top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

U twijfelt aan de maatregelen? Zo doe je beter...U heeft familie, kennissen, vrienden, contacten, vijanden of geliefden die twijfelen aan de maatregelen, of er zelfs helemaal in geloven. Hierbij vindt u een tekst die u hen kan sturen.


Deze tekst is bedoeld om hen alert te maken voor het feit dat ondanks de maatregelen, er tal van mensen toch ziek worden. Dat past perfect in hun actuele leefwereld. Ook van wie gelooft in de maatregelen. De tekst toont aan dat wie tegen de maatregelen is omdat ze niet werken, het goed met de mensen voor heeft. Dat is ook zo. Het heeft immers geen zin om niet werkende maatregelen op te leggen aan de mensen. Dat werkt ook contraproductief omdat mensen zich beschermd voelen maar dat niet zijn. Valse veiligheid.


Na dat hoofdstuk wijst de tekst op de actuele risico’s die gepaard gaan met covid. De mensen overschatten deze risico’s vaak omwille van de angst die verspreid wordt in de propaganda van de overheid. Het is dus belangrijk daarop te wijzen.


Tot slot is er een hoofdstukje over vaccins. De bedoeling daarvan is dat de mensen gaan nadenken over vaccinatie zoals dat hoort en ook is voorzien in de wet op de patiëntenrechten waarin de informed consent centraal staat.


Mogen wij u vragen deze tekst massaal te verspreiden en te gebruiken in uw contacten met mensen.


U doet er trouwens actueel bij de grotere viruscirculatie iedereen een groot plezier meer. Mensen weten op den duur niet meer wat te doen. Met een paar eenvoudige regeltjes zetten we hen op weg. Zonder dwang, maar met empathie. Hen vrij latend en hen behoorlijk informerend.


Met dank,


En vriendelijke groeten,


Michael Verstraeten

Voorzitter VrijheidBrief aan wie twijfelt aan de maatregelen
.docx
Download DOCX • 359KB

3,561 views84 comments

Recent Posts

See All

84 Comments


https://systeembug.wordpress.com/2021/11/23/engeland-gevaccineerde-volwassenen-onder-de-60-sterven-tweemaal-zo-vaak-als-niet-gevaccineerde-mensen-van-dezelfde-leeftijd/

Like

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
Nov 29, 2021
Like

Het zelfbeschikkingsrecht vormt één van de fundamenten van onze gezondheidszorg en geniet een mensenrechtelijke bescherming in het reeds genoemde art. 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (“het recht op de eerbiediging van het privéleven”).


In een medische context vertaalt deze autonomie zich o.m. in een recht voor elke patiënt om vόόr de uitvoering van een behandeling alle nodige informatie te ontvangen en met deze behandeling toe te stemmen.


Een medische behandeling kan niet onder dwang worden uitgevoerd en dient te worden voorafgegaan door de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene. Elke medische behandeling (met inbegrip van een vaccinatie) waarvoor geen geïnformeerde toestemming werd verleend, vormt wettelijk gezien een inbreuk op dit zelfbeschikkingsrecht.


Het rech…


Like

We weten dat de coronadictaturen wurgcontracten met enorme schadeclausules in geval van niet naleving afgesloten hebben met de vaccinboeren wat de amper werkende en gevaarlijke experimentele gentherapieën betreft en waarvoor noch de vaccinboeren noch de coronadicaturen GEEN ENKELE verantwoordelijkheid dragen.

Met andere worden de spuitjes werken weliswaar niet maar de productie en de leveringen gaan gewoon door en de coronadictaturen doen er alles aan om deze spuitjes compleet zinloos in de armen van gezonde mensen te blijven pompen.


Nu werkelijk alle gevaccineerden die ik ken beginnen te twijfelen om nog meer spuitjes te laten zetten is daar "toevallig" de Omikron variant.

Ondanks het feit dat alle Zuid-Afrikaanse artsen bevestigen dat het ziekteverloop na doorbraakinfectie met deze Omikron variant milder is…


Like

Al sinds het begin van de crisis waar de hele wereld nu al ruim anderhalf jaar mee te maken heeft worden periodes van relatieve rust afgewisseld met periodes van ingrijpende verandering, opgelegd van bovenaf. Sommigen zagen al direct met welke manipulatieve tactieken zij te maken hadden, anderen hebben gaandeweg de ogen geopend. Met de dreiging van een 2G-controlesysteem waarvoor de wetsvoorstellen inmiddels zijn ingediend om de hoek, is dit het uitgelezen moment om enkele zaken onder de loep te nemen die anders in de hectiek wellicht onopgemerkt voorbij zouden gaan.

Voor hen die zich al langer in de materie verdiepen zal het geen verrassing zijn, maar als men wil begrijpen waarom er toch steeds wordt teruggegrepen naar maatregelen die effectief…


Like
bottom of page