top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Professor Marc gebuisd voor examen vaccinatie


Een Verpleegkundige legt uit waarom ze geen coronavaccin wil... Lees hier de reacties van "Professor" Marc Van Ranst: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210819_92414294


De “redenen” van de verpleegster gefileerd. Proclamatie voor de professor: 1,5/10.


1. Besmetting is beter voor immuniteit

Verpleegkundige M.: “‘Slechts’ 10% van de Belgische bevolking is tot nu toe besmet geraakt met dit virus. Hiervan is zo’n 2% overleden, onder wie vooral oudere mensen met onderliggende aandoeningen, wat uiteraard heel erg is.”

Dit cijfer is onjuist. Geert Molenberghs gaf dit jaar aan dat 30 tot 35 % van de Belgen besmet is geraakt met C19. Daarvan is 0,6 % overleden. Het is juist dat meer dan de helf daarvan bewoners zijn van woonzorgcentra die daar of in het ziekenhuis zijn overleden. Buiten de woonzorgcentra overleed 0,3 %, als de schattingen van Geet Molenberghs juist zijn.


“Die risicogroep is intussen echter volledig gevaccineerd. Mijn eigen moeder is zelf hoogrisicopatiënt en haar heb ik overtuigd om zich wél te laten vaccineren. Voor de rest van de bevolking lijkt het minder gevaarlijk te zijn. Ik ben dus blij dat mijn man en dochter mij gevolgd zijn. Ziek worden zou zelfs beter zijn voor hun immuniteit.”


Viroloog Marc Van Ranst: “Een vaccinatie wekt meer antistoffen op dan een besmetting. Het virus gewoon zijn gang laten gaan op zijn middeleeuws, lijkt me geen goed idee. Dan krijg je veel meer mensen met ‘long Covid’ en vallen er veel meer doden.”


Het antwoord is naast de kwestie.

- Natuurlijke antilichamen beschermen beter dan vaccinaties. 90 % van de mensen blijkt geen reïnfectie te krijgen terwijl de laatste cijfers uit Israël gaan in de richting van 40 % door vaccins. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13520

- De verpleegster zegt dat voor de niet-risicopatiënten er minder gevaar is. Dat is gewoon waar. Hierop komt er geen antwoord van MVR.

- De verpleegster zegt niet om het virus te laten rondgaan op zijn middeleeuws. Dat is weer een verdraaiing van de werkelijkheid van MVR. Ze wil duidelijk een focused protection: haar moeder is hoogrisicopatiënt en is op haar aanraden gevaccineerd.

- Wat “Long Covid” juist is (vergelijk met P.T.S.S.?) en hoezeer het afwijkt van wat ook bij griep wordt gezien, is niet zo duidelijk. Waarom zou men vaccins moeten verplichten aan mensen om “Long Covid” te vermijden? Dat is geen dodelijke ziekte en men komt er niet door op intensieve terecht. Het discours is geenszins dat de mensen in de zorg zich verplicht moeten laten vaccineren om geen long covid te krijgen.


Kortom: 0 / 2,5.

2. Onduidelijkheid over gevolgen op lange termijn

M.: “De beschikbare vaccins zijn in zeer korte tijd ontwikkeld en maken gebruik van een relatief nieuwe technologie. Bovendien werden ze onder voorwaardelijke goedkeuring op de markt gebracht, terwijl ze zich nog in een experimentele fase bevinden. Die fase duurt normaal zo’n twee jaar. De vaccins beschermen op korte termijn tegen ernstige ziekte en zelfs overlijden, maar de langetermijneffecten zijn nog onbekend. Als de studies zijn afgerond in 2023, wil ik openstaan voor een vaccinatie. Noem mij dus absoluut geen antivaxer. Ik heb alle vaccins gehad die we moesten krijgen. Ik heb bijvoorbeeld geen enkel probleem met een vaccin tegen hepatitis B, dat is uitgebreid getest.”


Marc Van Ranst: “Er zijn nog nooit zoveel vaccins aan zoveel mensen toegediend en de mensen vallen toch niet bij bosjes neer. Negatieve effecten op de lange termijn zie je bij andere vaccins ook niet. Toon mij één vaccin waar het is misgelopen en waar mensen vijf jaar later plots stierven.

