top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Open brief aan Dhr. Pedro FaconHoogedele Heer,

Lieve Pedro,

Wij hebben de voorbije dagen gezien hoe u op een aandoenlijke manier probeerde voldoening te geven aan de transparantiezucht van de vermaledijde bevolking. Vooral de wappies, de idioten, de gepatenteerde onnozelaars, de intellectueel armoedigen, de moordenaars, de complotdenkers, de antivaxers en de virusontkenners hebben u het leven daarbij bijzonder zuur gemaakt met al hun idiote vragen.

Daarom dachten wij zo bij onszelve: “Zullen we die lieve Pedro niet eens een handje toesteken?”. Welja! Het is immers drommels moeilijk om de juiste relevante cijfers weer te geven ter bevrediging van het gepeupel. Het dashboard van Sciensano staat nog niet vol genoeg, blijkbaar. De ondankbare schepsels!

We hebben het ook niet te moeilijk willen maken. We hebben u dus een eenvoudig excelleke gemaakt dat gemakkelijk te volgen en in te vullen is. U kan, lieve Pedro, volstaan met 60 getalletjes, waarmee wij, idioten, het hele plaatje duidelijker gaan begrijpen.

Voilà:


“% bevolking” is het percentage in het algemeen van elke soort van mensen in categorieën relevant voor de medische Apartheid. “Positieve PCR”, dat zijn wat u noemt “de besmettingen”. Dat zegt niet veel, omwille van de vals positieve en de vals negatieve, maar we ervaren bij u enige opwinding als u dat cijfer kan weergeven, dus laat u maar gaan. De “opnames” zijn de mensen die langer dan 1 dag in het ziekenhuis blijven. Niet de wandelaars op de spoed van het Jessa natuurlijk, maar de echte serieus zieken. Ook niet die die voor iets anders zijn opgenomen – een gebroken been of zo – en toevallig positief testen. Want dat is een beetje vals spelen hé Pedro. “Overleden” zijn de mensen die dood zijn door covid. Niet met zenne, dat is ook een beetje vals spelen, en dat is een beetje misleidend, om professor Steven te citeren toen hij het had over het covid save ticket. We weten dat we dan niet zomaar kunnen vergelijken met vroegere cijfers, want daar zat iedereen in. Ook de collaterale doden.


Ha, nu we het daar toch over hebben, zou u meteen kunnen meedelen hoeveel doden uw maatregelen precies hebben veroorzaak en nog veroorzaken? U weet wel, die mensen waarop de focus niet lag, die vrollijk mochten doodvallen, kon u wat schelen. Ja die. Zowel de bijkomende besmettingen door uw verkeerde PCR-tests waardoor zieke oudjes met een negatieve test tussen de gezonde woonzorgbewoners terecht kwamen. Waarvan Ioannnidis nu zegt dat we ze “onder de bus hebben gegooid”. Maar ook het volstrekt nutteloos deel van de bevolking dat geen covid had, en dus lekker mocht verrekken. Zou u dan ook zo vriendelijk willen zijn om ook de collaterale doden door de vaccins mee te rekenen? We maken ons namelijk een “beetje” zorgen over de verhoogde mortaliteit bij jonge mensen in heel Europa genomen. Een “beetje”, zoals Steven en zoals in “een beetje zout en een beetje peper”. We zijn daar goed in, in België, in een “beetje”.


Zo, lieve Pedro, we hebben u nu al een heel eind op weg gezet!


Veel plezier en dank u wel voor wat u allemaal voor ons doet. Mede in naam van de collaterale doden, de mensen met afgezette ledematen bij gebrek aan verzorging, en de andere collaterale sukkelaars. Een welgemeende dank u, en een applaus deze avond om 20 uur.


Hartelijke groet,


Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

3,458 views113 comments

Recent Posts

See All
bottom of page