top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

The Panic Pandemic


Verplichte lectuur. Dit artikel geeft een schitterend inzicht hoe wetenschap werd tegengewerkt, hoe belangen van journalisten, sociale media, gauchistische publieke en wetenschappelijke instellingen, politici en wetenschappers samenliepen om de normale werking van de wetenschap en de normale politieke besluitvorming, te doorbreken. Welke krachten er samengekomen zijn, en welke nefaste invloed zij hadden om te leiden tot een totaal verkeerde aanpak van covid-19.

Over de aanpak van andersdenkende wetenschappers.

"De meest verguisde ketter was Scott Atlas, een arts en gezondheidsbeleid analist aan het Stanford's Hoover Institution. Ook hij drong aan op gerichte bescherming van verpleeghuizen en berekende dat de medische, sociale en economische verstoringen van de lockdowns meer levensjaren zouden kosten dan het coronavirus. Toen hij lid werd van de werkgroep coronavirus van het Witte Huis, werd hij door Bill Gates bespot als "een Stanford-jongen zonder achtergrond" die "maffe theorieën" verkondigde. Bijna 100 leden van de Stanford faculteit ondertekenden een brief waarin ze zijn "onwaarheden en onjuiste voorstellingen van de wetenschap" aan de kaak stelden, en een redactioneel artikel in de Stanford Daily drong er bij de universiteit op aan om haar banden met Hoover te verbreken. De faculteitsraad van Stanford stemde met een overweldigende meerderheid om de acties van Atlas te veroordelen als "een afkeer van onze gemeenschap, onze waarden en onze overtuiging dat we kennis moeten gebruiken voor het goede". Verscheidene professoren van de medische faculteit van Stanford eisten verdere bestraffing in een artikel in JAMA, "When Physicians Engage in Practices That Threaten the Nation's Health" (Wanneer artsen zich inlaten met praktijken die de volksgezondheid bedreigen). In het artikel, waarin een verkeerde voorstelling werd gegeven van de standpunten van Atlas en van het bewijs voor de doeltreffendheid van opsluiting, werden beroepsverenigingen van artsen en raden voor medische vergunningen opgeroepen actie te ondernemen tegen Atlas op grond van het feit dat het "ethisch ongepast is voor artsen om in het openbaar gedrag of interventies aan te bevelen die niet wetenschappelijk goed zijn onderbouwd".

Over hoe politici dit eigenlijk hadden moeten aanpakken

"DeSantis was een ongelooflijke buitenbeentje," zegt Atlas. "Hij groef de gegevens op, las de wetenschappelijke artikelen en analyseerde alles zelf. In onze discussies kaatste hij ideeën van me af, maar hij zat al bovenop de details van alles. Hij had altijd het perspectief om de grotere schade van lockdowns te zien en de noodzaak om tests en andere middelen te concentreren op de ouderen. En hij heeft gelijk gekregen."

Over de ingrijpende acties van sociale media

"Sociale-mediaplatforms gingen door met het censureren van wetenschappers en journalisten die vraagtekens zetten bij lockdowns en maskermandaten. YouTube verwijderde een videogesprek tussen DeSantis en de wetenschappers uit Great Barrington, met als argument dat het "de consensus" over de doeltreffendheid van maskers tegenspreekt, en haalde ook het interview van het Hoover Institution met Atlas naar beneden. Twitter sloot Atlas en Kulldorff uit voor wetenschappelijk correcte uitdagingen aan de maskerorthodoxie. Een peer-reviewed Duitse studie die melding maakte van schade aan kinderen door het dragen van maskers werd onderdrukt op Facebook (dat mijn City Journal artikel "Partly False" noemde omdat het de studie aanhaalde) en ook op ResearchGate, een van de meest gebruikte websites voor wetenschappers om hun papers te plaatsen. ResearchGate weigerde de censuur aan de Duitse wetenschappers uit te leggen en vertelde hen alleen dat het artikel van de website was verwijderd in reactie op "berichten uit de gemeenschap over het onderwerp".

