele armoede”, stelt het hof nu vast dat er een “battle of experts” is.  In de procedure in kortgeding kan deze onenigheid niet worden beslecht.  Dat is iets voor de zaak ten gronde.   Het gevolg van dit arrest is dat als de regering de maatregelen niet beter onderbouwt en er geen wettelijk kader komt, de afdwinging van de maatregelen in het gedrang komt.  In de procedure ten gronde zowel als in de strafprocedures rond de boetes kan immers deze beoordeling wel gebeuren.  Met onderbouwing wordt ook bedoeld aantonen dat de maatregelen nut hebben.  Het Hof verwijst naar het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing op dat vlak.  In de actuele stand van zaken waarin de regering en de virologen, hoewel er al tal van maatregelen zijn die de mensen al maanden naleven, vaststellen dat deze maatregelen niet werken en de cijfers blijven stijgen, is de bewijsvoering dat de maatregelen werken bijzonder actueel.    Iedereen draagt mondmaskers in de winkel, in openbare gebouwen, er zijn geen grote demonstraties, de evenementen zijn grotendeels onmogelijk, er wordt niet gedanst …   De regering zal moeten onderbouwen dat deze maatregelen enige nut hebben gehad en nog hebben.SKM_C450i20102818520
.pdf
Download PDF • 1.55MB

___

Het is nu officieel bevestigd door de rechtbank: Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie. Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk. De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie


13,646 views73 comments

Recent Posts

See All

73 Comments


Jen Jen
Jen Jen
Dec 03, 2020

Mag dit arrest eigenlijk gedeeld worden? Aangezien mensen vaak pas de neiging hebben om iets te geloven als een officieel document onder hun neus geschoven krijgen?

Like

dave
dave
Nov 03, 2020

Ik begrijp de euforie niet, al wat we nu krijgen is een spoedwet gesteund op meer pseudo-science. Ik zie dit arrest als een verlies daar de regering door deze uitspraak nu een reden heeft om noodwet aan het parlement voor te leggen. Wat betreft die onderbouwing en fijnmazigheid die mis ik al 9 maanden dus daar gaan ze zich verder niets van aan trekken en in se zijn dat ook lege, voor zeer ruime interpretatie vatbare, begrippen. Onder fijnmazigheid verstaat de regering vooral dat WIJ niet door de mazen van de nieuwe noodwet kunnen glippen... Dank?

Like

Vera,

Er is een uitspraak uit de Romeinse geschiedenis die luidt Homo homini lupus "De mens is een wolf voor zijn medemens". Als ik het huidige gedrag zie van vele van mijn “medemensen” is het woord lupus nog een understatement.

Like

Hoi Flud

De overheid tracht tijd te winnen om te bewijzen dat het aantal doden wel degelijk een pandemie betreft, dat de wereldbevolking in gevaar is. Vandaar dat alle overlijdens onder de noemer !!! Covid 19 worden geteld.

Door zoveel nadruk op cijfers te leggen werd ik nu net argwanend. Heb hierdoor onderzoek gaan doen naar de Belgische grondwet en pandemie.

Ze willen de grondwet aanpassen zodat wij slaven van het systeem worden.

Niet luisteren = exile. Geen app tracker of paspoort = geen rechten. Indien zij falen maakt onze medemens ons wel af. Zie alle doelen bereikt !!!!!

Wat mij opvalt is dat we niets te vernemen krijgen van het aantal genezen Patiënten (liefst in cijfers voor de curve)…

Like

@Dirk Daniels,

Meester Verstraeten is degene die , in naam van zijn cliënten van viruswaanzin , in dialoog gaat met de advokaten van de staat . Hij vraagt een minnelijk deskundig onderzoek , waarin deskundigen van bij de beide partijen kunnen deelnemen. ( opening tot dialoog om de " officiële versie " ter discussie te stellen ....en dus de visie van andere " experten " in overweging te nemen in het "toekomstige beleid " ! ... belangrijk is ook dat de overheid het nut van de maatregelen moet kunnen aantonen ....gedaan met " blind dictaat " maar verantwoorden waarom deze of gene maatregel nuttig is ! " . Dat op zich is een geweldige overwinning !

Laat ze maar eens…


Like
bottom of page