top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

O tempora, o mores!

Updated: Feb 21, 2021


“I believe in evidence. I believe in observation, measurement, and reasoning, confirmed by independent observers. I'll believe anything, no matter how wild and ridiculous, if there is evidence for it. The wilder and more ridiculous something is, however, the firmer and more solid the evidence will have to be.” (Isaac Asimov).


De gasten van De Afspraak toonden weer een paar gevallen van expertitis, een aandoening waar zovelen van de met een pincet gekozen gastsprekers van de VRT aan lijden. Je hoeft geen dubieuze pcr-test met 50 amplificaties uit te voeren om te bevestigen dat deze aandoening nog besmettelijker is dan de variant van João Gilberto. Om de R-waarde van de infectie te doen stijgen volstaat het te luisteren naar de reactie van Bart Schoofs wanneer prof Braeckman spreekt over een "wetenschappelijke consensus", die er niet is.. Au besoin de la cause vergat hij daarbij even hoeveel dokters, specialisten en wetenschappers zich zéér kritisch uitspreken over het beleid van het afgelopen jaar.. en nu over het mRNA vaccin.. Geen hoera geroep daar.., integendeel. De censuur die er heerst in de massa-media en sociale media, om een schijn van "wetenschappelijke consensus" te creëren maakt het de compleet on-kritische journalisten daarbij gemakkelijk, want: "wat niet weet, wat niet deert.."


Nochtans volstaan eenvoudige rekenkunde (de regel van 3, niveau 6de leerjaar lager onderwijs), en een klein beetje moeite bij het bekijken van de gegevens die Pfizer/BioNtech over haar testen met het mRNA-vaccin meedeelt, om te beseffen dat dit vaccin eerder problemen gaat scheppen dan dat het oplossingen biedt..


De huisartsen-website "Domus Medica" maakt het daarbij gemakkelijk, ze hebben een power-point-presentatie gemaakt met alle hoofdpunten en cijfers, over dit mRNA vaccin.Tegelijk geven ze ook de bron-documenten van Pfizer/BioNtech over hun onderzoek weer..(Zoek het foutje in de power-point presentatie van Dr,. Dirk Avonts, van Domus Medica)


Het staat altijd 'chic' om "Hannah Arendt" te citeren in een betoog.. maar doe het dan alstublieft op een wijze die haar niet in haar graf doet keren..


De zelfgenoegzaamheid, die als maskering dient van onwetendheid, is voor journalisten des te problematischer, omdat juist ZIJ zouden dienen te weten hoe massa-communicaie en massa-propaganda werkt..


Het eerste wat in een oorlog sneuvelt is de waarheid. En een hoge officier van het CDC (Centers of Disease Control, USA) verklaart dat we op voet van oorlog zijn.., ("..a war footing..")


De angstpsychose en de massa-hysterie rond Covid-19, (terwijl 98% van de bevolking er geen, tot quasi geen, last van heeft), zouden juist ZIJ dienen te doorzien en kritisch dienen te duiden..


Quod non.. Als alle wolven huilen, dan doe je mee, en ga je niet in tegenstroom..


Hannah Arendt heeft er fans bij-gekregen die zich van kamp hebben vergist.. Goebbels leeft.. "er ist wieder da.."


En als we zo doorgaan dan koppen binnenkort de grote kwalieitskranten dat Sinterklaas werkelijk ècht bestaat, en dat de bewijzen daarvoor wetenschappelijk gefundeerd zijn, en dat daar een (wetenschappelijke) consensus over is bereikt..


En iedereen die kritische geluiden daarover laat horen wordt gecensureerd, en wordt in de media publiek afgmaakt, naast een 'Berufsverbot', uiteraard..


O tempora, o mores! ('O tijden, o zeden') is een beroemde Latijnse uitdrukking, gebruikt door Marcus Tullius Cicero in zijn Eerste Catilinarische Rede, gehouden op 7 november 63 v.Chr. voor de Romeinse Senaat. In deze rede tegen de politicus en kandidaat-consul Lucius Sergius Catilina, die eerder had geprobeerd hem te vermoorden, betreurt Cicero de slechtheid en de corruptie van de moderne tijd. De Eerste Catilinarische Rede begint met de al even beroemde zin Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Hoe lang nog, Catilina, zal je ons geduld misbruiken?). Cicero ergert zich eraan dat Catilina nog niet veroordeeld is, ondanks alle bewijzen dat hij zich meester had willen maken van de regering van Rome, en ondanks de door de senaat uitgevaardigde noodverordening "Senatus consultum de re publica defendenda" die de consuls opdracht in staat stelde harde maatregelen te nemen. Maar kop op ook zij leven niet voor eeuwig, dus aan dit lijden komt ooit een eind.