De censuur van de sociale media en het wetenschappelijk establishment, geholpen door de Chinese regering, slaagden er een jaar lang in om de theorie van het lablek te onderdrukken, waardoor de ontwikkelaars van vaccins potentieel waardevolle inzichten in de evolutie van het virus werd ontnomen. Het is begrijpelijk, hoewel betreurenswaardig, dat de onderzoekers en ambtenaren die betrokken waren bij de ondersteuning van het Wuhan-labonderzoek de mogelijkheid dat zij een Frankenstein op de wereld hadden losgelaten, zouden verzwijgen. Wat moeilijker te verklaren is, is waarom journalisten en de rest van de wetenschappelijke gemeenschap dat verhaal zo gretig slikten, samen met de rest van het Covid-verhaal."


Over het gebrek aan vragen van politici en journalisten

"Journalisten en politici bewijzen hun beroepsmatige hoffelijkheid aan collega-crisisvoorspellers door hun fouten te negeren, zoals de eerdere voorspellingen van Neil Ferguson. Zijn team aan het Imperial College voorspelde tot 65.000 doden in het Verenigd Koninkrijk door de varkensgriep en 200 miljoen doden wereldwijd door de vogelgriep. Het dodental lag telkens in de honderden, maar dat geeft niet: toen het team van Ferguson miljoenen Amerikaanse sterfgevallen door Covid voorspelde, werd dat beschouwd als reden genoeg om zijn aanbeveling voor uitgebreide lockdowns op te volgen. En toen de aanname van de modelleurs over het sterftecijfer te hoog bleek, werd ook die fout genegeerd. Journalisten bleven de meest alarmerende waarschuwingen benadrukken, gepresenteerd zonder context. Ze moesten hun publiek bang maken, en dat lukte. Voor Amerikanen onder de 70 jaar was de kans om een Covid-infectie te overleven ongeveer 99,9 procent, maar de angst voor het virus was groter onder jongeren dan onder ouderen, en opiniepeilingen toonden aan dat mensen van alle leeftijden het risico van ziekenhuisopname of overlijden enorm overschatten."


Over het gauchistisch gepolitiseerd wetenschappelijk onderzoek

De tweede pathologie die ten grondslag ligt aan de Covid paniek van de elite is de politisering van het onderzoek - wat ik de oorlog van links tegen de wetenschap heb genoemd, een ander reeds lang bestaand probleem dat nog veel erger is geworden. Net zoals de progressieven een eeuw geleden verlangden naar een natie die geleid zou worden door "deskundige sociale ingenieurs" - wetenschappelijke hogepriesters die niet gebonden zouden zijn aan kiezers en de publieke opinie - zo willen de progressieven van vandaag verregaande nieuwe bevoegdheden voor politici en bureaucraten die "in de wetenschap geloven", hetgeen betekent dat zij de versie van de linkse wetenschap gebruiken om hun verordeningen te rechtvaardigen. Nu zoveel elitaire instellingen politieke monoculturen zijn, hebben progressieven meer macht dan ooit om groepsdenken af te dwingen en het debat te onderdrukken. Lang voor de pandemie hadden ze de tactiek onder de knie om wetenschappers te demoniseren en het zwijgen op te leggen wier bevindingen de progressieve orthodoxie betwistten over kwesties als IQ, geslachtsverschillen, ras, gezinsstructuur, transgenderisme en klimaatverandering.


Wat zouden we moeten geleerd hebben?

