top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Politisering, corruptie, en onderdrukking van de wetenschapWanneer wetenschap wordt onderdrukt door het medisch-politieke systeem, sterven er mensen


Politici en regeringen onderdrukken de wetenschap. Ze doen dat in het algemeen belang, zeggen ze, om de beschikbaarheid van diagnoses en behandelingen te versnellen. Ze doen dat om innovatie te ondersteunen, om producten met een ongekende snelheid op de markt te brengen. Beide redenen zijn ten dele plausibel; de grootste misleidingen berusten op een kern van waarheid. Maar het onderliggende gedrag is verontrustend.


Wetenschap wordt onderdrukt voor politiek en financieel gewin. Covid-19 heeft overheidscorruptie op grote schaal ontketend, en dat is schadelijk voor de volksgezondheid.1 Politici en het bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor deze opportunistische verduistering. Dat geldt ook voor wetenschappers en gezondheidsdeskundigen. De pandemie heeft aangetoond hoe het medisch-politieke complex in een noodsituatie kan worden gemanipuleerd - een moment waarop het des te belangrijker is de wetenschap te beschermen.


De Britse reactie op de pandemie geeft ten minste vier voorbeelden van de onderdrukking van wetenschap of wetenschappers. Ten eerste waren de samenstelling, het onderzoek en de beraadslagingen van de wetenschappelijke adviesgroep voor noodsituaties (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) aanvankelijk geheim, totdat een lek in de pers tot transparantie noopte.2 Het lek onthulde ongepaste betrokkenheid van regeringsadviseurs bij de SAGE, terwijl ondervertegenwoordiging van volksgezondheid, klinische zorg, vrouwen en etnische minderheden aan het licht kwam. De regering werd onlangs ook bevolen een rapport uit 2016 over tekortkomingen in de paraatheid bij pandemieën, Operation Cygnus, vrij te geven na een uitspraak van de Information Commissioner's Office.3 4


Vervolgens, een verslag van Public Health England over covid-19 en ongelijkheden. De publicatie van het rapport werd vertraagd door het Engelse ministerie van Volksgezondheid; een deel over etnische minderheden werd aanvankelijk achtergehouden en vervolgens, na een publieke verontwaardiging, gepubliceerd als onderdeel van een vervolgrapport.5 6 De auteurs van Public Health England kregen de instructie niet met de media te praten. Ten derde klaagde de redacteur van de Lancet op 15 oktober dat een auteur van een onderzoeksartikel, een wetenschapper van de Britse regering, door de regering was belet om met de media te spreken vanwege een "moeilijk politiek landschap. "7


Een nieuw voorbeeld betreft de controverse over point-of-care antilichaamtesten voor covid-19.8 Operatie Moonshot van de minister-president is afhankelijk van de onmiddellijke en ruime beschikbaarheid van accurate snellediagnosetests.9 Zij is ook afhankelijk van de twijfelachtige logica van massale screening - die momenteel in Liverpool wordt uitgeprobeerd met een suboptimale PCR-test. 10 11


Het incident houdt verband met een onderzoek dat deze week in The BMJ is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de regering een antistoftest heeft aangeschaft die in de praktijk ver achterblijft bij de beweringen van de fabrikant.12 13 Onderzoekers van Public Health England en samenwerkende instellingen hebben er verstandig aan gedaan hun onderzoeksresultaten te publiceren voordat de regering zich ertoe verbond één miljoen van deze tests aan te schaffen, maar zij werden tegengehouden door het ministerie van Volksgezondheid en het kabinet van de premier.14 Waarom was het belangrijk dit product aan te schaffen zonder de nodige zorgvuldigheid? Voorafgaande publicatie van onderzoek op een preprint server of een overheidswebsite is verenigbaar met het publicatiebeleid van The BMJ. Als om een punt te bewijzen, probeerde Public Health England vervolgens zonder succes het persbericht van The BMJ over het onderzoeksartikel te blokkeren.