Het vaccin tegen hepatitis B hebben we destijds ook snel uitgerold en dat heeft voorkomen dat miljoenen mensen leverschade hebben opgelopen. Mocht je altijd eerst twintig jaar wachten om een vaccin vrij te geven, verlies je alle winst op korte termijn.

Wel waren er in het verleden geneesmiddelen waar je op termijn rare fratsen mee had, zoals Softenon, maar bij vaccins heb ik daar geen aanduiding van.”


- De mensen vallen inderdaad niet bij bosjes neer, het zou er nog maar aan mankeren. Bij een normale goedkeuring van een vaccin aanvaarden we niet dat er duizenden meldingen zijn in Europa van overlijdens en ernstige gevolgen van vaccinatie.

- “Bij bosjes” is geen precieze aanduiding, en volstaat niet als antwoord. Maar 0,5 punten kan net als troost voor de poging om aan te duiden er geen groot deel van de bevolking sterft. Wat uiteraad relatief is, maar we zijn in een gulle bui.

- De mRNA techniek is nieuw. Het volstaat dus niet om naar de oudere vaccins met andere technieken terug te grijpen als toets of er op lange termijn geen effecten zijn.

- Het is juist dat 20 jaar wachten problematisch is voor de werking van een vaccin. Met dit deel van het antwoord bevestigt MVR het bestaan van een risico, dus ook dat volstaat niet als antwoord. Ook 0,5 omdat we in een gulle bui zijn.

- Het geheugen van MVR is kort. Met de Mexicaanse griep bijvoorbeeld werden de vaccins die daarvoor snel-snel ontwkkeld werden terug uit de handel genomen en heeft de Nederlandse regering zelfs een fikse schadevergoeding betaald aan de slachtoffers. Maar misschien is dat een episode in de geschiedenis die de viroloog niet zo graag aangehaald ziet.

Foei: voor zijn straf 0,5 punt terug afgetrokken.


Kortom: 0,5 / 2,5.3. Vaccin beschermt niet tegen overdracht coronavirus

M.: “Zowel niet-gevaccineerden als gevaccineerden kunnen het virus overdragen als ze symptomatisch zijn, zo blijkt nu. Hiermee vervalt per direct de reden tot verplichting die minister Vandenbroucke telkens aanhaalt, namelijk het beschermen van je patiënten. Het sensibiliseren om thuis te blijven bij het optreden van de eerste symptomen is ook een optie.”


Marc Van Ranst: “Gevaccineerden kunnen inderdaad ook virus produceren en overdragen, maar de duurtijd gaat bij hen veel korter duren. Bovendien raken ze veel minder snel besmet, wat maakt dat een vaccin netto véél meer bescherming biedt.

Bij de zeer infectieuze deltavariant werken de vaccins wel minder efficiënt, maar dat is nog geen argument om alles op de schop te doen.”


- Dat de “duurtijd bij hen veel korter gaat duren” is niet relevant gezien we kunnen verwachten dat wie ziek is thuis moet blijven. Dat is was deze verpleegster ook zegt. Het antwoord negeert het punt dat de verpleegster maakt.

- Het lijkt er vooralsnog op dat er minder mensen besmet worden na vaccinatie. Of dat netto meer bescherming oplevert is verre van zeker. Het aantal potentiële infecties hangt immers niet alleen af van het aantal infectueuze personen, maar ook van het aantal infectueuze contacten en het minimaal aantal contacten om een maximale kans op besmetting te maken. Als bijvoorbeeld 3 infectueuze contacten volstaan voor een 100 % kans op besmetting, en men heeft 20 infectueuze contacten per week, dan zal de vaccinatie die 60 % effectief is op vlak van vemijding van besmettingen, aanleiding geven tot NUL vermindering van de kans op besmetting. Er zijn dan immers nog altijd 3 infectueuze contacten die volstaan voor een 100 % kans op besmetting. Dezelfde foute redenering werd ook gemaakt met betrekking tot de maatregelen. Een reductie van het aantal contacten resulteert niet noodzakelijk in de reductie van de kans op besmetting. Hoewel er dus inderdaad een reductie kan zijn van het aantal besmettingen, is het verre van zeker dat dat het aantal besmettingen doet dalen, dus nul op zijn rapport.

- Een vermindering van het aantal besmettingen met 60 % betekent ook nog steeds dat er 40 % besmettingen overblijft, en dat bewoners en patiënten in de zorg nog altijd elkaar kunnen aanzetten en op die manier weer tot 100 % besmettingen kunnen komen.

