top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

NIEUWS: Rechter legt de regering voorwaarden op!Arrest 28 oktober 2020: De regering heeft werk aan de winkel.   Het hof stelt in onze procedure in kortgeding, die voorlopige maatregelen betreft, zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen en de genomen maatregelen.  Het hof legt daarom geen verbod op in kortgeding om bepaalde maatregelen te nemen.  Hierdoor is ons land de facto terechtgekomen in een “gouvernement des experts”, omdat de rechter op korte termijn de maatregelen niet beoordeelt.   Daarmee is de kous echter niet af.  Immers moet de regering de maatregelen beter onderbouwen en een wettelijk kader scheppen in het parlement.  De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof “plausibel”.   De regering zal dus moeten gaan onderbouwen waarom deze keuze niet wordt gemaakt.  Waar de kortgedingrechter nog had gesteld dat de stellingen van de burgers die dit proces voeren getuigden van “intellectuele armoede”, stelt het hof nu vast dat er een “battle of experts” is.  In de procedure in kortgeding kan deze onenigheid niet worden beslecht.  Dat is iets voor de zaak ten gronde.   Het gevolg van dit arrest is dat als de regering de maatregelen niet beter onderbouwt en er geen wettelijk kader komt, de afdwinging van de maatregelen in het gedrang komt.  In de procedure ten gronde zowel als in de strafprocedures rond de boetes kan immers deze beoordeling wel gebeuren.  Met onderbouwing wordt ook bedoeld aantonen dat de maatregelen nut hebben.  Het Hof verwijst naar het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing op dat vlak.  In de actuele stand van zaken waarin de regering en de virologen, hoewel er al tal van maatregelen zijn die de mensen al maanden naleven, vaststellen dat deze maatregelen niet werken en de cijfers blijven stijgen, is de bewijsvoering dat de maatregelen werken bijzonder actueel.    Iedereen draagt mondmaskers in de winkel, in openbare gebouwen, er zijn geen grote demonstraties, de evenementen zijn grotendeels onmogelijk, er wordt niet gedanst …   De regering zal moeten onderbouwen dat deze maatregelen enige nut hebben gehad en nog hebben.SKM_C450i20102818520
.pdf
Download PDF • 1.55MB

___

Het is nu officieel bevestigd door de rechtbank: Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie. Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk. De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie


13,641 views73 comments

Recent Posts

See All
bottom of page