top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Weg vrijheid in het nieuwe (ab)normaal...

Na 75 jaar vrijheid maar hoe vrij zijn we nog? De anderhalvemeter maatschappij t.g.v. de Corona crisis heeft onze fundamentele burgerrechten fors ingeperkt en dat alles in de naam van de gezondheid. De gezondheid van wie? Die van de hele samenleving of van enkelen? En wat is het materiële en immateriële offer?


We ontmoeten Nederlander Kees Faasse (78 jaar) die helemaal uit Doetinchem kwam gereden in een busje met een provocerende aanhanger waarop het Youtube programma van Robert Jensen wordt gepromoot. Kees is tegen vaccineren en tegen de Lockdown. Hij komt op voor onze burgerrechten en refereert aan de tweede wereldoorlog die hij als peuter meemaakte. Van zijn eigen spaarcenten betaald hij advertenties in de Volkskrant om mensen wakker te schudden om een ommekeer te bewerkstelligen maar uit alles blijkt dat hij somber gestemd is. Er is geen oppositie en wie zal onze belangen in Brussel vertegenwoordigen? Wie komt er op voor onze afgenomen vrijheid die een permanente karakter lijkt te hebben dan ons wordt voorgespiegeld? Is er nog hoop vanuit deze minderheidsregering? Of moeten we zelf in actie komen? Vind je het belangrijk dat dit soort video's worden gemaakt?


Steun ons dan en doneer op rekeningnummer BE66 9670 1628 4343 op naam van adds2mobile ltd met vermelding van "Viruswaanzin".


Note: in de programmaleader bevind zich een treffende illustratie van de 1,5 metersamenleving waarvan de auteursrechten niet zijn afgekocht. In goed overleg met de auteur is dit nu geregeld o.v.b. de vermelding van de url van www.myrianermes.nl.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page