Men weet amper wat de gevolgen zijn op lange termijn, maar volgens tv-praat, bij gebrek aan een toog, vormt dat geen beletsel om het nieuwe sacrament in beate devotie tot zich te nemen. Amen,Kritisch wil niet zeggen dat je alternatief bent! Het wantrouwen van een bevolking wordt gevoed wanneer een overheid tot aktie overgaat maar de wetenschap nog niet alle antwoorden heeft! Hoewel wij ook de kriebels krijg als er door de staatsvirologen'alternatieve' feiten worden gebruikt en naar niet bestaande studies wordt verwezen, zijn we eigenlijk vooral geërgerd door de ondertoon van die boodschap: het wij-zij verdelen. Dit is gevaarlijker dan alternatieve feiten. Het zou fijn zijn als we nog steeds met een 'wij' mentaliteit dialogen aangaan. Iemand die over andere informatie beschikt is niet meteen van kwade wil; en door een wij-zij retoriek af te steken bereik je héél weinig - misschien zelfs het tegendeel.


In (wetenschaps)communicatie is de basis om je boodschap over te brengen vertrouwen. Die schep je niet door aan je publiek uit te leggen hoe verschillend je wel niet bent... Herkenbaarheid is een belangrijke factor om binding te maken.

Wil je dus iemand iets bijbrengen? Connecteer dan eerst, zoek eerst waar je wel dezelfde ideeën hebt, en kijk dan waar ze uiteen gaan. Proberen waard :-)


We begrijpen dat de situatie voor de virologen en profs vervelend is en "opstand" oproept. Bij Viruswaanzin hebben we al lang begrepen dat het fijner is om een schuldige aan te kunnen wijzen, want dan kan je hier tenminste boos op worden en tegen strijden. Namelijk op de boodschappers. Viruswaanzin stelt een strategische crisismanagement voor die economisch en psycho-sociaal geruststellender zijn dan het alternatief van geloven in de wetenschap, die inderdaad werkt op voortschrijdend inzicht. Die dus nog niet alle antwoorden klaar heeft, wanneer de menselijke geest hier duidelijk veel nood aan heeft. Wat wij ervaren is dat dit gebrek aan duidelijke antwoorden en prognose steeds meer mensen in de armen drijft van hen die wél beweren alle antwoorden te hebben. Maar met demonisering van onze vereniging heeft het kwaad tenmiste een gezicht. Zondebokken aanwijzen ten tijde van crisis is helaas een terugkerend gegeven in de geschiedenis. Alleen u vergist zich van vijand. Uw vijand is uw gebrekkige en amateuristische analyse van wat voorligt eerder dan dit virus.


Waar is dan het feitelijk bewijs dat een lockdown helpt? Of een avondklok? In Nederland vindt de rechter dat laatste dus niet. Ook een wappie dan? Les één van veranderingsmanagement door Dhr. Kotter - Create urgency. Als die urgency niet duidelijk is voor de mensen die je in beweging wil brengen, is dat jouw tekortkoming, niet die van de mensen.


Het vreemde is dat alternatieve meningen meteen worden uitgesloten, er geen discussie mag gevoerd worden. En dan spreken van vrije meningsuiting? Is bedenkelijk. Als wij durven een kritische vraag stellen, als wij durven op te merken dat er iets niet pluis is, dan worden we meteen in een vakje geduwd en einde discussie. Ik moet geloven... "Moet" is niet "vrijheid"...


Die verklaringen van de virologen over stijgende en dalende curves als gevolg van deze of gene maatregelen zijn verworden tot chronische anachronismen. Of, minder gecompliceerd geformuleerd: een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologische samenhang van toestanden of gebeurtenissen. Mensen moeten daarvoor niet een leven lang virologie gestudeerd hebben of vijf maanden lang dag en nacht wetenschappelijke literatuur hebben gelezen zoals Hilde De Smet. U wordt daarin majestueus geklopt door de miljoenen jaren biologische expertise van de intuïtie. Daarom voelt zelfs de minst erudiete burger op deze planeet dat de bestendiging van maatregelen niet in verhouding staan tot het gevaar dat ze momenteel nog lopen. Wanneer is dat bevrijdingsfeestje?


