top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Onze voorstellen. Wie het hiermee eens is: delen! 


Wat wij willen is iets helemaal anders. Minder schade en efficiënter_____


Tegenover de opgeheven wijsvinger en de karwats van Van Ranst staat onze positieve benadering.  Een benadering die de economie terug helemaal laat werken.  Die geen angst maar realisme voorstaat.  Die onze vrijheden koestert.  Maar die vooral de mensen ondersteunt en beschermt in de plaats van de zweep te leggen op de bevolking. 


Onze voorstellen.  Wie het hiermee eens is: delen! 


Er wordt ons soms wel eens gevraagd of we tegen maatregelen zijn. Helemaal niet.  We zijn tegen die maatregelen die de vrijheden van de mensen afnemen en die de economie aantasten. 


Om ons te beschermen tegen virale respiratoire infecties, zijn andere maatregelen mogelijk.  Dat zeggen wij niet alleen.  Dat zei zelfs Professor Neil Ferguson in zijn rapport van 16 maart 2020 (Imperial College).  Dat zei ook Professor Van Gucht voor de kamercommissie volksgezondheid op 3 maart 2020.   De maatregel die hij voorstelde na de ervaring in China, was de bescherming van de risicopatiënten en de mensen in de woonzorgcentra. Dat is precies wat wij ook voorstellen.   In de studie van Prof. Ferguson werden 3 maatregelen voorzien die volgens deze studie afdoende zouden geweest zijn: (1) sluiten van de scholen, (2) social distancing, en (3) wie ziek is en diens entourage blijft thuis.   Daarmee ging de Spaanse griep die Covid zou zijn, onderdrukt worden. Geen sprake in deze studie van lockdown of mondmaskers. Dus waarom zouden meer beperkte of beter gezegd andere maatregelen niet voldoende zijn? Zelfs meer uitgebreid dan wat Van Gucht en Ferguson adviseerden.  Er bestaan daadwerkelijk maatregelen die én effect hebben - wellicht zelfs meer dan nu - èn de economie en de vrijheden sparen. 


We stellen een aantal van maatregelen voor.  


- Wie ziek is blijft thuis en krijgt daarvoor een vergoeding.  Ook zelfstandigen. 

- Hetzelfde geldt voor hun huisgenoten.  

- Hou een campagne waarbij de risicopatiënten worden geïnformeerd.  O.a. de mensen met hoge bloeddruk, diabetes, hart – en vaatziekten …  Laat hen weten wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen.  

- Wijs op de symptomen voor hoge bloeddruk, diabetes en CV ziekten, zodat ook meteen hiervoor preventief kan worden gewerkt. 

- Zorg ervoor dat deze campagne ook “mensen met een migratieachtergrond” bereikt, en een impact heeft bij hen. 


- Wie zin heeft om een masker te dragen mag dat doen: maskerrecht. 

- FFP2 of FFP3 maskers worden gratis ter beschikking gesteld aan de risicopatiënten die dat wensen. Zij krijgen ook een uitleg hoe ze daarmee best omgaan. 


- Handen wassen heeft maar zin als de mensen weten hoe ze dat moeten doen. Campagnes om te tonen hoe je dat doet. 

- Risicopatiënten wordt afgeraden zich te begeven naar plaatsen waar aerosolen tot besmetting aanleiding kunnen geven zolang een virus de ronde doet.  Zoals gesloten ruimtes waar meerdere mensen samenkomen.  

- Risicopatiënten wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven.  

- Er worden evenementen ingericht waar alleen risicopatiënten (die verklaren zich te beschermen) terecht kunnen.  Bij voorkeur in open lucht.

- De cultuursector wordt ingezet om in de woonzorgcentra de bewoners geregeld leuke momenten te bezorgen gedurende een episode van een virus, zodat deze mensen geregeld iets hebben om naar uit te kijken. 

- Er wordt uitgelegd aan de familie en vrienden van de bewoners in de woonzorgcentra hoe ze zich het beste gedragen om hun dierbaren niet te besmetten.  Maar de vrijheid blijft bij de mensen zelf om keuzes te maken.

- In de winkels komen een aantal vaste uren per week waarin uitsluitend risicopatiënten toegang krijgen tot de winkel. 

- Risicopatiënten die beroepshalve met veel mensen in contact komen in afgesloten ruimtes, kunnen tijdens een episode vrijaf krijgen met een premie tot behoud van hun inkomen. 

- De woonzorgcentra moeten allemaal in de buurt een plaats hebben waar de bewoners zoveel mogelijk bezoek buiten kunnen ontvangen. In stedelijke gebieden zorgen de gemeenten voor dergelijke plaatsen.  

- Er worden voor de bewoners van de woonzorgcentra door de gemeenten locale uitstapjes georganiseerd. 


- Herstel de therapeutische vrijheid van de artsen.  De overheid faciliteert de uitwisseling van ervaringen tussen artsen.   

- Richt hospitalen in speciaal voor patiënten met besmettelijke ziekten. 

- Maak plannen ook op lange termijn voor de opvang van pieksituaties in de ziekenhuizen. 

- Reduceer de administratie voor huisartsen.  Zij beslissen of iemand thuis moet blijven en voor hoe lang.  

- Stop de verplichte testing.  De foutmarges zijn zo groot dat de verkeerde beslissingen worden genomen op basis van deze tests.  De testing behoort tot de therapeutische vrijheid van de arts.  

