top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Waar blijft de oversterfte?Sinds het invoeren van de mondmaskers blijft het aantal positief getesten hoger dan in de weken net voor de verplichting. De Nederlandse regering en haar experten gaven inmiddels openlijk toe dat de mondmaskers een gedragsexperiment zijn en niet zozeer bijdragen aan de volksgezondheid. Maar België, ja, daar gaat men gewoon door alsof data niet bestaan. Ook dat de mondmaskers binnenkort op school afbreuk zouden doen aan de onderwijskwaliteit weigert minister Ben Weyts te bevestigen.


Is er wel sprake van een pandemie?

Het dagelijkse sterftecijfer door de ziekte is wereldwijd al enkele weken vrij stabiel (zo'n 5.000 per dag), terwijl het aantal besmettingen blijft oplopen (3). De ziekte blijkt dus steeds minder dodelijk te zijn. Bij de bekendmaking van de cijfers geeft men evenwel geen uitleg. We krijgen het aantal bevestigde gevallen voorgeschoteld, maar men zegt er niet bij of die mensen ziek zijn, of zich kiplekker voelen. Men onderhoudt een sfeertje van angst, terwijl in België het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet spectaculair, ook al stijgt het aantal bevestigde gevallen significant.


Men onderhoudt de verwarring tussen bevestigde gevallen, goedaardige ziekte, opgenomen patiënten en intensieve zorg. Wetende dat maar een minderheid van de opgenomen patiënten (12%) intensieve zorg nodig heeft, en dat de meeste bevestigde gevallen er zonder veel erg doorkomen. Men dreigt met een tweede golf, maar verzwijgt dat die tweede golf, als ze er ooit komt, wellicht veel minder erg zal zijn. De nieuwe gevallen zijn jonger dan in de eerste golf, er zullen dus minder ernstig zieken zijn en minder doden. De huidige cijfers bewijzen dat de actuele opstoot van besmettingen niet meer is dan een rimpel in een waterplas die eerder veroorzaakt wordt door het stijgend aantal testen.


Laten we even kijken naar volgend interessant cijfermateriaal aangeleverd door één van onze leden (Jan Laenen).


Op deze link staan alle overlijdens sinds 1 januari 2009, per leeftijdsgroep en per dag:


We hebben dat eens uitgezet tot aan 2 augustus (data 2020 loopt nog maar tot de 2e) voor al die jaren:
Dat levert volgende gemiddelden op:


Er is dus enkel oversterfte bij 65-74 en 85+. Zelfs ondersterfte in de groep 75-84.

Als je alles bijeen telt tot en met 84 jaar oud rekening houdende met de schrikkeldagen, kom ik uit op een oversterfte van welgeteld 191 personen tot 2 augustus ten opzichte van de afgelopen 11 jaar...

Dan moet er ook nog rekening mee gehouden worden dat de bevolking sinds 2009 met 7% is gegroeid en vooral dat er in 2009 64608 mensen waren van 85 jaar of ouder en dat dat in 2019 was gestegen tot 107644. Of een stijging van 66.5%.

Als je bij 20932 (aantal overlijdens 85+ in 2009) 66.5% bij doet kom je aan 34852... Daar komen we niet eens aan in die leeftijdsgroep in 2020. We zitten er zelfs nog ruim 3500 onder.


Onze regering, verlamd door angst, gingen te rade bij de experts, die de boodschap van de WGO herhaalden. Eens te meer (2) verwarde men pandemie (een ziekte, ongeacht de ernst ervan, die meerdere landen uit meerdere regio's ter wereld treft) en dodelijke bedreiging. Als je nu de eerste alinea's van deze tekst herleest, is het duidelijk dat covid-19 de sterftecijfers in België maar weinig beïnvloed heeft, ook al is ons land koploper met het grootste aantal doden per miljoen inwoners (906).


De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) was er klaar voor. In september 2019 publiceerde ze een lijvig document over de langverwachte vernietigende pandemie (1). Dat voorspelde een herhaling van de Spaanse griep, maar dan tig keren erger. Er zouden miljoenen doden vallen, 100 à 400 miljoen overlijdens, en geen enkel land, geen enkele persoon zou gespaard blijven. De WGO sprak klare taal: verlaat uw werk, familie, vrienden; sluit u thuis op als u wil overleven. Geef uw familie, carrière, werk op. Hou afstand van anderen, raak niemand aan, bedek uw neus en mond. Vergeet het leven als u nog verder wil blijven leven. De John Hopkins Corona map toont ons vandaag ca. 780 000 overlijdens. Covid-19 heeft evenmin impact gehad op de mortaliteit wereldwijd - er sterven jaarlijks gemiddeld 57 miljoen mensen. Tot nog toe doodde covid-19 amper 1% van de sterfgevallen in een willekeurig jaar!


