top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Vonnis kortgeding 27 januari '21De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft zijn beschikking van juli 2020 dit jaar nog eens overgedaan.


Daarbij heeft hij gewoon zijn voeten geveegd aan de argumenten van het hof van beroep.


Opnieuw vindt hij dat de raad van state bevoegd is. Het Hof had zijn vonnis op dat vlak vernietigd.


Opnieuw vindt hij dat de vordering geen aansprakelijkheidsvordering is maar een vordering tot vernietiging van een Ministerieel Besluit. Het Hof dat zijn vonnis op dat vlak vernietigd.

Opnieuw vindt hij dat hij zelfs als de burgers die de vordering instellen gelijk hebben, hij dat niet kan toekennen omdat erOp dan andere mensen zijn die blijven onwettig behandeld worden. M.a.w. een onzorgvuldige overheid mag gewoon verder doen als een paar burgers vragen om te stoppen, omdat zij die het vragen dan een voordeel krijgen. De Hof was hem daarin niet gevolgd.


Volgens de rechter stopt elk debat als de eisers zouden geloven dat we niet meer in een democratische samenleving leven. Wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. In een democratie hebben ook de minderheden fundamentele mensenrechten die nu met voeten worden getreden. Inderdaad leven we in een quasi - totalitaire staat. Einde debat?

Opnieuw vindt hij dat de maatregelen wel een wettelijke grondslag hebben. Het Hof is hem op dat vlak niet gevolgd.Opnieuw vindt hij dat de redenering van de eisers niet wetenschappelijk is.


Volgens de rechter zijn de redeneringen van de eisers “totaal onwetenschappelijk”. Wat verder staat er dat de eisers “dissidente meningen” uitkiezen. Deze “dissidente meningen” zoals de rechter ze noemt, zijn meningen van o.a. de professoren Heneghan en Iouanidis. Hun publicaties worden vermeld op de website van de WHO, dus zo dissident zullen ze wel niet zijn. Dat de WHO zelf vraagt om de lockdowns niet meer te doen, daarover zwijgt deze rechter in alle talen. Blijkbaar zijn wetenschappers alleen dissident als ze zijn mening niet hebben.


Het valt op dat de rechter zelf NERGENS verwijst naar één wetenschappelijk artikel dat zijn stelling zou moeten ondersteunen. Concrete punten in de wetenschappelijke artikels die verkeerd zouden zijn, worden niet vermeld. Hij beperkt zich tot een algemene bespiegeling.


Dit activistisch standpunt komt ook tot uiting bij de vergelijking van de redenering van de eisers met die van de klimaatontkenners. Hoe dat dan te vergelijken valt is niet duidelijk. Hierover was in de procedure totaal niet gesproken. Deze rechter vindt dat argument zelf uit zonder te verduidelijken waar er dan wel paralellen zouden zijn.


Dat de eisers “complot-denkers” zouden zijn volgt uit het feit dat zij de term “staatsvirologen” gebruiken. Volgens de rechter is dat denigrerend en dat is dus complotdenken. De rechter zegt dat er geen argument te vinden is waarom deze adviseurs zich tot doel zouden hebben gesteld om de bevolking te onderdrukken.

Dat is een nogal vreemd argument. De Belgische regering en de virologen zeggen zelf dat de maatregelen “strenger” moeten zijn en dat ze bedoeld zijn om de bewegingsvrijheden van de mensen te beperken. Hoe zou je dat nu anders moeten noemen dan een onderdrukking van de bevolking?


Bovendien verwijst het woord “staatsvirologen” naar het feit dat er ook andere virologen zijn die niet door de staat zijn aangesteld als adviseur. Wat daar denigrerend aan is en welk complot dat dan moet inhouden, Joost mag het weten.


Kortom, deze rechter wil zijn eigen zin doorvoeren. Het recht is blijkbaar niet zo belangrijk. Ook het hof van beroep is niet zo belangrijk. Hij schrijft het zelfs letterlijk: “Anders dan het hof van beroep in de eerste kortgedingprocedure heeft geoordeeld …”.


We zullen dus het hof van beroep vragen wat het hof daarvan denkt. Zullen de drie raadsheren van het hof van beroep afwijken van het eerder arrest en het hoofd buigen voor de mening van de kortgedingrechter?


De lezer kan zich zelf een oordeel maken van de zaak op rond van het arrest van het hof van 28.10.2020, de conclusies voor de kortgedingrechter en de beschikking van 27 januari 2021.
1.3.Arrest 28.10.2020 kopie
.pdf
Download PDF • 2.39MB


conclusies kortgeding
.pdf
Download PDF • 690KB


vonnis 2° kortgeding VWZ
.pdf
Download PDF • 1.92MB

2,619 views26 comments

Recent Posts

See All
bottom of page