top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Roulettebedrog van Roche: de Corona sneltest


F. Zappa: "Politics is the entertainment branch of industry.". _____


We richten ons op een nieuwe spitsvondigheid die op ons afkomt.

De trefzekerheid van de pcr-test is ons inmiddels bekend. Een beter woord voor besmettingen is "test-positief''. Welnu in deze link het nieuwste snufje voorgesteld als het neusje van de zalm (nu we het eerder toch over Surstömming hadden): De corona sneltest!

Fasten your seatbelts. De waanzin gaat binnenkort een versnelling hoger.


___

Credits: dr. Barbara Kahler.

1,078 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page