Zelfs artsen beginnen, zij het schoorvoetend en uit angst voor represailles, met het uiten van kritiek. We verwijzen hierbij onder meer naar dr. Daniel Rodenstein, gepensioneerd arts, die volgende verklaart in de De Artsenkrant: " Als we die feiten als dusdanig bekijken, verklaart niets, maar dan ook helemaal niets, de psychose die België overspoelt en verlamt. Het leven is stilgevallen, versmacht door een paniekgolf waarbij iedereen plots een dodelijke bedreiging is geworden voor buren, naasten, vrienden en vooral ouderen. Een bedreiging waartegen we ons moesten beschermen door afstand te houden, ons op te sluiten, om zeker geen van de dodelijke partikels in te ademen die de mensen verspreidden. Want we kregen telkens opnieuw te horen dat de ziekte uiterst besmettelijk was en zeer dodelijk."


Nog een ander punt verdient uw aandacht. Het dagelijkse sterftecijfer door de ziekte is wereldwijd al enkele weken vrij stabiel (zo'n 5.000 per dag), terwijl het aantal besmettingen blijft oplopen (3). De ziekte blijkt dus steeds minder dodelijk te zijn. Bij de bekendmaking van de cijfers geeft men evenwel geen uitleg. We krijgen het aantal bevestigde gevallen voorgeschoteld, maar men zegt er niet bij of die mensen ziek zijn, of zich kiplekker voelen. Men onderhoudt een sfeertje van angst, terwijl in België het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen amper toeneemt, ook al stijgt het aantal bevestigde gevallen. En als de Belgische cijfers niet angstaanjagend genoeg zijn, gaat het over de Verenigde Staten, waar er veel doden zijn (174.000 tot 20/08/2020), maar men zegt er niet bij dat het er veel minder zijn per miljoen inwoners dan in ons land (445 t.o.v. 906).


Men onderhoudt de verwarring tussen bevestigde gevallen, goedaardige ziekte, opgenomen patiënten en intensieve zorg. Wetende dat maar een minderheid van de opgenomen patiënten (12%) intensieve zorg nodig heeft, en dat de meeste bevestigde gevallen er zonder veel erg doorkomen. Men dreigt met een tweede golf, maar verzwijgt dat die tweede golf, als ze er ooit komt, wellicht veel minder erg zal zijn. De nieuwe gevallen zijn jonger dan in de eerste golf, er zullen dus minder ernstig zieken zijn en minder doden.


Wat is dan het probleem? Wat verantwoordt een verdere beperking van onze vrijheden? Waarom die bubbel van 5 en die ziekmakende mondmaskers nog?


Want dit is volgens ons een veel ernstiger probleem:


Een miljoen tijdelijk werklozen, van wie een ongekend aantal langdurig werkloos zullen blijven. Met inkomens die niet meer volstaan voor hun levensstijl, waardoor ze plotseling zaken moeten opgeven en besparen waar ze kunnen en soms waar ze niet zouden mogen.


Ons onderwijs dat stilvalt. Je mag denken wat je wil over het onderricht dat onze scholen en universiteiten zouden moeten bieden, en over de impact van fysieke lessen. Dat wegblijven uit de scholen een positieve invloed zou hebben op de examenresultaten en de onderwijskansen in het algemeen, is heel onwaarschijnlijk.


Geen cultureel leven meer. Verschrikkelijk voor zij die ervan moeten leven. En even erg voor wie er van wil genieten.


De onmenselijke opsluiting van onze ouderen in de woonzorgcentra, waar ze misschien wel de laatste weken van hun leven doelloos en amper overlevend moeten doorbrengen, met of zonder covid-19 - want elk jaar sterft sowieso ongeveer een kwart van de rusthuisbewoners.


Kinderen en adolescenten worden opgesloten, terwijl ze volop zouden moeten socialiseren. Voor sommigen, die in kleine woningen leven, wordt hun huis een gevangenis.


De abusievelijke en veralgemeende culpabilisering van de bevolking die onterecht verantwoordelijk wordt gesteld voor een vreselijke denkbeeldige pest, waardoor kinderen die hun grootouders bezoeken verworden tot potentiële moordenaars.


Het verdwijnen van de glimlach, van het vertrouwen, van empathie, solidariteit, vriendschap, liefde. Van communicatie, behalve dan via een beeldscherm. Het is iets, beter dan niets, bij gebrek aan beter.


Het verdwijnen van onze zorgeloosheid, gebaseerd op het vertrouwen dat we ons thuis voelen in onze stad of ons dorp. Met als resultaat half lege winkels, radeloze handelaars, ondernemers, werklozen.


Ik hoor u zeggen dat als covid-19 niet zo erg is, dat precies te danken is aan de maatregelen, die dan niet ongegrond, overdreven of onaangepast zouden zijn. Het tegendeel is echter waar en we hoeven helemaal geen avondklokken en mondmaskers. Niet enkel Zweden bewijst dit maar ook Nederland! Met een pak minder doden per miljoen inwoners dan België (NL = 306 doden/miljoen, BE = 906 doden/miljoen, JH op 21/08/20). Er is dus geen duidelijk verband tussen min of meer opgevolgde strikte maatregelen en de mortaliteit.