____

Als we al deze reacties ( en de hysterie ) bekijken dan is het een geruststelling dat er nog steeds voldoende verstandige mensen het geduld en de moed hebben om weerwoord te bieden . Het haalt misschien niets uit, denkt u soms, maar het geeft wel moed . Laat het maar gauw zomer worden en we deze waanzin met een bevolking die voor 70% gevaccineerd is achter ons kunnen laten ...

1,323 views8 comments

Recent Posts

See All

8 Comments


Naar aanleiding van het filmpje kan ik alleen maar aandringen , dat we ons verzet niet alleen op "stopdelockdown" mogen concentreren. Het is een verstandig uitgangspunt om meer mensen wakker te maken maar we moeten veel dieper ons verzet organiseren. Van dit artikel hier bovenin beschreven , kan ik moeilijk alle commentaren volledig plaatsen gezien ik niet de opleiding heb gehad als velen onder jullie. Ik ben wel aangenaam verrast dat zoveel verschillende studie richtingen zoveel meer klaarheid brengen in de dingen die rondom ons gebeuren.

Ik heb hierbij een voorstel om ons te kunnen wapenen voor de toekomst. Het zou handig zijn om op de site van Kurt , naast de cijfer informatie een Tijdlijn op te bouwen met…


Like

annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Feb 19, 2021

Ik denk dat aan het bovenstaande ook deze erbij hoort.Eigenlijk zou er een eens panoonderzoek moeten plaats vinden over de handel en wandel van Marc van Ranst.

En ook iedereen op twitter word geblokkeerd door hem ook mensen met hoog aanzien zelfs,alleen de ja-knikkers zullen bij hem nog wel staan.Idemdito zelfde op de fb.

https://bewusteburgers.be/blog/2021/02/03/marc-van-ranst-belangenconflicten-en-media-tijd-voor-een-integriteitsonderzoek/


Als je de tekst hebt gelezen en de behorende filmpje erbij walg je van zo iemand een manipulator die een hele bevolking en land kan ontwrichten en zo iemand geniet van alles kapot te maken.

En dat geld niet voor van Ranst alleen maar voor al diegene die de revue hebben gepasseerd.

Maar ook onze regering mede schuldig is aan het hele gebeuren.


Like

Matt Em
Matt Em
Feb 19, 2021

https://stichtingvaccinvrij.nl/onderwerping-bij-wet-voorzien-sven-hulleman-in-gesprek-met-juriste-maria-louise-genet/

Zeer zorgelijk interview van Sven Hulleman, de Nederlandse collega van onze Michael Verstraeten, met juriste mevr. Genet over wijzigingen en ondemocratische aanpassingen in de grondwet en waarin uitspraken van EU wetten naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden.

Als België op de zelfde manier hun pandemie wet in mekaar aan het knutselen is kunnen we later wel eens voor gigantische problemen komen te staan.

Is hier ook een vorm van samenwerking mogelijk? Michael is ook door de BPOC verhoord in Nederland.

Like

Ik ben er eveneens van overtuigd dat het wel “chic” staat om Hannah Arendt een paar extra pirouettes in het graf te laten draaien, buiten de historische context. Ook dat is een vorm van censuur (weliswaar een onbewuste vorm). Het gebeurt overigens in beide kampen.


Zo ruikt het discours van Mattias Desmet toch ook wel een wat naar "rationeel obscurantisme"(lees: het eenzame denken van de wijsgeer). Zijn idee van een zogenaamd “Stockholm syndroom” of massale blindheid bij de deskundigen (wat eigenlijk niets anders wilt zeggen dat de “misdadiger eigenlijk een onwetend slachtoffer zou zijn die dan door de juiste therapie zou kunnen ontwaken uit de droom van hun banaal geweld) zie ik vooral als een onbewuste vorm van het uitbannen…


Like

Matt Em
Matt Em
Feb 18, 2021

No Boris bro,

overdag geslapen. Moet kunnen, niet?

En drugs in welke vorm dan ook gebruik ik niet.

Like
bottom of page