Politici beweren vaak dat ze de wetenschap volgen, maar dat is een misleidende oversimplificatie. Wetenschap is zelden absoluut. Het is zelden van toepassing op elke omgeving of elke populatie. Het heeft geen zin om slaafs de wetenschap of het bewijs te volgen. Een betere aanpak is dat politici, en de door de overheid benoemde besluitvormers, zich laten informeren en leiden door de wetenschap wanneer zij het beleid voor hun publiek bepalen. Maar zelfs bij die aanpak blijft het vertrouwen van het publiek en de beroepsgroep alleen behouden als de wetenschap beschikbaar is voor controle en vrij van politieke inmenging, en als het systeem transparant is en niet wordt aangetast door belangenconflicten.


Onderdrukking van wetenschap en wetenschappers is niet nieuw of enkel een typisch Brits verschijnsel. In de VS manipuleerde de regering van president Trump de Food and Drug Administration om overhaast geneesmiddelen goed te keuren waarvan het bewijs niet is geleverd, zoals hydroxychloroquine en remdesivir. 15 Wereldwijd worden mensen, beleid en aanbestedingen gecorrumpeerd door politieke en commerciële agenda's. 16


De Britse reactie op een pandemie steunt te veel op wetenschappers en andere regeringsfunctionarissen met zorgwekkende concurrerende belangen, waaronder aandelen in bedrijven die covid-19 diagnosetests, behandelingen en vaccins produceren.17 Regeringsfunctionarissen zijn in staat om wetenschap te negeren of te selecteren - een andere vorm van misbruik - en zich over te geven aan concurrentievervalsende praktijken die hun eigen producten en die van vrienden en persoonlijke relaties bevoordelen. 18


Hoe kan de wetenschap in deze uitzonderlijke tijden worden beschermd? De eerste stap is volledige openbaarmaking van concurrerende belangen van de regering, politici, wetenschappelijke adviseurs en aangestelden, zoals de managers van test&trace en taskforces, de aankopers van diagnostische tests en de leveranciers van vaccins. De volgende stap is volledige transparantie over besluitvormingssystemen en -processen, en weten wie waarvoor verantwoordelijk is.


Als transparantie en verantwoordingsplicht eenmaal tot normen zijn verheven, zouden mensen die in dienst zijn van de overheid idealiter alleen moeten werken op gebieden die geen verband houden met hun concurrerende belangen. Expertise is mogelijk zonder concurrerende belangen. Als een dergelijke strikte regel onpraktisch wordt, is het minstens good governance dat mensen met concurrerende belangen niet betrokken mogen zijn bij beslissingen over producten en beleid waarin zij een financieel belang hebben.


Regeringen en bedrijven moeten ook ophouden belangrijke onderzoeksresultaten via persberichten bekend te maken. Dergelijke ondoordachte stappen maken de wetenschap, de media en de beurzen kwetsbaar voor manipulatie. Duidelijke, open en voorafgaande publicatie van de wetenschappelijke basis voor beleid, aanbestedingen en wondermiddelen is een fundamentele vereiste. 19


De inzet is hoog voor politici, wetenschappelijke adviseurs en door regeringen benoemde experten. Hun carrières en banksaldo's kunnen afhangen van de beslissingen die zij nemen. Maar zij hebben een hogere verantwoordelijkheid en plicht tegenover het publiek. Wetenschap is een publiek goed. Het hoeft niet blindelings gevolgd te worden, maar het moet wel eerlijk overwogen worden. Belangrijk is dat het onderdrukken van wetenschap, hetzij door publicatie uit te stellen, hetzij door gunstige onderzoeken selectief te kiezen, hetzij door wetenschappers de mond te snoeren, een gevaar is voor de volksgezondheid, omdat mensen worden blootgesteld aan onveilige of ondoeltreffende maatregelen, waardoor de beslissingen eerder de bevolking schaden dan baten. Wanneer beslissingen verstrengeld zijn met persoonlijke economische belangen zijn ze niets minder dan misbruik van belastingsgeld.


