top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Open brief aan het parlement
Deze week heeft de Belgische regering in het kader van een procedure voor de raad van state toegegeven dat zij de zorg voor niet - Covid patiënten had verminderd en uitgesteld, en dat daardoor een onbekend aantal doden is gevallen.  

De regering roept als excuus in dat deze doden NOODZAKELIJK moesten vallen om de capaciteit te waarborgen om patiënten met Covid - 19 de zo best mogelijke zorg te kunnen toedienen. 

Deze bekentenis getuigt van een zeer verregaande normvervaging waarbij op voorhand, zonder te weten of de capaciteit in het gedrang zou komen, keuzes werden gemaakt waardoor mensen zonder Covid noodzakelijk moesten sterven, ten voordele van potentiële maar onzekere aantallen Covid-patiënten. Waar deze vraag ook nog eens is gegrond op totaal verkeerde statistieken die uitgaan van totaal verkeerde assumpties, dan dient de regering te verklaren hoe dit is kunnen gebeuren en ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. 


Wij hebben daarom in een open brief de federale parlementsleden in ons land gevraagd de regering tot de orde te roepen. 

U vindt deze brief in de bijlage. 


corona - open brief
.pdf
Download PDF • 313KB


corona - Lettre ouverte
.pdf
Download PDF • 314KB

1,854 views15 comments

Recent Posts

See All
bottom of page