top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Groepsprocedure: geen mondmaskers voor kinderen - doe mee!


Als we zo doorgaan … worden binnenkort de baby’s met een mondmasker geboren.


De Vlaamse regering heeft donderdag 18 maart beslist om kinderen van 10 tot 12 jaar te verplichten om op school mondmaskers te dragen. Volgens de minster is dat omdat er op school geen besmettingen aangetoond zijn. De school is niet de motor van de epidemie. Neen, de kinderen worden buiten besmet. En dus moeten ze op school maskers dragen. In het secundair onderwijs worden er minder besmettingen vastgesteld, maar die zij er dus ook van buiten de school. Er is geen wetenschappelijke basis voor de maatregelen, enkel een indicatie.


Wie daar een touw aan kan vastknopen, mag zijn hand opsteken.


Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag voorziet dat maatregelen enkel mogen worden genomen ten aanzien van kinderen, als zij primair genomen worden in het belang van die kinderen zelf. Dat geldt niet voor de coronamaatrdegelen ten aanzien van kinderen. Kinderen worden gebruikt om volwassenen, en meer bepaald kwetsbare mensen, te beschermen. Met zinloze maatregelen overigens.


De WHO stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondmaskers werken. De WHO stelt dat er ook geen wetenschappelijk bewijs is dat de besmettingen op school en door de school gebeuren. Maar toch adviseert de WHO om mondmaskers te gebruiken. De WHO is een organisatie die lidstaten heeft over de hele wereld. Zij heeft er al voor gewaarschuwd dat de corona-maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de mensenrechten. Welnu, maatregelen die geen bewezen effectiviteit hebben maar mensenrechten beperken, zoals de verplichting om gezichtsbedekkende kledij te dragen, doorstaan de toets van de proportionaliteit niet.


Dergelijke maatregelen zijn wat België betreft, ook niet bedoeld om de volksgezondheid te beschermen maar enkel om lagere overheidsuitgaven in de gezondheidszorg te moeten doen. In 2009 heeft de Belgische regering immers uitdrukkelijk beslist om in geval van een pandemie, de capaciteit van de hospitalen NIET uit te breiden. Dat was te duur, en mensen zoeken te moeilijk. En dus werd besloten in het pademieplan om, als het geval zich zou voordoen, de andere zorg te verminderen. Hoewel de WHO had gevraagd om een hogere behoefte aan gezondheidszorg bij een epidemie op te vangen en daaromtrent plannen te maken, heeft België verkozen daarin geen geld te steken. De actuele maatregelen zijn dus bedoeld om deze financiële onwil te ondervangen. Niet in het belang van de volksgezondheid, maar in het belang van de schatkist.


Artikel 8 E.V.R.M. en de andere fundamentele rechten, kunnen niet beperkt worden omwille van financiële redenen.


En wat gezegd van de noodzaak dat de maatregelen voorzien bij “bij wet”? In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het federaal parlement, steunde de NVA-fractie zich al bij herhaling op het arrest van 28.10.2020 van het Brussels Hof van Beroep om vast te stellen dat er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen. De wet op de civiele veiligheid voorziet nergens in de mogelijkheid om kinderen op school mondmaskers te doen dragen, verre van. Deze wet kan ook niet worden gebruikt voor langdurige situaties want het toepassingsgebied is beperkt tot kortstondige plotse rampen.


De mondmaskerplicht in de scholen is echter gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020. Een ministerieel besluit waarvan de NVA-Franctie in het Federaal Parlement zegt dat dit MB de grondwet schendt - en het E.V.R.M. - omdat er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen die in dit Besluit zijn opgenomen.


De Vlaamse Minister van Onderwijs staat voor een belangrijke keuze in de procedure:


- Ofwel geeft hij toe dat de mondmaskerplicht bij kinderen tussen 10 en 12 jaar niet gesteund is op een wet. Waardoor de Vlaamse regering de Federale regering een hak zet want dan gaat de Rechter met nog meer overtuiging dit standpunt volgen. Leuk voor de coalitiepartners in de Vlaamse regering.


- Ofwel beweert hij dat er wel een wettelijke grondslag is. Waarmee hij zijn collega’s NVA-ers in het Federaal Parlement een hak zet door het tegenovergestelde te verklaren van wat zij verklaard hebben.


We starten in elk geval een procedure om deze maatregel, een extremistische uitwas van een failliet coronabeleid, een halt toe te roepen.


Dat gaan we doen als volgt:


- Er wordt gevraagd aan de rechter om met verkorting van dagvaardingstermin snel te mogen dagvaarden. Dat is nodig want de maatregelen gaan al maandag in.

- Er wordt gedagvaard in kortgeding tegen één school en tegen de Vlaamse Gemeenschap.

- Alle andere ouders die ook de rechten van hun kind willen vrijwaren, komen vrijwillig tussen in de procedure en vorderen tegen de Vlaamse Gemeenschap ook een dergelijk verbod.


De zaak zal worden behandeld in Antwerpen omdat de ouders voor wie we eerst gaan dagvaarden in het Antwerps arrondissement wonen.


Wie wil tussenkomen in de procedure kan dat doen via zijn of haar advocaat, of kan aansluiten bij de groep die door Viruswaanzin wordt begeleid. Dat geldt voor alle mensen die een kind hebben van 10 tot 12 jaar oud. Wie aan wil sluiten bij de groep stuurt ons een e-mail met de namen, voornamen, het beroep en adres van de ouders die willen meedoen, en van het kind waarover het gaat. Ook de 3 rijksregisters en de gegevens van de school. Deze school wordt op dit ogenblik nog niet in de procedure betrokken. De kostprijs is zoals voor alle procedures waarbij u ook nog kan aansluiten 121,00 euro. Waarvoor u na de aansluiting nog een bericht krijgt.


Viruswaanzin VZW organiseert het verzet tegen de maatregelen. Daar zijn we voor.


____

Bijlagenanoniemdagv
.pdf
Download PDF • 165KB
verzoekschrift verkorting termijn
.pdf
Download PDF • 57KB
verzoekschrift vrijwillige tussenkomst a
.
Download • 66KB


5,797 views142 comments

Recent Posts

See All

142 commentaires


https://thewallwillfall.org/2020/06/23/masks-dont-work-a-review-of-science-relevant-to-covid-19-social-policy/

J'aimeJ'aime
En réponse à

Super post

J'aime

https://www.ninefornews.nl/chili-van-wereldkampioen-vaccineren-tot-besmettingshaard/

J'aime

Matt Em
Matt Em
23 mars 2021

Hoe zit het eigenlijk met het verloop van bovenstaande procedure tegen de Vlaamse Gemeenschap?

J'aime

In the news: "this virus is everywhere and it will never go away".


There is only one kind of virus that never goes away: the one that does not exist to begin with. https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-5.pdf

The so-called "Covid-hospitalisations and deaths" are the effects of prior vaccinations and current mask-wearing. Since the vaccinations and masks are planned to never go away, the illness aka 'virus' won't go away either. Hence, 'there is no guarantee':***


Twenty Reasons Mandatory Face Masks are Unsafe, Ineffective and Immoral

https://www.globalresearch.ca/twenty-reasons-mandatory-face-masks-are-unsafe-ineffective-and-immoral/5735171


5. Bacterial Pneumonia: At an Oklahoma Press Conference, Dr. James Meehan, MD testified: “Reports coming from my colleagues all over the world are suggesting that the bacterial pneumonias are on the rise” as a result of moisture…


J'aime
bottom of page