top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Open brief aan Dhr. Pedro FaconHoogedele Heer,

Lieve Pedro,

Wij hebben de voorbije dagen gezien hoe u op een aandoenlijke manier probeerde voldoening te geven aan de transparantiezucht van de vermaledijde bevolking. Vooral de wappies, de idioten, de gepatenteerde onnozelaars, de intellectueel armoedigen, de moordenaars, de complotdenkers, de antivaxers en de virusontkenners hebben u het leven daarbij bijzonder zuur gemaakt met al hun idiote vragen.

Daarom dachten wij zo bij onszelve: “Zullen we die lieve Pedro niet eens een handje toesteken?”. Welja! Het is immers drommels moeilijk om de juiste relevante cijfers weer te geven ter bevrediging van het gepeupel. Het dashboard van Sciensano staat nog niet vol genoeg, blijkbaar. De ondankbare schepsels!

We hebben het ook niet te moeilijk willen maken. We hebben u dus een eenvoudig excelleke gemaakt dat gemakkelijk te volgen en in te vullen is. U kan, lieve Pedro, volstaan met 60 getalletjes, waarmee wij, idioten, het hele plaatje duidelijker gaan begrijpen.

Voilà:


“% bevolking” is het percentage in het algemeen van elke soort van mensen in categorieën relevant voor de medische Apartheid. “Positieve PCR”, dat zijn wat u noemt “de besmettingen”. Dat zegt niet veel, omwille van de vals positieve en de vals negatieve, maar we ervaren bij u enige opwinding als u dat cijfer kan weergeven, dus laat u maar gaan. De “opnames” zijn de mensen die langer dan 1 dag in het ziekenhuis blijven. Niet de wandelaars op de spoed van het Jessa natuurlijk, maar de echte serieus zieken. Ook niet die die voor iets anders zijn opgenomen – een gebroken been of zo – en toevallig positief testen. Want dat is een beetje vals spelen hé Pedro. “Overleden” zijn de mensen die dood zijn door covid. Niet met zenne, dat is ook een beetje vals spelen, en dat is een beetje misleidend, om professor Steven te citeren toen hij het had over het covid save ticket. We weten dat we dan niet zomaar kunnen vergelijken met vroegere cijfers, want daar zat iedereen in. Ook de collaterale doden.


Ha, nu we het daar toch over hebben, zou u meteen kunnen meedelen hoeveel doden uw maatregelen precies hebben veroorzaak en nog veroorzaken? U weet wel, die mensen waarop de focus niet lag, die vrollijk mochten doodvallen, kon u wat schelen. Ja die. Zowel de bijkomende besmettingen door uw verkeerde PCR-tests waardoor zieke oudjes met een negatieve test tussen de gezonde woonzorgbewoners terecht kwamen. Waarvan Ioannnidis nu zegt dat we ze “onder de bus hebben gegooid”. Maar ook het volstrekt nutteloos deel van de bevolking dat geen covid had, en dus lekker mocht verrekken. Zou u dan ook zo vriendelijk willen zijn om ook de collaterale doden door de vaccins mee te rekenen? We maken ons namelijk een “beetje” zorgen over de verhoogde mortaliteit bij jonge mensen in heel Europa genomen. Een “beetje”, zoals Steven en zoals in “een beetje zout en een beetje peper”. We zijn daar goed in, in België, in een “beetje”.


Zo, lieve Pedro, we hebben u nu al een heel eind op weg gezet!


Veel plezier en dank u wel voor wat u allemaal voor ons doet. Mede in naam van de collaterale doden, de mensen met afgezette ledematen bij gebrek aan verzorging, en de andere collaterale sukkelaars. Een welgemeende dank u, en een applaus deze avond om 20 uur.


Hartelijke groet,


Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

3,465 views113 comments

Recent Posts

See All

113 Kommentare


Fons De Wolf
Fons De Wolf
25. Okt. 2021

Waarom is mijn post van 2 dagen geleden verwijderd?

Gefällt mir
Antwort an

Dat de bijdrage van een zekere Eric Zenner die zonder enige argumentatie verwijten naar Michael Verstraeten zijn hoofd begon te slingeren verwijderd werd kan ik mij wel iets bij voorstellen.

En ja de de comments van eender wie die dan bij die bijdrage stonden zijn dan uiteraard ook weg.

Het kan ook zijn dat de gebruiker Eric Zenner zelf zijn bijdrage verwijderd heeft het effect is hetzelfde.

Als u vond dat uw post die verdwenen is bijdraagt tot de discussie hier mag u die gewoon opnieuw posten hoor geen enkel probleem.