- Geef artsen toegang tot paneltesting zodat er wordt gezocht naar meerdere virale infecties. 

- Betaal artsen en verzorgend personeel in deze periodes ernstige premies. 


- Organiseer ernstig wetenschappelijk onderzoek naar deze virale respiratoire infecties, met gerandomniseerde onderzoeken en gebaseerd op zekere informatie in de plaats van tests met een enorme foutmarge. 

- Bouw een dashboard over de situatie op basis van gerandomniseerd onderzoek


- Voer een campagne om de mensen aan te zetten zelf hun contacten die ze gehad hebben vanaf 2 dagen voor de symptomen te informeren over het feit dat ze ziek zijn.  


Voor het overige kan de hele economie terug open. Inclusief de evenementensector, de cultuur en de reissector zonder beperkingen. Alle mensen kunnen hun vrijheden terugkrijgen.  

U zal vaststellen dat deze voorstellen het recht op zelfbeschikking en de vrijheden van de mensen niet aantasten. Zij tasten de economie nauwelijks aan. Hun effect op het overheidsbudget is stukken lager dan wat nu het geval is.  De collateral damage van de maatregelen zal veel lager zijn dan dat nu het geval is. 


Wij dagen iedereen uit om op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te tonen dat deze maatregelen minder efficiënt en minder effectief zouden zijn dan de huidige maatregelen en hun negatieve effecten. Er kunnen overigens nog meer maatregelen gevonden worden die de mensen steunen, echt helpen, en dat zonder hun rechten, vrijheden en job af te nemen. 


Waarom moeten we altijd maatregelen kiezen die pijn doen?  Wat een misplaatse houding is het toch om de zaak zo voor te stellen dat we meer moeten afzien voor een virus?  Zelfkastijding, bangmakerij en doemsberichten zijn totaal onzinnig.   

“We moeten strenger zijn.” “We zijn te laks.”  “Als we nu niet verstrengen dan …”.   De mensen zijn geen kleuters die in de hoek moeten.  Wij zijn volwassen burgers die in moeilijke periodes het verdienen om gesteund en beschermd te worden door de overheid.  Niet om beboet te worden.  Niet om door de politie terechtgewezen te worden.   Niet om de les te worden gelezen door een paar wiskundigen, dierenartsen en virologen bij wie de macht naar het hoofd is gestegen en die de pedalen kwijt zijn.  


Wat wij willen is iets anders.   Een menselijke benadering! 


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie

2,725 views26 comments

Recent Posts

See All

26 Comments


Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Oct 07, 2020

De nieuwe regering gaat voort op het elan van de vorige . En vooral dreigen met sancties en maatregelen maar :

Goed nieuws voor de restaurantuitbaters : de café's gaan dicht . Dus vanaf nu gaan we met zijn allen naar het restaurant , eten een kleinigheidje ( of meer ) en drinken daar de pintjes die we anders op café zouden drinken . Dan zakken we af naar huis voor het vervolg van de avond en we nodigen nog wat vrienden uit ( ik denk niet dat er een politieagent voor elke deur staat om te kijken hoeveel personen er binnen zijn ) .

Dit is een verzonnen scenario dat sommigen zeker gaan toepassen denk ik , en misschie…

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Oct 07, 2020

Betreft: https://www.stopworldcontrol.com/planned/


Een mooi script voor een film.


Ik pik er een paar uit.


Het COVID-19 test Rothschild patent in 2015.

Ik weet niet wat de "prioriteitsdatum" in 2015 in feite betekent, maar als je wat doorklikt op die website naar het volledige dossier, dan zie je daar dat het werd ingediend op 17 mei 2020

https://register.epo.org/ipfwretrieve?apn=US.202016876114.A&lng=nl


De handel in testkits in 2017 en 2018

Dit is een blunder van de databasebeheerder geweest. Zie bijv. https://www.thejournal.ie/debunked-covid-19-tests-exports-2017-2018-5200891-Sep2020/


Het wereldbank covid project: tot 31/3/2025

De wereldbank heeft dus een project dat loopt van 2/4/2020 tot 31/3/2025. Hier kan je toch niet uit besluiten dat het op voorhand gepland is?


Films voorspelden de coronavirus pandemie

Even goed gelachen hoor.


Like

@Matt Emm

De World Economic Forum heeft voor dit plan een lugubere zin:THE DECADE OFF ACTION.Plandemie met een Amerikaans sausje?👊🤝

Like

@Rudolf

De WHO gebruikt de PCR test om covid19 besmettingen vast te stellen ,...


Maar die PCR testen zijn ......verassing ! De plandemie op basis van fake PCR testen .


Mr Kerry Mullis himself legt je uit waarom de WHO zich schuldig maakt aan misdaden tegen

de menselijkheid, code van Neurenberg overtreed . Ook de verdragen inzake foltering tijdens vredestijd .... Dus Rudolf , ik denk dat je hier beter kan afdruipen ...gezien bewijzen van een criminele organisatie aandragen niet echt bewijzen zijn !

Hoogstens het " papegaaien " van staatspropaganda!

Bye bye...spijtig van je bijverdienste .


https://brandnewtube.com/watch/inventor-of-pcr-test-kary-mullis-y-la-verdad-sobre-la_GhDcW5OctW4tjSp.html

Like

@Matt Mem

Denk niet als meneer Janssens dat allemaal leest,nog veel te weerleggen heeft.De geldstromen zijn al lang duidelijk.🤝🤝🤝

Like
bottom of page