- Uit de cijfers voor België van eind mei blijkt dat de effectiviteit van de vaccins toen er nog geen Delta was, al lager was dan 70 %.

- Het is eigen aan virussen dat ze variëren. Het vaccin niet op de schop doen omdat het vaccin afdoende zou gewerkt hebben bij een vorige variant die niet meer circuleert is onzinnig.


Resultaat: 0 / 2,5


4. Kijken naar alternatieve behandelingen

M.: “In plaats van meteen de kaart te trekken van vaccinaties, kan men beter werk maken van behandelingen. Als ik een zieke patiënt voor mij krijg, wil ik hem in eerste instantie genezen. Bestaande middelen kunnen nu al soelaas bieden. Zo ontdekte een Zuid-Afrikaanse dokter dat veel zieken op intensieve zorg belandden na een allergische reactie op het virus. Toedienen van bestaande cortisonen of middelen die allergische reacties onderdrukken bleek een erg gunstige werking te hebben. Waarom worden die methoden hier doodgezwegen?”


Marc Van Ranst: “Cortisonen dienen we nu al toe aan zeer zieke patiënten in de kliniek. Het legt hun immuunsysteem wat platter, waardoor een deel ervan gered kan worden. Een wondermiddel is het zeker niet en het is zeker geen argument om preventief dan maar niets te doen.

De zogezegde alternatieve geneesmiddelen zoals ivermectine en chloroquine zijn wel degelijk onderzocht, maar werken onvoldoende goed. Ivermectine, een product dat gepropageerd wordt door aanhangers van Viruswaanzin, is in feite een antischurftmiddel dat in de veterinaire sector wordt gebruikt. Die firma gelooft zelf niet in de werkzaamheid tegen Covid.

Diezelfde mensen die zich afvragen wat er in een vaccin zit, laten via AliExpress uit China een veterinair product overkomen waar ze evengoed de precieze inhoud niet van kennen. Beetje vreemd, toch?"


- Er zijn nog geen geneesmiddelen erkend die op zich afdoende werken. Er is inderdaad geen wondermiddel, ook niet preventief, erkend.

- Er is op dit ogenblik nog geen zekerheid of Ivermectine niet goed werkt. De trials zijn nog bezig.

- Viruswaanzin heeft nog nooit Ivermectine gepropageerd en het is niet zo dat de “aanhangers” van Viruswaanzin dat propageren. Het is niet uitgesloten dat er mensen zijn die ook aanhangers zijn van Viruswaanzin, Ivermectine propageren, maar daar heeft Viruswaanzin niets mee te maken. Het standpunt van Viruswaanzin is dat we veel vroeger en met veel meer inspanningen naar de ontwikkeling en controle van dergelijke geneesmiddelen hadden moeten kijken, in de plaats van alle knikkers in het zakje van de vaccins te steken.

- Mensen die via AliExpress veterinaire producten laten overkomen hebben totaal niets te maken met het argument van de verpleegster.


Score: 1 / 2,5.


TOTALE SCORE: 1,5 / 10.

Marcske, Marcske, Marcske toch....


____ Verbetering door: Michael Verstraeten


4,383 views60 comments

Recent Posts

See All

60 commentaires


Avi Teller
Avi Teller
22 août 2021

De virus van COVID19 was nooit geisoleerd. Lees de wetenschappelijke artikelen en kijk hun metoden. Hier kan je een uitleg vinden: https://rumble.com/viafr5-totale-ontmaskering-van-virologie.html and fantastische interview met Stefan Lanka (in english) https://www.facebook.com/natalia.shakhnazarova/videos/381163310015162 Daarom alle discussies voor of tegen vaccinatie zijn zinloos

J'aime


https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/legal/science/5g.pdf

5G Technology and induction of coronavirus in skin cells.

J'aime

Het is zeer belangrijk dat Marc gelukkig is.:)

J'aime

Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
20 août 2021

https://niburu.co/het-complot/16599-de-gevaccineerden-zullen-nooit-de-waarheid-onder-ogen-willen-zien

J'aime

Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
20 août 2021

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR3TyKQb6mBM5j-VDKoDsGmMJ1bgzLdnYL2fhWSqiyktNgL8vUJyP0keJVw&v=HH_JWgJXxLM&feature=youtu.be

J'aime
bottom of page