SARS-CoV-2, het virus dat beladen wordt met alle zonden van de wereld, heeft geen uitstaans met de allerergste gevolgen van deze pandemie. Dat zijn namelijk de maatregelen en beslissingen genomen om deze ziekte tegen te gaan (maar die in werkelijkheid voorzien waren voor een echt dodelijke ziekte, waar we nu niet mee te maken hebben), die de vreselijke impact hebben en blijven hebben waarvan we allen getuige zullen zijn.


____

De maatregelen doden. De "collaterale" schade wordt steeds groter. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .

Viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid.


____


Referenties:2.- https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf Johns Hopkins Center for Health Security. Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen Pandemic. September 2019.


2.- Peter Doshi. The elusive definition of pandemic influenza. Bull World Health Organ 2011;89:532-538.4.- Mahjoub Y, Rodenstein DO, Jounieaux V. Severe Covid-19 disease. Rather AVDS than ARDS ? Critical Care 2020; 24:327


2,669 views13 comments

Recent Posts

See All

13 Comments


Serge Boeckx
Serge Boeckx
Aug 22, 2020

De Franse Viroloog legt hier uit dat de huidige versie van de Covid19 (blijkbaar zijn er al 4 varianten) volledig onschaadelijk is. Ze zijn serieus met ons voeten aan 't spelen!

https://www.youtube.com/watch?v=CgQ3YBmiir4

Wat ons pulleke van ranst betreft, deze beginnen ze eindelijk in het nauwe te drijven nu met Torfs. Hij krijgt dagelijks kritiek, hoelang gaat da manneke het nog volhouden?

Like

Proficiat Viruswaanzin met jullie zoveelste duidelijke post! En met dank aan Jan Laenen voor zijn juiste interpretatie van de statistieken. “Jan for expert”, zou ik zeggen, en graag jouw versie op de nationale zenders. Benieuwd hoe de dramaqueens, alias nieuwsankers, daar zouden op reageren.

Mbt het fameuze vaccin wil ik nog het volgende meegeven:

- Ik ben absoluut geen voorstander van vaccinatie

- Ik ben absoluut tegenstander van verplichte vaccinatie

- Ik ben ervan overtuigd dat BG en de WHO dit willen; hij heeft de periode 2020-2030 niet voor niets “the decade of vaccination” genoemd

MAAR er is misschien nog hoop:

- de kritiek op cijfers en de maatregelen begint langs verschillende kanten toe te nemen

- er zullen er…

Like

Rony Saerens
Rony Saerens
Aug 20, 2020

Juiste analyse Kurt,


Je moet de verandering van oversterfte over de jaren in rekening brengen.

De levensverwachting speelt daarbij een rol.

In 2018 bedroeg de levensverwachting in België 81,5 jaar

in 2000 was dat 3,7 jaar minder.

Ook het geboortecijfer is van belang.

Er zit een dip ( door WW2 ).

Daarna komt de babyboom generatie (vanaf 1946 zie grafiek).

De oudsten uit deze zeer omvangrijke generatie zal binnen 6 jaar 80 worden.

De mortaliteit zal dan uiteraard nog verder stijgen.


Met dit alles wordt door de "verlichte" virologen op geen enkele manier rekening

gehouden.Like

Kurt Wayenberg
Kurt Wayenberg
Aug 20, 2020

De statistieken zijn nog veel normaler dan je denkt...


Als je de mortaliteitscijfers per jaar (telkens van 1/8/JJJJ tot 31/7/JJJJ+1) en opsplitst per leeftijdscategorie kan je niet omheen dat we een sterk stijgende trend hebben in de 85+ categorie; waarschijnlijk te danken aan de hogere levensverwachting.


Je ziet wel een beperkte oversterfte maar die blijft redelijk beperkt


Jaar over Jaar tel ik een oversterfte van zowat 4200 overlijdens (of ongeveer 3.7% meer dan anders).


Vergeleken met een zwaar griep seizoen (bv 2012-2013) zit je inderdaad in de grootte orde van 1%.


Maar dat het zo beperkt is hebben we ongetwijfeld te danken aan de avondklok en de mondmaskers....

Like

@Lydia: inderdaad ! Waarom moeten wij de democratische principes volgen als onze leiders (en dit over de ganse wereld) diezelfde principes niet hoeven te volgen ?? Zijn zij niet verantwoordelijk voor ons welzijn ? Doen zij nu niet al maanden het tegenovergestelde ? Erger nog: ze liegen ons allemaal voor met pseudo-wetenschap en extreme bangmakerij. En het klopt, een heel groot deel van onze bevolking loopt er gewoon in. Ik denk ook al 'n tijdje dat dit enkel gaat stoppen met een gewelddadig optreden, waarbij de bevolking steun gaat krijgen van politie/leger en dat die niet blindelings opdrachten van de regering opvolgen om zo'n "revolutie" te stoppen...

Like
bottom of page