"Deze ervaring moet een les zijn in wat niet te doen, en wie niet te vertrouwen. Ga er niet van uit dat de versie van de media van een crisis overeenkomt met de werkelijkheid. Reken niet op mainstream journalisten en hun favoriete doemdenkers om risico's in perspectief te plaatsen. Verwacht niet dat degenen die "de wetenschap" volgen, weten waar ze het over hebben. Wetenschap is een proces van ontdekking en debat, geen geloof om te belijden of een dogma om naar te leven. Zij geeft een beschrijving van de wereld, geen recept voor overheidsbeleid, en specialisten in één discipline hebben niet de kennis of het perspectief om de samenleving te leiden. Zij zijn bevooroordeeld door hun eigen nauwe focus en eigenbelang. Fauci en Deborah Birx, de arts die in de werkgroep van het Witte Huis met hem samenwerkte tegen Atlas, moesten zich verantwoorden voor het dagelijkse dodental van Covid - die altijd aanwezige chyron onder aan het televisiescherm - dus richtten zij zich op één ziekte in plaats van op de nevenschade van hun door paniek gedreven beleid. "De Fauci-Birxsluitingen waren een zondige, gewetenloze, afschuwelijke fout, en ze zullen nooit toegeven dat ze fout zaten," zegt Atlas. Ook de journalisten en politici die met hen in paniek raakten niet. Ze blijven de lockdowns afschilderen als niet alleen een succes, maar ook als een precedent dat aantoont dat Amerikanen zich kunnen opofferen voor het algemeen belang wanneer ze worden geleid door wijze wetenschappers en welwillende autocraten."


De echte slachtoffers van de pandemie zijn niet de journalisten, de "wetenschappers" of de silicon valley- jongens.

"Maar het offer deed veel meer kwaad dan goed, en de last werd niet gelijk verdeeld. De meest kwetsbaren in Amerika en de armste landen van de wereld werden het zwaarst getroffen. Scholieren uit achterstandsgezinnen hadden het meest te lijden onder de sluiting van scholen, en overal droegen kinderen een jaar lang maskers, alleen om de neurotische angsten van volwassenen te sussen. Lager opgeleiden verloren hun baan, zodat professionals met een minimaal risico zich veiliger konden voelen en thuis op hun laptop konden blijven werken. Silicon Valley (en zijn censoren) profiteerden van de lockdowns die lokale bedrijven failliet deden gaan.

Grootheden verenigden zich op Zoom en YouTube om het publiek te verzekeren dat "we hier allemaal samen in zitten". Maar dat deden we niet. Toen de paniek de elite van het land infecteerde - de moderne adel die zo begaan is met de onderdrukten - bleek dat zij niet zo veel verschilden van de aristocraten uit het verleden. Ze deden het voor zichzelf."


Dit kan tellen als start van een onderzoek naar het uitvoeren van een dodelijk experiment op de bevolking en de verantwoordelijken voor de collaterale doden en getroffenen.

1,033 views20 comments

Recent Posts

See All

20 Comments


peter van hecke
peter van hecke
Jul 28, 2021

Er beweegt wat in coronaland


Multiple States - Florida, South Dakota, and Texas - REJECT New CDC Mandates and Guidelines

BREAKING: Multiple States - Florida, South Dakota, and Texas - REJECT New CDC Mandates and Guidelines (godlikeproductions.com)


Like⁣Hoe ze mRNA in ons vee hebben geïntroduceerd Zielig dat ze de dieren die we eten gaan injecteren met mRNA-gentherapie. Begin zelf met telen, probeer een lokale boer te vinden en kijk welke opties beschikbaar zijn waar je woont om voedsel te krijgen.


Like

peter van hecke
peter van hecke
Jul 26, 2021

escalatie in Poitiers, Frankrijk.


This is it THE FRENCH REVOLUTION has started in Poitiers TODAY (godlikeproductions.com)


ben benieuwd of deze situatie zich zal uitbreiden over heel Frankrijk en de manier hoedat Europa er op zal reageren. Indien Europa de restrictie zal verstrengen ziet het er naar uit dat de winter een woelige winter zal worden. Hou toch wel mijn hart vast!

Like

eline19vm
eline19vm
Jul 26, 2021

https://www.theepochtimes.com/jaco-booyens-trafficking-epidemic-fueled-by-lockdowns-police-cuts-and-a-porous-border_3916868.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email2&utm_campaign=breaking-2021-07-25-2&est=skabkcDI7vmUNa08BminwwZwqXVwpvCBVi8FQDjCjRiu%2FrnDDGdsXivYh9kSPXk%3D

Like
bottom of page