Politisering van de wetenschap werd enthousiast toegepast door sommige van de ergste autocraten en dictators uit de geschiedenis, en is nu helaas schering en inslag in democratieën. 20 Het medisch-politieke wereldje neigt naar onderdrukking van de wetenschap om de machthebbers te bevoordelen en te verrijken. En naarmate de machtigen succesvoller en rijker worden, en verder bedwelmd raken door macht, worden de alle onwelgevallige waarheden van de wetenschap onderdrukt. Wanneer goede wetenschap wordt onderdrukt, sterven er mensen.


___


References

1 ↵Geoghegan P. Cronyism and clientelism. London Review of Books 2020 Nov 5. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n21/peter-geoghegan/cronyism-and-clientelism


2↵Scally G, Jacobson B, Abbasi K. The UK’s public health response to covid-19. BMJ2020;369:m1932. doi:10.1136/bmj.m1932 pmid:32414712FREE


3↵Iacobucci G. Pandemic preparedness: Government must release 2016 report, says information commissioner. BMJ2020;371:m3953. doi:10.1136/bmj.m3953 pmid:33046458FREE


4 ↵Department of Health and Social Care. Policy paper. Annex B: Exercise Cygnus report. 5 Nov 2020. https://www.gov.uk/government/publications/uk-pandemic-preparedness/exercise-cygnus-report-accessible-report


5 ↵Public Health England. Disparities in the risk and outcomes of COVID-19. 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/908434/Disparities_in_the_risk_and_outcomes_of_COVID_August_2020_update.pdf


6↵Khunti K, Platt L, Routen A, Abbasi K. Covid-19 and ethnic minorities: an urgent agenda for overdue action. BMJ2020;369:m2503. doi:10.1136/bmj.m2503 pmid:32576558


8 ↵Boseley S. Antibody tests bought by UK government “less accurate than maker claims.” Guardian 2020 Nov 12. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/covid-antibody-test-bought-uk-government-less-accurate-than-makers-claim


9 ↵Iacobucci G, Coombes R. Covid-19: Government plans to spend £100bn on expanding testing to 10 million a day. BMJ2020;370:m3520. doi:10.1136/bmj.m3520 pmid:32907851

10 ↵Iacobucci G. Covid-19: mass population testing is rolled out in Liverpool. BMJ2020;371:m4268. doi:10.1136/bmj.m4268 pmid:33144291


11 ↵Iacobucci G. Covid-19: rapid test missed over 50% of positive cases in Manchester pilot. BMJ2020;371:m4323. doi:10.1136/bmj.m4323 pmid:33158908


12 ↵Mulchandani R, Jones HE, Taylor-Phillips S, et al., EDSAB-HOME and COMPARE Investigators. Accuracy of UK Rapid Test Consortium (UK-RTC) “AbC-19 Rapid Test” for detection of previous SARS-CoV-2 infection in key workers: test accuracy study. BMJ2020;371:m4262.pmid:33177070Abstract/FREE


13 ↵Gill D, Ponsford MJ. Testing for antibodies to SARS-CoV-2. BMJ2020;371:m4288. doi:10.1136/bmj.m4288


14 ↵Armstrong S. Covid-19: Government buried negative data on its favoured antibody test. BMJ2020;371:m4353. doi:10.1136/bmj.m4353


15 ↵Cohen K, Kupferschmidt K. The “very, very bad look” of remdesivir, the first FDA-approved COVID-19 drug. Science 2020 Oct 28. https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug


16 ↵Transparency International. Corruption and covid-19—the story so far. 8 Jul 2020. https://www.transparency.org.uk/corruption-coronavirus-covid-19-latest


17 ↵Ennals E. Government test tsar has £770,000 shares in drugs firm that sold us £13million of “pointless” antibody screening kits—after it emerged that Sir Patrick Vallance has a financial interest in company racing to find vaccine. Daily Mail 2020 Sep 26. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8776339/Test-tsar-770-000-shares-firm-sold-13million-pointless-antibody-screening-kits.html


18 ↵Armstrong S. Covid-19: Government faces legal action over £75m contract for antibody tests. BMJ2020;371:m4427. doi:10.1136/bmj.m4427