Gefällt mir

PLS SHARE FAR AND WIDE - ESPECIALLY THE LINK OF THE VIDEO - VIA PRIVATE EMAILS

- OUR CHILDREN'S AND OUR VERY LIVES DEPEND ON IT The reason why government discusses ( = ready to reintroduce) mask mandates: Covid-19 is a fake "pandemic" generated via: 1) Fake mass-diagnosis via deceptive mass-PCR testing hence fake data of "Covid-19 infections". 2) All current reasons of deaths, hospitalisations and illnesses are falsely categorised as "Covid-19". 3) All vaccine deaths and injuries - rather than being reported as such - are categorised as "Covid-19" deaths and illnesses. 4) Intentionally generated and intensified mass-panic via media. In addition, the number/percentage of those who already are vaccinated are grossly understated, to justify the intensifying campaign against the unvaccinated. For details see: Investigation Results of…Gefällt mir
Fons De Wolf
Fons De Wolf
30. Okt. 2021
Antwort an

1) Covid-19 is a fake "pandemic" generated via: 1) Fake mass-diagnosis via deceptive mass-PCR testing hence fake data of "Covid-19 infections".

Does the virus does not exist? Does it not make ill?


2) All current reasons of deaths, hospitalisations and illnesses are falsely categorised as "Covid-19".

Any proof of this claim.


3) All vaccine deaths and injuries - rather than being reported as such - are categorised as "Covid-19" deaths and illnesses.


So you claim that in all countries in the world, governments are giving fake information? Based on the excess mortality and the figures given by governments, it's clear that the real deaths caused by covid-19 are higher than the official figures in many countries. An example is Russia.


Gefällt mir

Iets interessants in de Jerusalem Post. De booster dient blijkbaar om infectie te vermijden.

Begrijp dat geen enkel vaccin dat doet, immuniteit is het doel doorgaans.


Dat is een bijzondere doelstelling. Waarom zou de booster dit moeten doen?


Wel bij de kwetstbare patiënten is het bij het eerste contact al gevaarlijk prijs.


Dat is te zeggen, het is ddor de al bestaande endothele disfunctie dat het misgaat.


Ik verduidelijk, dat is de binnenbekleding van de vasculatuur, in dit geval die van de micro-circulatie van de alveoli.


Dat zijn die zakjes in de longen waar gassen worden uitgewisseld.


Als het hier misgaat, lees geen goede afweerter hoogt van het endotheel (zoals bij een gemiddeld genomen gezond pesoon) , dan zet dat…


Gefällt mir
Antwort an
Gefällt mir

Kwart van 390 geteste leerlingen in Wommelgem besmet: “Ze zien er heel gezond uit, maar dat is net het probleem”

https://www.hln.be/wommelgem/kwart-van-390-geteste-leerlingen-in-wommelgem-besmet-ze-zien-er-heel-gezond-uit-maar-dat-is-net-het-probleem~ab6ab4bf/


Omdat er in een basisschool in Wommelgem 25 positieve testresultaten werden vastgesteld was natuurlijk de apocalyps uitgebroken en moesten volgens burgemeester van Wommelgem de heer Frank Gys (NVA) dan maar ineens ALLE kinderen tussen 6 en 12 jaar oud getest worden.

Nu blijkt dat er een kwart van alle kinderen tussen tussen 6 en 12 jaar oud in Wommelgem een positief testresultaat afgeleverd hebben is er beslist dat maar liefst 4 klassen in quarantaine gezet moesten worden tot en met 1 november en ALLE activiteiten voor -12 jarigen zijn opgeschort.

Maar het strafste moet nog komen want burgemeester heer…


Gefällt mir
Antwort an

Goed geformuleerd mijnheer buitenhemels!

Gefällt mir

Ik heb ook een vraag aan de heer Facon geïnspireerd door iets waar Kurt een aantal dagen geleden mijn aandacht op gevestigd heeft.

Iedereen die momenteel in het ziekenhuis dient opgenomen te worden om wat voor reden dan ook wordt tevens standaard getest op Sars Covid 2.

Worden patiënten die postitief testen en die, hetzij op een gewone afdeling hetzijn op de IC, opgenomen worden voor iets dat niet covid gerelateerd is ook opgenomen in de coronaziekenhuiscijfers ?

Immers voor wat de overlijdens betreft weten we dat er voor covid ook comorbiditeiten geregistreerd worden waar Covid 19 niet de hoofdreden of zelfs helemaal niet de oorzaak van het overlijden uitmaakt.

Graag uitsluitsel hierover want Oostenrijk, het land woor ooit een…

Gefällt mir
Patrick Castille
Patrick Castille
26. Okt. 2021
Antwort an

op de dienst palliatieve worden nieuwe patiënten (mensen die in de laatste levensfase zitten en nog max enkele maanden te leven hebben) getest op covid... Velen van die patiënten komen daar terecht wegens kanker en andere zware ziektes (niet covid) .indien ze echter positief testen en ze sterven uiteindelijk dan wordt bij de doodsoorzaak vermeld dat ze gestorven zijn door covid en niet door bvb kanker of iets anders......pure manipulatie van de cijfers.....

Gefällt mir
bottom of page