19 ↵Mahase E. Covid-19: Vaccine candidate may be more than 90% effective, interim results indicate. BMJ2020;371:m4347. doi:10.1136/bmj.m4347 pmid:33168562


20 ↵Bollyky TJ, Kickbusch I. Preparing democracies for pandemics. BMJ2020;371:m4088. doi:10.1136/bmj.m4088 pmid:330974822,616 views126 comments

Recent Posts

See All

126 Comments


patrickvermeiren
patrickvermeiren
Jul 31, 2021

😁😊🤗

Like

Information security expert on revealed Pfizer agreements: 'There's good reason Pfizer fought to hide the details of these contracts' - America's Frontline Doctors (americasfrontlinedoctors.org)

Zegt genoeg waarom er geen medicatie zoals Ivermectin mag worden gebruikt.Money,money met de vaccins voor de Big Pharma (vooral Pfizer en Gates)

Like

1.6 Billion Disposable Masks Entered Our Oceans in 2020https://www.visualcapitalist.com/1-6-billion-disposable-masks-entered-our-oceans-in-2020/


Een pak milieuvervuiling voor een virus waaraan na bijna twee jaar uiteindelijk slechts 0,05% van de wereldbevolking overleden is.

En dan moet men bij dit aantal wergwerpmaskers dat in zee terecht komt nog bedenken dat 99% van de bevolking het wegwerpmasker niet om het half uur vervangt zoals eigenlijk zou moeten, maar meestal dagen, soms zelfs weken, hetzelfde vuile masker blijft dragen.

Hoe groot zou het aantal maskers dat in zee terecht komt dan wel niet zijn als iedereen om het half uur zijn/haar masker zou vervangen.

NB: Het duurt maar liefst 450 jaar vooraleer de maskers die in zee terechtkomen biologisch afgebroken zijn. De (zinloze) mondmaskerplicht leidt tot een…

Like

Gevaccineerden zijn toch besmettelijker dan gedacht: “Een bo... - Gazet van Antwerpen (gva.be)

Jammerlijk een betalend artikel maar in het kort:

CDC stelt vast dat gevaccineerden evenveel virusdeeltjes met zich mee kunnen dragen dan degenen die de spuit aan zich voorbij lieten gaan.


Immunoloog Geert Leroux-Roels had op z'n minst een reductie verwacht.


Citaat:

"In ons land gaat het ook nog steeds de goede kant op met de vaccinaties. “Alleen Brussel hinkt nog wat achterop maar het grootste deel van de bevolking boven de 18 jaar wordt doeltreffend gevaccineerd. De dekkingsgraad wordt dus almaar groter en dat zal ook een invloed hebben op de ernstige ziektegraad”, zegt Leroux-Roels. Volgens de recentste cijfers van Sciensano kregen bijna miljoen Belgen een eerste…


Like
Replying to

U stelt dat de vaccinaties voor geen meter werken. Ik veronderstel dat ze wel iets doen maar verre van het heil zijn waarvoor onze minister en zijn kluitje experts het ons voorhouden. Ze stellen zelfs dat het geen sluitende oplossing is en er altijd wel gevallen zullen zijn. Tot zover klopt hun verhaal. Maar niet wat de rest van het verhaal betreft; het is geen oplossing in de zin dat we daarom iedereen een prik moeten geven.


U vervalt in dezelfde strategie als de experts: stijging in procenten bekijken. Dat, terwijl er een lage bezetting is en weinig sterfgevallen. Dan lijkt bij een verhoging van 10 eenheden er een serieus probleem te zijn terwijl dat helemaal niet het geval is.

Like

Matt Em
Matt Em
Jul 31, 2021

Als ze dan toch vaccinaties willen verplichten moet dat ook voor iedereen gelden.

Voor de liefhebbers: zoek eens op wat tedrodotoxine is. En doet dit niet denken aan een bepaalde naam?

Lees ook dit eens:

https://dissident.one/2021/07/31/17009/

Like
Polar79
Polar79
Jul 31, 2021
Replying to

Ik heb den Matt gemist hier... 😎

Like
bottom of page